Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
3Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cegedim România: piața farmaceutică, în creștere cu doar 3,9% în trimestrul 4 din 2012

Cegedim România: piața farmaceutică, în creștere cu doar 3,9% în trimestrul 4 din 2012

Ratings: (0)|Views: 2,226|Likes:
Published by Noémi Varga
Cegedim România: piața farmaceutică, în creștere cu doar 3,9% în trimestrul 4 din 2012
Cegedim România: piața farmaceutică, în creștere cu doar 3,9% în trimestrul 4 din 2012

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Noémi Varga on Feb 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
 
Pagina 1
PRESS RELEASE
Pia
ț
a farmaceutic
ă
, în cre
ş
tere cu doar 3,9% în trimestrul 4
Bucure
ş
ti, 6 februarie 2013
Conform rezultatelor studiului
Pharma & Hospital Report 
, Cegedim România estimeaz
ă
c
ă
 valoarea medicamentelor eliberate c
ă
tre pacien
ţ
i în România a atins nivelul de 3,13 miliarde lei lapre
ţ
de distribu
ţ
ie în cel de-al patrulea trimestru al anului 2012, în cre
ş
tere cu 3,9% comparativ cutrimestrul 4 al anului 2011.
Pharma & Hospital Report 
, studiu de referin
ță
în analiza pie
ț
eifarmaceutice, este realizat în România începând din 1996.“Reducerea ratei trimestriale de cre
ş
tere de la 5,2% în trim. 3 la 3,9% în trim. 4, combinat
ă
cu rataanual
ă
de cre
ş
tere de 8,3% în lei pentru întreg anul 2012, pu
ţ
in sub prognoza de 8,9%, arat
ă
clartendin
ţ
a de temperare a pie
ţ
ei farmaceutice, îns
ă
din cauza evolu
ț
iei constrângerilor
ş
i nu anevoilor.Dificult
ăț
ile din pia
ță
au început s
ă
afecteze
ş
i cele mai puternice companii, iar prognoza r
ă
mânemodest
ă
la nivel de ansamblu pentru 2013, o cre
ş
tere de 1,4% în lei însemnând probabil o sc
ă
dere în euro sau dolari. Problema cea mai important
ă
nu este îns
ă
neap
ă
rat la nivelul companiilor, de
ş
iproblemele companiilor s-au înmul
ț
it, ci la calitatea
ş
i disponibilitatea medicamentelor pentrupacien
ț
i, ca
ş
i a serviciilor medicale în general.Finan
ț
area pie
ț
ei prin claw-back, a
ş
a cum s-a întâmplat în 2012, nu este sustenabil
ă
, iar noileautorit
ăț
i au dificila misiune de a g
ă
si solu
ț
ii atât pe termen scurt, cât
ş
i pe termen mediu” adeclarat Petru Cr
ă
ciun, director general Cegedim România.
Pia
ţ
a total
ă
– Trim.4 2012
Valoarea total
ă
a medicamentelor eliberate c
ă
tre pacien
ţ 
i în trimestrul 4/2012 s-a ridicat la 3,13 miliardelei, în cre
ş
tere cu 3,9% fa
ţă
de trimestrul 4/2011. Medicamentele pe baz
ă
de re
ţ 
et
ă
(Rx) din farmacii, auatins o valoare de 2,23 miliarde lei, în cre
ș
tere cu 4,5%. Medicamentele f
ă
r
ă
prescrip
ţ 
ie (OTC) au atins ovaloare de 0,47 miliarde lei, în cre
ş
tere cu 7,6%, iar segmentul de spital a atins 0,42 miliarde lei, însc
ă
dere cu 2,5% fa
ţă
de trimestrul 4/2011.
Canal/SegmentVOLUMZILE DETRATAMENT VALOARE PPPCotaPia
ţă
 
Varia
ț
ie
 
CotaPia
ţă
 
Varia
ț
ie
 
CotaPia
ţă
 
RON
 
EUR
 
(%) 
 
(+/- %) 
 
(%) 
 
(+/- %) 
 
(%) 
 
mil. RON 
 
(+/- %) 
 
mil. EUR 
 
(+/- %) 
 
