Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Muscle Fatigue - Exercise Physiology

Muscle Fatigue - Exercise Physiology

Ratings: (0)|Views: 98 |Likes:
Published by Stavros Litsos

Muscle Fatigue - Exercise Physiology

(Original Title: Muskeltrøtthet)

Norwegian School of Sport Sciences

B.Sc Sport Science - Sport Biology

Oslo, Norway

Muscle Fatigue - Exercise Physiology

(Original Title: Muskeltrøtthet)

Norwegian School of Sport Sciences

B.Sc Sport Science - Sport Biology

Oslo, Norway

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Stavros Litsos on Feb 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
 

ArbeidsfysiologiIBI215-Muskeltrøtthet
StavrosLitsosVictoriaFrivold
2012
 
2
Innholdsliste
 
1. Innledning ...........................................................................
3
 2. Materiell og metode .............................................................
42.1 Del 1: Oppvarming ........................................................................................... 52.2 Del 2: Muskeltretthet som en konsekvens av repeterte isometriske kontraksjoner ogrestitusjon ............................................................................................................ 5

2.3 Del 3: Muskeltretthet som en konsekvens av isometrisk kontraksjon til utmattelse . 6
3. Resultater og diskusjon .........................................................
7
 
3.1 Muskeltretthet som en konsekvens av repeterte isometriske kontraksjoner ogrestitusjon ............................................................................................................... 73.2 Muskeltretthet som en konsekvens av isometrisk kontraksjon til utmattelse ........ 12
4.
 
Referanser ..........................................................................
16
 
 
3
1.
 
Innledning
For å begynne med er det viktig å nevne hva muskulær trøtthet er. Muskulær tretthet er i denne rapportendefinert som:
”All (fysisk) aktivitetsindusert reduksjon i maksimal kapasitet til å generere kraft eller effekt” 
 (Åstrand et al. 2003, s. 453). Ifølge Dahl (2008) må muskulær tretthet som er et resultat av fysisk aktivitet haen varighet som innebærer at den skyldes forutgående fysisk aktivitet, og blir borte igjen når en er utvilt. Det erogså viktig å merke seg at under isometriske forhold er kontraksjonskraften en reel parameter, men effektenmuskelen yter, er i følge Dahl (Dahl, 2008) viktig under de fleste praktiske omstendighetene i dagliglivet . Detviser seg at muskulær tretthet er en prosess som er vanskelig å forstå, grunnet ingen entydig forklaring påhvorfor det oppstår (Åstrand et al. 2003). Det ikke én årsak for hvorfor muskulær tretthet oppstår, men hellerflere årsaker (ibid.).Signalet som gir opphav til en somatisk eller viljestyrt bevegelse vil gå gjennom flere signalledd fra hjernebarkentil myofibrillene som utvikler kontraksjonskraften (Dahl, 2008). Aleine eller som en sammensatt struktur, kan devære en årsak på hvorfor muskulær trøtthet oppstår. I den anledning er det av betydning å nevne at muskulærtrøtthet er skilt i sentral- og perifer tretthet (Dahl, 2008), med sentral tretthet definert som:
”All aktivitetsindusert reduksjon i maksimal voluntær kontraksjonskraft 
1
, som ikke er fulgt av samme reduksjon i maksimal utviklende (”evocable”) kraft 
” 
(Åstrand et al., 2003, s. 457), og perifer tretthet som er definert somfølgende:
”En nedgang i kraftutvikling som oppstår til tross for optimal aktivering av muskelfibrene fra deres motonevroner” 
(ibid. s. 457).I praktisk anvending vil det si at en kan en skille mellom de to typene tretthet ved å stimulere muskelen, eller dendistale delen av den motoriske nerven, under en maksimal isometrisk kontraksjon for å se om stimuleringen vilføre til en kontraksjonskraft eller ikke (Dahl, 2008). Testingen kalles for ”Twitch interpolering”. Hvis de utløsteelektriske stimuli (twich) øker kraften, vil dette være et godt tegn og tyde på at sentralnervesystemet ikke er istand til å yte en maksimal muskelaktivering, og altså at sentral tretthet forekommer (ibid.). Dersom deelektriske stimuli på den andre siden fører til økt kraft, er det stor sannsynlighet for at selve muskelen ikke er istand til å generere mer kraft, noe som tyder på at det er perifer tretthet(ibid.).
1
 
Maksimal voluntær kontraksjonskraft (MVC) er definert som:
”Kraften som er generert med tilbakemelding og oppmuntring, når subjektet føler at det er maksimal innsats” 
(Åstrand et al. 2003, s. 454)
2
 
Maksimal utviklende kraft er definert som:
”Kraften som er generert av en muskel eller en muskelgruppe når elektrisk stimulering ikke er med på å utvikle kraft” 
(Åstrand et al. 2003, s. 454)

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->