Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Masalah Asas Ekonomi 1

Masalah Asas Ekonomi 1

Ratings:

4.8

(1)
|Views: 2,389|Likes:
Published by Mon

More info:

Published by: Mon on Feb 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

 
BAB 1 PENGENALAN
1
Ilmu ekonomi :
satu ilmu yang mengkaji bagaimana manusia dapatmemenuhi kehendak yang tidak terhad denganmenggunakan sumber ekonomi yang terhad.
2.Sumber –sumber ekonomi / faktor-faktor pengeluaran.Tanah
Anugerah alam semula jadi yang terdapat dalamtanah atau atas tanah .
Contoh – bahan-bahan galian, minyak, tumbuh-tumbuhan.
Penawaranya adalah terhad.
Tidak mempunyai mobiliti tempat mempunyaimobiliti kegunaan.
Buruh
Tenaga kerja secara mental dan fizikal yangdigunakan dalam proses pengeluaran barang-barangdan perkhidmatan .
Contoh – pekerja kilang, guru, doktor dan lain-lain.
Menerima upah
Buruh dalam lingkungan umur 16-64 tahun .
Buruh disebut tenaga buruh dan tenaga kerja.
Tenaga buruh yang tidak digunakan disebut penganguran.
Buruh mempunyai mobiliti tempat dan kegunaan
Modal
Barang modal yang digunakan oleh pengeluaranuntuk mengeluarkan brangan bagi menghasilkan pulangan.
Dapat meningkatkan daya pengeluran.
Menerima faedah
Jenis pulangan modali.Modal tetap – tidak berubah bentuk danfizikalnya setelah digunakan contoh,mesin.ii.Modal kerja – berubah bentuk fizikalnyasetelah digunakan, contoh bahan pembekar.Modal social – melicinkan proses pengeluaran contoh jalan raya, sekolah, hospital
Usahawan
Orang yang mengabungkan semasa input untuk mengeluarkan barang-barang dan perkhimatan.
Menangung risiko perniagaan Menerima untung.
3.Kehenda
Keinginan untuk memiliki barang dan perkhidmatanuntuk keselesaan.
Contoh:kipas angin, penghawa dingin.
Tidak perlu dipenuhi untuk terus hidup.
Kehendak adalah mengikut cita rasa contoh,golongan berpendpatan tinggi berkehedakan barangan mewah.
Barang percuma
Penawarannya tidak terhad.
Tidak dikeluarakan oleh manusia , ia merupakananugerah alam semula jadi.
Tiada kos pengeluaran, kos lepasnya
Tidak perlu membayar harga contoh udara
Barang ekonomi
Semua barang selain barang percuma dikenalisebagai barang ekonomi.
Penawarannya melibatkan kos pengeluaran ia perludibayar 
Mempunyai kos lepas contoh : barang persendirian, barang awam, barang pengguna, Barang pengeluar dan barang perantaraan.
Barang awam
Dikenali sebagai barang social
Tidak mempunyai sifat kekecualian.
Semua orang boleh menggunakannya, sama adamampu bayar atau pun tidak.
Ditawarkan kepada semua golongan masyarakatsama ada golongan kaya atau miskin
Barang pengeluar / barang modal
Di kenali sebagai barang modal.
Tidak hilang bentuk asalnya setelah digunakan.Contohnya modal tetap, mesin, Jentera.
Sesuatu barang yang digunakan untuk mengeluarkan barang yang lain.
Permintaan terhadap barang perantaraan disebut pemindahan berkait.
Barang ini hilang bentuk asalnya.
Barang perantaraan
mm
mm
mm
Barang pengguna / barang akhir
Dikenali sebagai barang akhir atau barang siap
Satu barang yang boleh digunakan terus tanpa perludiproses lagi.
Contohnya baju.
4.MASALAH ASAS EKONOMI
Masalah asas ekonomi wujud kerana sumber-sumber ekonomi terhad sedangkan kehendak adalah tidaterhad.
KEKURANGAN
Masalah kekurangan merujuk kepada kekurangan barang dan perkhidmatan yang dapat dihasilkan berbanding dengan kehendak manusia yang tidak terhad.
Wujud kerana faktor pengeluaran yang terbatas.Akhirnya menimbulkan masalah pilihan.
1
 
