Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
egyszer még jól fog ez jönni...

egyszer még jól fog ez jönni...

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by Zsuzsa Róna
egyszer
egyszer

More info:

Published by: Zsuzsa Róna on Feb 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2013

pdf

text

original

 
I/26: Nemzetközi szervezetek fogalma, osztályozása, működési sajátosságai
 
A nemzetközi szervezetek az államközi együttműködés azon formái, melyek nk 
-
i szerződés révén jönnek 
létre (legalább 2 v. 3 állam között) állandó struktúrával (legalább 1, de ált. több állandó szerv) alapító
okiratukból következően nki
-i jogalanyisággal vannak felruházva.államok hozzák létrealapító okiratállandó struktúranki-i jogalanyiság
Funkciói
 
Eszközfunkció: az államok eszközként használják saját érdekeik érvényesítésére
 
Fórum vagy aréna: Konferenciadiplomácia, megdumálják a hatalmak, hogyan tovább
 
Aktor: ENSZ, képes önálló aktorként funkcionálni, de csak olyan szinten amiben a tagállamokmegegyeznek
Osztályozása
 
Kormányköziség szempontjábólkormányközi vagy államközi (IGO):államok a tagok, államok alapítják vagy más IGO-k hozzák létre
nem kormányzati (NGO), nem államok a tagok, két altípus:transznac ernyőszervezet: tagszervezeteivannak, melyek önállóan is működnek. Transznac szervezetek 
 
 
Tagság és kompetencia szerintNyitott: ENSZ, nem korlátozza a bekerülést, sem az alapítóokiratában sem tevékenységévalZárt: korlátozza a tagok körétRegionális: földrajzi szempontPartikuláris: saját funkcióval bír. Közös háttér, közös érdek. NATO, Brit NemzetközösségSpeciális: OPEC, Duna Bizottság,Kompetencia: átfogó, szektorális
Átfogó: széleskörű tevékenység, ENSZ, EU
 
Szektorális: WHO, FAO, meghatározott szűkebb terület.
 
 
Funkciók szerint
: fő tevékenység a rendező elv
 
o
 
Programszervezetek: normaalkotás, EBESZ, EU, ENSZ
o
 
Operatív: végrehajtás, ellenőrzés, normák betartása: IMF, OPEC
 
 
I/27: ENSZ főszervei, intézményei
 
ENSZ a leguniverzálisabb kormányközi szervezet. 1947. jelenleg 193 tagállamCéljai: nemzetközi béke és biztonság fenntartásabaráti kapcsolatok az országok közöttnk-
ki együttműködés a nk 
-i problémák megoldásábannki-i központ ezen célok megvalósításáraSzervezeti felépítés
6 főszerv: Közgyűlés, Bt, Gazd és Szoc Tanács, Gyámsági Tanács, Titkárság, Nem
zetközi Bíróság
Gyámsági Tanács
Jelenleg már csak papí 
ron, működése okafogyottá vált. Feladata volt előmozdítani a gyámság alatt állóterületek lakosságának politikai, gazdasági, szociális előrehaladását.’94
-ben a BT teljesítettnek ítélte meg az
uccsó gyámsági területen való működést is. (csendes ó. Palau
-szigetek)
Gazdasági és Szociális Tanács
ECOSOC
Közgyűlés fennhatósága alatt a gazd és szoc tevékenységet irányítja és összhangba hozza a szervezet
általános politikai tevékenységével. Nem lehetséges a békés nk-
i fejlődés a vilgazd kapcs javítása az emberi
 jo
gok és alapvető szabadságjogok biztosítása nélkül.Életszínvonal emelése, teljes foglalkoztatás, gazd és szoc fejlődés
 gazd, szoc. és eü-i téren fenálló nk-i feladatok megoldása
emberi és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása.
54 tag. Elnök és 4 alelnök, 1-
1 évre választják őket. A gyakorlati munka 4 állandó bizottság között oszlik 
meg.1.
 
Funkcionális bizottságok, állandó biztosságok: Fenntartható fejlődéssel foglalkozó bizottság(Genf), Népesedéssel és fejlődéssel foglalkozó bizottság (NY), Szociális fejlődéssel foglalkozó bizottság
(Genf), Statisztikai Bizottság (Genf, NY)2.
 
Regionális gazdasági bizottságok: saját régiójuk gazd és társ. fejlődését figyelni, makro elemzését
végrehajtani. Évi jelentések az adott régióról. 5 régió (Afrikai gazd bizottság, Európai, LatinAmerikai és karibi térség, Ázsia és csendes-ó, Nyugat Ázsia)3.
 
