Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
103Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
imagologie istorica

imagologie istorica

Ratings:

4.75

(4)
|Views: 9,085|Likes:
Published by Eveline

More info:

Published by: Eveline on Feb 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
Ş
COALA NA
Ţ
IONAL
Ă
DE STUDII POLITICE
Ş
I ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE COMUNICARE
Ş
I RELA
Ţ
II PUBLICE
Dr. ION CHICIUDEAN Dr. BOGDAN-ALEXANDRU HALIC
IMAGOLOGIE. IMAGOLOGIE ISTORIC
Ă
 
- BUCURE
Ş
TI, 2008 -
 
 1
 
CUPRINS
Cuvânt înainte
/ 2Abrevieri bibliografice / 41.
 
Obiectul cursului. No
ţ
iuni de imagologie / 62.
 
Universul simbolic – univers specific uman / 493.
 
Mentalit
ăţ
ile colective
ş
i imaginile sociale / 704.
 
Imaginarul colectiv / 905.
 
Comunicare interetnic
ă
din perspectiv
ă
imagologic
ă
/ 1086.
 
Izvoarele imagologiei istorice / 1407.
 
Interpretarea imaginilor sociale. Analiza de imagine
 
/ 1498.
 
Ţ
ara Româneasc
ă
în secolele XIV-XVI / 1629.
 
Imaginarul tradi
ţ
ional. Imagini ale supranaturalului / 20510.
 
Imagini ale cotidianului / 22711.
 
Autoritate
ş
i imagine în
Ţ
ara Româneasc
ă
a secolelor XIV-XVI / 25112.
 
Politic
ă
 
ş
i imagine / 287Anexa 1. Profiluri de imagine / 334Anexa 2. Reguli pentru alc
ă
tuirea unei lucr 
ă
ri
ş
tiin
ţ
ifice /340Bibliografie selectiv
ă
/ 344
 
 2
Cuvânt înainte
Înfiin
ţ
at în anul universitar 1998/1999, cursul
 Imagologie istoric
ă 
 
 ş
i comunicareinteretnic
ă 
 
a constituit o interesant
ă
experien
ţă
, în primul rând pentru autori. Venind peun teren nou în istoriografia româneasc
ă
- în care se afirmaser 
ă
fructuoase preocup
ă
ri deistorie a mentalit
ăţ
ilor 
ş
i de istorie a imaginarului - a trebuit s
ă
construim sub o puternic
ă
  presiune a timpului atât con
ţ
inutul cursului, cât
ş
i instrumentele de investiga
ţ
ie
ş
tiin
ţ
ific
ă
 necesare unei abord
ă
ri interdisciplinare de o asemenea anvergur 
ă
 
ş
i la un nivel accesibilunor studen
ţ
i afla
ţ
i în primul an de studii. În munca noastr 
ă
am primit un sprijin deosebitdin partea studen
ţ
ilor no
ş
tri care - atât pe parcursul seminarelor, cât, mai ales, prinreferatele elaborate
ş
i sus
ţ
inute în cadrul cursului - ne-au permis s
ă
reevalu
ă
m structura
ş
icon
ţ
inutul cursului, precum
ş
i s
ă
oper 
ă
m modific
ă
rile necesare. Le mul
ţ
umim
ş
i pe acest
ă
 cale.Rezultatul demersurilor noastre
ş
i experien
ţ
a acumulat
ă
de-a lungul anilor a permis restructurarea materiei
ş
i organizarea ei în cadrul cursului
 Imagologie. Imagologieistoric
ă 
.
Volumul
 Imagologie. Imagologie istoric
ă 
 
se adreseaz
ă
, în primul rând studen
ţ
ilor.Cu toate acestea, consider 
ă
m c
ă
el nu are un caracter restrictiv, fiind util
ş
i, în egal
ă
 m
ă
sur 
ă
, accesibil
ş
i unui public mai larg, amatorilor de istorie care doresc s
ă
dep
ăş
easc
ă
 limitele inerente ale abord
ă
rilor tradi
ţ
ionale sau celor interesa
ţ
i de abord
ă
rileinterdisciplinare.Cursul, cuprinzând 12 teme, este structurat în dou
ă
p
ă
ţ
i. Prima parte, carecuprinde
ş
apte teme (
Obiectul cursului. No
 ţ 
iuni de imagologie; Universul simbolic – univers specific uman; Mentalit 
ăţ 
ile colective
 ş
i imaginile sociale; Imaginarul colectiv;Comunicare interetnic
ă 
din perspectiv
ă 
imagologic
ă 
; Izvoarele imagologiei istorice; Interpretarea imaginii sociale. Analiza de imagine
) vizeaz
ă
abord
ă
ri teoretice, creareasistemului no
ţ
ional
ş
i familiarizarea cititorului cu instrumentele
ş
i metodele de lucruspecifice imagologiei istorice.Partea a doua, cuprinzând celelalte cinci teme (
Ţ 
ara Româneasc
ă 
în secolele XIV- XVI; Supranatural 
 ş
i imagine; Cotidian
 ş
i imagine; Autoritate
 ş
i imagine; Politic
ă 
 
 ş
iimagine
) are un caracter mai concret, vizând interpretarea faptelor istorice din perspectiv
ă
 

Activity (103)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
lantofi liked this
messs_123 liked this
Elena Diana liked this
Dan Merişorul liked this
Dani David liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->