Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Numismatic magazin - Serbia Dinar 25 2005

Numismatic magazin - Serbia Dinar 25 2005

Ratings: (0)|Views: 129|Likes:
Published by Danciu Petru Adrian
Revista de numismatica sarbeasca
Revista de numismatica sarbeasca

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Danciu Petru Adrian on Feb 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/10/2013

pdf

text

original

 
Primerak broj:
Redakcija zadržava pravo manjih intervencija u tek-stu, podrazumevajući da se integritet celine i detaljamora poštovati. U slučaju potrebe za većim inter-vencijama, redakcija će obavezno konsultovati au-tora teksta pre objavljivanja.Na osnovu mišljenja Ministarstva kulture RepublikeSrbije br. 413-00-649/2001-04 numizmatički časopis„dinar” jeste proizvod iz člana 11 stav 1 tačka 8 Zako-na o porezu na koji se ne plaća porez na promet.
Stavovi i mišljenja autora tekstova i priloga nemoraju predstavljati stavove i mišljenja redak-cije „dinara”.
Za izdavača
Miladin MARKOVIĆ, predsednik Srpskog numizmatičkog društvae-mail: marmi@eunet.yu
Glavni i odgovorni urednik 
Ranko MANDIĆe-mail: r_mandic@yahoo.com
Članovi redakcije
Nenad BJELOŠDušan KOVAČEVRanko MANDIĆRista MILETIĆLjubomir STEVOVIĆ
Lektor i korektor
Darinka NIKOLIĆ
Engleski rezime tekstovi
Ranko MANDIĆEnglish summaries by the editor
 Adresa Redakcije
Makedonska 2111000 Beograd, SrbijaTel. +381 (011) 3034-595e-mail: numiserb@yubc.net
Žiro račun: 205-69617-78
Srpsko numizmatičko društvo Beograd
Štampa
GTP „PANGRAF” d.o.o.Beograd, Stanka Paunovića 49Tel. 3329-166
Tiraž: 1000 primeraka
DVA JUBILEJA
Srpskog numizmatičkog društva
Prvi je naš mali jubilej - dvadesetpeti broj časopisa “dinar”, čije smo izdavanjezapočeli u junu 1996. godine.Drugi, onaj veći, je održavanje naših pedesetih međunarodnih susreta numiz-matičara, a koji se organizuju u kontinuitetu već 25 godina, od juna 1981.
NOVE PROSTORIJE SND
Palata “Srbija” u kojoj su nove prostorije SND - ugaoul. Kneza Mihaila i Kralja Petra INove prostorije Srpskog numizmatičkog društva nalaze se od nedavnou pešačkoj zoni najstrožeg centra grada,u Knez Mihailovoj ulici br. 49, I sprat(zgrada “Srbija” predratnog Osiguravajućeg društva,pored restorana “Grčka Kraljica”).U novim prostorijama smeštena je kancelarija sekretara Društva, biblioteka SND, našaKnjižara i papirnica, kao i magacin časopisa SND, koji su besplatni za članove SND kojisu podmirili članarinu, a raspoloživi su i u slobodnoj prodaji, kao i drugenumizmatičke publikacije.Tu je i sala za održavanje sastanaka Upravnog odbora,sastanaka Redakcije naših časopisa i drugih manjih sastanaka,dok se redovni “veliki sastanci” SND i dalje održavajusvakog utorka u ul. Sv. Save 16-18/II.
 
368 ,   24   b;112 ff  ;       
za sva redovna i prigodna izdanja; takođe opis retkih proba i drugihtzv. specijaliteta, sa valuacijama i podacima o našim i svetskim aukcijamana kojima su nuđeni rariteti naše moderne numizmatike.
Bb
sadrži oko 500 detaljno prikazanih radovao našem modernom metalnom novcu, na više od 20 strana.
specijalno izdanje povodom proslave50godišnjice srpskog numizmatikog društva
Pžb: SND, N , T Rb 1, BT. 11 3349; 3221972;: b@yb.www...y
NOVO
(četvrto) izdanje najpoznatijeg i jedinog kompletnogkataloga metalnog novca Jugoslavije i jugoslovenskih zemalja
 
dinar 2552005
Srpsko numizmatičko društvo – Beograd
organizujeJubilarni
MEĐUNARODNI SUSRET NUMIZMATIČARA
Beograd, hotel „SLAVIJA”Subota, 15. oktobra 2005, od 9 do 15 č.Svaka ulaznica je istovremeno lutrijski broj tradicionalnenagradne igre u kojo
 
j je glavni zgoditak zlatnik,DUKATkralja Aleksandraiz 1931. godine.
  5  1.   S  U  S  R  E   T   S  N  D  o d  r  ž  a ć e   s e   1  0.    X  I  I   2  0  0  5.   H o  t e   l   S   l  a  v  i  j  a ,  o d   9  d o   1  5    h

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->