Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tratamentul-ortopedico-chirurgical-şi-kinetoterapia-in-afecţiuni-ale-aparatului-locomotor

Tratamentul-ortopedico-chirurgical-şi-kinetoterapia-in-afecţiuni-ale-aparatului-locomotor

Ratings: (0)|Views: 238|Likes:
Published by Shanna Gomez
Tratamentul-ortopedico-chirurgical-şi-kinetoterapia-in-afecţiuni-ale-aparatului-locomotor
Tratamentul-ortopedico-chirurgical-şi-kinetoterapia-in-afecţiuni-ale-aparatului-locomotor

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Shanna Gomez on Feb 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2013

pdf

text

original

 
Tratamentul ortopedico-chirurgical 
 ş
i kinetoterapia în afec
 ţ 
iuni ale aparatului locomotor 
 5
Prefa
ţă
 
 Lucrarea redactat 
ă
sub coordonarea dr. Mihai Nicolescu, intitulat 
ă
“Tratamentul ortopedico-chirurgical 
 ş
i kinetoterapia în afec
 ţ 
iunile aparatului locomotor”, dore
 ş
te s
ă
vin
ă
 , în primul rând, în sprijinul studen
 ţ 
ilor specializ
ă
rilor de kinetoterapie
 ş
i fiziokinetoterapie, fiind  prima lucrare cu acest gen de adresabilitate, din
 ţ 
ar 
ă
. Progresele medicinii, în general,
 ş
i ale terapiei fizice, în particular, au eviden
 ţ 
iat necesitatea unei lucr 
ă
ri care s
ă
ofere informa
 ţ 
ii de actualitate. Pornind de la baze teoretice bine structurate, de la prezentarea unor metode moderne detratament ortopedico-chirurgical, doctorul Mihai Nicolescu
 ş
i echipa sa de colaboratori, cadredidactice cu experien
 ţă
 
 ş
i practicieni unanim recunoscu
 ţ 
i, a deschis drumul spre aplicareakinetoterapiei în afec
 ţ 
iunile aparatului locomotor pe principiul suveran al individualiz
ă
rii, în func
 ţ 
ie de tipul afec
 ţ 
iunii, evolu
 ţ 
ie, sechele, caracteristici de vârst 
ă
sex, ocupa
 ţ 
ie etc. Toate acesteaau avut un singur scop: con
 ş
tiin
 ţ 
a viitorilor profesioni
 ş
ti trebuie s
ă
se ghideze dup
ă
axioma “Nuexist 
ă
boli, ci bolnavi!” Autorii au în
 ţ 
eles c
ă
un bun recuperator trebuie s
ă
aib
ă
o privire de ansamblu asupra patologiei
 ş
i evolu
 ţ 
iei pacientului, pentru a putea colabora în beneficiul acestuia
 ş
i în cuno
 ş
tin
 ţă
decauz
ă
. Lucrarea nu dore
 ş
te s
ă
ofere “re
 ţ 
ete” de reeducare. Reliefarea mecanismului de producerea traumatismelor, etapelor de tratament ortopedico-chirurgical, etapelor 
 ş
i mecanismelor derefacere osteo-articular 
ă
 , a posibilelor complica
 ţ 
ii/sechele, are drept scop stimularea gândirii studen
 ţ 
ilor. Pe aceste date, extrem de valoroase, apoi pe baza indica
 ţ 
iilor metodice, ei vor ficapabili s
ă
-
 ş
i construiasc
ă
propriul program de recuperare, corelat cu bilan
 ţ 
ul func
 ţ 
ional 
 ş
icaracteristicile pacientului. Este, de altfel, un merit deosebit al lucr 
ă
rii.Tendin
 ţ 
a de chirurgicalizare în tratamentul fracturilor permite o recuperare rapid 
ă
 
