Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

1.1. Procedee directe
1.2. Procedee indirecte
1.2.1. Sistemul de Investigare Radar RIS – 2 K
1.2.2. Sistemul Ground Penetrating Radar SIR 3000
2. Lucrări topografice pentru proiectarea şi construcŃia aeroporturilor
2.1. Lucrări topografice la proiectarea aeroporturilor
2.1.1. ReŃeaua de sprijin topo-geodezică
2.1.2. Ridicarea topografică a terenului pe care este proiectat aeroportul
3. ReŃele topo-geodezice pentru tunele de circulaŃie
3.1. ReŃeaua de sprijin geodezică pentru tunele
3.2. ReŃeaua de apropiere sau de legătură
3.3. ReŃeaua subterană de dirijare
3.4. DeformaŃiile terenului în jurul unui tunel executat cu scutul
4.1. ConŃinutul lucrărilor şi cerinŃele tehnice
4.2. Procesele verbale de delimitare a vecinătăŃilor
4.3. DocumentaŃia cadastrală pentru terenurile AND şi DRDP
5.1. Ridicarea staŃiilor şi nodurilor de cale ferată
5.1.2. Trasarea pichetajului
5.1.3. Nivelmentul longitudinal al căii principale
5.1.4. Ridicarea detaliilor staŃiei
5.1.5. Ridicarea profilelor transversale
5.1.6. Ridicarea ansamblului liniilor unui triaj
5.1.7. Măsurarea distanŃelor gabaritice
5.1.8. Ridicarea lucrărilor de artă şi a apeductelor
5.1.9. Ridicarea intersecŃiilor cu liniile electrice şi de comunicaŃie
5.1.10. Ridicarea reŃelelor de comunicaŃie subterane
5.1.11. Ridicarea terenului limitrof staŃiei
5.1.12. DocumentaŃiile de teren
5.2. Ridicarea căilor ferate
5.3. Întocmirea planurilor căilor ferate, staŃiilor şi haltelor
5.4. Ridicarea curbelor de cale ferată
5.4.3. Ridicarea curbelor din puncte de drumuire
5.4.5. Procedeul lui LUTZ de ridicare a curbelor
5.4.7. Determinarea analitică a elementelor curbei din coordonate
5.5. Utilizarea vagoanelor de masurat calea
6. Calculul volumului de terasamente
6.2. Calculul volumelor digurilor şi canalelor
7.1. Ridicarea topografică a văii râurilor
7.1.1 ReŃeaua de sprijin
7.1.2. Ridicarea detaliilor planimetrice şi altimetrice
7.1.3 Nivelmentul longitudinal şi transversal
7.2. Ridicarea topografică a bazinelor hidrografice
7.3. Ridicarea lacurilor şi a litoralului maritim
8. Lucrări topografice necesare studiilor hidrologice
8.1. Măsurători topografice în zona posturilor hidrometrice
8.1.1. Nivelmentul la instalarea postului hidrometric
8.1.3. Trasarea pe teren a liniei de vizare hidrometrică
8.1.4. Determinarea direcŃiei curentului apei
8.2. Măsurarea adâncimii albiei râurilor, lacurilor şi litoralului maritim
8.2.1. Măsurarea adâncimilor pe râuri şi fluvii
8.2.2. Determinarea adâncimilor în zone costiere
8.2.3. Determinarea poziŃiei planimetrice a punctelor de sondaj
8.3. Întocmirea planurilor hidrografice
9. Lucrări topografice pentru cadastrul apelor
9.1. ConŃinutul lucrărilor topografice
9.1.1. Stabilirea amplasamentelor bornelor din axul cadastral
9.1.2. Realizarea sistemului de referinŃă
9.1.3. Întocmirea planurilor şi hărŃilor cadastrale
AplicaŃia 1
AplicaŃia 2
AplicaŃia 3
BIBLIOGRAFIE
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
95139987 Ridicari Topo Speciale

95139987 Ridicari Topo Speciale

Ratings: (0)|Views: 901|Likes:
Published by Carmen Radulescu
Topografie
Topografie

More info:

Published by: Carmen Radulescu on Feb 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 25 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 29 to 44 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 48 to 95 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->