Koordinációs adminisztratív bizottság: ajánlások tétele, intézkedési tervek.4.
 
Szakértői testület
 Kapcsolt szerveiEgyesült Nemzetek Fejlesztési Programja (UNDP)Egyesült Nemzetek Gyermekalapja (UNICEF)Egyesült Nemzetek Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (UNCTAD)
Titkárság
A titkárság főtitkárból és olyan tisztviselői karból áll, melyet a szervezete megkövetel.
 
Főtitkár: szervezet legfőbb igazgatási tisztviselője. Bt javaslata alapján, Közgyűlés választja meg 2/3
-dal.
2007től Ban Ki
-Mun
A főtitkár és titkárság függetlenségét az Alapokmány biztosítja.
 
A tisztviselők kiválasztásánál fontos a munkateljesítmény, hozzáértés, erkölcsi feddhetetlenség és a
kiválasztás a l
ehető legszélesebb földrajzi alapon történjen.
 
 
Közgyűlés
 
Szuverén egyenlőség elve alapján minden országnak egy szavazata van. Széles feladatkör és általános
hatásköre van. Minden olyan kérdést megvizsgálhat, mely a nk.i béke és biztonság kérdését érinti. Évi 1Xrendes ülésszak, de vannak rendkívüliek is. Évente választanak elnököt, az irányítja a munkát. Fontos
kérdésekben 2/3, eljárási ügyekben egyszerű többség.
 Legfontosabb szerv. BT nem állandó tagjait választja, tárgyal és ajánl, de ha a BT már foglalkozik egykérdéssel, nem ajánlhat.Több állandó és ad hoc bizottsága és kapcsolt szerve van. (Igazgatási és Költségvetési Kérdések TanácsadóBizottsága., Nk-i jogi bizottság.
Biztonsági Tanács
Fő célja a nk 
-i béke és biztonság fentartása.Állandó tagok: USA, Oroszo., Kína, Anglia, Fro.10 nem állandó tag, 3évenként 1/3-ban újraválasztják.
Korlátozza a közgyűlést: tagfelvétel esetében, ha már foglalkozik egy kérdéssel közgyűlés nem foglalkozhat.
 
Főtitkár személyére javaslat, új tagok felvételére, BT gyakoro
lta a gyámsági funkciókat.A BT hatásköre
o
 
(korlátozza a közgyűlést, ha ő már foglalkozik a kérdéssel
 
o
 
tagfelvétel)
o
 
alapvetően három hatásköre van a BT
-nek:
o
 
viták békés rendezése (csak ajánlások)
o
 
béke veszélyeztetése esetén a helyzet megállapítása
 
három dolgot tehet itt:
 
ideiglenes rendszabályokat rendel el
 
fegyveres erővel nem járó intézkedések 
 
 
fegyveres erő bevetésével járó műveletek (7. fejezet)
 
o
 
ajánlásokat tehet ENSZ tagfelvételről
 
o
 
főtitkárt javasol
 
 
csak javasol
 
erős viták a kgy
-gyel
 
főleg nemzeti érd
ekek alapján
o
 
fegyverkezési szabályok kidolgozásaÁllandó tagok egyetértésének elve:VÉTÓJOG
 
legfontosabb. Eljárási kérdésekben elég 9 bármilyen igenlő
szavazat. Minden más kérdésben 5 ád. tag igen+ 4 más tag igenje
9igenBT ReformokAzok legyenek az ád. tagok, akik az ENSZ tevékenységéhez a legnagyobb mértékben hozzájárulnak.Reform ne csökkentse a BT munkájának hatékonyságát. %regionális csoport megléte fontos szempont. A
testület reformja, csak hosszabb tévon valósítható meg, egyelőre nincs konszenzus.
(mi legyen a vétójoggal,mekkora legyen a testület száma, egyéni tagság helyett legyen-e regionális képviselet, hogyan fejlesszék a bt
és közgyűlés viszonyát?)
ENSZ szakosított intézményei
Alapszabályuk államközi szerződésbe foglalt, meghatározott spec t
evékenységre létesültek, ENSZ Gazd é
Szoc Tanácsával állandó szerződéses kapcsolatban állnak. Nk 
-i jogalanyisággal rendelkeznek.Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO)Egyesült nemzetek élelmezési és mg-i szervezete (FAO)Egyesült nemzetek nevelésügyi tudományos és kulturális szervezete (UNESCO)Nemzetközi Valutaalap (IMF)Nemzetközi Újjáépítési és fejlesztési Bank (IBRD)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->