Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Marin Preda - Morometii Vol 1

Marin Preda - Morometii Vol 1

Ratings:
(0)
|Views: 38|Likes:
Published by Emilian Padureanu
Morometii Vol 1.
Morometii Vol 1.

More info:

Published by: Emilian Padureanu on Feb 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2013

pdf

text

original

 
Morome
ţ
ii – Volumul I
 
Marin PredaPARTEA INTAI în câmpia Dun
ă
rii, cu câ
ţ
iva ani înaintea celui de-al doilea r 
ă
zboi mondial, seBai£jcJ* Cîmpul avea cu oamenii nesfâr 
ş
it
ă
ă
bdare; via
ţ
a se scurgea aici f 
ă
ă
 conflicte mari.Era începutul verii.Familia Moromete se întorsese mai devreme de la câmp. Cât ajunseser 
ă
acas
ă
,Paraschi, cel mai mare dintre co,pij»jse d
ă
duse jos din c
ă
ru
ţă
, l
ă
sase pe al
ţ
ii s
ă
 
 
deshame
ş
i s
ă
dea jos uneltele, iar el întinsese pe prisp
ă
o hain
ă
veche
ş
i se culcasepeste ea gemând. La fel f 
ă
cuse
ş
i al doilea fiu, Nil
ă
; intrase în cas
ă
 
ş
i dup
ă
ce searuncase întrun pat, începuse
ş
i el s
ă
geam
ă
, dar mai tare ca fratele s
ă
u, ca
ş
i cândar fi fost bolnav. Al treilea b
ă
iat, Achim, se furi
ş
ase în grajdul cailor, se trântise îniesle s
ă
nu-l mai g
ă
seasc
ă
nimeni, iar cele dou
ă
fete, Tita
ş
i Ilinca, plecaser 
ă
repedela gârl
ă
s
ă
se scalde.R
ă
mas singur în mijlocul b
ă
t
ă
turii, Moromete, tat
ă
l, tr 
ă
sese c
ă
ru
ţ
a sub Umbramare a celor doi salcâmi de lâng
ă
poarta gr 
ă
dinii
ş
i apoi ie
ş
ise
ş
i el la drum cu
ţ
igarea în gur 
ă
. P
ă
rea de la sine în
ţ
eles c
ă
singur 
ă
mama r 
ă
mânea s
ă
aib
ă
grij
ă
ca
 
ziua s
ă
se sfâr 
ş
easc
ă
bine
...
Moromete st
ă
tea pe st
ă
noaga podi
ş
tei
ş
i se uita pestedrum. St
ă
tea degeaba, nu se uita în mod deosebit, dar pe fa
ţ
a lui se vedea c
ă
n-ar fi
 
r$u dac
ă
s-ar ivi cineva... Oamenii îns
ă
aveau treab
ă
prin cur 
ţ
i, nu era timpul de ie
ş
it
 
 în drum. Din mâna lui fumul
ţ
ig
ă
rii se ridica drept JMMii
ăĂ
  în- Ce mai faci, Moromete? Ai terminat, m
ă
, de sap
ă
?Iat
ă
c
ă
se ivise totu
ş
i cineva. Moromete ridic
ă
fruntea
ş
i îl v
ă
zu pe jfecinul s
ă
u dinspatele casei apropiindu-se de podi
ş
c
ă
. Se uit
ă
numat o dat
ă
la el, apoi începu s
ă
seuite în alt
ă
parte; se vedea c
ă
nu o astfel de apari
ţ
ie a
ş
tepta. „...Pe m
ă
-ta
ş
i pe tine,chiorule!"
ş
opti atunci Moromete pentru el însu
ş
i, ca
ş
i când pân
ă
atunci ar mai fi înjurat pe cineva în gând7
ş
i acum îl îngloba
ş
i pe vecin, fiindc
ă
tot ap
ă
ruse; dup
ă
care r 
ă
spunsesefoarte binevoitor:- Da, am terminat... Tu mai ai, m
ă
, B
ă
losule?— Am- terminat
ş
i eu. Mai aveam un petic dincoace în P
ă
mânturi, mi l-au s
ă
patai lui
Ţ
ugurlan... Ce faci, Moromete, te-ai mai gândit? îmi dai salcâmu
ă
la?Moromete se uit
ă
 