PILIHAN
akibat kekurangan, maka berlaku pilihan
KOS LEPAS
Masalah pilihan menyebabkan kos lepas.
Kos lepas ialah barangan kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan untuk mendapatkan barangan terbaik.
MASALAH
Masalah asas ekonomi adalah sama di semuanegara
Terdapat tiga masalah ekonomi.i.Apa dan berapa banyak barang hendak dikeluarkanii.Bagaimana hendak di keluarkaniii.Untuk siapa dikeluarkan
Apa dan berapa banyak barang dikeluarkan
Sumber-sumber ekonomi adalah terhad berbanding dengan kehendak manusia yang tidak terhad
Manusia perlu membuat pilihan tentang barangan yang hendak dikeluarkan.
Barang atau perkhimatan yang dikeluarkan perlulah merupakan kehendak dan dapatmemberi kepuasan kepada manusia.
Manusia akan megeluarkan barang yangmempunyai permntaan supaya dapatmemaksimumkan keuntungan
Pengeluar perlu melihat Jumlah perkhimatan.
Jika sambutan meningkat pengeluran akanditingkatkan dan sebaliknya.
Pengeluar harus membuat keputusan yang tepattentang pengeluaran barang supaya tidak wujudlebihan atau pengurangan.
Jumlah sesuatu barang atau perkhimatan yanghendak dikelukan bergantung kepada faktor-faktor pengeluran yang diperuntukan untuk mengelurkan .
Bagaimana hendak dikelurakan
Masalah merujuk kepada teknik-teknik  pengeluaran
Pengeluaran harus melibatkan faktor-faktor  pengeluaran iaitu buruh, modal, tanah, danusahawan supaya dapat meminimumkan kos danmendaptkan keuntungan yang paling maksimum.
Terdapat dua teknik pegelurani.Kaedah pengeluran berintensifkan buruhii.Kaedah keluran berintensifkan modal.
Jika harga buruh lebih murah, maka pegeluranakan memilih kaedah berintensifkan modal,sebaliknya jika harga buruh lebih murah maka pengeluaran akan memilih kaedah berintensifkan buruh.
Untuk siapa hendak dikeluarkan
Merujuk kepada pengagihan barang dan perkhimatan
Bergantung kepada agihan pendapatan kuasa beli
Golongan berpendapatan rendah akan menimati jumlah barang yang lebih banyak manakala
golongan berpendapatan rendah akan menikmati jumlah barang yang sedikit.
5.KELUK KEMUNGKINAN PENGELUARAN (KKP)
Definisi :Satu keluk yang menunjukkan kombinasimaksimum dua barang yang dapatdikeluarkan apabila semua input digunakandengan cekap.Andaian:1.faktor-faktor pengeluaran tetap2.teknologi adalah tetap.3.hanya dua jenis barang dikeluarkan4.ekonomi mencapai guna tenaga penuh.kegunaan1.menerangkan masalah kekurangan, pilihan,kos lepas dan kecekapan ekonomi
kos lepas menaik 
Kos lepas menaik digambarkan oleh KKP yang berbentuk cembung.
Boleh digunakan untuk menerangkan konsep koslepas dan konsep pertumbuhan ekonomi.
Kos lepas malar
 
digambarkan oleh KKP yang berbentuk satu garislurus.
Jadual
Kadar Transformasi Sut ialah satu jadual Yangmenunjukkan Jumlah sesuatu barang yang harusdilepaskan untuk menambahkan satu unit baranglain.
2
 
Contoh - untuk menambahkan 1 unit barang A 4 unit barang B yang harus dilepaskan.
5.SISTEM EKONOMI
MasalahSISTEM EKONOMISistem KapitalisSistem PerancanganPuast Sistem CampuranApa danberapabarang danhendakdikeluarkanDiselesaikan olehmekanisma harga.Diselesaikan olehkerajaan. Barang dikeluarkan untukmeningkat kebajikanpengguna.Diselesaiakan olehmekanisme harga dankerajaan.Pengeluar mengeluarkanbarang yang adapermintaan tinggi keranabermotif keuntungan. Jumlah yang dikeluarkanberdasarkan keperluanmasyarakat.Barang-barang yangtidak di keluarkan olehpihak swasta akn dikeluarkan oleh kerajaancontohnya barang awam. Bagaimanabaranghendak dikeluarakan.Diselesaikan olehmekanisma harga.Diselesaikan olehkerajaan. Teknik yang dipilihmengutamakankebajiakan pekerja danbukna semata-matameminimukan kos ataumemaksimukankeuntungan.Diselesaiakan olehmekanisme harga dankerajaan.Menggunakan teknipengeluaran yang palingmurah untukmeminimumkan kos. Pihak swata memilihteknik yangmeminimumkan kosmanakala kerajaan akanmemihak kepada teknikyang dapatmengurangkan masalahpengangguran danmeningkatkan kebajikanpekerja. Faktor pengeluarandimiliki oleh kerajaan. Kerajaan yang memilihteknik intensif buruhmodal demi kepentinganekonomi.
3

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nathiya Dewi Paidarajoo liked this
Noorazilah Zeela liked this
ainnadhirah94 liked this
Olivia liked this
tian_tian_4 liked this
Norzima Nursaadah Samsudin liked this
Ctbasri Ahmad liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->