Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
aptitudini

aptitudini

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by ngiumali

More info:

Published by: ngiumali on Feb 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2014

pdf

text

original

 
 
CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE A ABILIT
ĂŢ
ILOR
Nume
ş
i prenume ______________________________________ Data na
ş
terii ______________________________________ Data evalu
ă
rii ______________________________________ Sex ______________________________________ 
Clasa
  _____________________________________
Ş
coala
  _____________________________________
Localitatea
 _____________________________________ Acest chestionar te va ajuta s
ă
estimezi care este nivelul de dezvoltare al câtorvaabilit
ăţ 
i ale tale. Încearc
ă
s
ă
te autoevaluezi cât mai
precis
 
ş
i mai
sincer 
.Cite
ş
te cu aten
ţ 
ie activit
ăţ 
ile de mai jos. Apreciaz
ă
cât de bine (la ce nivel) consideri c
ă
 realizezi fiecare activitate, prin compara
ţ 
ie cu elevii de aceea
ş
i vârst
ă
cu tine, utilizând scalade mai jos:1. În
ţ 
eleg
ş
i utilizez sensul corect al cuvintelor în textele pe care le scriu
ş
i le citesc.1 2 3 4 5
 
2. Realizez rapid
ş
i corect calcule numerice simple utilizând cele 4opera
ţ 
ii aritmetice (adunare, sc
ă
dere, înmul
ţ 
ire, împ
ă
ţ 
ire).1 2 3 4 53. Identific rapid
ş
i corect erorile din materiale scrise sau baze de date.1 2 3 4 54. Îmi reprezint mental datele unei probleme de geometrie.1 2 3 4 55. G
ă
sesc informa
ţ 
iile necesare pentru a duce la bun sfâr 
ş
it o sarcin
ă
 nou
ă
la
ş
coal
ă
 
ş
i acas
ă
.1 2 3 4 56. Pun întreb
ă
ri de clarificare atunci când nu în
ţ 
eleg ceva.1 2 3 4 57. Conduc bine o echip
ă
pentru realizarea unui proiect.1 2 3 4 5
5= nivel foarte bun (sunt printre cei mai buni 10%)4= nivel bun (sunt printre primii 25%)3= nivel mediu (sunt de nivel mediu)2= nivel submediu (sunt printre ultimii 25%)1= nivel slab (sunt printre cei mai slabi 10%)
 
8. Folosesc corect regulile gramaticale, de ortografie, ortoepie
ş
ipunctua
ţ 
ie ale limbii române, în textele pe care le scriu
ş
i le citesc.1 2 3 4 59. Estimez corect
ş
i acurat materialele/informa
ţ 
iile de care am nevoiepentru a rezolva o sarcin
ă
.1 2 3 4 510. Compar rapid
ş
i corect din punct de vedere al asem
ă
n
ă
rilor 
ş
ideosebirilor dou
ă
tabele similare.1 2 3 4 511. Rezolv corect
ş
i rapid jocuri (puzzle – ex. cub Rubik, Crazy Cube, 3dTetris, BlockOut) care presupun rotirea
ş
i punerea în rela
ţ 
ie a unor imagini tridimensionale.1 2 3 4 512. Trec u
ş
or de la o sarcin
ă
la alta, f 
ă
ă
s
ă
-mi scad
ă
eficien
ţ 
a înrealizarea acestora.1 2 3 4 513. Lucrez bine în echip
ă
pentru a realiza un proiect.1 2 3 4 514. Organizez eficient sarcinile pe care le au de realizat membrii unuigrup într-o anumit
ă
activitate.1 2 3 4 515. Organizez eficient sarcinile pe care le au de realizat membrii unuigrup într-o anumit
ă
activitate.1 2 3 4 516. Analizez corect problemele de matematic
ă
 
ş
i g
ă
sesc metodaadecvat
ă
pentru rezolvarea lor.1 2 3 4 517. Sortez
ş
i înregistrez diferite date dup
ă
anumite criterii care au fostdeja stabilite (ex. sortez o list
ă
de persoane dup
ă
data na
ş
terii).1 2 3 4 518. M
ă
orientez corect într-o cl
ă
dire nou
ă
 