ţ
int
ă
la vecinul s
ă
u în
ţ
elegând pentru ce ie
ş
ise el la drum
ş
i nu
ă
spunse la întrebare. „Da, am discutat odat
ă
s
ă
-
ţ
i vând un salcâm! Poate am s
ă
 
ţ
i-lvând... poate n-o s
ă
 
ţ
i-l vând... De ce trebuie s
ă
ne gr 
ă
bim a
ş
a!?" p
ă
rea el s
ă
-ispun
ă
.- Dar Victor al t
ă
u... El nu mai iese la sap
ă
, B
ă
losule? Sau de când este voiajor nu-l mai aranjeaz
ă
? zise Moromete. Adic
ă
... admitem cazul c
ă
fiind ocupat... maiad
ă
ug
ă
el.Vecinul avu b
ă
nuiala c
ă
aceste cuvinte nu sunt chiar atât de nevinovate cum s-ar fi putut în
ţ
elege din glasul cu care fuseser 
ă
rostite, dar trecu
 
dlpfc ca
ş
i când n-ar fi în
ţ
eles ce se întâmpla, apoi deodat
ă
repezi calului cu pat
ă
 puterea un picior în burt
ă
.
 
Tot atunci mama ie
ş
i în prag. Avea fa
ţ
a ro
ş
ie
ş
i obosit
ă
, iar n
ă
du
ş
eala Tgea în
 
ş
iroaie înnegrite peste obraji
ş
i gât. Ilie, unde s-au dus fetele alea? Ce fac eu aicisingur 
ă
? Acu se erice
ş
te
ş
i ce mânca
ţ
i? Raci o s
ă
mânc
ă
m, fa, d-aia te vai
ţ
i tu?
 
ă
spunse Moromete tr 
ă
gândspre grajd.iaci nu se g
ă
seau nic
ă
ieri în apele satului. Tocmai raci, prin urmare, tu s
ă
 m
ă
nânce la mas
ă
. Femeia se
ş
terse cu dezn
ă
dejde pe frunte, i
ţ
i în sec
ş
i pieri întind
ă
.Vn înhi
ţ
i în sec
ş
i pien in unu».
 
L Niculae, unde e
ş
ti, m
ă
? strig
ă
Moromote spre gr 
ă
din
ă
.- Aicea sunt! se auzi un glas deundeva.- Aicea sunt! se auzi un glas aeunaeva.- Ce faci acolo? Treci încoace
ş
i ajut
ă
-i m
ă
-tii! Te duse
ş
i în gr 
ă
din
ă
sa teodihne
ş
ti, c
ă
pân
ă
acum st
ă
tu
ş
i! Când
ţ
i-oi da una dup
ă
ceaf 
ă
, î 
ţ
isat mucii pe jos!| Pe poarta gr 
ă
dinii intr 
ă
un b
ă
iat de vreo doisprezece ani. Avea capul o <-- «-nlatri s
ă
i 8°l 5* c
ă
ma
ş
a de pe el era ferfeni
ţă
. Picioarele goale erau pline dezgârieturi
1 mai dai, Moromete? Ca vroiam I ^
cu
 
urme
 
de
^^
 închegat
 
cu
 
praf 
 - Treci la m
ă
-ta
ş
i vezi ce treab
ă
are! spuse iar Moromete, pornind încet spregr 
ă
din
ă
.peste asta.- P
ă
i de ce zici c
ă
nu vreai s
ă
mi
ţ
i-l pl
ă
tesc...
 