Total pia
ţă
 
100,0 0,4 100,0 2,4 100,0 3.130,6 3,9 691,9 -0,4
Retail 
 
95,1 0,9 97,6 2,7 86,6 2.710,0 5,0 599,0 0,6- Rx
 
66,4 1,5 85,8 3,3 82,4 2.233,9 4,5 493,7 0,1- OTC
 
33,6 -0,3 14,2 -0,6 17,6 476,1 7,6 105,2 3,1
Spital 
 
4,9 -8,5 2,4 -7,3 13,4 420,6 -2,5 93,0 -6,5
Comparativ cu ritmurile de cre
ş
tere din ultimele 5 trimestre, în trimestrul 4/2012 se remarc
ă
o stagnare înunit
ăţ 
i (0,4%), o u
ș
oar
ă
cre
ș
tere în zile de tratament (2,4%)
ş
i în valoare în lei (3,9%). Pia
ţ 
a are de suferit în continuare, ca urmare a m
ă
surilor de sc
ă
dere a sus
ţ 
inerii publice
ş
i de prelungire a termenelor deplat
ă
, numai o parte din pacien
ţ 
i putându-se men
ţ 
ine la nivelul anterior de tratament.
 
 
Pagina 2
Pia
ţ
a total
ă
– 2012 (ianuarie – decembrie)
Canal/SegmentVOLUMZILE DETRATAMENT VALOARE PPP
 
CotaPia
ţă
Varia
ț
ieCotaPia
ţă
Varia
ț
ieCotaPia
ţă
RON EUR
(%) (+/- %) (%) (+/- %) (%) mil. RON (+/- %) mil. EUR (+/- %) 
Total pia
ţă
100,0 4,4 100,0 6,8 100,0 11.714,4 8,3 2.628,7 3,1
Retail 
95,0 4,7 97,6 7,0 86,4 10.126,5 7,8 2.272,5 2,6- Rx 67,8 4,9 86,2 7,3 83,5 8.455,2 7,0 1.897,4 1,8- OTC 32,2 4,4 13,8 5,1 16,5 1.671,3 12,0 375,1 6,6
Spital 
5,0 -0,8 2,4 1,0 13,6 1.587,9 11,7 356,2 6,4
La nivelul ultimelor 12 luni (ianuarie – decembrie 2012) valoarea total
ă
a pie
ţ 
ei a fost de 11,71 miliardelei, în cre
ş
tere cu 8,3% fa
ţă
de perioada corespunz
ă
toare a anului precedent (ianuarie – decembrie2011).Pe segmente, ratele de cre
ş
tere în RON au fost de 7,0% pentru Rx în farmacii, 12,0% pentru OTC
ş
i11,7% pentru spitale.
Grupe terapeutice mari - 2012 (ianuarie – decembrie)
Grupe ATC1VOLUMPRE
Ţ
 MEDIU VALOARE PPP
 
mil.cutiiCota depia
ţă
 
(%) 
 Varia
ţ
ie
(+/- %) 
 RON mil. RONCota depia
ţă
 
(%) 
 Varia
ţ
ie
(+/- %) 
 Total 511,2 100,0 4,4 22,9 11.714,4 100,0 8,3Top grupe ATC1 416,3 81,4 4,0 23,9 9.967,1 85,1 7,8
C - SistemCardiovascular121,0 23,7 5,8 17,5 2.120,8 18,1 8,0L - Antineoplazice siImunomodulatoare2,8 0,5 -6,7 675,8 1.895,5 16,2 3,9A - Sistem Digestiv siMetabolism95,3 18,6 6,6 17,9 1.707,3 14,6 13,9N - Sistem Nervos 83,4 16,3 3,1 18,8 1.570,6 13,4 8,9J - Anti-infectioaseSistemice42,3 8,3 1,6 28,3 1.196,8 10,2 8,8R - Sistem Respirator 54,9 10,7 -1,5 15,4 843,9 7,2 -0,6B – Sange si OrganeHematoformatoare16,7 3,3 7,8 37,9 632,4 5,4 10,9
Alte grupe ATC1 94,9 18,6 6,4 18,4 1.747,3 14,9 11,4
În privin
ţ 
a evolu
ţ 
iei principalelor grupe terapeutice, în ultimele 12 luni se eviden
ţ 
iaz
ă
cre
ș
teri importante învolum peste media pie
ţ 
ei în cazul medicamentelor pentru sânge
ș
i organe hematoformatoare (7,8%),sistemul digestiv si metabolism (6,6%)
ș
i cardiovascular (5,8%); în valoare, cre
ș
terea medicamentelorpentru sistemul digestiv
ș
i metabolism (13,9%), sânge
ș
i organe hematoformatoare (10,9%)
ș
i sistemulnervos (8,9%) este superioar
ă
celorlalte grupe.
 
