Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PARTICULARITĂŢI ALE PROCESĂRII, PĂSTRĂRII ŞI CONTROLULUI CALITĂŢII SEMINŢELOR DESTINATE SEMĂNATULUI LA LUCERNĂ

PARTICULARITĂŢI ALE PROCESĂRII, PĂSTRĂRII ŞI CONTROLULUI CALITĂŢII SEMINŢELOR DESTINATE SEMĂNATULUI LA LUCERNĂ

Ratings: (0)|Views: 240|Likes:
Published by Petrescu Elena
In aceasta lucrare sunt prezentate particularitatile procesarii, pastrarii si controlului calitatii semintelor destinate semanatului, in conformitate cu legile din Romania.
In aceasta lucrare sunt prezentate particularitatile procesarii, pastrarii si controlului calitatii semintelor destinate semanatului, in conformitate cu legile din Romania.

More info:

Published by: Petrescu Elena on Feb 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2013

pdf

text

original

 
1
UNIVERSITATEA DE ŞTINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂBUCUREŞTI
 
PARTICULAR
ITĂŢI ALE PROCESĂRII,PĂSTRĂRII
 
ŞI CONTROLULUI CALITĂŢII SEMINŢELOR DESTINATE SEMĂNATULUI LA LUCERNĂ
 
MASTERAND:PETRESCU ELENA
SPECIALIZAREA:
 AMELIORAREA PLANTELOR
ŞI 
PRODUCEREA DE 
SĂMÂNŢĂ 
 
 
2
Particularităţi ale procesarii, păstrării şi controlului
 
calităţii seminţelor
 
destinate semă
natului la
lucernă
 
IMPORTANŢA ECONOMICĂ
 
Zonarea ecologicã a diverselor specii de plante furajere a vizat alegerea speciilor celor maipotrivite
 pentru fiecare zonã ecologicã ş
i amplasarea acestora într-o succesiune care sã conducã la
obținerea de producț
ii optime pentru
fiecare culturã în parte, dar ş
i pe ansamblul sortimentului de culturi.În acest context lucerna, în zonele ecologice în care este recomandatã, este cultura proteicã cea maivaloroasã
. Cercetãrile intreprinse în reț
eau
a experimentalã a ASAS, în zonele foarte favorabile ş
ifavorabile de culturã au evi
dențiat producț
ii medii pe un numãr mare de ani, care pe parcursul unui ciclude culturã (3-5 ani) au însumat 50-
60 t/ha substanț
ã uscatã (250-300 t/ha masã verde), din care 9500-11.400 kg/ha proteinã brut
ã. La aceste niveluri de producț
ie azotul simbiotic total reprezintã 1500-1800kg/ha din care 375-450 kg/ha este azot simbiotic remanent, care poate asigura 45-60 % din azotul
necesar pentru obținerea unor producț
ii economice la culturile postmergãtoare, în urmãtorii 3-4 ani.În zonele ecologice considerate mediu favorabile pentru cultura lucernei,
aceste producț
ii auoscilat între 30-
40 t/ha substanț
ã uscatã (150-200 t/ha masã verde), din care 5700-7600 kg/ha reprezintãproteina brutã.
La aceste producț
ii azotul simbiotic total a însumat 900-1200 kg/ha din care 225-300kg/ha reprezintã azotul simbiotic remanent.Privitã prin prisma acestor rezultate lucerna poate sã fie apreciatã ca una din cele mai valoroaseculturi agricole.Extinderea lucernei pe
suprafeț
e corespunzãtoare este
condiț
ionatã în primul rând de asigurarea
seminț
ei la nivelul necesarului, din soiurile cele mai valoroase. S
e apreciazã cã producerea seminței delucernã, cel puțin în climatul continental ş
i continental excesiv, este un domeniu destul de dificil, ce
reclamã multe cunoştințe şi aplicarea acestora cu stricteț
e în procesul tehnologic.Progresele realizate în cunoa
ș
terea biologiei lucernei au condus la elaborarea unor tehnologiiintensive, fapt ce a determinat cre
ș
terea semnificativã a produc
ț
iei, reducerea fluctua
ț
iilor de la un an laaltul
ș
i ob
ț
inerea primei recolte de sãmân
ț
ã în numai 11 luni.
METODICA ŞI TEHNICA PRODUCERII SEMINŢEI LA LUCERNĂ
 