Drept r 
ă
spuns, Moromete începu s
ă
se uite pe cer. '""t - S
ă
 
ţ
ii minte c
ă
lanoapte o s
ă
plou
ă
. Dac
ă
d
ă
ploaia asta, o s
ă
fa< o gr 
ă
mad
ă
de grâu, Tudore! zise el.B
ă
losu nu mai zise nici el nimic; apoi dup
ă
câteva clipe schimb
ă
vorbî - M
ă
  întâlnii pe la prânz cu Jupuitu. Zicea c
ă
mâine diminea
ţ
a
1
! porne
ş
te prin sat dup
ă
 
fonciire.
Moromete r 
ă
mase nemi
ş
cat.—> - Zice c
ă
a primit o dispozi
ţ
ie, sau un ordin, dracu s
ă
-l ia... C
ă
are deachitat
fonciire
ş
i n-o s-o achite mâine, o s
ă
le ia din cas
ă
.Moromete se mohorî dintr-o dat
ă
. Vru s
ă
ă
spund
ă
, dar se ridic
ă
nea
ş
teptate depe stanoag
ă
 
ş
i s
ă
ri spre poart
ă
; un cal sc
ă
pase din gr 
ş
i vroia s
ă
ias
ă
la drum.- Nea înd
ă
ă
t, blegule, unde vreai s
ă
te duci? strig
ă
omul închizândpoarta în nas.Calul nu se sperie îns
ă
, r 
ă
mase cu botul lâng
ă
uluc
ă
 
ş
i sufl
ă
puteri pe n
ă
ri, apoi,cu dispre
ţ
parc
ă
, se întoarse cu spatele
ş
i începu s
ă
se frejde uluc
ă
.- Nea, n-auzi, surdule!... Tu-
ţ
i adineaurea m
ă
-tii! strig
ă
Morome înfuriat.Calul se opri din sc
ă
rpinat
ş
i porni nep
ă
s
ă
tor spre prispa casei un
ţ
"~-«mi».te selu
ă
dup
ă
el, dar calul nu-l lu
ă
în seam
ă
,
ţ
=
~ .mrip. începu s
ă
roaIIB
ă
iatul se urni de lâng
ă
poart
ă
 
ş
i intr 
ă
în tind
ă
. La vatr 
ă
, femeia se c îinuia cu omân
ă
s
ă
mestece m
ă
m
ă
liga, iar cu alta s
ă
pr 
ă
 jeasc
ă
ni
ş
te o ip
ă
în tigaie. Al
ă
turi devatr 
ă
, prins
ă
între dou
ă
c
ă
ă
mizi, clocotea o
e.
'
ă
cu ceva verde în
ă
untru. Femeiad
ă
duse jos c
ă
ldarea cu m
ă
m
ă
lig
ă
 
ş
i (' mesteca aprig, încercând din când în când s-o
 
ţ
in
ă
pe loc cu talpa
 
piciorului.- Veni
ş
i cu oile, m
ă
? Du-te repede
ş
i prinde-o pe Bisisica... Viu
ş
i eu acum s
ă
lemulgem... S
ă
torn m
ă
m
ă
liga... Unde sunt fetele alea?B
ă
iatul se uit
ă
la maic
ă
-sa
ş
i se întoarse alene înd
ă
ă
t, f 
ă
ă
s
ă
spunî ^va. Ie
ş
i încurte
ş
i începu s
ă
strâng
ă
oile spre obor. Câ
ţ
iva miei s
ă
riseri
prisp
ă
 
ş
i lingeausare. _ - Câ
ş
i, mânca-te-ar câinii! zise el apucând mieii de gât
ş
i f 
ă
cându-l<vânt de pe prisp
ă
. închise poarta oborului
ş
i r 
ă
mase între oi t
ă
cut. Oborul era mic
ş
i celdou
ă
zeci, dou
ă
zeci
ş
i cinci de oi abia aveau loc s
ă
se mi
ş
te. Una dintr 
\
-le, care st
ă
tea al
ă
turi de b
ă
iat, frec
ă
p
ă
mântul cu copita ci mic
ă
 
ş
i s':ulc
ă
încet, suspinând. Era o oaie b
ă
trân
ă
 
ş
i blând
ă
care mergea totdeaunW urma cârdului.oi ui iot<--vil- Ai prins-o, m
ă
? Hai mai repede c
ă
se r 
ă
ce
ş
te m
ă
m
ă
liga! B
ă
iatul se întoarsenep
ă
s
ă
tor spre mama lui care intrase în obor un c
ă
ld
ă
roi în mân
ă
 
