Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
STADSWANDELING BRUGGE

STADSWANDELING BRUGGE

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 1,680|Likes:
Published by calamandja
Tekst voor een wandeling door Brugee
Tekst voor een wandeling door Brugee

More info:

Published by: calamandja on Feb 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2009

 
STADSWANDELING BRUGGE
Langs verstilde schoonheid van Vlaanderensschatkamer 
Brugge - Gepolychromeerd stadswapen Brugge op Oude Griffie
De oude handelsstad Brugge, eens gelegen aan het Zwin met toegang tot zee, toontons op deze wandeling haar verstilde en versteende schoonheid als de schatkamevan Vlaanderen. Haar geschiedenis gaat terug tot het begin van onze jaartelling meteen Gallo-Romeinse nederzetting. De Romeinen houden er nog in de vierde eeuween militaire versterking in stand. Brugge is wellicht een versterkte plaats voor deVlaamse kuststreek als de H. Eligius rond 650 in deze streek het christendom komtuitdragen. Een eeuw later ontstaat handel met Scandinavië. De naam Brugge isoverigens afgeleid van het Noorse “Bryggja”, dat aanlegsteiger betekent. Aan heteind van de 9e eeuw laat Graaf Boudewijn met de IJzeren Arm er een kasteelbouwen op de Burg, nu het mooiste plein van de stad. Vanaf de 11e eeuw tot de 15eeeuw groeit Brugge uit tot het belangrijkste handelscentrum van West-Europa, ookals de natuurlijke verbinding van Brugge met zee door de stormvloed in 1134verandert en slechts bereikbaar is door de diepe vaargeul van het Zwin en eenkanaal vanaf Damme.De lakennijverheid is in deze periode de voornaamste tak van inkomsten. Koopliedenuit heel Europa drijven handel in deze kosmopolitische middeleeuwse stad. Zeer belangrijk is de invoer van Engelse wol voor de fabricage van laken. Via Genua enVenetië komen Oosterse producten binnen. Deze voorspoed dankzij de lakenhandelleidt vanaf de 13e eeuw tot een groot aantal bouwactiviteiten. Het Belfort, de Hallen,de Onze Lieve Vrouwekerk en de stadswallen dateren uit die tijd. De St.Salvatorkathedraal en het St. Janshospitaal werden uitgebreid. In 1290 verwerftBrugge stadsrechten. In de 15e eeuw ontwikkelt Brugge ook een eigen bouwstijlonder invloed van hertogen van Bourgondië, die regelmatig in de stad verblijven.
 
Typerend zijn de timpanen boven rechthoekige ramen, die soms ook met eenaccolade omlijst worden. De stad beleeft in die tijd haar culturele hoogtepunt met Janvan Eyck (1390-1444), één van de grootste vernieuwers in de geschiedenis van deWesterse schilderkunst. Hij vestigt zich in 1431 in deze stad en wordt gevolgd door Hans Memling (1440-1494) in 1465. Werken van deze Vlaamse Primitieven zijn inhet Memlingmuseum en Groeningemuseum te bewonderen.
Groeningemuseum - Jan van Eyck - Madonna met kanunnik Joris Van der Paele (1436)
Toch kent Brugge in die middeleeuwse periode ook geregeld slechte tijden. Aan heteinde van de 13e eeuw ontstaat er rivaliteit tussen de patriciërs, de Leliaerts, die deFranse koning Filips IV steunen en de aanhangers van Gwijde van Dampierre, Graaf van Vlaanderen, de Liebaards. Filips IV lijft vervolgens Vlaanderen in. Het Vlaamsevolk komt tegen hem in opstand. In de dramatische nacht van 17 op 18 mei 1302wordt een groot aantal soldaten uit het Franse Garnizoen gedood in Brugge. Dezegebeurtenis, de Brugse metten genaamd, leidt tot de Gulden Sporenslag van 11 juli1302, waarin de ambachtslieden onder aanvoering van Jan Breydel en Pieter deConinck en de Vlaamse graaf een overwinning op de Fransen behalen. Aan heteinde van de 15e eeuw verdwijnt de welvaart uit de stad samen met hetBourgondische hof en de internationale handelaars, maar kan zich in de 16e eeuwenigszins herstellen. Toch is de stad haar eersterangspositie definitief kwijt aanAntwerpen. De scheuring van de Nederlanden na 1584 leidt tot het definitieve vervalvan Brugge.Maar sinds het einde van de 19e eeuw krijgt Brugge Europese faam als kunststad entoeristisch centrum. Het is het cultuurhistorisch patrimonium van Brugge met zijnwaardevolle historische monumenten, musea en vooral het ongerepte historischstadsbeeld dat een unieke trekpleister voor miljoenen bezoekers vormt. Hetmiddeleeuwse stratenpatroon, de kronkelende reien en groene vestingen van Bruggezijn relatief goed behouden en geven aan de stad een Europese en internationaledimensie. De historische binnenstad van Brugge is dan ook in 2000 door UNESCOopgenomen op de lijst van het werelderfgoed.
 
ROUTEBESCHRIJVING STADSWANDELINGBRUGGE
We beginnen onze wandeling op de Markt onder het toeziend oog van de koenevolkshelden Jan Breydel en Pieter de Coninck. Hun standbeeld van De Vigne en Dela Censerie uit 1887 staat symbool voor de vrijheidsdrang van de burgerij die in deGuldensporenslag van 1302 de Fransen verslagen hebben. Zij kijken uit over het vanoudsher voornaamste plein van de stad waar zich al eeuwenlang het sociale,economische en politieke leven van Brugge afspeelt in de schaduw van hetachtkantige, 83 meter hoge Belfort met de eronder gelegen Hallen, die dienst gedaanhebben als opslag- en verkoopplaats van handelswaar. Deze bakestenen stadstorenstamt is na de brand van 1280 herbouwd met de twee onderste vierkante bouwdelenmet houten spits en van 1483 tot 1487 uitgebreid met het achthoekigebovengedeelte ook met houten spits waarop het beeld van Sint Michiel verscheen.Na nog enkele branden kreeg de toren in 1822 een gotische in witte natuursteenopgetrokken lantaarn in plaats van een spits. Het Belfort met beiaard heeft alswachttoren gediend voor het ontdekken van brand in de stad en de beiaard. Vanbovenaf heb je, na een vermoeiende en draaierige klim van 366 treden, goed zichtop het gekrioel van daken, schoorstenen, kerktorens, stegen en tuintjes waaruitBrugge bestaat. In weinig andere steden ontwaar je in één rondblik zoveel torens,maar weinig plaatsen zijn dan ook zo gaaf bewaard gebleven als Brugge. Het is alshet ware één groot middeleeuws openluchtmuseum.
Markt - Standbeeld Jan Breydel en Pieter de Coninck
Aan de oostzijde van de Markt zien we het Neogotische bouwwerk uit 1887 waarinhet Provinciaal Hof en de Post is ondergebracht. Hier heeft tot 1787 deindrukwekkende Lakenhal of Waterhalle gestaan, die naar verval gesloopt is. Welopen we hier het verbindingsstraatje tussen Markt en Burg in: de Breidelstraat. Hier wordt onmiskenbaar toeristengeld uitgegeven, want de straat bestaat bijna alleen uitkantwinkels. Dat het overgrote deel van de waar uit Zuidoost Azië komt, en de

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->