Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
+ x S@rrià n5

+ x S@rrià n5

Ratings: (0)|Views: 120|Likes:
Published by Roger Casero Gumbau
Butlletí número 5 del PSC de Sarrià de Ter. Març 2008.
Butlletí número 5 del PSC de Sarrià de Ter. Març 2008.

More info:

Published by: Roger Casero Gumbau on Feb 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

 
Més x S@rrià
Butlletí delPSCde Sarrià de Ter. Març 2008. Número 5
sarriadeter@socialistes.cat
 
L
APLANIFICACIÓ ESPORTIVA
:
ELSALTQUALITATIUNECESSARI PER
S
ARRIÀDE
T
ER
.L
ES PROPOSTES DEL
PSC:MIEM,
TECNIFICACIÓ HANDBOL ICAMP DE FUTBOL I SUPORT ALS CLUBS
.
 
El PSC de Sarrià de Ter volemfer de l'esport un motor de dinamisme, d'identitat i d'integraciódel nostrepoble.Sarrià de Ter és un poble esportiu, amb molta activitat esportiva federada i amateur. Al llarg delsdarrers dos mandatsel govern del PSC ha fet un important esforçen la millora de les instal·lacionsesportives, amb la construcció del Pavelló Municipal com a obra principal. També hem potenciat l'esport idonat suport als clubs.Ara cal fer un salt qualitatiu, sobretot perquè podem disposar de les einesnecessàries per fer-ho. Cal posar fil a l'agulla i aprofitar totes les oportunitats. (segueix a l’interior...)
 
En clau d’humor
La VEU del portaveu
Mig any de feinadel PSC
Estem satisfets de la feinaque el grup municipal delPSC hem fet al llargd'aquests primers sis mesosde mandat.Fidels al nostrecompromís amb vosaltres,que el vam expressar el diade la constitució del nouconsistori,hem estatpropositius, hem estatatents, crítics quan hacalgut, també col·laboradors,a la tasca de govern i hemesdevingut l'alternativa algovern municipal actual.Som un grup municipal actiu,obert, participatiu i dinàmic.Treballem per Sarrià de Ter fora del govern, però amb vocació de govern, elaborant i proposant mesuresenbenefici dels serveis públics del nostre poble i en benefici vostre, veïns i veïnes. Propostes com lamillora del transport, el Pla Educatiu d'Entorn, les ordenances fiscals o, ara, la planificació esportiva.Hem donat suport a la proposta de l'Ajuntament pel PUOSC, aportant launanimitatnecessària per donarforça als projectes proposats, coincident en gran mesura la proposta del govern amb la nostra, la del PSC.El PSC de Sarrià de Ter seguirem essent actius i propositius, prenent iniciatives imarcant, si cal, l'agendapolítica.Tenim vocació de govern, només així podem ser l'alternativa al govern actual. Estem compromesos amb vosaltres, doncs vosaltres sou Sarrià de Ter.Roger Casero Gumbau, portaveu.http://rogercasero.blogspot.com
 
L'esport, el salt qualitatiu.MIEM, suport als clubs, subvencions, tecnificació handbol.
 
Mapa d’Instal·lacions iEquipaments Municipal (MIEM). 
És necessari i imprescindible elaborar el MIEM.Aquestmapa ens ha de permetre la planificació dels nousequipaments esportius per al municipi, tenint en compteels canvis que s’han produït i es volen produir (noupavelló de la U.E.S., nou camp de futbol, nova pistapoliesportiva i nou vas de piscina a la Cooperativa…).S’ha de fer després d’haver reunit totes les entitatsesportives i estudiar les demandes. El PSC proposemque el Consell d'Esports en sigui el motor.Es pot demanar, i cal fer-ho, ajudes al CCE (ConsellCatalà de l’Esport) per l’elaboració d’aquest MIEM quanes publiqui la convocatòria de subvencions.Què és el MIEM?És l’eina que preveu el Pla directord’instal·lacions i equipaments esportius deCatalunya (PIEC) que ha de permetre alsmunicipis determinar les seves necessitats enmatèria d’equipaments esportius.La redacció i aprovació del MIEM correspon alsAjuntaments i requereix una àmplia i variadaparticipació. Cal que, prèvia a la sevaredacció, s’estableixin els objectius de lapolítica esportiva del municipi.El MIEM ha de ser un document sintetitzat,principalment gràfic, on s’indiqui la propostadefinitiva a la que s’hagi arribat per mitjà d’unprocés de participació ciutadana, de debat iconsens municipal.
 
NOU PAVELLÓ PER LA UES
El PSC proposem que el MIEM planifiqui un nou pavelló, al costat de l'actual Pavelló Municipal, per la UnióEsportiva Sarrià.Cal seguir amb les converses iniciades entre la UES i l'anterior govern del PSC perarribar a un acord entre l'Ajuntament de Sarrià de Ter i la UES i fer un conveni pel finançament, laconstrucció i la gestió del nou pavelló.
 
