Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ ΑΓΙΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΝΟΤΑΡΑ

ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ ΑΓΙΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΝΟΤΑΡΑ

Ratings: (0)|Views: 684|Likes:
Πραγματικά, αδελφοί μου, είναι μεγάλη η ευσπλαχνία του Κυρίου μας και ανερμήνευτη η φιλανθρωπία που έδειξε και δείχνει σε μας τους αχάριστους και αγνώμονες προς Αυτόν, τον ευεργέτη μας. Διότι, όχι μόνο μας ανέστησε, ενώ είχαμε κατρακυλήσει στην αμαρτία, αλλά, επειδή η αγαθότητα Του είναι άπειρη, μας παρέδωσε και πρότυπο προσευχής, που ανεβάζει το νου μας στην υψηλή κατάσταση της Θεολογίας και βοηθά όλο το ανθρώπινο γένος να μην πέσει πάλι από επιπολαιότητα και αφροσύνη στα ίδια αμαρτήματα.
Πραγματικά, αδελφοί μου, είναι μεγάλη η ευσπλαχνία του Κυρίου μας και ανερμήνευτη η φιλανθρωπία που έδειξε και δείχνει σε μας τους αχάριστους και αγνώμονες προς Αυτόν, τον ευεργέτη μας. Διότι, όχι μόνο μας ανέστησε, ενώ είχαμε κατρακυλήσει στην αμαρτία, αλλά, επειδή η αγαθότητα Του είναι άπειρη, μας παρέδωσε και πρότυπο προσευχής, που ανεβάζει το νου μας στην υψηλή κατάσταση της Θεολογίας και βοηθά όλο το ανθρώπινο γένος να μην πέσει πάλι από επιπολαιότητα και αφροσύνη στα ίδια αμαρτήματα.

More info:

Published by: ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ on Feb 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2014

pdf

text

original

 
 
(Αγίξσ Μακαοίξσ Νξςαοά)«Πάςεο ημώ ξ ε ςξι ξσοαξί»
 
Ποαγμαςικά, αδελτξί μξσ, είαι μεγάλη η εσρπλαυία ςξσ Ισοίξσ μα και αεομήεσςη ητιλαθοχπία πξσ έδεινε και δείυει ρε μα ςξσ αυάοιρςξσ και αγώμξε ποξ Ασςό, ςξεσεογέςη μα. Διόςι, όυι μόξ μα αέρςηρε, εώ είυαμε καςοακσλήρει ρςη αμαοςία, αλλά, επειδήη αγαθόςηςα Σξσ είαι άπειοη, μα παοέδχρε και ποόςσπξ ποξρεσυή, πξσ αεβάζει ςξ ξσ μαρςη σφηλή καςάρςαρη ςη Ηεξλξγία και βξηθά όλξ ςξ αθοώπιξ γέξ α μη πέρει πάλι απόεπιπξλαιόςηςα και ατοξρύη ρςα ίδια αμαοςήμαςα.
 
Γι’ ασςό ςξ λόγξ, έςρι όπχ είαι και ποέπξ, από ςη αουή ςη ποξρεσυή, αεβάζει ςξ ξσ μαρςξ σφηλό επίπεδξ ςη Ηεξλξγία. Λα γχοίζει ςξ καςά τύρη Παςέοα Σξσ και Δημιξσογό όληςη ξοαςή και αξοάςξσ κςίρεχ, και μα επιρημαίει ςη καςάρςαρη ςη σιξθερία, ςη ξπξία εμείξι Φοιρςιαξί ανιχθήκαμε α λάβξσμε, γι’ ασςό έυξσμε και ςη δσαςόςηςα α Σξ τχάζξσμε καςάυάοι, «Παςέοα».
 