ş
i abia se mi
ş
c
ă
.- Hai, Niculae... hai, Niculae! S
ă
nu-
ţ
i dau acum câteva! Und
ţ
e e Bisisica? Trecis-o prindem, unde te tot ui
ţ
i? zise femeia cu un glas mpale
ş
i cam îndep
ă
rtat, ca
ş
icând ar fi vorbit gardurilor.- Lovi-o-ar moartea de Bisisica! morm
ă
i Niculae, apropiindu-se c e o oaie neagr 
ă
 
ş
i cornut
ă
care se pitise într-un col
ţ
 
ş
i a
ş
tepta nemi
ş
cit
ă
, ascultând parc
ă
cele ce se
 
spuneau despre ea.B
ă
iatul se repezi asupra ei
ş
i o apuc
ă
de picior; oaia nu se mi
ş
c
ă
, idar când î 
ş
isim
ţ
i piciorul prins zvâcni pe nea
ş
teptate
ş
i-l trânti pe b
ă
iat cu burta la p
ă
mânt.- Fire-ai a naibii, dac
ă
nu te omor! scrâ
ş
ni el
ş
i ridicându-se cii o sprinteneal
ă
 uimitoare se repezi iar. De ast
ă
dat
ă
, el n-o mai sc
ă
p
ă
din mâini. Oaia s
ă
rea în treipicioare
ş
i gemea greu. Femeia se apropie
\cu
c
ă
ldarea
ş
i o apuc
ă
de cel
ă
lalt picior, otrase spre buza c
ă
ld
ă
roiului
ş
i începu s-o mulg
ă
. Niculae o
ţ
inea de coarne
ş
i o izbeacu s
ă
lb
ă
ticie peste bot.i- Mânca-te-ar lupii s
ă
te m
ă
nânce! Dac
ă
n-am s
ă
te omor într-o zi... Femeia zises-o lase în pace s
ă
nu mai dea în ea degeaba. Cum degeaba?Mergea în frunte
ş
i totdeauna
ţ
âra întreg cârdul în goan
ă
peste izlaz
ş
 î nu se mai
 
oprea pân
ă
nu ajungea pe locurile de p
ă
scut. Niculae era silit s
ă
alerge
ş
i el
ş
iarunca zadarnic cu bulg
ă
ri spre ea. Când ajungeau pe miri
ş
te, b
ă
iatul c
ă
dea istovitde goan
ă
pe o brazd
ă
 
ş
i plângea în ne
ş
tire. Uneori o prindea cu ajutorul altor b
ă
ie
ţ
i
ş
io b
ă
tea cu cruzime. Oaia se cumin
ţ
ea un timp, l
ă
sa alteia conducerea cârdului, apoiiar 
ăş
i î 
ş
i lua locul. Câteodat
ă
, înnebunit, Niculae alerga înaintea oilor aflate în plin
ă
 goan
ă
, desp
ă
ţ
ea cârdul de oaia bezmetic
ă
, o alunga în porumburi cu ciomagul
ş
i ob
ă
tea cu bolovani pân
ă
îl p
ă
ă
seau puterile. Oaia s
ă
rea din loc în loc, fugea, seoprea tremurând
ş
i gemea de lovituri. în ziua aceea nu mai alerga, dar a doua zigoana
ş
i chinul b
ă
iatului reîncepeau cu prospe
ţ
ime. Niculae o
ţ
inea minte înc
ă
de pe
 
când era noatin
ă
. într-o iarn
ă
, la Boboteaz
ă
, venise popa cu c
ă
ld
ă
ru
ş
a
ş
i intrase în obor s
ă
 stropeasc
ă
oile cu aghiazm
ă
. Bisisica - a
ş
a o botezase Achim când o înv
ăţ
ase s
ă
 
 
 împung
ă
ca berbecii - ie
ş
ise din cârd
ş
i ridicase fruntea spre pop
ă
. Când p
ă
rintele
ă
cuse semnul crucii zbicind din busuioc, oaia, crezând c
ă
e vorba de împuns, serepezise în patrafirul aceluia bestec
ă
ind cu corni
ţ
ele ei mici printre picioarele popii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->