Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BBC Science Focus 8

BBC Science Focus 8

Ratings: (0)|Views: 51 |Likes:
Published by danutzionutz
Revista de stiinta si tehnologie
Revista de stiinta si tehnologie

More info:

Published by: danutzionutz on Feb 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2013

pdf

text

original

 
{TIIN}~ TEHNologIE vIITor
www.sciencefocus.ro
septembrie-octombrie 2012Num`rul 8 / 11,9 lei
BUC~T~RIAMOLECULAR~
Mae[trii memoriei
O incursiune \n universulmisterios al creierului uman
 
DEP~{IREA LIMITELOR
 
DE CE CORPUL UMAN E CAPABIL DE NOI RECORDURI SPORTIVE
Cinci destina]ii pe care cercet`toriiviseaz` s` le viziteze
Explorarea spa]ial`
|   aa l a a a  
 
 
 { I  I   }  S  O  U L   U I  
•   
 M { I  I  MM O I  I  
•   
  C  O - U L  I  I   O  U L   U I  
•   
  U  C ~  ~  I  M O L   C  U L  ~  
 u m~   u  8  /   s mI  - o  c  o mI   0 1  
FACEBOOK-ULVIITORULUI
 
D~-NE
UN
Fii al`turi de noi pe pagina de facebook[i afl` ultimele nout`]i \n materiede [tiin]`, tehnologie [i viitor
LIKE
CRISTINA 
BOGDAN
BR+NDU{A 
ANA 
 ANU}A 
LAURA 
LAUR
HOR
ORIA 
IRINA 
 ANET
LAUREN}IU
SANDU
PETRE
CORNEL
RALUCA 
SEBASTIAN
ORIA 
SANDA 
MARCEL
HORIA 
SILVIU
SMAR
B~LAN
GABRIEL
DIANA 
BORBU
NORICA 
JENICA 
MARIA 
IOVAN
MIHAI
MIHAIL
MI{U
SORIN
CLARA 
OCTAVIAN
FLORENTINA 
SERAFIM
BR+NDU{A 
TUDOR
 ANDREI
LAUREN}IU
ELENA 
EV
IULIA 
L~CR~MIOARA 
 ALEXANDRU
ROMIC~ 
 ANDREEA 
MONA 
M~D~LIN
JAN
ROBERT
GETA 
CAMI
MATEIMIRCEA 
C~T~LIN
MARGA 
HEKTOR
TOMA OANA 
OTILIA 
GHEORGHE
 ALIN
MARCU
LUCA 
SILVIU
RADU
 ADRIAN
CONSTANTI
DAVID
FLORIN
DORINA 
BALINT
TINA 
IANCU
GEORGE
 ANDRA 
TUDOR
 VALENTIN
MANUELA 
MIRCEA 
IOAN
ZAMFIRA 
{TEFAN
R~ZVAN
RAMONA 
IANCU
SERGIU
ELA EUGEN
GHEORGHI}~ 
LAVINIA 
IULIAN
DA 
ION
CARMENPETRU
MARIETA 
M~D~LINA 
MARIUS
 ANI{OARA 
DANA 
ANGELA 
JANA 
CRI{AN
 ALINA 
BARBU
C~LINPETRE
TEODORTIBERIU
ZAMFIR
BRIGITTA 
SZILÁRD
MONICA 
 ANGHEL
 ANCA 
JNI
 VASILE
HORTENSIA 
CRISTINA 
ORTENSIA 
JAN
MITIC~ SORIN
facebook.com/ 
sciencefocusmagazineromania
EUGEN
BADEA BOGDANA 
 
