Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rgd BIM NWijzigingsblad t.a.v. Rgd BIM Norm versie 1.0.1orm v1.1 Wijzigingsblad v1.0.1

Rgd BIM NWijzigingsblad t.a.v. Rgd BIM Norm versie 1.0.1orm v1.1 Wijzigingsblad v1.0.1

Ratings: (0)|Views: 3,308|Likes:
Published by laurenssen
Toelichting van aard en reden van de wijzigingen: om het toepassen van de norm, hetzij te verduidelijken, hetzij te vergemakkelijken, is een aantal technisch/inhoudelijke aanpassingen gemaakt, alsook is een aantal aanvullende vereisten geschrapt, naast een aantal louter redactionele correcties.
Toelichting van aard en reden van de wijzigingen: om het toepassen van de norm, hetzij te verduidelijken, hetzij te vergemakkelijken, is een aantal technisch/inhoudelijke aanpassingen gemaakt, alsook is een aantal aanvullende vereisten geschrapt, naast een aantal louter redactionele correcties.

More info:

Published by: laurenssen on Feb 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2013

pdf

text

original

 
1
Wijzigingsblad t.a.v. Rgd BIM Norm versie 1.0.1
Toelichting van aard en reden van de wijzigingen: om het toepassen van de norm, hetzij teverduidelijken, hetzij te vergemakkelijken, is een aantal technisch/inhoudelijke aanpassingengemaakt, alsook is een aantal aanvullende vereisten geschrapt, naast een aantal louter redactionelecorrecties.Overzicht van de voornaamste wijzigingen:
 
het begrip LOD is geschrapt.
 
het gebruik van layers in IFC is vervangen door het gebruik van een classification.
 
alle bouwlaagoverstijgende ruimten dienen per bouwlaag opgesplitst te worden.
 
naamgeving van bestandsnamen is vereenvoudigd.Lijst van wijzigingen:
1.1: Begripsbepaling van bouwwerkelement is aangepast. D
e term “werktuigbouwkundig” is
geschrapt, omdat de algemenere
term “installatietechnisch” dit ook al omvat.
 
Bouwwerkelementen zijn de ruimtelijke, bouwkundige, constructieveeninstallatietechnischeen werktuigbouwkundigeelementen of componenten, alsook inventaris-, uitrustings- en inrichtingselementen.
1.2.1: De
term Outputspecificatie is vervangen door de algemenere term “prestatiespecificaties”.
 
de door Opdrachtgever vereiste functie zoals beschreven in de prestatiespecificaties.
deze identificatiecode is de unieke code zoals die in de prestatiespecificaties aan een functie is toegekend 
 
2.1.2: Aanvullende vereiste is geschrapt.
Lokale positie: in het BIM-extract is de representatie van het bouwwerk als model of tekening vlakbij hetnulpunt gepositioneerd, geheel binnen het 1
e
kwadrant.
2.1.8: De informatie-indeling van de BIM-extracten blijft berusten op NL-SfB. Doordat voor het IFC-model een andere technische oplossing gekozen is dan deze bij CAD-tekeningen, is de paragraaf herschreven: zie onderstaande paragraaf.
2.1.8 Informatie-indelingssystematiek en -naamgeving
Scheiding van informatie in het BIM-extract gebeurt volgens de systematiek van NL-SfB, gebruikmakend van deNL-SfB variant-elementen nummercodes, zonder haakjes, en bijbehorende omschrijvingen.De NL-SfB nummercode bestaat uit 4 cijfers. Daar waar het algemene of verzamelniveau gebruikt wordt, wordtde code met één of twee nullen uitgevuld tot een viercijferige code.Het verder uitsplitsen van informatie door toevoeging van cijfers is toegestaan.In de tekst van de NL-
SfB omschrijving is het leesteken “;”
niet toegestaan en is vervangen door een spatie
gevolgd door het koppelteken “
-
“.
 2.1.8.1: Paragraaf met aanvullende eis voor aspect brandveiligheid is in het geheel geschrapt.
2.1.8.1 Aspect brandveiligheid
 
 
2
2.2.3: Het begrip LOD is geschrapt, zo ook de bijbehorende normatieve referentie.
 
AIA Document E202 -
2008 “Building Information Modeling Protocol Exhibit”.
 
o
 
Uitsluitend §3 Level of Development.
2.2.4: De bestandsnaamgeving is vereenvoudigd: datum en versienummer zijn geschrapt.
 