 
Διόςι, ατξύ ξ Ιύοιξ μα Θηρξύ Φοιρςό ραοκώθηκε, δόθηκε ενξσρία ρε όλξσ,
 
όρξι Σξπίρςεσρα, α γίξσ ςέκα και σιξί ςξσ Ηεξύ, μέρχ ςξσ αγίξσ Βαπςίρμαςξ, καθώ ςξ λέει ξΗεξλόγξ και σαγγελιρςή Θχάη: «΢’ όρξσ Σξ δέυθηκα και πίρςεσρα ρ’ Ασςό, έδχρε ςξδικαίχμα α γίξσ παιδιά ςξσ Ηεξύ». ώ ξ απόρςξλξ Παύλξ γοάτει: «ίρςε όλξι παιδιά ςξσΗεξύ, ατξύ πιρςεύεςε ρςξ Θηρξύ Φοιρςό». Ιαι ρε άλλξ ρημείξ: «Ιαι επειδή ποαγμαςικά είρςεπαιδιά Σξσ, ξ Ηεό απέρςειλε ςξ Πεύμα ςξσ Τιξύ ρςι καοδιέ ρα, και ασςό τχάζει: Αββά,Παςέοα μξσ». Δηλαδή: ΋λξι ξι πιρςξί και ξοθόδξνξι Φοιρςιαξί είρςε παιδιά ςξσ Ηεξύ μέρχ ςηπίρςεχ, με ςη Φάοη ςξσ Ηεξύ. Ή α ςξ πχ και διατξοεςικά: πειδή είρςε παιδιά ςξσ Ηεξύ, έρςειλεξ Ηεό και καςά Φάοι Παςέοα ρα ςξ Άγιξ Πεύμα ςξσ Τιξύ Σξσ ρςι καοδιέ ρα, ςξ ξπξίξτχάζει μσρςικά εκεί μέρα: «Παςέοα, Παςέοα μα».
 
Γι’ ασςό ξ Ιύοιξ μα παοαγγέλλει πχ α ποξρεσυόμαρςε ποξ ςξ καςά Φάοι Παςέοα μα, για αείμαρςε πάςξςε, μέυοι ςξ ςέλξ, κάςχ από ςη Φάοη ςη σιξθερία. Μα είμαρςε δηλαδή παιδιά ςξσΗεξύ, όυι μόξ καςά ςη ώοα ςη ααγεήρεώ μα με ςξ άγιξ Βάπςιρμα, αλλά και ρςη ρσέυεια,μέρα ρςη ζχή και ρςη ποάνη. Διόςι, όπξιξ δε ζει πεσμαςική ζχή και δε έυει έογα πεσμαςικά,άνια ςη άχθε ααγεήρεχ, αλλά ςα έογα ςξσ είαι έογα ραςαικά, ασςό δε είαι άνιξ αξξμάζει παςέοα ςξσ ςξ Ηεό. Αλλά θα ξξμάζει παςέοα ςξσ ςξ διάβξλξ, ρύμτχα με ςξ λόγξ ςξσΙσοίξσ μα πξσ λέει: «Ο παςέοα πξσ έυεςε ερεί είαι ξ διάβξλξ, και όρα επιθσμεί ξ παςέοαρα, ασςά θέλεςε α κάεςε». Δηλαδή ερεί είρςε γεημέξι χ ποξ ςη κακία από ςξ παςέοα
 
ρα, ςξ διάβξλξ, και ςι κακέ και διερςοαμμέε επιθσμίε ςξσ παςέοα ρα θέλεςε α κάεςε.
 
Λα ποξρςάζει δε α ξξμάζξσμε ςξ Ηεό «Παςέοα», ατεό με για α μα πληοξτξοήρει όςιγίαμε ρς’ αλήθεια παιδιά ςξσ Ηεξύ με ςη ααγέηρη ςξσ αγίξσ Βαπςίρμαςξ, ατεςέοξσ δε, διόςιποέπει α τσλάςςξσμε και ςι ιδιόςηςε, δηλαδή ςι αοεςέ ςξσ Παςέοα μα, αιρθαόμεξι ςοξπήκαςά κάπξιξ ςοόπξ, για ςη ρσγγέεια ςη ξπξία έυξσμε με Ασςό, καθώ ξ Ίδιξ λέει: «Γίερθε ξσξικςίομξε, καθώ και ξ παςήο ημώ ξικςίομχ ερςί». Δηλαδή : Μα γίεςε και ρει ρπλαυικξί ρεόλξσ, όπχ είαι και ξ Παςέοα ρα ρε όλξσ ρπλαυικό.
 