 ş
i spectaculoas
ă
u
 ş
urând munca recuperatorului
 ş
i permi
 ţ 
ându-i s
ă
-
 ş
i concentreze eforturile sprereinser 
 ţ 
ia socio-profesional 
ă
a pacientului. În concluzie, atât partea de traumatologie
 ş
i ortopedie, cât 
 ş
i cea de kinetoterapie, cuprind cele mai recente concepte
 ş
i metode de tratament, prezentate într-o schem
ă
logic
ă
 , dovedind oinformare la zi, dar 
 ş
i experien
 ţ 
a pedagogic
ă
a autorilor. Apreciem c
ă
lucrarea de fa
 ţă
este binevenit 
ă
atât pentru procesul de instruire a studentuluiîn kinetoterapie, cât 
 ş
i a absolven
 ţ 
ilor care doresc s
ă
-
 ş
i reactualizeze cuno
 ş
tin
 ţ 
ele în patologiaaparatului locomotor. Cartea poate fi util 
ă
 , în mare m
ă
 sur 
ă
 ,
 ş
i studen
 ţ 
ilor la medicin
ă
 , care doresc s
ă
îmbr 
ăţ 
i
 ş
eze specializarea de balneologie
 ş
i recuperare medical 
ă
sau celor care doresc s
ă
-
 ş
icompleteze tratamentele propriilor bolnavi, în practica viitoare.
 
6
CUPRINS
Prefa
ţă
................................................................................................................................................................................5
 
Capitolul 1.
 
GENERALIT
ĂŢ
I
..................................................................................................................................9
 
1.1. Rezisten
ţ
a mecanic
ă
a osului
.................................................................................................................................9
 
1.2. For
ţ
ele suportate de scheletul osos
......................................................................................................................10
 
1.3. Modific
ă
rile mecanice osoase datorate procesului de îmb
ă
trânire
..................................................................10
 
1.4. Aplica
ţ
ii în tratamentul fracturilor
.....................................................................................................................11
 
1.4.1. Tratamentul ortopedic
..................................................................................................................................11
 
1.4.2. Tratamentul chirurgical
...............................................................................................................................11
 
1.5. Formarea calusului
...............................................................................................................................................14
 
1.5.1. Consolidarea osului cortical
.........................................................................................................................14
 
1.5.2. Consolidarea osului spongios
........................................................................................................................15
 
1.6. Factori care influen
ţ
eaz
ă
consolidarea fracturilor
............................................................................................16
 
1.6.1. Concep
ţ
ii actuale privind consolidarea fracturilor
....................................................................................17
 
1.7. Fracturile diafizare ale adultului
........................................................................................................................18
 
1.7.1. Clasificarea fracturilor
.................................................................................................................................19
 
1.8. Complica
ţ
iile fracturilor
......................................................................................................................................23
 
1.8.1. Complica
ţ
ii imediate
.....................................................................................................................................23
 
1.8.2. Complica
ţ
ii secundare
...................................................................................................................................23
 
1.8.3. Complica
ţ
ii tardive
........................................................................................................................................24
 
1.8.4. Tratamentul fracturilor diafizare
................................................................................................................25
 
Capitolul 2.
 
ROLUL
Ş
I IMPORTAN
Ţ
A KINETOTERAPIEI ÎN RECUPERAREA AFEC
Ţ
IUNILOR TRAUMATICE
Ş
I ORTOPEDICE ALE APARATULUI LOCOMOTOR 
..............................................................27
 
2.1. Organizarea programului de kinetoterapie în afec
ţ
iunile traumatice
ş
i ortopedice ale aparatului locomotor
.......................................................................................................................................................................................27
 
2.1.1. Parametri generali
.........................................................................................................................................27
 
2.2. Caracteristici generale ale
ş
edin
ţ
ei de tratament kinetoterapeutic
..................................................................31
 
2.3. Principii ale aplic
ă
rii exerci
ţ
iului fizic terapeutic
..............................................................................................32
 
Capitolul 3.
 
AFEC
Ţ
IUNI TRAUMATICE
Ş
I ORTOPEDICE ALE COLOANEI VERTEBRALE
................37
 
3.1. Fracturile coloanei vertebrale
.............................................................................................................................37
 
3.1.1. Traumatismele coloanei cervicale
................................................................................................................37
 
3.1.2. Fracturile
ş
i luxatiile coloanei dorsale si lombare
......................................................................................43
 
3.1.3. Fracturile pe teren patologic ale rahisului dorso-lombar
..........................................................................50
 
3.2. Principii ale tratamentului kinetoterapeutic în afec
ţ
iunile traumatice ale coloanei vertebrale
....................51
 
