Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
iso_2.1

iso_2.1

Ratings: (0)|Views: 179 |Likes:
iso
iso

More info:

Published by: Myagmarsuren Shagdarsuren on Feb 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/08/2013

pdf

text

original

 
УХТЭ-н ПОЛИКЛИНИКИЙН ТАСАГУдирдлагын дүн шинжилгээний тайлан,танилцуулга
2012.11.22
Поликлиникийн тасгийн 2012 оныУДШ-ний үзүүлэлтүүд
 Тоо Тайлбар
1 Гадаад аудитын үр дүнд авсан залруулахарга хэмжээний тоо2НМХГ, СХЗГ ISO 9001:2008/MNSISO9001:2010-ын шинжээчдийнүзлэг, шалгалт, ЧАД-ийн үзлэг,эмнэлгийн халдвар судлаачэмчийн шалгалтын материал2 Дотоод аудитын үр дүнд авсан залруулахарга хэмжээний тоо17 Тасгийн чанарын багийн дотоодаудитын ажлын үр дүн3 Бүртгэгдсэн доголдол:Залруулах арга хэмжээний тоо кабинеттус бүрээр Үүнд:- Диализийн хэсэг- Нүд- Эмэгтэйчүүд- Мэс засал- Мэдрэл- ЧХХ- Элэг, цөс- Арьс, гоо засал- Бөөр- ДШБ- Үе мөч- УушгиСэргийлэх арга хэмжээ:- Нүд- Мэдрэл- ДШБ-212111111111111Бүртгэгдсэн доголдол /-/Залруулан сэргийлсэн үлтохирлыг нэгж тус бүрээр гаргав. 4 Хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчдийн сэтгэлханамжийг дээшлүүлэх талаар хийсэнажлын танилцуулга116 Үйлчлүүлэгчдээс- 88 Ажилчдаас- 285 Удирдлагын өмнөх дүн шинжилгээниймөрөөр авсан арга хэмжээ100% 2011оны СХЗГ-ын магадлахаудитын 7 заалт бүхий зөвлөмж
 
6 Чанарын удирдлагын тогтолцоонднөлөөлөхүйц өөрчлөлт/- /байхгүй7 Гадны байгууллагаас чанарынудирдлагын тогтолцооны хэрэгжилтийгсайжруулах талаар өгсөн зөвлөмж1НМХГ-ын шалгалт8 Эрүүл ахуйн нөхцлийг сайжруулахталаар авсан арга хэмжээ3 Ажлын тайланг хавсаргав9 Ажилтнуудын мэдлэг мэргэжлийгдээшлүүлэх талаар авсан арга хэмжээ218Багц цагийн биелэлтийнхүснэгтийг хавсаргав10 Чанарын бичиг баримтыг боловсронгүйболгох талаар авсан арга хэмжээ- Чанарын гадаад баримт бичиг- Чанарын дотоод баримт бичиг- ТҮЖ271Чанарын баримт бичгийнбүртгэл жагсаалтанд баяжилтхийсэн.Шинээр ПТ-ЧУТЖ 5:2012“Гемодиализ эмчилгээ явуулах журам”, диализийн эмч,сувилагчийн ажлын зураглал,чиг үүрэг гаргавТанилцуулга бичсэн тасгийн эрхлэгч ........................................../гарын үсэг/Чанарын багын ахлагч......................................................................./гарын үсэг/Сувилахуйн арга зүйч......................................................................./гарын үсэг/Сургалтын багын ахлагч................................................................../гарын үсэг/Нярав................................................................................................/гарын үсэг
 
Поликлиникийн тасгийн 2012 оны Удирдлагын дүншинжилгээний тайлан, танилцуулга
1. Гадаад аудит, түүний үр дүнд авсан залруулах арга хэмжээний тоо
Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын Газар/НМХГ/-ын шалгалт / 2012 оны 03 сар, 10 сар/,Стандартчилал Хэмжил Зүйн Газар/СХЗГ/ ISO 9001:2008/MNS ISO 9001:2010-ыншинжээчдийн үзлэг /2012оны 05сар, 11сар/, Чанарын албаны даргын үзлэг, эмнэлгийнхалдвар судлаач эмчийн нийт 8 үзлэг, шалгалт хийгдсэн. Үүнд:1. Эмнэлгийн халдвар хяналтын албаны үзлэгээр эмэгтэйчүүд, мэс засал,диализийн нарийн мэргэжлийн кабинетаас арчдасын шинжилгээ 5, агаарыннян судлалын шинжилгээ 4 авахад нянгын ургалт илрээгүй.2. СХЗГазрын магадлах аудитын үнэлгээ Сувилагчийн постонд хийгдсэн. Үлтохирол илрээгүй.3. Гемодиализийн хэсэгт 2012оны 11сард НМХГ, СХЗГ/ISO 9001:2008/-ийншинжээчдийн үзлэг, шалгалтаар үл тохирол илрээгүй .4. НМХГазрын шалгалт нарийн мэргэжлийн Дотоод шүүрлийн булчирхайн,Ходоод, гэдэсний, Мэс засал, Мэдрэл, Чих хамар хоолойн, Эмэгтэйчүүд, Арьсны кабинетуудад5. Гемодиализийн хэсэгт 2012оны 02 сард Поликлиникийн тасгийн эрхлэгч,Чанарын албаны дарга, Халдвар судлаач эмч нарын хамтарсан үзлэг тус тусхийгдсэн.
 2. Дотоод аудит, түүний үр дүнд авсан залруулах арга хэмжээний тоо
Тасгийн дотоод аудитыг чанарын багаас гаргасан төлөвлөгөөний дагуу 10 удаа явуулсан. Үйл ажиллагаанд явуулсан хяналтын үзлэгээр 17 үл тохирол бүртгэгдэж бүрэнзалруулсан байна.Нарийн мэргэжлийн кабинетууд болон тарианы кабинет, сувилагчийн пост, цахимбүртгэл, А, Б корпусын жижүүрүүдийн ажлын байр, 12 эмч, сувилагчийн чанарын баримтбичгийн сан, чанарын буюу анхан шатны бүртгэл маягтын хөтлөлт, тусламж үйлчилгээнийчанар, 5S-н хэрэгжилт, эмнэлгээс шалтгаалах халдвараас сэргийлэх зэрэг 5 чиглэлээрдотоод аудит хийсэн.Мөн “Ижил мэргэжилтний үзлэгийг анх удаа зохион байгуулж нарийн мэргэжлийн 10кабинетын диспансерийн хяналтын 221 картикт тасгийн эмч нар хяналтын үзлэг хийсэн/2012.04.20/ ба үл тохиролын 10 хуудас бичиж, ЭМС-ын 2010 оны 34 тоот тушаалын дагууанхан шатны маягт АМ-11-г хөтлөх хугацаатай үүрэг даалгавар өгч ажиллааНМХГ-ын шалгалтын мөрөөр ЭМС-ын 393 тоот тушаалын 1.3 дахь заалтыг ДШБ, нүд,мэдрэлийн кабинетад аудит хийж шалгахад үл тохирол илрээгүй ба доголдолооссэргийлэх арга хэмжээ авч ажиллаа..Эмнэлгийн Халдвар Хяналтын Багаас хуваарийн дагуу диализийн хэсэг дээр 3удаагийн дотоод хяналтаар анхан шатны маягт хөтлөлт, сэтгэц нөлөөт эмийн зарцуулалт,хадгалалтанд үнэлэлт өгч, үйл ажиллагааг хянаж ажилласан.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->