Sporirea produc
ț
iei de furaj este determinatã în mare mãsurã de calitatea semin
ț
elor utilizate la însãmân
ț
are; sãmân
ț
a de calitate superioarã trebuie sã posede un înalt grad de puritate biologicã
ș
i fizicã,indici ridica
ț
i de germina
ț
ie, masa a 1000 boabe, masa hectolitricã, sãnãtate
ș
i vigoare.Folosirea la însãmân
ț
are a unor astfel de semin
ț
e contribuie la exprimarea în condi
ț
ii optime deculturã, a întregului poten
ț
ial productiv
ș
i calitativ al soiurilor de lucernã.Ob
ț
inerea unor semin
ț
e cu însu
ș
iri calitative superioare este condi
ț
ionatã de fundamentarea
ș
tiin
ț
ificã a activitã
ț
ii din domeniul producerii semin
ț
elor care constã în cunoa
ș
terea bazelor teoretice ale
 
3producerii semin
ț
elor, în aplicarea unor metode de men
ț
inere a puritã
ț
ii genetice a soiurilor, precum
ș
i atehnologiilor specifice procesului de producere.În acest context este structuratã
ș
i metodica
ș
i tehnica producerii de sãmân
ț
ã la lucernã, metodã ceconstã în men
ț
inerea componentelor (linii, familii) de bazã
ș
i interpolenizarea acestora (polycross).Procesul producerii de sãmân
ț
ã la lucernã cuprinde urmãtoarele 5 verigi :1.
 
Câmpul de men
ț
inere a componentelor (linii, familii);2.
 
Câmpul polycross ;3.
 
Câmpul de Prebazã ;4.
 
Câmpul de Bazã ;5.
 
Câmpul de sãmân
ț
ã Certificatã.
Câmpul de men
ț
inere
a componentelor (linii, familii) este una din cele mai dificile verigiale procesului de producere de sãmân
ț
ã.
Ț
inând cont de dificultã
ț
ile în men
ț
inerea vegetativã acomponentelor existã tendin
ț
a de a se renun
ț
a la aceasta, în schimb autorii soiului asigurã la momentul înregistrãrii o cantitate mai mare de sãmân
ț
ã din fiecare component, care se pãstreazã la temperaturiscãzute, 15-20 ani, cât timp se cultivã soiul respectiv. Anual din aceastã cantitate se folose
ș
te cât estenecesar pentru câmpul de polycross. Având în vedere cã acest câmp de polycross se înfiin
ț
eazã odatã la3-4 ani, se poate calcula necesarul de sãmân
ț
ã din fiecare component pentru 15-20 de ani. În general, unsoi se cultivã în jur de 10 ani; sunt relativ rare situa
ț
iile când un soi se pãstreazã în culturã un numãr maimare de ani.
Câmpul polycross
se seamãnã cu semin
ț
ele ob
ț
inute în câmpul de men
ț
inere de lacomponentele soiurilor. Semãnatul se efectueazã dupã scheme bine stabilite, astfel încât sã se realizeze opanmixie totalã.Din acest câmp se ob
ț
ine sãmân
ța “Amelioratorului” (S.A.), sãmânț
ã ce este produsã de creatorul de soi,sau sub directa responsabilitate a acestuia sau a men
ț
inãtorului. Aceastã sãmân
ț
ã are caracterele soiului,a
ș
a cum au fost descrise în momentul înregistrãrii acestuia
ș
i satisface condi
ț
iile minime impuse dereglementãrile în vigoare privind puritatea varietalã pentru semin
ț
ele de Prebazã. Astfel, sunt admisepânã la 0,3 % din greutate, semin
ț
e de alte specii, nu mai mult de 20 semin
ț
e dintr-o singurã specie
ș
i numai mult de 3 semin
ț
e de
 Rumex spp.
, altele decât
 R.acetosella
ș
i
 R.maritimus.
Aceastea se determinãdintr-o probã de 50 g.
Câmpul de Prebazã
- se înfiin
ț
eazã cu sãmân
ța “Amelioratorului” (S.A.). Este produsã de
men
ț
inãtor sau sub directa îndrumare a acestuia.Sãmân
ț
a de Prebazã poate fi :- sãmân
ț
ã de Prebazã (P.B.) înseamnã sãmân
ț
a din toate descenden
ț
ele sau categoriile biologice dintresãmân
ț
a amelioratorului
ș
i sãmân
ț
a- satisface cerin
ț
ele impuse de reglementãrile în vigoare privind puritatea varietalã
ș
i de valoareculturalã
ș
i anume nu se admit mai mult de 0,3 % din greutatea semin
ț
ei, semin
ț
e din alte specii, nu maimult de 20 semin
ț
e dintr-o singurã specie
ș
i nu mai mult de 3 semin
ț
e de
 Rumex spp.
, altele decât
 R.acetoselia
ș
i
R.maritimus
, determinate dintr-o probã de 50 g (tabelele 13,14).
Câmpul de bazã
 – 
se desfã
ș
oarã în sectorul de dezvoltare al institutului
ș
i în sta
ț
iunile decercetare din re
ț
eaua acestuia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->