Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Els premianencs i el mar. La marina

Els premianencs i el mar. La marina

Ratings: (0)|Views: 311|Likes:
Published by Joan SolEn la història de Premià de Mar hi va haver un grup nombrós de premianencs que es va relacionar amb el mar a través del cabotatge i, sobretot, del comerç amb Amèrica, en l’època daurada de la navegació a vela.

En la història de Premià de Mar hi va haver un grup nombrós de premianencs que es va relacionar amb el mar a través del cabotatge i, sobretot, del comerç amb Amèrica, en l’època daurada de la navegació a vela.


More info:

Published by: Joan Sol on Feb 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
LA MARINA
 
El cabotatge
El cabotatge és un sistema de transport marítim, practicat des de l’època dels grecs idels romans, que antigament es feia entre ports relativament propers i orientant-seper la visió de la costa. Durant molts segles, el cabotatge va ser el principal tipus denavegació existent a la costa catalana i va tenir una gran importància des del punt devista econòmic. Vins, aiguardents, cereals, fruites, cotó, sal, fusta, suro, cànem, pes-ca salada... eren alguns dels productes més corrents que es transportaven per mar,quan no hi havia carreteres ni ferrocarril.Premià de Mar formava part d’aquestes rutes comercials. La 
Gran Enciclopedia Es-  pasa 
, en l
edici
ó
de l
any 1922, diu que el poble disposa d
una 
“playa habilitada pe- ra embarque de naranjas” 
, que llavors eren un producte abundant a la zona. Tamb
é
tenim const
à 
ncia del pas d
embarcacions de cabotatge per Premi
à 
gr
à 
cies a les pa-tents de sanitat. Aquests documents certificaven que una embarcaci
ó
en tr
à 
nsit esta-va lliure de la pesta i de qualsevol altra malaltia infecciosa. Fins al segle
 XVIII
la sani-tat mar
í
tima i la inspecci
ó
sanit
à 
ria dels vaixells estava a c
à 
rrec exclusiu dels munici-pis, que tenien potestat absoluta en aquest camp.
-139-
E
n la hist
ò
ria de Premi
à 
de Mar hi va haver un grup nombr
ó
s de premianencsque es va relacionar amb el mar a trav 
é
s del cabotatge i, sobretot, del comer
ç
amb Am
è
rica, en l
’è
poca daurada de la navegaci
ó
a vela. Per
ò
no pretenem escriurela hist
ò
ria de la marina mercant premianenca. Aquest estudi, en gran part, ja est
à 
feti
é
s obra de Joaquim Moragas i Botey, que de manera acurada i meticulosa va docu-mentar la hist
ò
ria de les fam
í
lies marineres de Premi
à 
en diversos treballs d
un valorimmens des del punt de vista de la conservaci
ó
del patrimoni mar
í
tim.La marina premianenca no va tenir mai la import
à 
ncia que arribaria a tenir al Mas-nou i a Vilassar. Possiblement perqu
è
Premi
à 
de Mar no tenia drassanes dedicades a la construcci
ó
de grans velers, ni tampoc escoles de pilots com les que hi havia enaquestes poblacions ve
 ï 
nes. Emerenci
à 
Roig, en el llibre
La marina catalana del vuit- cents 
, apunta que a Premi
à 
hi havia construcci
ó
naval en parlar de les drassanes ca-talanes:
“ 
les principals foren les de la Barceloneta, Masnou, Arenys, Canet, Blanes, Llo- ret i Sant Feliu; tamb 
é 
’ 
hi hagu 
é 
, de menys import 
à 
ncia, a Premi 
à 
, Matar 
ó 
, Malgrat i Palam 
ó 
” 
. Per
ò
no hem trobat cap document que acrediti l
exist
è
ncia de drassanes a Premi
à 
. En el cas d
haver existit, segurament s
haurien dedicat a la construcci
ó
debarques de pesca i de cabotatge.
-138-
 
Les embarcacions m
é
s utilitzades per al cabotatge eren les barques de mitjana. Ana-ven aparellades de vela llatina, amb dos pals, major i mitjana, d
aqu
í
el nom. Trans-portaven mercaderies destinades al consum de les poblacions de la costa catalana ivalenciana. Fins i tot duien c
à 
rrega per als vaixells que feien la ruta d
 Am
è
rica. Enuna descripci
ó
que el literat, historiador i pol
í
tic V 
í
ctor Balaguer va fer de Premi
à 
deMar l
any 1857, deia:
Cuenta la matr 
í 
cula de Premi 
à 
doce barcos de pesca y uno de tr 
á 
 fico de cabotage;  y de otras matr 
í 
culas montadas por los vecinos de este pueblo; como due 
ñ 
os o in- teresados hay cuatro de cabotage y diez de carrera a Am 
é 
rica.
El cabotatge era important per a l
economia premianenca, per aix
ò
la barca de mit- jana 
é
s l
embarcaci
ó
que apareix a l
escut de l
 Ajuntament de Premi
à 
de Mar des delseu naixement l
any 1836, com un s
í
mbol del Premi
à 
mariner.
-141--140-Patent de sanitat a favor del lla 
ü
t
San Antonio 
, del 1795.El vaixell est
à 
“ 
libre de peste y de todo mal contagioso 
” 
.La barca de mitjana, s
í
mbol de Premi
à 
de Mar.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->