Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Nevinní zmätkári 2 – ukážka

Nevinní zmätkári 2 – ukážka

Ratings: (0)|Views: 2,502 |Likes:

exkluzívna ukážka z pripravovanej knihy Mareka Zákopčana

exkluzívna ukážka z pripravovanej knihy Mareka Zákopčana

More info:

Published by: Susanna Sue Fabianova on Feb 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/22/2014

 
2. kapitola
,
v ktorej prídem na chu depilačnému krému a
ť  
všetko zamotáneplánovaný polnočný striptíz 
 Véčko bolo natrieskané na prasknutie, študenti tancovali a zhovárali sahlava na hlave, sotva počujúc vlastné slová. Gustavo Lima zaplnil hlasomcelý klub a niektoprítomsa chabo snažili trafi do textu. Naprázdno
ť 
 otrali ústa a fali, že v tom hluku ich nezrozumitebabot aj tak
ľ ľ 
 zanikne. Ja i Tomáš sme kývli hlavou niekokým známym a
ľ 
hadali v
ľ 
dave Xénius Laurou. Ma vysokoškolský klub priamo na prízemí intráku mi pripadalo
ť 
 ako obrovská výhoda v nadväzovaní kontaktov. Laura bývala v izbe napiatom poschospolu s alšími dvoma dievčatami. Izabelou, ktorá
ď 
 študovala filozofiu a nemčinu, a Ivanou, ktorej predmetom záujmu bolieurópske kultúrne štúdie. S oboma som sa už stihol zoznámi. No zatia čo
ť ľ 
 Izabela vo mne zanechala celkom príjemný dojem, Ivana vyzerala akoz reklamy na škodovku z osemdesiatych rokov. Účes, oblečenie, jejcelkový zjav nenechal nikoho na pochybách, že retro je večné. Nemalav obube véčkové party, ale dnes sa tu zišlo skutočne veké množstvo udí,
ľ ľ ľ 
 takže zrejme bola medzi nimi aj ona.Prešli sme k barovému pultu, za použitia ostrých lakov sme si uchmatli
ť 
 trochu priestoru a zavali na obsluhu. Šikovná tridsiatnička mv rýchlosti zahnala smäd džúsom s vodkou a vzápätí sme mali pred seboudupu. Hne som sa takto natetil leie. Veseie, odžnejšie,
ľ ď 
 odhodlanejšie popasova sa s
ť 
čímkovek, čo sa mi postaví do cesty. Nový
ľ 
 postoj som mal možnos odskúša okamžite, prete v
ť ť 
ten moment sak nám blížili dva hurikány. Tomáš ma drgol, aby ma na ne upozornil.Prudko som sa obrátil a pritom nechtiac vrazil do Laury. Obsah jejpohára sa ocitol na mojom svetri.„Prepáč, obliala som a!“ vyhkla útostivo.
ť ŕ ľ 
„Ale len tam, kde som to chcel.“ Vyzerala, že ju to naozaj mrzí, bolarozkošná.Uniklo mi, ako Tomáš prevrátil očami nad mojou nešikovnosou.
ť 
„Bože, som strašné nemehlo.“„Má pravdu,“ pritakala jej Xénia. „V jednom kuse do niečoho vráža,všetko jej padá z rúk... človek aby si pred kontaktom s ou skontroloval
ň
 životnú poistku.“Hodil som na Toša veavravný pohad, ktorý mal naznači, koko
ľ ľ ť ľ 
 toho máme s Laurou spoločného. On sa len uškrnul a pobavene pokrútilhlavou. Dúfal som, že mi nejako príde na pomoc, ale zjavne si vychutnávalmoje rozpaky.Laura akoby si až vtedy uvedomila, že som neprišiel sám a s oslnivýmúsmevom pozdravila Tomáša. Osud môjho svetra už nebol hlavnou témouvečera. Prevrátil som do seba pohárik. Dopekla aj so žiarlivosou! Vždy
ť 
 