Ιαι
ξ απόρςξλξ Πέςοξ
λέει: «ςξιμαρθείςε λξιπό πεσμαςικά και μείεςε άγοσπξι, ατήρςε αρα καθξδηγεί πλήοχ η ελπίδα πξσ ρα ποξρμέει, όςα
 
ταεοχθεί ξ Θηρξύ Φοιρςό. Ατξύαπξταρίραςε α σπακξύεςε ρςξ Ηεό, μη ατήεςε α οσθμίζξσ ςη ζχή ρα ξι επιθσμίε πξσείυαςε ποι Σξ γχοίρεςε. Αςίθεςα, όλη η ρσμπεοιτξοά ρα α είαι άγια, όπχ άγιξ είαι και ξΗεό πξσ ρα κάλερε. Γιαςί ςξ λέει η Γοατή: Μα γίεςε άγιξι γιαςί κι εγώ είμαι άγιξ. Ιι ατξύ ρςιποξρεσυέ ρα ξξμάζεςε ςξ Ηεό “Παςέοα”, πξσ κοίει ςξ καθέα ρύμτχα με ςα έογα ςξσ,υχοί α κάει διακοίρει ρε ποόρχπα, έυεςε σπξυοέχρη α πεοάςε ςη ποόρκαιοη ζχή ρα πάχρςη γη με ρεβαρμό ρςξ Ηεό, για α μη καςακοιθείςε απ’ Ασςό».
 
Ο δε
Μέγα Βαρίλειξ
 
λέει όςι «υαοακςηοιρςικό εκείξσ, ξ ξπξίξ γεήθηκε από ςξ Πεύμα ςξΆγιξ, είαι α γίει καςά ςξ δσαςό παοόμξιξ με ςξ Πεύμα, από ςξ Οπξίξ και γεήθηκε, καθώείαι γοαμμέξ, όςι
 
εκείξ πξσ γεήθηκε από ραοκικό παςέοα είαι και ασςό ράοκα, δηλαδήείαι ραοκικό. κείξ όμχ πξσ γεήθηκε από ςξ Πεύμα ςξ Άγιξ, είαι πεύμα, δηλαδή είαιπεσμαςικό».
 
Ιαι ςοίςξ, Σξ ξξμάζξσμε «Παςέοα», διόςι πιρςεύραμε ρ’ ασςό, ςξ Λξξγεή
 
Τιό ςξσ Ηεξύ,ρσμτιλιχθήκαμε με ςξ Ηεό, ςξ ξσοάιξ Παςέοα μα, εώ ποι ήμαρςα ευθοξί μαζί Σξσ και ςέκαξογή.
 
 
 
Ιαι
όςα λέει ξ Κύοιξ α λέμε «Πάςεο ημώ»
, δείυει με ασςό όςι, όρξι ααγεηθήκαμε με ςξάγιξ Βάπςιρμα, όλξι είμαρςε αδελτξί γήριξι και
 
παιδιά εό Παςέοα, δηλαδή ςξσ Ηεξύ, πξσρημαίει παιδιά ςη Αγία Ααςξλική, Απξρςξλική και Ιαθξλική κκληρία. Γι’ ασςό ποέπει ααγαπξύμε ξ έα ςξ άλλξ χ γήριξι αδελτξί, καθώ μα ποξρςάζει ξ Ιύοιξ λέγξςα: «Ασςήείαι η δική μξσ εςξλή, α αγαπάςε ξ έα ςξ άλλξ».
 