Bestandsnaam: <projectnaam>_<aspectmodelsoort>
2.2.6.1: Titel is gewijzigd; het begrip LOD is geschrapt. De onderstreepte termen in onderstaandetekst zijn toegevoegd.
2.2.6.1 Geometrisch detailleringsniveau
Voor zover elders in de Rgd BIM Norm niet nader gespecificeerd, hebben geometrische IFC-objecten tenminstedeherkenbaredriedimensionale vorm en grootte zoals ze in hun uiterlijke vorm in de werkelijkheid verschijnenmet een detailleringsniveau dattoereikendis voor de modelsoorten:
 
2.2.6.2: Voor de informatie-indeling in het IFC-
model is het gebruik van “layers” vervangen door het gebruik van een “classification”.
Specifiek voor de classificatie in IFC is het punt in de nummercodevan NL-SfB wel van toepassing. De paragraaf is vervangen door onderstaande tekst:
2.2.6.2 Informatie-indeling (classification)
Tenminste alle IFC-objecten die een geometrische representatie van materiële bouwwerkelementen zijn,hebben een correcte
IfcClassificationReference
volgens de voorgeschreven naamgeving van de BIM-extracten:zie
§2.1.8.
 
De cijferparen van de NL-
SfB nummercode zijn gescheiden door een punt “.”. Toege
voegdecijferparen zijn tevens met een punt gescheiden van de viercijferige NL-SfB code.
Attributes
:
 
ItemReference: <NL-SfB nummercode>
Voorbeelden:22.1122.0022.13.12
 
 
Name: <NL-SfB omschrijving>
Voorbeeld: binnenwanden - niet constructief - massieve wanden
2.2.6.3: De toelichting is geschrapt: het gestelde staat al beschreven in 2.2.7.8 en is hier overbodig.
Toelichting: de materiële bouwwerkelementen zijn in beginsel per bouwlaag gemodelleerd: zie
§2.2.7.8.
 
2.2.7.2: Het terreinmodel mag ook groter zijn dan het kadastrale perceel: de onderstreepte term inonderstaande tekst is toegevoegd.
Het IFC-object heeft de driedimensionale vorm en afmetingen vantenminstehet terreinoppervlak van hetproject:
o
 
Contour:tenminstevan het kadastrale perceel of het geheel van percelen.
o
 
Hoogte:
 
volgens de plaatselijke topografie.
 
3
2.2.7.3: Door een Rgd-systeemwijziging is de naamgeving en notatie van het bouwwerk gewijzigd.
 
Name
:
<Rgd-gebouwnummer> 
Voorbeeld:123456A78
 Indien het project meerdereRgd-gebouwnummersomvat, zijn alleRgd-gebouwnummersopgegeven, onderling gescheiden door <spatie>"-"<spatie>.
Voorbeeld:123456A78 - 123456A79
 
2.2.7.5: Expliciete toevoeging dat classificatie van bouwlaagoppervlakobjecten niet van toepassing is.
 
Classificatie
:
o
 
n.v.t.
2.2.7.6: Aangezien de huidige software in het algemeen nog bijzonder sterk gericht is op detraditionele bouwlaagindeling, dienen vooralsnog alle bouwlaagoverstijgende ruimten per bouwlaaggemodelleerd te worden. Bij de beschrijving van de geometrie is de tekst als volgt aangepast:
 
Geometrie: 3D
o
 
Contour:...
 
Bij een ruimte in een trappenhuis, liftschacht of toegankelijkeinstallatieschachtwordtin beginselde netto-contour van de koker aangehouden.
 
Indien wet- en regelgeving dit vereist, ...
 
Ook een ruimte met een bouwlaagoverstijgende hoogte kan aanleiding geven tot hetopsplitsen in meerdere afzonderlijke ruimten (zie hieronder). 
o
 
Hoogte:In het algemeen is de hoogte van het driedimensionale object de netto-hoogte van de ruimte,gemeten vanaf de bovenzijde van de afgewerkte vloer tot aan de onderzijde van het elementdat de ruimte aan de bovenzijde begrenst.
 
Voor binnenruimten: de bovenbegrenzing van de ruimte is doorgaans de onderzijdevan het (verlaagd) plafond.Een ruimte kan een variërende hoogte hebben binnen dezelfde bouwlaag, maar kanook lokaal of in haar geheel een hoogte hebben die de bouwlaaghoogte overstijgt,bijvoorbeeld door het ontbreken van (delen van) een vloer of door vloeropeningen.Bouwlaagoverstijgende ruimten worden per bouwlaag opgesplitst ter hoogte vanhet bijbehorende bouwlaagniveau. Zo ook wordt een ruimte in een trappenhuis,liftschacht of installatieschacht per bouwlaag opgesplitst. De ruimtedelen sluiten inverticale zin op elkaar aan.
 
Voor buitenruimten:
.In het bijzonder:
 
Een bouwlaagoverstijgende ruimte die ook
(geschrapt).
 
 
Een ruimte in een trappenhuis,
… (geschrapt)
.
 
Relaties
:
o
 
Het bouwwerk is geheel voorzien van ruimten.
o
 
Ruimten doorsnijden elkaar niet.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->