Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Inspector Protectie Civila

Inspector Protectie Civila

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by Opris Mirel

More info:

Published by: Opris Mirel on Feb 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2013

pdf

text

original

 
 
STANDARD OCUPA
Ţ
IONAL
Ocupa
ţ
ia: Inspector de protec
ţ
ie civil
ă
 
Domeniul: Administra
ţ
ie
ş
i servicii publiceCod COR: 123903
2007
 
Inspector de protec
ţ
ie civil
ă
– 10 unit
ăţ
i
2
 
Ini
ţ
iator de proiect
:CENTRUL NA
Ţ
IONAL DE PERFEC
Ţ
IONARE A PREG
Ă
TIRII PENTRUMANAGEMENTUL SITUA
Ţ
IILOR DE URGEN
ŢĂ
– CIOLPANI, jud. ILFOV
Coordonator proiect
: Colonel HORNOIU VALERIE
Echipa de redactare a standardului ocupa
ţ
ional
:Colonel OPREA CONSTANTIN,Colonel B
Ă
 NICIOIU NICOLAE,Locotenent-colonel STAN NICULAE
Echipa de validare/ Referen
ţ
i de specialitate
:Gen. Brigad
ă
pompieri Zamfir Constantin , Adj. inspector general , Insp.General pentruSitua
ţ
ii de Urgen
ţă
.Col. Râmniceanu Viile, Sef serv. Urgen
ţ
e Nulear-Radiologice - Dir. Prot. Civil
ă
, Insp.General pentru Situa
ţ
ii de Urgen
ţă
.Col. Iordache Nicolaie, Sef serv. FPC-MC – Dir. Management RU, Insp.General pentruSitua
ţ
ii de Urgen
ţă
.Col. Simionescu Mihai, Insp. Sef Insp. pentru Situa
ţ
ii de Urgen
ţă
, Jud. Bac
ă
uLt. col.Felegeanu C
ă
t
ă
lin, Sef serv. Prot. civil
ă
, Insp. pentru Situa
ţ
ii de Urgen
ţă
, Jud. Bac
ă
uCol.Raducan Liviu, Insp. Sef pompieri , Insp. pentru Situa
ţ
ii de Urgen
ţă
, Jud. DoljMr.Grigorescu Petre, Sef serv Prot. civil
ă
, Insp. pentru Situa
ţ
ii de Urgen
ţă
, Jud. DoljLt.col. Dobre Adrian, Adj Inspector Sef , Insp. pentru Situa
ţ
ii de Urgen
ţă
, Jud.ClujLt.col.Baltaru Pavel, Sef serv Prot civil
ă
, Insp. pentru Situa
ţ
ii de Urgen
ţă
, Jud.ClujMihai Valeriu , Referent specialitate , Prim
ă
ria Mun. Bac
ă
uRomeo Stavarache , Primar Mun. Bac
ă
uBosun Mihai, Tehnician ,Inspector de specialitate, Prim
ă
ria Mun. CraiovaMarcu C-tin , Tehnician, Inspector de specialitate , Prim
ă
ria Mun. CraiovaBosun Mihai Adrian, Inginer, Inspector de specialitate , Prim
ă
ria Mun. CraiovaBoros Ianos, Inginer, Viceprimar, Prim
ă
ria Cluj-NapocaChira Octavian ,Sef serv.Prot.Civil
ă
, Prim
ă
ria Cluj-NapocaPopa Nicolae, Primar, Prim
ă
ria Ora
ş
ului SegarceaDumitru C., Sef serv. Prot.civil
ă
, Prim
ă
ria Ora
ş
ului SegarceaP
ă
duraru Emil, Primar, Prim
ă
ria Com. LeteaMunteanu Ion, Inspector Prot.civil
ă
, Prim
ă
ria Com. LeteaSavin Viorel, Primar, Prim
ă
ria Com. S
ă
uce
ş
tiHerciu Carmil, Primar, Prim
ă
ria Com. M
ă
rgineniGherghie
ş
Dorel, Insp Prot.civil
ă
, Prim
ă
ria Com. M
ă
rgineniC
ă
lin Bogdan, Viceprimar, Prim
ă
ria CiolpaniFr 
ăţ
il
ă
Ghe, Insp. Prot. civil
ă
, Prim
ă
ria CiolpaniVasile Dr 
ă
gu
ş
anu, Director, S.C CET S.A Bac
ă
uIonel Manole, Insp. Prot. civil
ă
, S.C CET S.A Bac
ă
uGrigore Filip, Dir. gen., S.C AEROSTAR S.A Bac
ă
uBujor Costel , Insp. Prot. civil
ă
, S.C AEROSTAR S.A Bac
ă
uUngureanu D-tru, Director Tehnic, Petrom S.A –OMV Group -Sucursala Doljchim CraiovaZidaru Elena , Insp.Prot.civil
ă
, Petrom S.A –OMV Group -Sucursala Doljchim CraiovaAncu
ţ
a Gabriel, Director, S.C SPUMOFLEX S.A CraiovaAncu
ţ
a Virgil
Ş
tefan, Insp. Prot civil
ă
, S.C SPUMOFLEX S.A Craiova
 
