Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Proiectant.sisteme.securitate

Proiectant.sisteme.securitate

Ratings: (0)|Views: 148|Likes:
Published by Opris Mirel
Proiectant.sisteme.securitate
Proiectant.sisteme.securitate

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Opris Mirel on Feb 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2013

pdf

text

original

 
1
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI
 
STANDARD OCUPAŢIONAL
 PROIECTANT SISTEME DE SECURITATESectorul:
Administraţie şi servicii publice
 Versiunea:
00
 
Data aprobării:
 
15.02.2011
Data propusă pentru revizuire
:
01.12 2015
Iniţiator proiect:
ASOCI
AŢIA ROMÂNĂ
PENTRU TEHNIC
Ă
DE SECURITATE
 – 
A.R.T.S.
Echipa de redactare:
Silviu CLEP
 – 
 
Asociaţia Română pentru Tehnică de Securitate;
 Stelian ARION
 – 
 
Asociaţia Română pentru Tehnică de Securitate;
 
Horaţiu MARINESCU – 
 
Asociaţia Română pentru Tehnică de Se
curitate.
 Verificatori sectoriali:
George Sorescu -
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
- IGSU
Lucian Tomuţă
-
Inspectoratul General al Poliţiei Române
- IGPR
Comisia de validare:
Puiu-Ionel GOLGOJAN
 – 
Inspectoratul General pentru
Situaţii de Urgenţă
- IGSUAurel Catrinoiu -
Inspectoratul General al Poliţiei Române
- IGPR
Denumirea documentului electronic:
SO_Proiectant sisteme de securitate_00
 
Responsabilitatea pentru conţinutul standardului ocupaţional revine echipei de redactare şi
ex
perţilor
 
care au verificat şi validat informaţiile.
 
 
2
Descriere:
Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvoltării analizei ocupaţionale pentruocupaţia Proiectant sisteme de securitate grupă COR 
2143
Ocupaţiile avute în vedere în stabilirea
 
ariei ocupaţionale sunt:
 -
 
Tehnician pentru sisteme detecţ
ie, supraveghere video, control acces cod COR 313210-
 
Inginer sisteme de securitate, cod COR 214438
Descrierea ocupaţiei
:Pentru a
 practica ocupaţia de „Proiectant sisteme de securitate”, o persoană
 
trebuie sa facă
dovada
următoarelor 
aspecte:-
 
C
unoaş
te
şi
are permanent preocupare pentru a
înţelege
în
 profunzime activităţ
ile legate deelaborarea analizei de risc privind
 protecţia
 
 persoanelor ş
i valorilor prin intermediul sistemelor desecuritate.-
 
Iden
tifică
procesele
şi
 
culege datele privind ameninţările şi
 
vulnerabilităţ
ile beneficiaruluisistemului de securitate-
 
I
dentifică
 
reglementările legale ş
i standardele aplicabile beneficiarului-
 
R
ealizează
 
o listă
a riscurilor-
 
E
laborează
 
specificaţ
iile tehnico-operative ale sistemului de securitate-
 
E
laborează
 
soluţ
iile tehnice ale sistemului de securitate-
 
E
laborează
proiectul sistemului tehnic de securitate-
 
V
erifică
implementarea proiectului-
 
Întocmeş
te devizele necesare punerii în oper
ă
a proiectului de sisteme de securitate
 
3
Lista unităţilor de competenţă
 
Titluri şi categorii de unităţi de competenţă
 Nivel deresponsabilitate
şi autonomie
 
CNC/EQF
Unităţi de competenţă cheie
 
Unitatea 1: Comunicare în limba oficială;
 
Unitatea 2: Comunicare în limbi străine;
 Un
itatea 3: Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie;
 
Unitatea 4: Competenţe informatice;
 
Unitatea 5: Competenţa de a învăţa;
 
Unitatea 6: Competenţe sociale şi civice;
 
Unitatea 7: Competenţe antreprenoriale;
 
Unitatea 8: Competenţa de exprimare
 
culturală.
 2/32/33/43/42/32/32/32/3
Unităţi de competenţă generale
 
Unitatea 1:
Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătateaîn muncǎ şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
 
Unitatea 2: Aplicarea normelor de protecţia mediu
luiUnitatea 3: Aplicarea procedurilor de calitate3/43/43/4
 
Unităţi de competenţă specifice
 
Unitatea 1: Elaborarea analizei de risc privind protecţia persoanelor şi valorilor 
 
Unitatea 2: Elaborarea specificaţiei tehnico
-operative a sistemului de securitate
Unitatea 3: Elaborarea soluţiei tehnice a sistemului tehnic de detecţie şisemnalizare la efracţie şi control accesUnitatea 4: Elaborarea soluţiei tehnice a sistemului tehnic de detectare,semnalizare şi alarmare la incendiu
 Unitatea 5: Elaborare
a soluţiei tehnice a sistemului tehnic de stingere automată
a incendiului
Unitatea 6: Elaborarea soluţiei tehnice a sistemului tehnic de ventilare pentruevacuarea fumului şi gazelor fierbinţ
i
Unitatea 7: Elaborarea soluţiei tehnice a sistemului tehnic de
televiziune cucircuit închis (TVCI)
Unitatea 8: Elaborarea soluţiei tehnice a sistemului tehnic de monitorizare
 
Unitatea 9: Elaborarea proiectului sistemului tehnic de detecţie şi semnalizarela efracţie şi control acces
 Unitatea 10: Elaborarea proiectului sistemului tehnic de detectare, semnalizare
şi alarmare la incendiuUnitatea 11: Elaborarea proiectului sistemului de stingere automată a
incendiuluiUnitatea 12: Elaborarea proiectului sistemului de ventilare pentru evacuarea
fumului şi gazelor fierbinţi
 Unitatea 13: Elaborarea proiectului sistemului tehnic de televiziune cu circuit închis (TVCI)Unitatea 14: Elaborarea proiectului sistemului tehnic de monitorizareUnitatea 15: Verificarea proiectuluiUnitatea 16: Întocmirea de devizeUnitatea 17: Mo
nitorizarea execuţiei proiectului
 4/55/65/65/65/65/65/65/65/65/65/65/65/65/65/65/65/6

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->