 
Pagina 3
Top 20 Corpora
ț
ii
 Ierarhia principalelor 10 corpora
ţ 
ii pentru ultimele 12 luni se men
ţ 
ine comparativ cu trimestrul anterior, pepodium fiind Sanofi (inclusiv Zentiva
ş
i Sanofi-Pasteur), cu vânz
ă
ri de 978,3 mil.lei, urmat
ă
de HoffmannLa Roche, cu 884,9 mil.lei
ş
i Novartis cu 747,5 mil.lei.Topul primilor 10 juc
ă
tori este completat de GlaxoSmithKline (637,4 mil. lei), Servier (635,0 mil.lei), Pfizer(inclusiv Wyeth) (623,4 mil.lei), AstraZeneca (495,6 mil.lei), Merck & Co (495,1 mil.lei), Ranbaxy (438,3mil.lei)
ş
i Abbott (403,8 mil.lei).
Nr.Corpora
ţ
ieTrim. 42012 MAT - 2012
 Trim.32012
 
(mil. RON) (mil. RON) (%) 
Total pia
ţă
3.130,6 11.714,4 100,01 SANOFI
1
 258,7 978,3 8,4=2 HOFFMANN LA ROCHE217,1 884,9 7,6=3 NOVARTIS
2
 192,9 747,5 6,4=4 GLAXOSMITHKLINE
3
 163,5 637,4 5,4=5 SERVIER
4
 172,9 635,0 5,4+16 PFIZER
5
165,3 623,4 5,3-17 ASTRAZENECA
6
130,2 495,6 4,2+18 MERCK & CO
7
 130,7 495,1 4,2-19 RANBAXY
8
 116,8 438,3 3,7=10 ABBOTT
9
 112,2 403,8 3,4=Subtotal Top 10 1.660,4 6.339,2 54,111 ANTIBIOTICE 77,7 291,2 2,5 =12 KRKA D.D. 77,2 286,0 2,4 =13 JOHNSON & JOHNSON
10
68,2 253,9 2,2 =14 TEVA 71,4 241,3 2,1 +415 BRISTOL MYERS SQUIBB 67,7 236,4 2,0 +116 MENARINI 62,9 232,3 2,0 +117 BAYER HEALTHCARE AG
11
55,1 231,1 2,0 -318 LABORMED
12
57,1 226,0 1,9 -319 ELI LILLY 47,8 185,7 1,6 =20 GEDEON RICHTER
13
43,7 161,3 1,4 =Subtotal Top 20 2.289,2 8.684,6 74,1
inclusiv ZENTIVA, SANOFI-PASTEUR 
 
inclusiv TERAPIAinclusiv SANDOZ, ALCON 
inclusiv SOLVAY inclusiv EUROPHARM 
ă
ă
cooperarea cu TERAPIAinclusiv EGIS inclusiv BAYER SCHERING PHARMA
inclusiv WYETH 
 
12 
inclusiv OZONE 
 
ă
ă
cooperarea cu ACTAVIS 
13 
inclusiv GEDEON RICHTER ROMANIA
inclusiv SCHERING PLOUGH 
NB: Aceste date estimeaz 
ă
ie 
ş
irile de produse din farmacii c 
ă
tre pacien 
ţ 
i; compararea ie 
ş
irilor produselor cu intr 
ă
rile acestora în farmacii sau cu cele privind importul / produc 
ţ 
ia local 
ă
a acestora este par 
ţ 
ial incorect 
ă
 (calculul valorilor 
ş
i cotelor de pia 
ţă
de mai sus este efectuat în pre 
ţ 
uri de achizi 
ţ 
ie în farmacie, iar valorile de import sau produc 
ţ 
ie disponibile din alte surse sunt exprimate în general la pre 
ţ 
uri de produc 
ă
tor).

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->