Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Comunicare şi redactare

Comunicare şi redactare

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by Andreea Purcea
Medierea în cazul violurilor şi violenţei în familie.
Medierea în cazul violurilor şi violenţei în familie.

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Andreea Purcea on Feb 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/01/2014

pdf

text

original

 
 
Univesitatea din Bucureşti
 
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
 
Eseu comunicare şi redactare
 
2/6/2013
Turiac Andreea- Raluca
Sociologie, an I, Seria 2, Grupa 4
 
 Turiac Andreea- Raluca Page 2
 
Violenţa î 
n
familie ş
i violul
Începâ
nd
cu 1 februarie 2013, a intrat în vigoare legea conform că
reia
violatorii şi ceice comit violenţă î
n familie, vor avea o
nouă şansă să scape nepedepsiţ
i, prin introducereamedierii.
Există păreri împărţite referitoare la aceasta nouă lege: unii sunt de acord, alţii oresping î
ntr-un mod vehe
ment. În ceea ce mă privesţ
e,
a
fl
u in tabă
ra acelora care oresping.
Definiţia pe care o dă C
o
nstituţia Romaniei î
n legea nr. 217/2003 pentru prevenir
ea şicombaterea violenţei în familie este următoarea:
„(1) Violenţa în familie reprezintă oriceacţiune fizică sau verbală săvârşită cu intenţie de către un membru de familie împotriva altuimembru al aceleiaşi familii, care provoacă o suferinţă fizică, psihică, sexuală sau un prejudiciu material. (2) Constituie, de asemenea, violenţă în familie împiedicarea femeii de a
-
 şi exercita drepturile şi libertăţile fundamentale. (3) În sensul legii, prin membru de familie seînţelege soţul, ruda apropiată şi persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare aceloradintre soţi sau dintre părinţi şi copil, dovedite pe baza anchetei sociale.”
(
Crohn, Madeleine,2007)
 
Conform codului penal,
î
n articolul 171 este
menţionat
violul
şi
pedeapsa
cuvenită
 violatorului
:
 
(1) Violul,
adică
raportul sexual
 săvârşit 
prin
constrângere
 
 fizică
sau
 psihică
 a persoanei sau
 profitând 
de imposibilitatea acesteia de a se
apăra
ori de a-
 şi
exprima
voinţa,
se
 pedepseşte
cu
închisoare
de la 3 la 5 ani.
 
În primul râ
nd, conform
Constituţiei Romaniei, cele două
acte delicvente
: violul şiviolenţa î
n familie, sunt a
cte prin care cel ce le comite încalcă
drep
turile şi libertăţ
ilecet
ăţeneş
ti ale victimei
. „
Consacrarea prin Constituţie a acestor drepturi înseamnă, implicit, şi respectarea libertăţilor şi drepturilor femeii şi interzicerea supunerii acesteia la orice act de violenţă sau tratament degradant de natură să atenteze la siguranţa sa fizică sau psihică. În cazul încălcării unuia sau altuia dintre aceste drepturi sau libertăţi, femeia poate şitrebuie să beneficieze
 
de protecţia legii
.” (
Crohn, Madeleine, 2007 ).
Conform noii legi, dacă
 
 Turiac Andreea- Raluca Page 3
 
în cazul delictelor se aplică
medierea, atunci victi
ma nu mai este protejată
in acee
aşi măsurăîn care era protejată prin reţ
inerea/condamnarea agresorului
.
 
Î
n al doilea
rând, o astfel de lege pune în pericol sănătatea psihică
a victimei
, aşa cumspunea şi Alice Iancu. Acest lucru se întâmplă
deoarece
î
n cazul medierii atacatorului, victimase poate confrunta consant cu ideea c
ă
cel ce a atentat la violarea d
repturilor şi libertăţ
ilorsale
 poate comite oricând un act asemănăt
or. Consider
că victima se simte mult mai însiguranta atunci când ştie că agresorul va suporta consecinţele, decât în situaţia în care acesta
este media
t, iar în urma medierii poate scapă fără
nic
io pedeapsă
.
Î
n al treile
a
nd,
 prin această
lege, s
tatul îi vine î 
n ajutor agresorului oferindu-i o
 portiţă în plus pentru a scăpa nepedepsit pentru fapta sa.”
(Tudorina, Mihai, 2013). Prinmediere, atacatorul este co
nsultat de oameni specializati ş
i este pus sub observare vreme
îndelungată
. A
ceastă
observare
ş
i mediere
nu asigură
o remediere a comportamentului,agr
esorul putând comite cu uşurinţă o
aptă
asem
ănă
toare, imediat
după încheie
rea sesiuniide mediere. R
ezultă
,
deci, că aceasta este o portiţă prin care acuzatul poate scă
pa nepedepsit.
 
Î
n concluzie,
medierea nu este cea mai bună metoda în cazul violurilor şi a violenţeiî
n familie. Cele
două acte încalcă
 
drepturile şi libertăţile cetăţeneş
ti,
noua lege poate pune în pericol sănătatea psihică a victimelor şi poate constitui o portiţă de scă
pare pentru agresor. 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->