Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gandacii

Gandacii

Ratings: (0)|Views: 3 |Likes:
Published by gattarossa
Animale Si Plante
Animale Si Plante

More info:

Published by: gattarossa on Feb 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2014

pdf

text

original

 
Gândacii
 Dac
ă
judec
ă
m succesul dup
ă
num
ă
rul de specii
 ş
i abunden
 ţ 
a lor, atunci insectele sunt animalele cu cel mai mare succes de pe P 
ă
mânt. Dup
ă
acela
 ş
i criteriu, gândacii, cu aproape300000 de specii, sunt cele mai prospere insecte.
Exist
ă
multe specii diferite de gândaci,
ş
i multe alte specii noi sunt descoperite înfiecare an. De aceea, nu este surprinz
ă
tor faptul c
ă
toate aspectele vie
ţ
ii lor creeaz
ă
pove
ş
tiaproape incredibile. Exist
ă
specii care se hr 
ă
nesc cu dopurile sticlelor cu cianur 
ă
, o otrav
ă
 care ucide majoritatea animalelor,
ş
i gândaci care lumineaz
ă
pe întuneric. Nu pare s
ă
existevreo limit
ă
a felurilor în care gândacii reu
ş
esc s
ă
prospere în jurul nostru. Ca m
ă
rime,gândacii variaz
ă
de la câ
ţ
iva milimetri la peste 18 cm lungime, iar forma lor este
ş
i maivariat
ă
. Unii sunt lungi
ş
i foarte sub
ţ
iri, al
ţ
ii scur 
ţ
i
ş
i îndesa
ţ
i, iar gândacii vârtej, care sedeplaseaz
ă
în cercuri pe suprafa
ţ
a apelor dulci, au form
ă
aerodinamic
ă
. Numele obi
ş
nuit almultor gândaci reflect
ă
înf 
ăţ
i
ş
area lor. Capul sau corpul unor gândaci este împodobit cucoarne sau
ţ
epi, iar al
ţ
ii, precum nasicornul, masculul de r 
ă
da
ş
c
ă
european
ă
 
ş
i
ă
da
ş
ca uria
şă
 american
ă
, au "coarne" imense.De
ş
i majoritatea oamenilor î
ş
i închipuie gândacii ca fiind insecte târâtoare, multespecii
ş
tiu s
ă
zboare, altele tr 
ă
iesc în/pe ap
ă
dulce. Ei au
ş
i mijloace de ap
ă
rare. De
ş
i nici unulnu are ac, mul
ţ
i au substan
ţ
e chimice otr 
ă
vitoare care pot provoca usturimi chiar 
ş
i pe pieleaomului, iar remarcabilul gândac bombardier î
ş
i strope
ş
te du
ş
manul cu un lichid fierbinte
ş
icaustic! Numele
ş
tiin
ţ
ific al gândacilor,
Coleoptera,
înseamn
ă
"cu aripi în teac
ă
"
ş
i se refer 
ă
 la aripile lor anterioare cornoase, numite elitre, care în majoritatea cazurilor acoper 
ă
aripile posterioare, atingându-se de-a lungul mijlocului corpului atunci când sunt închise. Gândaciiî
ş
i folosesc perechea posterioar 
ă
de aripi pentru zbor, acestea închizându-se într-un modcaracteristic sub elitra protectoare atunci când gândacii se odihnesc sau se deplaseaz
ă
la sol.Majoritatea gândacilor au mandibule bine dezvoltate cu care î
ş
i
ă
râmi
ţ
eaz
ă
hrana. Restulstructurilor lor corporale este similar cu al altor insecte.Gândacii au ochi compu
ş
i bine dezvolta
ţ
i - la speciile vân
ă
toare vederea esteimportant
ă
. Ochii compu
ş
i sunt forma
ţ
i din numeroase "fa
ţ
ete" sau receptori mici. Fiecarefa
ţ
et
ă
poate trimite un mesaj spre creier 
ş
i asigur 
ă
un sistem de detectare eficient chiar 
ş
i pentru cea mai mic
ă
mi
ş
care din jurul lor.Picioarele gândacilor ofer 
ă
indicii despre activitatea lor. Gândacii tigru sunt vân
ă
tori
ş
iau picioare lungi. Picioarele puternice ale scarabeilor au
ţ
epi pentru s
ă
 pat, picioarele
Foto: Un gândac cardinal din Africade Est, luându-
ş
i zborul de pe ofrunz
ă
. Se observ
ă
felul în carearipile anterioare sunt ridicate cumult peste aripile posterioare pentruzbor.
 
gândacilor de ap
ă
, turtite ca ni
ş
te vâsle, sunt adaptate la înot. Picioarele posterioare alegândacilor purice sunt lungi
ş
i adaptate pentru s
ă
rit.De
ş
i adesea ne imagin
ă
m gândacii ca fiind negri, ei pot fi viu colora
ţ
i, decorativi. Uniiau o str 
ă
lucire metalic
ă
, lic
ă
rind în culori verzi, albastre sau purpurii, în func
ţ
ie de unghiul dincare bate lumina. Gândacii giuvaer sunt uneori folosi
ţ
i, dup
ă
cum implic
ă
 