NOVA ZONA ESPORTIVA A LA RASA: nou camp defutbol
El MIEM també ha de preveure elnaixement d'una novazona esportiva a la Rasa, que ha d'incloure, sobretot, elnou camp de futbol municipal, de gespa artificial, unapista poliesportiva, pistes de tennis i altres serveisesportius, com per exemple un circuit d'exercicis per lagent gran i pistes de petanca. Aquesta nova zonaesportiva també s'ha de planificar al POUM.El PSCproposem que s'iniciïn els tràmits per la redacció delprojecte.
Suport als clubs, subvencions itecnificació de l'handbol.
Des del PSC de Sarrià de Ter hem proposat al govern laconcurrència de l'Ajuntament i dels clubs a una convocatòriade subvencions del CCE.El PSC proposem la creació de lafigura del gestor esportiu per ajudar els clubsamb ladocumentació i justificació de factures quan s’han aconseguitajuts del CCE així com per coordinar les activitats esportivesdel municipi.
SARRIÀ DE TER: CENTRE DE TECNIFICACIÓD'HANDBOL
El PSC apostem perquè Sarrià de Ter tingui un centre detecnificació d'handbol.Des del PSC demanem quel'Ajuntament, amb el suport de la UES, proposi a la FederacióCatalana d’Handbol la possibilitat d’establir Sarrià de Ter coma centre de tecnificació d’handbol
.
Caldrà també l’aprovaciódel CCE. D'assolir aquest objectiu la Federació hi destinariatècnics per fer entrenaments de millora (per jugadors d’aquí id’altres clubs), així com la possibilitat d'obtenir finançamentper la millora de les instal·lacions esportives, concretamentpel nou pavelló per la UES.
A Sarrià de Ter tenim molta activitat esportiva,federada i amateur i per totes les edats.
Vols rebre aquest butlletí per e-mail?. Envia'ns un correu a:
 
Breus apunts d'actualitat de Sarrià de Ter.Seguretat ciutadana. PUOSC.
Sarrià de Ter diu No als 8 carrils
Sarrià de Ter va sortir de nou al carrer per manifestar-se en contral'ampliació de l'AP7 a 8 carrils, amb una actuació al peatge de lasortida Nord de Girona i en una manifestació per l'Autovia de Sarrià deTer
Les voreres, pels vianants
Des del PSC de Sarrià de Terhem proposat que a la novaordenança de circulació hi constide manera clara laprohibició demotocicletes i ciclomotors decircular per les voreres, andanesi passeigs, carrils bici i viesverdes.Darrerament hem observat i hemrebut queixes de veïns que hanvist motocicletes circulant per lapassera de la Rasa.Des del PSCdemanem que s’actuï davantaquests fets, també quan lesmotocicletes circulen per lesvoreres.
Les propostes al PUOSC: la nostra valoració
El passat 20 de desembre el Ple de l’Ajuntament de Sarrià de Ter vam aprovar, perunanimitat, els quatreprojectes que l’Ajuntament de Sarrià hem presentat a la convocatòria de subvencions del PUOSC (Pla Únicd’Obres i Serveis de Catalunya): la tercera fase del Carrer Major, l’Auditori del nou Centre Cultural, lamillora de l’enllumenat públic i la primera fase de la reforma de l’edifici de l’Ajuntament.Les propostes fetes pel govern municipal coincideixen en gran part amb les propostes i prioritats del PSC,pel què vam decidir votar a favor de la proposta, aportant així la unanimitat necessària per donar mésforça als projectes presentats per l’Ajuntament de Sarrià de Ter.
CARRER MAJOR: la continuïtat d’un projecte iniciat
El projecte de la tercera fase del Carrer Major té un pressupost de869.723 € i es preveu que s’executi a partir del 2009.El projecteés la culminació de l’iniciat al 2003, pel govern del PSC. El PSChem plantejat la necessitat d’ajustar el projecte, dividint-lo enfases, a la quantitat que finalment es rebi, ja que inicialment espreveu acabar tot el tram del Carrer Major, la Placeta de la Font iel Carrer Josep Pallach.
L’AUDITORI: un nou equipament
L’Auditori forma part del nou Centre Cultural, projectat pelgovern del PSC, que s’està construint al sector Cobega, entrela Rasa i el Pla dels Vinyers. El projecte presentat al PUOSCté un cost estimat de 905.104 € pel 2010, malgrat l’Auditoritambé rebrà finançament (357.000 €) del Departament deCultura, a través d’una subvenció tramitada pel govern delPSC.L’Auditori permetrà disposar, a Sarrià de Ter, d’una salaamb una excel·lent acústica, alhora que servirà també desala d’actes de la nova biblioteca Emilia Xargay.
 
ENLLUMENAT SARRIÀ DE DALT: l’inici de la reforma integral
La proposta del PSC era més ambiciosa, ja que contemplava la reforma integral dels serveis (sanejament,abastament d’aigua, enllumenat) i dels vials. Malgrat això valorem positivament que s’inclogui la propostad’enllumenat, entenent que aquesta ha de ser la primera actuació, després ha de venir la millora de laresta de serveis. El projecte és de 341.000 €, previstos pel 2009.
REFORMA AJUNTAMENT: la millora de l’atenció als veïns i veïnes
El govern del PSC vam encarregar la redacció del projecte de reforma de l’Ajuntament; ara, amb algunscanvis, es preveu executar-ne una primera fase, de 249.968 € al 2010.L’objectiu ha de ser la millora delsserveis municipals i de l’atenció ciutadana.
psc@sarriadeter.cat
o
sarriadeter@socialistes.cat

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->