Inspector de protec
ţ
ie civil
ă
– 10 unit
ăţ
i
3
 
Descrierea ocupa
ţ
iei
 Inspectorul de protec
 ţ 
ie civil 
ă
este specialistul încadrat la nivelul municipiilor, ora
ş
elor,comunelor, institu
ţ
iilor publice
ş
i al operatorilor economici nominaliza
ţ
i în clasificarea din punct de vedere al protec
ţ
iei civile în func
ţ
ie de tipurile de riscuri specifice.
 Inspectorul de protec
 ţ 
ie civil 
ă
asigur 
ă
permanent : coordonarea planific
ă
rii
ş
i a realiz
ă
riiactivit
ăţ
ilor 
ş
i m
ă
surilor de protec
ţ
ie civil
ă
, preg
ă
tirea serviciilor de urgen
ţă
, a salaria
ţ
ilor 
ş
i/sau a popula
ţ
iei
ş
i asigur 
ă
coordonarea secretariatelor tehnice ale comitetelor pentru situa
ţ
iide urgen
ţă
, respectiv a celulelor pentru situa
ţ
ii de urgen
ţă
 Calitatea de
inspector de protec
 ţ 
ie civil 
ă
se atribuie prin ordin sau prin dispozi
ţ
ie scris
ă
aangajatorului.Poate fi încadrat în munc
ă
sau în serviciu, dup
ă
caz, numai dup
ă
ob
ţ
inerea unui certificat decompeten
ţ
e profesionale în condi
ţ
iile stabilite prin metodologia emis
ă
de InspectoratulGeneral pentru Situa
ţ
ii de Urgen
ţă
.
 Inspectorul de protec
 ţ 
ie civil 
ă
 
are deprinderi privind comunicarea cu diferite categorii deinterlocutori
ş
i lucrul în echip
ă
. El de
ţ
ine cuno
ş
tin
ţ
e solide în domeniul legisla
ţ
iei de protec
ţ
iecivil
ă
 
ş
i privind managementul situa
ţ
iilor de urgen
ţă
, organizeaz
ă
 
ş
i conduce preg
ă
tirea profesional
ă
în domeniu a membrilor serviciilor voluntare sau private pentru situa
ţ
ii deurgen
ţă
, îndeosebi a forma
ţ
iunilor de interven
ţ
ie în situa
ţ
ii de protec
ţ
ie civil
ă
, precum
ş
iinstruirea în domeniu
ş
i educarea preventiv
ă
a popula
ţ
iei
ş
i salaria
ţ
ilor din responsabilitate.Consiliaz
ă
conducerea institu
ţ
iei/agentului economic/ localit
ăţ
ii pe probleme de protec
ţ
iecivil
ă
, coordoneaz
ă
activitatea de prevenire, protec
ţ
ie
ş
i interven
ţ
ie în situa
ţ
ii de urgen
ţă
 
ş
i de protec
ţ
ie civil
ă
, precum
ş
i organizarea restabilirii capacit
ăţ
ii de interven
ţ
ie a serviciului deurgen
ţă
la încheierea misiunilor specifice.De asemenea, are competen
ţ
e privind elaborarea/administrarea documentelor specificeactivit
ăţ
ii de protec
ţ
ie civil
ă
 
ş
i gestionarea patrimoniului din cadrul serviciului de urgen
ţă
cefunc
ţ
ioneaz
ă
în localitate, institu
ţ
ie sau operatorul economic în care î
ş
i desf 
ăş
oar 
ă
activitatea.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->