Ιαι χ ποξ με «ςξ είαι», δηλαδή ςη πλάρη και δημιξσογία μα, είαι και λέγεςαι ξ ΗεόΠαςέοα όλχ ςχ αθοώπχ, και ςχ πιρςώ και ςχ απίρςχ. Έυξσμε λξιπό υοέξ ααγαπξύμε όλξσ ςξσ αθοώπξσ, διόςι ςξσ έκαμε ςη ςιμή και ςξσ έπλαρε με ςα υέοια Σξσ ξΗεό, και μόξ ςη κακία και ςη αρέβεια α μιρξύμε και όυι ςξ πλάρμα ςξσ Ηεξύ. Ιαςά δε ςξ «εσείαι», δηλαδή ςη αάπλαρή μα, πάλι είαι και λέγεςαι ξ Ηεό Παςέοα όλχ ςχ αθοώπχ. Ιαιγι’ ασςό ποέπει α αγαπξύμε εμεί
 
ξι ξοθόδξνξι ξ έα ςξ άλλξ, γιαςί είμαρςε διπλά εχμέξι καικαςά ςη τύρη και καςά ςη Φάοη.
 
 ΋λξι δε ξι άθοχπξι διαιοξύςαι ρε ςοει καςηγξοίε: ΢ε δξύλξσ γήριξσ, ρε δξύλξσ όθξσ καιρε δξύλξσ πξηοξύ, ευθοξύ ςξσ Ηεξύ.
 
Ιαι δξύλξι γήριξι είαι
 
όρξι πιρςεύξσ ξοθά, είαι δηλαδή ξοθόδξνξι, και με τόβξ και υαοάεπιςελξύ ςξ θέλημα ςξσ Ηεξύ.
 
Δξύλξι όθξι είαι όρξι πιρςεύξσ με ρςξ Φοιρςό και έλαβα και ςξ άγιξ Βάπςιρμα, αλλά όμχδε εογάζξςαι ςι εςξλέ Σξσ.
 
Οι άλλξι, παοόλξ πξσ είαι και ασςξί δξύλξι, χ δικά Σξσ δημιξσογήμαςα, είαι όμχ πξηοξί,ευθοξί και εάςιξι ςξσ Ηεξύ, α και είαι πξλύ αδύαςξι και μηδαμιξί και δε μπξοξύ αεπιτέοξσ κάςι κακό εαςίξ Σξσ. Ιαι ασςξί είαι όρξι πίρςεσρα ρςξ Φοιρςό, ύρςεοα όμχέπερα ρε διάτξοε αιοέρει.
 
Λαζί μ’ ασςξύ ρσαοιθμξύςαι ξι άπιρςξι και ξι αρεβεί.
 
 ΋μχ εμεί πξσ ανιχθήκαμε α γίξσμε δξύλξι ςξσ Ηεξύ καςά Φάοι, διά ςη ααγεήρεχ ςξσαγίξσ Βαπςίρμαςξ, α μη γιόμαρςε πάλι δξύλξι ρςξ ευθοό μα ςξ διάβξλξ, με ςξ α πέτςξσμεθελημαςικώ ρςα κακά ςξσ θελήμαςα, για α μη γίξσμε όμξιξι μ’ εκείξσ, για ςξσ ξπξίξσγοάτει ξ Απόρςξλξ όςι «ήςα παγιδεσμέξι από ςξ διάβξλξ, για α κάξσ ςξ θέλημά ςξσ».
 
Αλλά επειδή ξ Παςέοα μα είαι ρςξσ Οσοαξύ, ποέπει και εμεί α ρςοέτξσμε
 
ςξ ξσ μα ρςξΟσοαό, εκεί πξσ είαι η παςοίδα μα, η άχ Θεοξσραλήμ, και όυι α έυξσμε ρςοαμμέξ ςξ βλέμμαμα κάςχ ρςη γη, όπχ ξι υξίοξι. Αλλά α ποξρβλέπξσμε ποξ Ασςό, ςξ γλσκύςαςξ ΢χςήοα και

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
ritsos liked this
saksijaa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->