Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

GİRİŞ: GÖKTÜRKLERİN KISA TARİHİ
TÜRK EDEBİYATININ EN ESKİ ÖRNEKLERİ
GÖKTÜRK DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
Kül Tigin Yazıtı (684-731)
Bilge Kağan Yazıtı (683-734)
Tunyukuk (Tonyukuk) Yazıtı
Yenisey Yazıtlarından Birinci Altın Köl Yazıtı
Eski Türk Yazıtlarının Edebî Değeri
Orhon Yazıtları Üzerine Yapılan Yayınlar
UYGUR DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
Uygurların Kısa Tarihi
ESKİ UYGUR EDEBİYATI
BUDİST UYGUR EDEBİYATI
Anlatılar, Masallar
Sūtralar
Abhidharma Metinleri
Vinayalar
Tövbe Metinleri
Büyü Metinleri
MANİHEİST UYGUR EDEBİYATI
HRİSTİYAN UYGURLARA AİT METİNLER
DİNDIŞI UYGUR EDEBİYATI
Irk Bitig
ESKİ UYGUR ŞİİRİ
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar
GİRİŞ: ARAPLARIN KISA TARİHİ
ARAP EDEBİYATI
Cahiliye Dönemi
İslamî Dönem
Emevîler Dönemi
Abbâsî ve Endülüs Emevîleri Dönemi
Çöküş Dönemi
Yeni Arap Edebiyatı (Modern Dönem)
ARAP EDEBİYATINDA NAZIM ŞEKİLLERİ VE NESİR
Nazım Şekilleri
Nesir Türleri ve Nesir Türü Eser Yazılan Alanlar
İRAN’IN KISA TARİHİ
FARS (İRAN) EDEBİYATI
Fars Edebiyatında Görülen Üsluplar
TÜRK EDEBİYATINDA ETKİSİ OLAN FARS ŞAİR VE YAZARLARI
Firdevsî
Genceli Nizâmî
Ferîdüddîn-i Attâr
Sa’dî-i Şirazî
Hâfız-ı Şirazî
Câmî (Molla Câmî)
Câmî’nin Eserleri
Edebiyatı Karahanlı Dönemi Türk Edebiyatı
GİRİŞ: KARAHANLI DEVLETİ’NİN KISA TARİHİ
KARAHANLI DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
Karahanlı Türkçesi (XI-XIII. yüzyıllar)
KARAHANLI TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ ESERLER
Yusuf Has Hacib ve Eseri Kutadgu Bilig
Kutadgu Bilig’in Edebî Değeri ve İçeriği
Kaşgarlı Mahmud ve Eseri Divanü Lugati’t-Türk
Divanü Lugati’t-Türk’ün Edebî Değeri ve İçeriği
Hece Ölçüsüyle Yazılmış Manzumeler
Aruz Ölçüsüyle Yazılmış Manzumeler
Edib Ahmed Yüknekî ve Eseri Atebetü’l-Hakâyık
Atebetü’l-Hakâyık’ın Edebî Değeri ve İçeriği
Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Kur’an Tercümeleri
GİRİŞ: TÜRKLERİN ANADOLU’YA GELİŞİ
Anadolu Selçukluları
XII-XIII. YÜZYILLARDA ANADOLU’DA GELİŞEN EDEBİYAT
Anadolu’da Yazılan İlk Farsça Eserler
Türk Edebiyatı’nın Anadolu’dan Önceki Genel Durumu
Anadolu Selçukluları Döneminde Genel Edebî Durumu
Anadolu’da Türkçeye Yaklaşım ve İlk Türkçe Eserlerin Yazılma Süreci
Anadolu’da Türkçenin Önderleri
Anadolu’da Yazılan İlk Türkçe Eserler
Karışık Dilli Eserler
Anadolu’da Gelişen Tasavvufî Türk Edebiyatı
GİRİŞ
MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-İ RÛMÎ
Mevlânâ’nın Edebî Kişiliği ve Eserleri
Mevlânâ’nın ve Mesnevî’sinin Türk Edebiyatındaki Yeri
SULTAN VELED
AHMED FAKÎH
DİNDIŞI (LÂ-DİNÎ) KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNİN İLK ÖRNEKLERİ
HOCA DEHHÂNÎ
GİRİŞ: HAREZM VE TARİHİ
HAREZM TÜRKÇESİ
HAREZM TÜRKÇESİ ESERLERİ
Zemahşerî ve Mukaddimetü’l-Edeb’i
Rabgûzî ve Kısasü’l-Enbiyâ’sı
İslâm ve Mu‘înü’l-Mürîd’i
Kerderli Mahmud b. Ali ve Nehcü’l-Ferâdîs’i
HAREZM-ALTIN ORDU TÜRKÇESİ ESERLERİ
Kutb ve Hüsrev ü Şîrîn’i
Harezmî ve Muhabbet-nâme’si
Hüsâm Kâtib ve Dâsitân-ı Cumcuma’sı
Mi‘râc-nâme
Yararlanılan ve Başvrulabilecek Kaynaklar
XII-XIII. Yüzyıllar Batı Türk Edebiyatı: Metinler
MEVLÂNÂ’NIN TÜRKÇE VE FARSÇA-TÜRKÇE BEYİTLERİ
Mevlânâ’nın Türkçe Beyitlerinden Örnekler
Mevlânâ’nın Farsça-Türkçe Mülemmâ Beyitlerinden Örnekler
SULTAN VELED’İN TÜRKÇE MANZUMELERİ
HOCA DEHHÂNÎ’NİN ŞİİRLERİNDEN SEÇMELER
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
8. ve 13. Yüzyıllar Türk Edebiyatı

8. ve 13. Yüzyıllar Türk Edebiyatı

Ratings: (0)|Views: 126 |Likes:
Published by Sinan Ataseven

More info:

Published by: Sinan Ataseven on Feb 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/10/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Page 4 is not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 8 to 60 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 64 to 105 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 110 to 181 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->