 
som si myslel, že som imúnny voči tomu prekliatemu pocitu. Je predsaprejavom nevery a zkeho sebavedomia. Alebo sa to tak aspo
ň
 prezentuje. Musím s tým niečo spravi.
ť 
Pohad mi padol na Ivanu, ako postáva pri stolnom futbale a
ľ 
pozorujehru štyroch nabúchaných študentov telesnej výchovy. Ich hlasné výkrikyzanikli vo zvukoch hudby, inak by ako obvykle zaplnili celý priestor klubu.Snosti na ich správanie boli bezpredmetné, keže patrili k
ť ď 
stályma obúbeným zákazníkom. Zdalo sa, že Ivanu úplne ignorujú. Takmer mi jej
ľ 
 prišlo úto. Natrieskaný klub a
ľ 
ona je tam sama ako prst. Lenže v čom bolamoja situácia iná? Cítil som sa podobne. Osamelo a dotknuto.Nevdojak som vykročil k nej.„Čauko,“ pozdravil som sa jej.Fochla na ma a
ľ ň
zahka kývla hlavou. „Čo piješ?“
ľ 
Neurčito som mykol plecom.„Na, skús toto,“ podala mi plastopor naplnečímsičervenkastým.Už-už sa mi drala na jazyk otázka, čo to je, ale bolo mi to v podstate jedno. Ak to urýchli proces omámenia, vypijem toho na mraky. Hrkol somnápoj do seba na ex a okamžite som sa prudko rozkašal. Mal som pocit,
ľ 
 že si vykašlem vnútornosti a na mamoment som sa preakol, že sa
ľ 
 povraciam. Len to nie! Hoci je to neuverite, te ani raz som kvôli
ľ 
 alkoholu nevracal. Pripadá mi to nedôstojné a rozhodne s tým nemienimzača práve dnes večer.
ť 
„Sa nezdáš,“ povedala Ivana.„Ako žiješ?“Odfrkla si. „Ešte sa ma spýtaj, čo mám nové, potom si pokecámeo počasí a škole a vyčerpáme všetky témy spoločenskej konverzácie.“„Tak sorry. Dnes to tu stojí za hovno,“ dodal som už potichšie a zvrtolsom sa na odchod. Najradšej by som sa vyparil bez rozlúčky, len aby somdal všetkým najavo, že sa necítim dobre a niečo sa deje. Ale koho by somtým trestal? Tomáša za to, že je sám sebou a snaží sa bra život pozitívne,
ť 
 aj ke je nan? niu za to, že si našla dobrú kamarátku, ktorá ma
ď 
 ignoruje? Najviac by som tým vytrestal iba ak sám seba, ale na to sompríliš samoúby. Mal som pocit, že aj tak nikomu nebudem chýba, ak sa na
ľ ť 
 nejaký čas vytratím. Všimol som si, že telocvikári majú pri nohe stolapoloženú fašu vodky. Och, verná priateka, ktorá má rada každého bez
ľ ľ 
 rozdielu. Podala mi pomocnú ruku a spolu sme vyšli von.Vrátnička kamsi odbehla, tak som si sadol na schody vedúce k izbámna poschodí. Schuti som sa napil, až mnou otriaslo. Zišla by sa brzda, alenie som predsa padavka...„Kde si zmizol?“ ocitla sa nado mnou Ivana. Prisadla si.Ponúkol som ju vodkou. Neodmietla. Možno napokon nebude až takáhrozná...
 
„Prečo nie si s kamošmi?“„Nemám náladu. Ser na to.“ Za triezva by som sa s dievčaom takto
ť 
 nezhováral. Ale bola to príjemná zmena. Už viem, čo majú na mysli tí, čosa oháajú slobodou vyjadrovania. Zboku som na u pozrel. Mala oblečené
ň ň
 čierne nohavice, biele tričko s nápisom
Good friends dot let you dostupid things
, červenú koženú bundičku a nafúknutými ramenami a naavej ruke rukavicu bez prstov. Vyzerala ako komparzistka z
ľ 
klipu Michaela Jacksona. „Vieš o tom, že si čudná?“„A na to si prišiel ako?“„Si samotárka. Na prednášky vraj chodievaš zásadne polhodinu po ichzačatí. Málokedy sa zapájaš do spoločenských aktivít. Pripomínaš CindiLauper a tvoj účes... nebol v roku 1981 vyhlásený za nekonný pretolnu trápnos?“ Ziel som prialeko?
ť ď 
„Ach, tak predsa. alší arogantný debil. Myslíš si, že si lepší než ja len
Ď
 preto, že splývaš s davom?“Čože? Kedy sme sa začali bavi o
ť 
mne? „Hm?“„Každý sa tvári, aký je tolerantný a otvorený... a pritom všetci žijú vosvojej ulite, kde ich neohrozuje nič nové a nepoznané. Len nevyboči
ť 
 z radu! Ja nie som ničím výnimočná. Len viem, čo mám rada a v čom sacítim príjemne. Nesledujem najnovšie trendy a netrápi ma, čo si o mneudia myslia. Ale štve ma, ke ma súdia a
ľ ď 
pritom by sa mali v prvom radepozrie na seba. Vravíš, že som čudná, a
ť 
poda čoho si tak usúdil? Doteraz
ľ 
 si so mnou prehodil maximálne zopár bezduchých viet a už máš o mnevytvorený obraz. Blahoželám, génius!“Chu som ticho spraval plavu jej slov. „Aha,“ povedal som
ľ 
 napokon. „Odkia vlastne si?“ nadhodil som, prejaviac záujem.
ľ 
„Z Brezna.“„Nie je odtia aj Laura?“ opýtal som sa akoby mimochodom. Ale otázku
ľ 
 som vyslovil asi prílhorlivo, prete sa na ma začudovane pozrela.
ň
 Alebo to bolo preto, lebo som sa zas schuti napil?„Hej, je. Chodili sme spolu dokonca aj na základnú, ale ona si na tonespomína. Nečudujem sa, nijako som nevyčnievala.“„Mhm. A... takže z Brezna,“ babotal som od veci. „Tomáš tam
ľ 
 mamu a troch súrodencov.“„Fakt? To som nevedela, myslela som, že je odtiato ako ty.“
ľ 
„Jeho rodičia sú rozvedení, býva u otca, má to jednoduchšie ako by maldochádza. Brezno... to mesto na ma sobí smutným dojmom. Akoby
ť ň
 z udí vyprchala rados či čo. Aj ke Tomáš tvrdí, že je to pi... debilina. Je
ľ ť ď 
 strašný lokálpatriot,“ zasmial som sa, aj ke som nevedel, na čom vlastne.
ď 
 „Keby a počul...“
ť 
...tak by sa nič nestalo. Tomáš má síce horúcu krv a niekedy je trochuprchký, ale za priateov by dal aj ruku do oha. To ale neznamená, že sa
ľ ň
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->