Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
VINOGRADARSTVO I VINARSTVO Priručnik za polaganje ispita

VINOGRADARSTVO I VINARSTVO Priručnik za polaganje ispita

Ratings: (0)|Views: 3,292 |Likes:
Published by Zee Chi

More info:

Published by: Zee Chi on Feb 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2014

pdf

text

original

 
 
 
 2
SADRŽAJ:
1.
 
VINOGRADARSTVO I VINARSTVO U SVIJETU I HRVATSKOJ……………………………….32.
 
MORFORLOŠKE KARAKTERISTIKE VINOVE LOZE…………………………………………..…..63.
 
GODIŠNJI BIOLOŠKI CIKLUS VINOVE LOZE………………………………………………………134.
 
PRIRODNI UVJETI UZGOJA VINOVE LOZE I UTJECAJ NA GROŽĐE I VINO………….165.
 
RAZMNOŽAVANJE VINOVE LOZE, PROIZVODNJA I KVALITETA SADNOGMATERIJALA…………………………………………………………………………………………………..206.
 
PODIZANJE VINOGRADA, ODRŽAVANJE MLADIH NASADA, GNOJIDBAVINOGRADA I ISHRANA VINOVE LOZE
(Vlasta Rubeša Vili, dipl.ing.)
…………………...237.
 
ZAŠTITA VINOVE LOZE OD ŠTETOČINJA
 
(Vlasta Rubeša Vili, dipl.ing.)
….……………….418.
 
REZ VINOVE LOZE…………………………………………………………………………………………..539.
 
EKOLOŠKO VINOGRADARSTVO I VINARSTVO…………………………………………………6810.
 
PODLOGE I SORTE VINOVE LOZE…………………………………………………………………..7911.
 
ZAKONSKI PROPISI IZ PODRUČJA VINOGRADARSTVA I VINARSTVA……….………8812.
 
PRIPREMA ZA BERBU, BERBA I PRIMARNA PRERADA……………………………….…..9713.
 
NJEGA I DORADA VINA
(Nataša Puhelek, dipl.ing
.
 )
………………………………………………….………..
12514.
 
BOLESTI I MANE VINA
(Nataša Puhelek, dipl.ing.)
………………………………………………………..……
12915.
 
SENZORNO OCJENJIVANJE VINA………………………………………………………………….13616.
 
MARKETING VINA…………………………………………………………………………………….…141LITERATURA………………………………………………………………………………………………….....145
 
 3
1. VINOGRADARSTVO I VINARSTVO U SVIJETU I HRVATSKOJ
 
Vinova loza (
Vitis vinifera
) povijesno je značajna biljka koja je kroz svoju prošlostdoživjela mnoga burna razdoblja i promjene. Od samog početka uzgoja vinove loze,gdje povijesni podaci datiraju oko 6000.-5000. g.pr.Krista, počela je i proizvodnja vinakao produkta spontane fermentacije soka grožđa. Vinova loza bila je gospodarskiznačajna i u najstarijim civilizacijama Egipta, Sirije i Mezopotamije, dok je ozbiljnuproizvodnju vino doživjelo u vrijeme antičke Grčke. Grči kolonisti bili su zaslužni i zaširenje vinove loze na područje današnje Italije, Francuske, Španjolske, ali i na istočnuobalu Jadranskog mora. Za vrijeme Rimskog Carstva vinogradarstvo i vinarstvo bilo jedobro razvijeno te Rimljani uvode nove postupke u proizvodnji i čuvanju vina. Daljnješirenje vinove loze ide prema Novom svijetu doseljavanjem Europljana na novekontinente-Ameriku, Australiju i Novi Zeland. Uz razne povremene zabrane uzgojavinove loze, krčenja vinograda pa čak i zabrane pijenja vina tijekom duge povijesti,vinova loza ostala je nezamjenjiva i gospodarski značajna kultura.Vinogradarstvo je značajna grana poljoprivredne proizvodnje u svim zemljama svijetagdje je moguć uzgoj vinove loze. Vinova loza najrasprostranjenija je voćna vrsta usvijetu, te ukupnom proizvodnjom nadmašuje sve ostale. Uzgaja se na svimkontinentima (osim Antarktike) u području umjerenog klimatskog pojasa sa sva četirigodišnja doba. Vinova loza rentabilnu proizvodnju ostvaruje unutar pojasa između25° i 52° sjeverne geografske širine te 30° i 45° južne geografske širine. Vinova lozanalazi se i izvan ovih prostora, no njen uzgoj je rizičan te stoga i nerentabilan zbogekstremnih temperatura ili nepravilnog odvijanja godišnjeg biološkog ciklusa rasta,razvoja i plodonošenja vinove loze.Ukupna površina vinograda u svijetu u značajnom je opadanju posljednjih desetljeća,a veliki utjecaj na to ima i smanjenje vinogradarskih površina u Europi. Primjerice,devedesetih godina prošlog stoljeća vinogradi su zauzimali 8.800.000 ha površina usvijetu, od čega je u Europi bilo čak 69,3% nasada. 2007. godine ukupna površinavinograda u svijetu je 7.742.000 ha od čega u Europi 58,4%. Smanjenje površina podvinogradima događa se samo u Europi, dok su ostali kontinenti- Amerika, Australija,Novi Zeland, Azija i Afrika zabilježili značajan rast površina pod vinogradima. Kolijevkuvinogradarstva i vinove loze- Europu očekuje i daljnji pad ukupnih površina, kaoposljedica propadanja vinograda, velike količine proizvedenog vina, ali i anti-vinogradarskih politika, koje potiču krčenje vinograda u zemljama EU.

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
veca123 liked this
1 hundred reads
Ivan Ćile liked this
Pero Peric liked this
zdpollydijana liked this
Ivan Nikolic liked this
zdpollydijana liked this
Pero Peric liked this
lubina.os6793 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->