3.2.1. Tratamentul kinetoterapeutic al traumatismelor coloanei vertebrale cervicale f 
ă
r
ă
leziuni neurologice
....51
 
3.3. Afec
ţ
iuni algice netraumatice ale coloanei vertebrale cervicale
.......................................................................54
 
3.3.1. Examinarea clinic
ă
a coloanei cervicale
............................................................................................................54
 
3.3.2. Tratamentul kinetoterapeutic în sindromul algo-func
ţ
ional cervical inferior (C3-C7)
.................................57
 
3.3.3. Tratamentul kinetoterapeutic
ş
i recuperarea medical
ă
a traumatismelor vertebrale dorso-lombare
ă
r
ă
leziuni neurologice
...........................................................................................................................................77
 
Capitolul 4.
 
AFEC
Ţ
IUNI TRAUMATICE
Ş
I ORTOPEDICE ALE CENTURII SCAPULARE
....................80
 
4.1. Mecanisme de producere a traumatismelor centurii scapulare
.......................................................................80
 
4.2. Fracturile omoplatului
.....................................................................................................................................81
 
4.3. Fracturile claviculei
..............................................................................................................................................82
 
4.3.1. Complica
ţ
ii
.....................................................................................................................................................83
 
4.3.2. Examinarea clinico- radiologic
ă
...................................................................................................................83
 
4.3.3. Tratamentul ortopedico-chirurgical al fracturilor de omoplat
ş
i clavicul
ă
.............................................84
 
4.3.4. Paraliziile posttraumatice ale plexului brahial
...........................................................................................85
 
4.4. Luxa
ţ
ia acromio-clavicular
ă
...........................................................................................................................88
 
Fig 49. Anatomia aparatului capsuloligamentar al articula
ţ
iei
...............................................................................88
 
acromioclaviculare
......................................................................................................................................................88
 
4.4.1. Mecanismul de producere
.............................................................................................................................89
 
4.5. Luxa
ţ
iile um
ă
rului
................................................................................................................................................89
 
4.5.1. Mecanismul de producere
.............................................................................................................................89
 
4.5.2. Tabloul
 
clinic
..................................................................................................................................................90
 
4.5.3. Complica
ţ
ii
.....................................................................................................................................................91
 
4.5.4. Tratamentul ortopedico-chirurgical al luxa
ţ
iilor de um
ă
r
........................................................................92
 
4.5.5. Luxa
ţ
ia recidivant
ă
de um
ă
r
........................................................................................................................94
 
4.6. Fracturile extremit
ăţ
ii superioare a humerusului
.............................................................................................96
 
4.6.1. Clasificarea fracturilor extremit
ăţ
ii superioare a humerusului
................................................................97
 
 
Tratamentul ortopedico-chirurgical 
 ş
i kinetoterapia în afec
 ţ 
iuni ale aparatului locomotor 
 7
4.6.2. Examinarea clinico-radiologic
ă
....................................................................................................................99
 
4.6.3. Complica
ţ
ii
.....................................................................................................................................................99
 
4.6.4. Evolu
ţ
ie
...........................................................................................................................................................99
 
4.6.5. Tratamentul ortopedico-chirurgical
..........................................................................................................100
 
4.7. Fracturile diafizei humerale
..............................................................................................................................101
 
4.7.1. Mecanisme de producere
............................................................................................................................101
 
4.7.2. Complica
ţ
ii
...................................................................................................................................................101
 
4.7.3. Examenul clinic
...........................................................................................................................................101
 
4.7.4. Tratamentul ortopedico-chirurgical
..........................................................................................................102
 
4.8. Principii ale tratamentului kinetoterapeutic în traumatismele centurii scapulare
......................................103
 
4.8.1. Examinarea clinico/func
ţ
ional
ă
a um
ă
rului traumatic
.................................................................................103
 
4.8.2. Principii generale ale tratamentului kinetoterapeutic în traumatismele um
ă
rului
...............................110
 
4.8.3. Tratamentul kinetoterapeutic în sindroamele algo-func
ţ
ionale ale um
ă
rului
.........................................114
 
4.8.4. Tratamentul kinetoterapeutic în luxa
ţ
iile um
ă
rului
................................................................................119
 
Capitolul 5.
 
