Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Hearing and visual reaction - Neuromuscular Biology

Hearing and visual reaction - Neuromuscular Biology

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:
Published by Stavros Litsos

Hearing and visual reaction - Neuromuscular Biology

Norwegian School of Sport Sciences

B.Sc Sport Science - Sport Biology

Oslo, Norway

Hearing and visual reaction - Neuromuscular Biology

Norwegian School of Sport Sciences

B.Sc Sport Science - Sport Biology

Oslo, Norway

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Stavros Litsos on Feb 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2014

pdf

text

original

 
 
StavrosLitsos
Tema:Reaksjonshastighet(Hørsel-ogSynsreaksjons)–Laboratorieøvelse3
JournaliNevromuskulærbiologi
2 B A I B I 2 3 0 2 5 . 0 4 . 2 0 1 2 
 
Introduksjon
Først å fremst tenkte jeg å gi en kort innføring og en mer fysisk tilnærming i hva lys og lydhandler om og er.
Lys
(fotoner) er elektromagnetisk energi/ stråling som blir sendt i form av bølger.Et bilde dannes så ved at lys reflekteres fra et objekt. Elektromagnetisk stråling kan beskrivessom bølger av energi.Disse bølgene har lengde, frekvens (energien er proporsjonal med frekvensen - lengre bølgelengder 
à
lavere frekvens) og styrke.Vi har fotoreseptorer som omdanner lys energi til nevral aktivitet. Retina er spesialisert på åoppdage forskjeller i lysintensitet som treffer ulike deler av den. Vi ser bølger som har enlengde på mellom 400 og 700 nm.En viktig funksjon til retina er sitt innhold av spesielle fotoreseptorer, celler som er sensitivefor lys. Fotoreseptorene kan vi dele opp i staver og tapper:Staver : registrerer en type lys og er viktig for mørke omgivelser, gråtoner Tapper : Er delt i tre forskjellige cellegrupper som hver står for en farge, blå, grønn og rød.Hvert punkt på retina inneholder en gruppe av tre reseptorer, som hver er sensitive til enten blå, grønn eller rød. Ved at hjernen tildeler farger basert på sammenligninger av avlesningeneav de tre tappetypene, skapes fargebilder. Når alle er like aktive fremstår lyset som ”hvitt”.I den fysiske verden fins det ikke noe som heter farger, men snarere et spektrum av synlige bølgelengder av lys som er reflektert i objekter rundt oss. Men på grunn av informasjonen detre forskjellige tappene formidler til hjernen, klarer hjernen å lage en fargespekter.
Lyd
er hørbare svingninger i lufttrykk. Når et objekt beveger seg mot en lomme med luft, presses luften sammen, mens luften får lavere tetthet når objektet igjen beveger seg bort fraluftlommen. Det er den samtidige kombinasjonen av forandringer i frekvens (Hz) og intensitet(dB) som ligger til grunne for ulike lyder.Frekvens vil si hvor mange sykluser med luftvariasjoner som forekommer per sekund.Intensitet på den andre siden, annerledes sagt styrken, styres av differansen mellom luftrykketi den komprimerte og den ”ukomprimerte” luften.Informasjonen om intensiteten er kodet på måter som henger sammen: fyringsfrekvensen ogantallet aktive neuroner. Desto mer intens lyden blir desto raskere blir hårcellene depolariserteller hyperpolarisert - frekvensen går opp. Så selv om frekvensen på lydbølgene er densamme vil fyringsfrekvensen på nevronene gå opp som et resultat av høyere intensitet. Enhøyere intensitet vil også føre til at en større del av basilarmembranen blir påvirket, ogdermed også flere nevroner.
 
Utstur, Metode og Fremgangsmåte
Hensikten med denne oppgaven var å finne korsteste reaksjonstid under forskjellige tester. Testene er skrevet i den rekkefølgen som ble gjennomført, og er følgende:
1)
 
en enkelt stimulus2)
 
et lysstimulus hvor man skulle diskriminere mellom en av flere mulige farger 3)
 
et enkelt lydstimulus og4)
 
et lydstimulus hvor man skulle skille mellom en av to mulige frekvenser To elektroder ble festet på m.vastus medialis og en nøytral på m.vastus lateralis.Reaksjonstiden ble beregnet ved at vi målte den tiden fra stimulus starter til vi fikk EMG-svar fra m.vastus medialis. Under forsøket hadde forsøkspersonen bind for øyene, mens under forsøket da vi skulle teste reaksjon på lyd, hadde FP øreklokker som skjermer mot forstyrendestøy.En bryter startet lys- og lydsignalet og lyden hørtes fra en høyttaler. Signalet var også koblettil Biopack som starter målingen, et system som digitaliserer de analoge signalene ved hjelpav egnet programvare, noe som gjør at signalene blir tilgjengelige for datamaskinen. Estimerttid var mellom 100msec og 400msec.Forsøket som hadde til hensikt å finne reaksjonstiden på lys foregikk på følgende måte:FP skulle se på den hvite flaten på tavla, og skulle følge avisningene fra forsøkslederen.Under første forsøket var det kun hvit lys som skulle bruker. Det var viktig at FP var konsentrert under forsøket noe som ville gi en bedre forutsetning for å optimaliserereaksjonstiden (i praksis var det litt krevende pga at det var flere folk som gikk inn og ut, samtat medstudentene pratet med hverandre under forsøket). Under dette forsøket var det enstudent som holdt styr på både datamaskinen og lyset. Reaksjonstiden skulle måles 5 ganger som respons på hvit farge. Dataene ble notert på papir.Andre forsøket hadde som utgangspunkt at FP skulle reagere på en på-forhånd-avtalt-farge,for tilfelle var det hvit igjen. Under dette forsøket var det i tillegg en medstudent som var med på å bytte fargene mens den andre holdte styr på lyset og datamaskinen. Det er viktig å nevneat alle medstudentene var FP-er også.Resultatene fra dette forsøket kommer senere.Den andre undersøkelsesobjektet som skulle testes var reaksjon på lyd. Forsøket foregikk påfølgende måte:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->