ş
i întortocheat
ă
.1 2 3 4 519. Caut eficient anumite informa
ţ 
ii într-un articol, o carte, un tabel.1 2 3 4 520. Reu
ş
esc s
ă
comunic în mod clar 
ş
i adecvat altor persoane cegândesc.1 2 3 4 521. Stabilesc eficient sarcinile pe care le are de realizat fiecare membru algrupului în func
ţ 
ie de abilit
ăţ 
ile lui.1 2 3 4 522. Generez mai multe cuvinte în cadrul anumitor categorii semantice(cuvinte cu acela
ş
i sens).1 2 3 4 523. G
ă
sesc r 
ă
spunsul corect la întreb
ă
ri sau ghicitori (puzzle-uri) careimplic
ă
ra
ţ 
ionamente matematice.1 2 3 4 524. Completez formulare într-un mod corect, ordonat
ş
i sistematic.1 2 3 4 525. M
ă
orientez eficient în spa
ţ 
iu folosind o hart
ă
.1 2 3 4 526. Conectez rapid informa
ţ 
iile noi pe care le înv
ăţ 
la o materie de la
ş
coal
ă
, cu ceea ce deja
ş
tiu.1 2 3 4 5
 
27. Reu
ş
esc s
ă
comunic în mod clar 
ş
i adecvat altor persoane cegândesc.1 2 3 4 528. Monitorizez performan
ţ 
a membrilor grupului în realizarea unei sarcini.1 2 3 4 529. Scriu corect dup
ă
dictare.1 2 3 4 530. În
ţ 
eleg
ş
i interpretez corect informa
ţ 
ia prezentat
ă
sub form
ă
degrafice, tabele, h
ă
ţ 
i.1 2 3 4 531. G
ă
sesc cele mai potrivite criterii dup
ă
care pot fi grupate anumiteinforma
ţ 
ii pentru a putea fi accesate mai u
ş
or.1 2 3 4 532. G
ă
sesc modul în care lucrurile se potrivesc cel mai bine într-un spa
ţ 
iudat (o cutie, o camer 
ă
, un portbagaj, etc.).1 2 3 4 533. G
ă
sesc punctele tari
ş
i punctele slabe ale unor solu
ţ 
ii pentru diferiteprobleme cu care m
ă
confrunt.1 2 3 4 534. Îi ajut pe al
ţ 
ii s
ă
se împace când sunt în conflict.1 2 3 4 535. Reprezint
ş
i argumentez cu succes opiniile grupului din care fac parte în fa
ţ 
a unei autorit
ăţ 
i (profesor, p
ă
rinte, etc.).1 2 3 4 536. Scriu eseuri pe teme date de profesor.1 2 3 4 537. Transform corect pre
ţ 
urile din RON într-o valut
ă
str 
ă
in
ă
(Euro, Dolar SUA).1 2 3 4 538. Înregistrez corect
ş
i rapid diferite informa
ţ 
ii într-o baz
ă
de date. 1 2 3 4 539. Pot s
ă
operez mental cu diferite forme geometrice.1 2 3 4 540. M
ă
concentrez eficient pe sarcinile pe care le am de rezolvat, chiar dac
ă
în jurul meu sunt lucruri care m
ă
pot distrage.1 2 3 4 541. Îmi sus
ţ 
in propriul punct de vedere în leg
ă
tur 
ă
cu un anumit subiect,
ă
ă
a-i jigni pe ceilal
ţ 
i.1 2 3 4 542. Îi conving pe al
ţ 
ii s
ă
î 
ş
i schimbe opiniile sau comportamentul. 1 2 3 4 543. Redactez corect materiale care presupun compararea
ş
i sinteza unor informa
ţ 
ii din surse multiple.1 2 3 4 544. Compar rapid pre
ţ 
urile mai multor produse, pentru a g
ă
si produsul cupre
ţ 
ul cel mai mic.1 2 3 4 545. Identific rapid informa
ţ 
ii într-o baz
ă
de date, dac
ă
cunosc criteriile deorganizare a acesteia.1 2 3 4 546. Recunosc rapid un obiect care îmi este prezentat din diferite unghiurisau pozi
ţ 
ii.1 2 3 4 5

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->