AFEC
Ţ
IUNI TRAUMATICE ALE MEMBRULUI INFERIOR 
.................................................124
 
5.1. Fracturile femurului
..........................................................................................................................................124
 
5.1.1. Fracturi ale extremit
ăţ
ii superioare a femurului
..........................................................................................124
 
5.1.2. Fracturile masivului trohanterian
.................................................................................................................128
 
5.1.3. Fracturile diafizei femurale
...........................................................................................................................131
 
5.1.4. Fracturile extremit
ăţ
ii inferioare a femurului
..............................................................................................137
 
5.2. Fracturile rotulei
................................................................................................................................................141
 
5.3. Entorsa de genunchi
...........................................................................................................................................144
 
5.3.1. Anatomie
ş
i biomecanic
ă
...............................................................................................................................144
 
5.3.2. Mecanism de producere
..............................................................................................................................145
 
5.3.3. Anatomie patologic
ă
....................................................................................................................................146
 
5.3.4. Aspecte clinice
..............................................................................................................................................147
 
5.3.5. Complica
ţ
ii
ş
i evolu
ţ
ie
.................................................................................................................................150
 
5.3.6. Tratament ortopedic
...................................................................................................................................150
 
5.4. Leziunile de menisc
............................................................................................................................................151
 
5.4.1. Anatomie
ş
i fiziologie
.....................................................................................................................................152
 
5.4.2. Mecanism de producere
................................................................................................................................152
 
5.4.3. Anatomie patologic
ă
......................................................................................................................................153
 
5.4.4. Tabloul clinic
.................................................................................................................................................153
 
5.4.5. Tratament
......................................................................................................................................................155
 
5.5. Fracturile gambei
...............................................................................................................................................157
 
5.5.1. Fracturile platoului tibial
..............................................................................................................................157
 
5.5.2. Fracturile diafizare ale gambei
.....................................................................................................................161
 
5.5.3. Fracturile pilonului tibial
..............................................................................................................................166
 
5.5.4. Fracturile maleolare
......................................................................................................................................170
 
5.6. Entorsa de glezn
ă
...............................................................................................................................................174
 
5.6.1. Anatomie normal
ă
 
ş
i patologic
ă
....................................................................................................................174
 
5.6.2. Manifest
ă
ri clinice
.........................................................................................................................................176
 
5.6.3. Examenul radiologic
......................................................................................................................................177
 
5.6.4. Tratament
......................................................................................................................................................177
 
5.7. Fracturile astragalului
.......................................................................................................................................179
 
Capitolul 6.
 
AFEC
Ţ
IUNI TRAUMATICE ALE BAZINULUI
.........................................................................181
 
6.1. Fracturile de bazin
.............................................................................................................................................181
 
6.1.1. Anatomie
.......................................................................................................................................................181
 
6.1.2. Etiologie
.........................................................................................................................................................182
 
6.1.3. Clasificare
......................................................................................................................................................182
 
6.1.4. Examen clinic si radiologic
............................................................................................................................184
 
6.1.5. Evolu
ţ
ie. Prognostic
.......................................................................................................................................185
 
6.1.6. Tratament conservator
..................................................................................................................................185
 
6.1.7. Tratament chirurgical
...................................................................................................................................186
 
6.1.8. Complica
ţ
ii
....................................................................................................................................................187
 
Capitolul 7.
 
AFEC
Ţ
IUNI ORTOPEDICE ALE BAZINULUI
Ş
I MEMBRULUI INFERIOR 
......................189
 
7.1. Coxartroza
..........................................................................................................................................................189
 
7.1.1. Defini
ţ
ie
.........................................................................................................................................................189
 
7.1.2. Clasificare
......................................................................................................................................................189
 
7.1.3. Simptomatologia clinic
ă
................................................................................................................................190
 
7.1.4. Examenul radiologic
......................................................................................................................................194
 
7.1.5. Tratament
......................................................................................................................................................196
 
BIBLIOGRAFIE
...........................................................................................................................................................203
 

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
ionica964 liked this
Lia Dorle liked this
ionica964 liked this
ionica964 liked this
ionica964 liked this
ionica964 liked this
Danut Lipan liked this
miadan liked this
Timofei Vozian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->