Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Albana Velianj

Albana Velianj

Ratings: (0)|Views: 199 |Likes:
Published by QSATirane

More info:

Published by: QSATirane on Feb 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

02/08/2013

 
 Albana Velianj, Qendra e Studimeve Albanologjike
1
Rite e simbole në ceremonialin e dasmës tradicionale
REPUBLIKA E SHQIPËRISËMINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËSQENDRA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE
Sheshi “Nënë Tereza”,
nr. 3, Tiranë Tel. / fax. : + 355 42 240 713
Republika e ShqipërisëMinistria e Arsimit dhe ShkencësQendra Ndëruniversitare e Studimeve AlbanologjikeShkolla Doktorale e Studimeve Etnologjike
ITE E SIMBOLE NË CEREMONIALIN E DASMËS TRADICIONALE
Tezë për mbrojtjen e gradës “Doktor”
 
Autori Drejtues shkencorAlbana Velianj Prof. dr. Shaban SinaniTiranë, _____________ 2012
 
 Albana Velianj, Qendra e Studimeve Albanologjike
2
Rite e simbole në ceremonialin e dasmës tradicionaleREPUBLIKA E SHQIPËRISËMINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËSQENDRA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE
 
Sheshi “Nënë Tereza”,
nr. 3, Tiranë Tel. / fax. : + 355 42 240 713
Republika e ShqipërisëMinistria e Arsimit dhe ShkencësQendra Ndëruniversitare e Studimeve AlbanologjikeShkolla Doktorale e Studimeve Etnologjike
Tezë për mbrojtjen e gradës “Doktor”
 
Nr. regjistrit:_________ 
ITE E SIMBOLE NË CEREMONIALIN E DASMËS TRADICIONALE
Juria: ____________  ____________  ____________  ____________  ____________ 
 
Autori Drejtues shkencorAlbana Velianj Prof. dr. Shaban SinaniTiranë,______________ 2012
 
 Albana Velianj, Qendra e Studimeve Albanologjike
3
Rite e simbole në ceremonialin e dasmës tradicionale
Pasqyra e lëndës:
-
 Hyrje
 I -Mendimi teorik në lidhje me martesën dhe ritet e dasmës
- Përfaqësuesit e shkollës antropologjike, mitologjike; përfaqësuesit e funksionalizmit, strukturalizmit; shkolla e sociologëve pozitivistë etj.- Gjendja e studimeve në Shqipëri.
II -Ritet e dasmës. Lidhja e ritit me mendimin mitik 
- Stadi i mendimit, tipi i mendësisë në ritet e dasmës. Mendësia primitive dhekomunikimi simbolik; simbolika mitike e krijimit dhe e shkatërrimit, vdekjes dherilindjes.- Gjurmë të riteve parafamiljare, matriarkale, patriarkale- Funksioni shoqëror i riteve
III-Kënga dhe riti në dasmën tradicionale shqiptare
-Parashtresë teorike- konceptuale. Teksti poetik dhe funksionet e tij 
.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->