ş
i numele lor, înscopuri decorative
ş
i, când sunt mor 
ţ
i, sunt purta
ţ
i ca bijuterii. Gândacii
ţ
estoas
ă
pot chiar s
ă
-
ş
i schimbe culoarea, asem
ă
n
ă
tor cu mai bine cunoscutul cameleon. Unii gândaci au culoaregalben cu negru
ş
i seam
ă
n
ă
mult cu viespile, ba chiar bâzâie în timpul zborului. Aceasta esteform
ă
de protec
ţ
ie bun
ă
pentru ei
ş
i, chiar dac
ă
nu pot s
ă
în
ţ
epe, majoritatea animalelor îi vaevita, a
ş
a cum ar evita o viespe adev
ă
rat
ă
.
Hr
ă
nirea
Mul
ţ
i gândaci sunt pr 
ă
d
ă
tori
ş
i se hr 
ă
nesc cu alte insecte, viermi
ş
i melci. Al
ţ
ii sehr 
ă
nesc cu mort
ă
ciuni, cur 
ăţ
ând o regiune de animalele moarte
ş
i aflate în descompunere. Launii gândaci, mandibulele sunt goale pe din
ă
untru
ş
i se înfig direct în corpul pr 
ă
zii, care este pur 
ş
i simplu digerat
ă
de vie. Hrana digerat
ă
este apoi sorbit
ă
de gândac. În acest caz, o mare parte a diger 
ă
rii hranei are loc de fapt în afara corpului gândacului. Cei care se hr 
ă
nesc cu plante consum
ă
polen, petale, frunze
ş
i
ă
d
ă
cini, de fapt fiecare parte a plantei,
ş
i mul
ţ
i sehr 
ă
nesc
ş
i cu materie vegetal
ă
moart
ă
 
ş
i aflat
ă
în descompunere. Unii gândaci au devenit
Foto: Doi masculi de r
ă
da
ş
c
ă
luptându-se. Femelele sunt puin mai mici
ş
i le lipsescmandibulele imense, ca ni
ş
te coarne de cerb. Ace
ş
tia sunt cea mai mare specie degândac din Marea Britanie, uneori atingând lungimea de 7,5 cm. În ciuda aspectuluilor, mandibulele nu pot provoca o mu
ş
c
ă
tur
ă
. La fel ca
ş
i cea a multor gândaci maimici. Femele pot s
ă
provoace o ciupitur
ă
dureroas
ă
dac
ă
se pune mâna pe ele, darmandibulele imense ale masculului sunt pur ornamentale, iar mu
ş
chii care leac
ţ
ioneaz
ă
sunt prea slabi pentru a exercita for
ţ
a necesar
ă
efectu
ă
rii unei mu
ş
c
ă
turi.
 
specializa
ţ
i în consumul alimentelor preparate, de
ş
i se hr 
ă
nesc
ş
i cu altele. Tutunul, bl
ă
nurile, penele, sl
ă
nina, ceaiul, ciocolata
ş
i produsele de brut
ă
rie sunt adesea infestate de gândaci.Obiceiurile de hr 
ă
nire ale larvelor de gândaci sunt variate. Larvele unor gândaci tigru î
ş
i prind prada când aceasta se apropie de tunelul în care tr 
ă
iesc. Larvele gândacilor de lemn tr 
ă
iescsub scoar 
ţ
a
ş
i în trunchiul copacilor. Modelele complexe
ş
i decorative ale tunelelor, f 
ă
cute întimpul hr 
ă
nirii din copac, pot fi v
ă
zute pe sub scoar 
ţ
a copacilor infecta
ţ
i. Gândacii care atac
ă
 ulmii au r 
ă
spândit ciuperca numit
ă
boala ulmilor olandez
ă
pe ulmii din Europa, distrugândmul
ţ
i dintre ei. Gândacul de Colorado este un d
ă
un
ă
tor al cartofului în Europa, atât larvele cât
ş
i adul
ţ
ii hr 
ă
nindu-se cu tuberculii
ş
i tulpinile plantelor, care sunt distruse. Gândacul deColorado poate provoca daune grave
ş
i s-a r 
ă
spândit în toat
ă
Europa de la introducerea saaccidental
ă
din America, spre sfâr 
ş
itul secolului al XIX-lea. În America, el nu reprezint
ă
o problem
ă
atât de mare, deoarece num
ă
rul popula
ţ
iilor sale este p
ă
strat redus de c
ă
tre pr 
ă
d
ă
torii locali.
Gândaci folositori
În timp ce unii gândaci provoac
ă
daune culturilor, mul
ţ
i sunt benefici, consumând alteinsecte, d
ă
un
ă
toare. Buburuzele
ş
i larvele lor se hr 
ă
nesc cu afidele sau p
ă
duchii de plante care provoac
ă
daune culturilor 
ş
i transmit boli. Al
ţ
i gândaci folositori au rolul de cur 
ăţă
tori dede
ş
euri ai regiunilor de la
ţ
ar 
ă
. Ace
ş
tia sunt gândacii stârvurilor, ai c
ă
ror adul
ţ
i
ş
i ale c
ă
ror larve se hr 
ă
nesc cu le
ş
uri de animale aflate în descompunere, ajutând la trecerea acestor animale moarte în lan
ţ
ul alimentar al naturii.Unii gândacii paracliseri, sau gropari, fac mai mult pentru descompunerea le
ş
urilor.Gândacii adul
ţ
i sap
ă
, de exemplu, treptat sub le
ş
ul unui
ş
oarece sau al unei p
ă
s
ă
ri mici, pân
ă
 când acesta este îngropat. Când este complet acoperit cu p
ă
mânt, femela gândacului gropar î
ş
idepune ou
ă
le în stârv.
 
Foto: Scarabeii egipteni rostogolind un bulg
ă
rede b
ă
legar. Bulg
ă
rele este îngropat, apoi femela î 
ş
i depune ou
ă
le în el. Bulg
ă
rele de b
ă
legarasigur
ă
hrana pentru larve.Foto: Un gândac cu plas
ă
din Africade Sud. Când se odihne
ş
te, aripileposterioare, folosite la zbor, suntascunse sub elitre.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->