Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
FEDERATA --KONFEDERATA

FEDERATA --KONFEDERATA

Ratings: (0)|Views: 45 |Likes:
Published by Bujar Mehmeti
FEDERATA --KONFEDERATA
FEDERATA --KONFEDERATA

More info:

Published by: Bujar Mehmeti on Feb 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2013

pdf

text

original

 
Kopletim i ligjerates mbi shtetin dhe kombinLiteratura: Andrew Heywood (faqe 83 dhe kombi faqe 103) dhePhilipps Shively
Komb-Shteti
 Eshte koncept :
teorik 
,
politik 
 
 
dhe
historik 
 qe nenkupton nje nderthurje te nje Shteti si organizate politikedhe te nje Kombi ( individe qe e konsiderojne vehten te afertndermjet vehtes dhe qe i takojne nje grupi te njejte).Ky nocion S
htet-komb
eshte :nocion
identitar
, (perkatesia e nje grupi), dhe
nocion juridik 
(egzistenca e nje forme te sovraniteti dhe teinstitucioneve politike dhe administrative, Shteti).Ne mungese te nje koincidence te tille do te flisnim per
Shtetmultinacional
.
 Shteti
Etimologjia : nga latinishtja «
status
», derivat i foljes «
stare
»kuptimi i pare i te cilit eshte të qëndrosh ne kembe,Ne kuptim figurativ : pozitaFjala Shtet eshte paraqitur ne fund te shekullit
XV
e
dhe fillim teshekullit
XVI
e
.State (ne gjuhen angleze nenkupton edhe kondicionin (gjendjene nje personi ) etj ;Sipas Hannah Arendt, fjala vjen nga latinishtja
status rei publicae
qe nenkupton « forme qeverisje ».Ka edhe nje definicion tjeter te shtetit sipas Max Weber-it, nevepren e tij
ekonomia dhe Shoqeria
, ku ai thote se :Shteti eshte « nje ndermarrje politike (institucion politik ) kukreu i tij institucional revandikon me sukses, ne kuader te
 
rregullave (normave),
monopolin e dhunes fizike legjitimebrenda nje teritori te caktuar 
 
.Per Weber-in pra nje Shtet mund të jete ndermarrje politike etipit institucional vetem nese struktura e tij administrative arritëte jete e vetmja, qe ne menyre direkte ose indirekte (delegim)te rrespektoje ligjet nepermjet
ushtrise
,
drejtesise
ose
policise
.Per
Weber-in
, sovraniteti eshte rezultat i kapacitetit te Shtetitqe nepermjet aparatit te tij administrativ të arrisë te sigurojemonopolin e dhunes fizike dhe simbolike.Një qasje tjeter sociologjike e filozofit/sociologut francez
PierreBourdieu
e definon shtetin si nje organizate qe ka gjithashtukapacitet per te ushtruar
dhunen simbolike
mbi qytetaret esaj, ajo qe ai e quan «
magjia e shtetit
».Ky nocion lidhet me kapacitetin e shtetit per ti karakterizuarqytetaret e tij, nepermjet evidentimit te tyre (numrit teidentitetit) ose nepermjet gjykatave duke ideklaruar ata fajtor ose te pafajshim.Ligjerata a Trete :
Format e Shtetit : Shteti Unitar/Shteti federalShteti Federal dhe Unitar
Shteti federal ose
federata
vjen nga latinishtja
foedus
qe do tethotë aleancë dhe eshte zakonisht shtet sovran i perbere ngadisa entitete autonome qe kane nje qeveri te perbashketfederale. Statusi i ketyre entiteteve eshte zakonisht i garantuar ngaKushtetutat e ketyre shteteve dhe nuk mund te vihet ne pyetjenga nje vendim unilateral i qeverise qendrore.Forma e qeverisë së Shtetit federal ose struktura kushtetuesequhet
federalizem
.
 
Federalizmi eshte nje teresi shtetesh qe jane bashkuar dhe te cilat kane nje lloj autonomie duke pranuar njeautoritete te larte te perbashket.
Federatat mund te jene multietnike ose te perfshijne teritore tegjera (jo gjithmone).Federatat krijohen zakonisht me marreveshje te bazuar mbiinteresin e perbashket ndermjet disa shteteve te pamvarura.Shtetet e perbejne federaten konsiderohen ne njefarmenyre si sovrane sepse disa kompetenca jane te rezervuaraper to dhe nuk mund te ushtrohen nga qeverite qendrore.Megjithate, nje federate eshte me shume se nje aleanceshtetesh te pavarura.Shtetet qe perbejne nje federate nuk kane zakonisht asnje llojpushteti persa u perket
politikave te jashtme
dhe nuk kanstatus shtetror te pavarur ne kuptim te se
drejtesnderkombetare
.Disa federata jane ASIMETRIKEsepse disa shtete kane me shume autonomi se tjerat. Shembulltipik te nje federate te tille edhe Malezia e perbere nga 13shtete ku dy entitete te kesaj federate Sarawak dhe Sabah kanestatus te ndryshem nga shtetet tjera te Malezise.Federata rezulton zakonisht nga nje marreveshje inicalendermjet nje numri shtetesh te ndara. Qëllimi eshte vullneti perte zgjedhur probleme reciproke ose per per te krijuar njembrojtje reciproke ose per te krijuar nje Shtet komb. Megjithate,nga nje shtet federal ne tjetrin, sistemi federal mund tendryshoje.Australia per shembull ka lindur nga vota demokratike eqytetareve te cdo shteti te saj te cilet kane votuar dhe adoptuarme referendum Kushtetuten e Australisë. Tek shtetet federale, ne teori, sovraniteti ndahet ndermjetentiteteve federale dhe shtetit qendror.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->