Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
HERRITARREN PARTE HARTZEA: HARDWAREA ETA SOFTWAREA (Eus) HARDWARE AND SOFTWARE IN CITIZEN PARTICIPATION (Basque) HARDWARE Y SOFTWARE EN LA PARTICIPACION CIUDADANA (Es)

HERRITARREN PARTE HARTZEA: HARDWAREA ETA SOFTWAREA (Eus) HARDWARE AND SOFTWARE IN CITIZEN PARTICIPATION (Basque) HARDWARE Y SOFTWARE EN LA PARTICIPACION CIUDADANA (Es)

Ratings: (0)|Views: 298|Likes:
Published by EKAI Center

HERRITARREN PARTE HARTZEA: HARDWAREA ETA SOFTWAREA (Eus) HARDWARE AND SOFTWARE IN CITIZEN PARTICIPATION (Basque) HARDWARE Y SOFTWARE EN LA PARTICIPACION CIUDADANA (Es)

HERRITARREN PARTE HARTZEA: HARDWAREA ETA SOFTWAREA (Eus) HARDWARE AND SOFTWARE IN CITIZEN PARTICIPATION (Basque) HARDWARE Y SOFTWARE EN LA PARTICIPACION CIUDADANA (Es)

More info:

Published by: EKAI Center on Feb 06, 2013
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

 
 As a Working Paper, it doesn´t reflect any institutional position or opinion neither of EKAI Center,nor of its sponsors or supporting entitiesEKAI Center seeks to do business with companies or governments covered in its reports. Readers should be aware that wemay have a conflict of interest that could affect the objectivity of this report. Investors should consider this report as onlya single factor in making their investment decision.
 
GARAIA INNOVATION CENTER, GOIRU 1,A2 MONDRAGONTEL: 943250104 VITORIA-GASTEIZ 639641457LEKEITIO 675701785 DURANGO 688819520E-MAIL:info@ekaicenter.eu facebook.com/EKAICenter scribd.com/EKAICenter
 
 
Working Paper
 
2013ko otsailaren 6a
 
HERRITARREN PARTE HARTZEA:HARDWAREA ETA SOFTWAREA
HARDWARE AND SOFTWARE IN CITIZEN PARTICIPATION HARDWARE Y SOFTWARE EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
 
As a Working Paper, it doesn´t reflect any institutional position or opinion neither of EKAI Center,nor of its sponsors or supporting entitiesEKAI Center seeks to do business with companies or governments covered in its reports. Readers should be aware that wemay have a conflict of interest that could affect the objectivity of this report. Investors should consider this report as only asingle factor in making their investment decision.
 
GARAIA INNOVATION CENTER, GOIRU 1,A2 MONDRAGONTEL: 943250104 VITORIA-GASTEIZ 639641457LEKEITIO 675701785 DURANGO 688819520E-MAIL:info@ekaicenter.eu facebook.com/EKAICenter scribd.com/EKAICenter
 
 
HERRITARREN PARTE HARTZEA:HARDWAREA ETA SOFTWAREA
1.
Parte hartzearen gainean dagoenkontzeptualizazio arazoa argitu artean, egungo joerek gure inguruan partaidetza zein partehartzea aipatzerakoan ulertu nahiko daerabakimen politikoan biztanleriaren sektoreberriak integratzea bilatzen dela gutxienez. Bainahori baino gehiago ere izan daiteke, erabakimenabera baino harantzago joan daiteke parte hartzeuharkaren zabaltzea.
2.
Integrazio honetarako arrazoiak gaur egundugun krisi instituzional larriak azkartu dezakeenarren, lehenagotik ere badator, eta gizarteanzabaltzen joan den egungo demokrazia moldeen,edo argiago esateko, boterea egikaritzekomoldeen akidurak ekarri ditu tantaka-tantaka.Izan ere krisi instituzional hau, parte hartze eredutradizionalen krisitik erne da eta politika praktikabatzuk gauzatu dute: mobilizazioariinstituzionalizazioa kontrajartzea, apatia politikoapositiboki baloratzea, aniztasuna alderdienintegrazioarekin konprenitzen dela ulertzea, etafinean politika eliteen arteko gatazka etakonpontxo modura ulertzea.
3.
Noski, horrek herritarren instituzioekikodistantzia hartzea ekarri du, eta bitartekopublikoak pribatu bihurtzeak (legez edo legearenaurka) egonezina areagotu du. Neurri bateanegonezin horrek eta pertsonak erabakimeneangehiago integratzeko eskariak gure inguruaninstituzioetarako bidea egin du, eta maila politikoguztietan orokortzen ari da parte hartzea handitubehar dela dioten ahotsak.
4.
Baina egungo egoerak hamarkadetako inertziadakar, eta ahalegin handia eskatuko du joera horieteteak. Hasteko eta behin erlazionatzeko moduberri bat behar da.
5.
Parte hartzea areagotzeko asmoz hartutakoekimenek bi alderdi dituzte, bata instituzionalaeta bestea harremanei lotua edo harremanezkoa.Hona bakoitzaren barruan sar daitezkeenosagaiak:Egitura formalak edo hardwarea: partehartze arauak, parte hartze edosektorekako kontseiluak, protokoloak,funtzio banaketak, metodologia parte
hartzaileak…
 Harremanezko egiturak: elkarlana etaelkarrekiko konfiantza batez ere,
harreman informalak, giroa…
 