sciencefocus.ro
 
3
sciencefocus.ro
septembrie-octombrie 2012
 
Am crescut, probabil lafel ca mul]i dintre cititoriiacestei reviste, hr`nin-du-mi imagina]ia cu aven-turi exotice de exploraredin c`r]ile lui Jules Verne,
apoi cu literatura [tiin]ico-fantastic`, de la
Solaris la c`r]ile [i povestirile lui Arthur C.Clarke. Aproape c`-i invidiam pe tinerii trecu-tului care aveau [ansa de a descoperi ceva
senza]ional „la ecare pas” sau pe exploratorii
 viitorului, deja posesori de tehnologii avan-sate, cu care c`l`toreau prin Univers.Dar pasiunea pe care am dezvoltat-opentru [tiin]` m-a \nv`]at c` perioada mariloraventuri de explorare nu este o „er` glorioas`
[i trecut`” [i nici nu trebuie doar s` vis`m la
ea, ci se desf`[oar` chiar acum, \n prezent,cu promisiunea unor reu[ite [i mai impresio-nante dec=t, de exemplu, prima escaladare aEverestului (cum v` sun` prima escaladarea lui Olympus Mons, cel mai \nalt munte dinsistemul nostru solar, sau descoperirea unorforme de via]` \n oceanul \nghe]at de peEnceladus?). Contrar cli[eului c` „P`m=ntul
nu mai are pete albe”, exist` foarte multe
lucruri de descoperit, de la abisul oceanelorla jungle [i chiar la atmosfera Terrei. Unexemplu perfect este saltul record pe careFelix Baumgartner se preg`te[te s`-l fac` \naceast` toamn` din \n`l]imea stratosferei.Este o veritabil` aventur` de explorare, at=t aacestui mediu ostil, c=t [i a limitelor corpuluiuman, dup` cum ne poveste[te chiar el \ninterviul exclusiv de la pagina 34.Tot o aventur` de explorare a unei terraincognita a fost studiul \ntins pe mul]i anial ecosistemului microorganismelor care nepopuleaz`, de la piele la intestine. Descope-ririle lor impresionante (p20) ne for]eaz` s`ne schimb`m percep]ia asupra acestor mici viet`]i, pe care biologii [i medicii le numescchiar un nou organ al corpului uman, curoluri importante \n metabolism [i a c`ruiamputare ne poate ucide.Mut=ndu-ne pe t`r=mul particulelor ele-mentare, o alt` aventur` de explorare esteexperimentul LUX (p68), dintr-o veche min`american` p`r`sit`, \n c`utarea celei maimisterioase substan]e din Univers:materia neagr`.Anticipa]ia este o tem` mereu prezent` \npaginile Science Focus, deci v` prezent`m [icinci destina]ii exotice din sistemul nostrusolar (p62), pe care cercet`torii viseaz` s` leexploreze pe \ndelete, de la pe[terile mar]ienela posibila ghea]` ascuns` \ntr-un crater depe iadul numit Venus.Cu speran]a c` paginile revistei noastre v` stimuleaz` imagina]ia, v` urez lectur` pl`cut`!
Mars Science Laboratory 
,
noua aventură de exploraremarţiană
p14
 Anatomia unui drog
p8
Bun
-
venit!
septembrie-octombrie 2012
Ce mai afl`m din acest num`r
l
 Num`rul microorganismelor care tr`iesc pe [i \n interiorul nostru estede zece ori mai mare dec=t cel al celulelor noastre
(p20)
l
 La 19.200 de metri altitudine, a[a-numita „linie Armstrong”, apa din
s=ngele nostru \ncepe s` arb`
(p34)
 
Telefon
 AbamtZirkon MediA SrL
021.255.1800/1918
ofce@zirkonmedia.ro
MAnPreS diSTriBUTion SrL
Tel.: 021-312 4801Fax: 021-314 6339Shop online: www.manpres.ro.
E-mail: ofce@manpres.ro.
Editorial
021.203.8057
Fax
021.231.2885
E-mail
Editorial
sciencefocus@msgroup.ro
 Advertising
alina.brohanschi@msgroup.ro
Cum ne po]i contactaExper]ii Science Focus
Kate Ravilious
De profesie geolog, Kate areo experien]` de peste un deceniu \n jurnalismul de [tiin]`. La pag.
26, ea ne arat` cum biologia
noastr` ne limiteaz`performan]ele sportive.
Lau]u Stacu
Senior editor BBC Science Focus,Lauren]iu ne dezv`luie la pag.22 implica]iile evolu]ioniste ale
conceptului de „blatist”.
Dr. Charles Fernyhough
Scriitor [i profesor, Charles de]ineun PhD \n psihologia dezvolt`rii [ieste autorul c`r]ii
Pieces of Light:The New Science Of Memory 
. La
pag. 48, el ne vorbe[te despreposibilitatea implant`rii amintirilor.
emma davs
Dr. Davies a fost persoana ideal`care s` scrie feature-ul despre
buc`t`ria molecular` (p54),
cu studii \n [tiin]a alimentelor[i un PhD \n chimia alimentar`.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->