Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Plan Contur Inst Publice Detalii

Plan Contur Inst Publice Detalii

Ratings:

4.78

(1)
|Views: 6,517|Likes:
Published by contabila

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: contabila on Feb 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2012

 
 1ANEXA
Normele metodologice privind organizarea si conducereacontabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice siinstructiunile de aplicare a acestuiaI. Capitolul III PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT secompleteaza astfel:1.
La litera A Active, pct.2 Active curente (circulante), pct.2.3.2.2.Disponibil al bugetului destat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale, dupa ultimul paragraf seintroduce un nou paragraf cu urmatorul continut:“Compartimentele de creante bugetare din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor avea in vedere urmatoarele:- existenta neconcordantei dintre soldul contului 520”Disponibil al bugetului de stat” si contul20”Veniturile bugetului de stat” din contabilitatea trezoreriei statului urmare:-
 
neinregistrarii in contabilitatea bugetului de stat a operatiunilor privind drepturileconstatate si veniturile incasate privind capitolul 17.01”Taxe vamale si alte taxe petranzactiile internationale” si alte capitole de venituri a caror evidenta si raportarese realizeaza de catre Autoritatea Nationala a Vamilor din cadrul MinisteruluiFinantelor Publice;-
 
neinregistrarii in contabilitatea bugetului de stat de la nivelul directiilor generaleale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, a sumelor incasate dinimpozitul pe venit – transmise electronic – Directiei generale de administrare amarilor contribuabili pentru marii contribuabili transferati la 30.06.2005;-
 
inregistrarii in contabilitatea bugetului de stat de la Directia generala deadministrare a marilor contribuabili a sumelor incasate din impozitul pe venit – transmise electronic de directiile generale ale finantelor publice judetene si amunicipiului Bucuresti pentru marii contribuabili transferati la 30.06.2005.- posibilitatea ca soldul contului 520”Disponibil al bugetului de stat” sa prezinte sold creditor urmare operatiunilor de diminuare a veniturilor incasate, potrivit legii (cote defalcate dinimpozitul pe venit, sume defalcate din TVA);
-
conturile 7312”Cote si sume defalcate din impozitul pe venit” si 7352”Sume defalcate dinTVA” se debiteaza pentru sumele si cotele defalcate din impozitul pe venit, respectiv sume
 
 2defalcate din TVA prin creditul contului 520”Disponibil al bugetului de stat”, fapt cedetermina ca aceste conturi sa prezinte sold debitor, prin exceptie de la regula generala defunctionare a conturilor de venituri”.Operatiunea de inchidere a conturilor respective se va efectua cu sume negative, (in rosu)astfel:% = 121.09”Rezultat patrimonial –  buget de stat”7312”Cote si sume defalcate dinimpozitul pe venit”7352”Sume defalcate din TVA”
2
. La litera C CAPITALURI, pct.3 Rezerve din reevaluare, dupa ultimul paragraf seintroduce un nou paragraf cu urmatorul continut: “Sumele reprezentand diferentele dinreevaluare aferente valorii neamortizate la 31 decembrie 2003 determinate in urma actiunii dereevaluare, evidentiate in analitice distincte in cadrul conturilor: 702 “Finantarea bugetara dinanii precedenti si alte surse”, 528 “Venituri din anii precedenti si alte surse” si 337 “Fonduricu destinatie speciala”, care potrivit prevederilor Ordinului ministrului finantelor publicenr.1917/2005 au fost transpuse in contul 105 “Rezerve din reevaluare”, vor fi analizate, astfelincat diferentele din reevaluare aferente activelor fixe amortizate integral, scoase dinfunctiune, transferate cu titlu gratuit, vandute, etc., sa fie trecute asupra contului 117“Rezultatul reportat”– contul sintetic de gradul II: 117.15 ”Rezultatul reportat reprezentandsurplusul realizat din reevaluare”.In mod similar, se va proceda si cu diferentele din rotunjiri inregistrate urmareaplicarii Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei nationale si diferentelor rezultate inurma efectuarii operatiunii de conversie potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernuluinr.59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare aLegii nr.348/2004 privind denominarea monedei nationale.Soldul contului 105”Rezerve din reevaluare” trebuie sa exprime valoarea diferentelor din reevaluare aferente activelor fixe existente in institutie”.
II. Capitolul VI: PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUTIIPUBLICE se completeaza astfel:1
. La clasa 1 CONTURI DE CAPITALURI, grupa 11 REZULTATUL REPORTAT, la contul117”Rezultatul reportat” dupa contul sintetic de gradul II 117.10”Rezultatul reportat – 
 
 3institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii”, se introduce unnou cont sintetic de gradul II 117.15”Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat dinreevaluare”.
2.
La clasa 4 CONTURI DE TERTI, grupa 43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIASOCIALA SI CONTURI ASIMILATE, la contul 431”Asigurari sociale”, dupa contul sinteticde gradul II 4315”Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale”,se introduce un nou cont sintetic de gradul II 4317”Contributiile angajatorilor pentru concediisi indemnizatii”.
3.
La clasa 6 CONTURI DE CHELTUIELI, grupa 64 CHELTUIELI CU PERSONALUL,dupa contul sintetic de gradul II: 6454”Contributiile angajatorilor pentru accidente de muncasi boli profesionale” se introduce un nou cont sintetic de gradul II 6455”Contributiileangajatorilor pentru concedii si indemnizatii”.
III. Capitolul VII: INSTRUCTIUNILE DE UTILIZARE A CONTURILOR secompleteaza astfel:1
.La clasa 1 CONTURI DE CAPITALURI, la contul 117”Rezultatul reportat”, al treilea paragraf se completeaza cu sintagma: “si rezultatul reportat reprezentand surplusul dinreevaluare”.
2
.La clasa 4“Conturi de terti”, grupa 43”Asigurari sociale, protectia sociala si conturiasimilate”, la contul 431”Asigurari sociale”, se completeaza astfel:
 
-
 
in preambulul contului, dupa sintagma “contributiile angajatorilor pentru accidente demunca si boli profesionale” se completeaza cu: “si contributiile angajatorilor pentruconcedii si indemnizatii”;-
 
la detalierea pe conturi sintetice de gradul II, dupa contul 4315”Contributiileangajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale” se introduce contulsintetic de gradul II 4317 “Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii”;-
 
la creditarea contului 431”Asigurari sociale” prin debitul contului 645 “Cheltuieli privind asigurarile sociale”, dupa a treia liniuta, se introduce o noua liniuta cuurmatorul cuprins: “cu contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii”;-
 
la debitarea contului 431”Asigurari sociale” prin creditul contului 423”Personal-ajutoare si indemnizatii datorate”, dupa prima liniuta se introduce o noua liniuta cuurmatorul cuprins: “cu sumele datorate personalului, reprezentand ajutoare socialesuportate din contributia angajatorului pentru concedii si indemnizatii”.

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Biannca Cîrjaliu liked this
Aurelia Dinca liked this
Marian Ro liked this
Ilie Dana Simona liked this
Lorelai Negoita liked this
Ioana Cristina Colbu liked this
Molnár Gyula liked this
Cristina Sav liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->