6.
Instituzioen, edo nahiago bada, boterepublikoen nahia baldin bada gai publikoetanherritarrak gehiago inplikatzea, gehiago horrenzenbatekoa pentsatu beharko dute lehenik.Zenbateko horren arabera osagai instituzionalaedo harremanezkoa landuko da bereziki.
7.
Parte hartzea handiagotzeko nahia sakontasunhandikoa bada, logikoa da pentsatzea harremaneredu berriak ezarri nahi direla, eta harremanekzerikusi gutxi dute egitura formalekin, partehartze arauekin, metodologiekin, prozedurekineta kontseiluekin, eta bai aldiz konfiantzarekineta logika sortzaileekin.
8.
Lehen pausoak, errazenak ere badirenez,egitura formalak eta metodologia partehartzaileak ezarriz hasten dira. Honela ugaltzendira gai bati edo besteari buruzko udalkontseiluak, parte hartze arauak, metodologiaparte hartzaileak eta abar. Nolabait partehartzean sakontzeko hardwareaz ari gara.
9.
Baina honetan soilik geratzen diren udalak,nahita ala nahigabe, ez dute inertziekin apurtzealortzen, lehendik datorren moteltze inplikatiboarigalga nolabait jartzen baldin bazaio ere.Hardware berri bat ezarriko da, edo zenbaitadituk deitzen duten moduan, arkitektura
 
 
As a Working Paper, it doesn´t reflect any institutional position or opinion neither of EKAI Center,nor of its sponsors or supporting entitiesEKAI Center seeks to do business with companies or governments covered in its reports. Readers should be aware that wemay have a conflict of interest that could affect the objectivity of this report. Investors should consider this report as only asingle factor in making their investment decision.
 
GARAIA INNOVATION CENTER, GOIRU 1,A2 MONDRAGONTEL: 943250104 VITORIA-GASTEIZ 639641457LEKEITIO 675701785 DURANGO 688819520E-MAIL:info@ekaicenter.eu facebook.com/EKAICenter scribd.com/EKAICenter
 
 
HERRITARREN PARTE HARTZEA:HARDWAREA ETA SOFTWAREAinstituzionala berrituko da, baina harreman motaez denez aldatu, ez du balioko herritarrakkonbentzitzeko, eta tik eta keria zaharrakerrepikatzeko espazio bihurtzeko arrisku larriadago. Hau da, gerta daiteke
 –
eta gertatzen da-parte hartza areagotzeko asmoz sortutakoegitura ikaragarria izanda ere, prozesupolitikoetara inor gutxi biltzea.
10.
Hau da, sakonera eman nahi baldin bazaio,eta benetan gai publikoen gaineko erabakiakonpartitzera iritsi, konfiantza giroa eraikitzetikabiatu behar da. Horretarako prozedurak bainoharremanak dira birpentsatu behar direnak,software atalari eman behar zaio pisua.
11.
Bestalde kontutan izan behar da gai publikoengainean (eta gai publikoak esaterakoan makrozein mikro mailan ari gara, politika sozialez arigara, baina baita espazio publikoen erabileraz)erabakimena baino, berauen definizio etaxehetasunetan jakituria berria txertatzeaz ere arigarela. Erabakia une jakin bat baino, herritarreneta instituzioen artean ibili beharreko bidemodura ulertzen da. Eta erabakia une jakinbateko posizionamendu hutsa bada ez, bainaelkarren artean eraikitzen diren politikak etaberauen egikaritzarako programak, programon jarraipena baldin badira, ezinbestekoa dakonfiantza sortzea, elkarlanaren muina beraubaita.
12.
Bestalde, aintzat hartu behar dugu prozesuparte hartzaileak puntualak izan daitezkeela,baina baita ere herrietako jardunean iraunkorrakizango diren harremanak eta prozedurak sortunahi diren neurrian, epe ertaineko edo luzeko(betirako) estrategiak ere jar daitezkeelamartxan. Arnas luzeko estrategia hauek jatorrianharremanen alderdiari pisua ematen ez baldinbadiote, hard arkitektura guztia ederra izandaere, ez da baliagarria izango taxuz helburuetarairitsi ahal izateko.
13.
Baina aldi berean, prozesu hauetan behinhasiz gero hautets zikloetatik babestu eginbeharko dira. Hau da, instituzioen eta herritarrenarteko harremanen aldaketa batek bere ontzedenbora behar du, herritarrek eurenburuarengan konfiantza hartzeak bestehainbeste, eta ezin da hauteskundeen peskizangeratu jarraitzea ala ez jarraitzea. Beraz, aipatudugun hard arkitekturak, alderdi instituzionalhorrek alegia, funtzio oso garrantzitsua du. Nola?(ondokoa ez da zerrenda itxi bat):Arau bidez politika publikoen etabestelako gai orokorren gainean partehartze betekizunak ezarrizErabakitze protokoloak ezarrizUdal egituren baitan parte hartzeardurak zehar lerro modura definituzHerrian eragina duten gaietaninplikatutako sektoreak bilduzeta abar
14.
Beraz, parte hartzea herritarren erabakiahalmena eta gai publikoen gaineko ezagutza etazehazte ahalmena handitzea bada, bi alderdihauei erreparatu behar zaie: harremanezkoalderdiari
 –
softwarea deitu duguna- etaarkitektura instituzionalari
 –
hardwarea deituduguna-.
15.
Orokortzen ari dira gure inguruan partehartze prozesu modura deitzen direnak. Ezaugarrioso ezberdinak dituzte: gai puntualei konponbidekonpartitua emateko izan daitezke, zerbitzu etaazpiegitura publikoen erabilerara eta baita
gestioa ere ezartzera jo dezakete… Halako batean
udaberriko loreak nola sortu dira parte hartzeesperientziak. Une honetan esperientzien bidezeraikitzen ari dira prozesu hauek, ibilian bidea

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->