Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Magyar Szó, 2012. június 25.

Magyar Szó, 2012. június 25.

Ratings:
(0)
|Views: 41|Likes:
Published by Sarnyai Ödön
A délvidéki magyarság egyetlen közszolgálati napilapjának 2012. június 25-i lapszáma.
A délvidéki magyarság egyetlen közszolgálati napilapjának 2012. június 25-i lapszáma.

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Sarnyai Ödön on Feb 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2013

pdf

text

original

 
Újvidék, 2012. június 25., hétf 
!
KÖZÉLETI NAPILAP
LXIX. évf., 144. (22 316.) szám
!
Ára 40 Din
www.magyarszo.com
Sportvilág
MA
!
El
!
dönt
!
ben a f 
!
esélyesnémetek és spanyolok
 A labdarúgó-Eb eseményei,vélemények, táblázatok,
 jegyz
!
könyvek (
2–5. oldal
)
!
Szomorú jubileum
 A zombori Radni
"
ki lab
-darúgócsapata három évután búcsúzik az I. ligától
(6. oldal)
!
Át kellett adnia a stafétát
 A csodakapus visszavonult Pálinger Katalin már ma-gánóvoda nyitásán gondol-kodik – interjú
(9. oldal)
 A volt Jugoszlávia területén eddig40 000 esetben sikerült választ adni az el-
t
#
nt személlyel kapcsolatban, még 13 000személy után kutatnak, közülük 4000
szerb – mondta
Veljko Odalovi
"
, az elt
#
nt
személyek felkutatásával megbízott bizott-
ság elnöke a Beta hírügynökségnek.
– Az a legnagyobb gond, hogy nem jutunk újabb információkhoz. Igaz,
vannak bejelentések, sok pénzt, id
!
t
és energiát fektetünk bele, hogy el-
len
!
rizzük a bejelentést, aztán a hely
-színen kiderül, hogy nem találunksemmit. Persze, mi nem mondjuk azérintett családoknak, hogy nem fogjuk
ellen
!
rizni az információkat, de ezek a
 bejelentések kimerítik a tartalékainkat,mert sokszor azt sem tudjuk, hogy mit
keresünk – mondta a bizottság elnöke, s
hozzátette, kezdeményezték, hogy a ré-
gió országainak elnökei írjanak alá egyközös nyilatkozatot, amely újabb lendü
-
letet adhatna az elt
#
ntek felkutatásával
foglalkozó szervek munkájának. Rámu-tatott arra is, hogy felettébb szükséges
a háborús b
#
nösöknek a felel
!
sségre
vonása, mert éppen az igazságszolgál-
tatási szervek el
!
tt elhangzottakból sokinformáció hasznosítható az elt
#
ntek
felkutatásában is. Jó, hogy a régió egyetlen országa
sem állt le az elt
#
ntek felkutatásával, és
 jó, hogy valamennyi ország nem másod-lagos problémaként kezeli ezt a kérdést.– Szerbiában minden megtaláltholttestet azonosítottunk, ám ez ko-rántsem elég. Mi szeretnénk minden
olyan helyszínt feltárni, amelyr
!
l olyanmesék keringenek, hogy ott tömegsír
van. Sírfeltárásokat akarunk végezni,hogy tisztába tegyük az ügyet – mondta
Odalovi
$
.
Szerbiának Horvátországgal létezik
megállapodása az elt
#
nt személyek fel
-
kutatásáról, Bosznia Hercegovinának
pedig felkínáltak ilyen megállapodást. A térség legzárkózottabb része Koszovó,
amelyben sem az együttm
#
ködés, semaz elkövetett háborús b
#
nökr
!
l folyótárgyalás nem megy zökken
!
mentesen.
 A térségben mintegy 4000 tetemetnem tudnak azonosítani. A halottashá-zakban Zágrábban 900 ilyen holttest
van, Prishtinában 400, Banja Lukában
600, Tuzlában és Visokon pedig csak-
nem 3000.
(Beta)
Maja Milo
!
debütálása, a
 Klipp
, a témá-val és a bátor és provokatív megvalósítás-
sal nyerte meg a hazai filmek versenyét. A nemzetközi válogatás els
!
díjasa Filiposz
Citosz
 Igazságtalan világ
a, míg az els
!
fil
-
meseket ünnepl
!
Hungry Days szelekció
-
 ból a brazil Kleber Mendoça Filho filmje,
a
 Környezetzajok
vitte haza a díjat.
 A hazaiak közül a legtöbb díjat egyéb
-ként az
 Egy ember halála a Balkánon
cím
#
 opus söpörte be:
Miroslav Mom
#
ilovi
"
 
forgatókönyve és rendezése egyarántmegért egy-egy elismerést, a legjobb férfi
!
szerepl
!
nek pedig
Emir Had
$
ihafizbe
-
govi
"
bizonyult, ugyanebb
!
l a filmb
!
l. A FIPRESCI, vagyis a filmkritikusoknemzetközi szervezete pedig ennek azalkotásnak ítélte a legjobb film díját. Azokok nyilvánvalóak: az
 Egy ember halála a Balkánon
egyetlen snittb
!
l álló munka,amelyet egy elrejtett kamera közvetít.
 A 
Laurence Herszberg
,
Davide Ma
-nuli
,
Mary Nazari
,
Lorena Pavli
#
,
Mar-
tin Schweighofer
összeállítású zs
#
ri a
 Belgrádi útikönyv dallal és könnyel
cím
#
 film tündökletes n
!
i alakításának,
Nada
!
argin
nak adományozta a legjobb n
!
iszerepl
!
díját. Az édesbús kvázi-szerel
-
mesfilm bizonyult egyébként a legjobbfilmnek a FIPRESCI hazai különítmé
-nye szemében. A hazai szelekcióban két
különdíj is született:
 A felkelés utcája
alegszebb kameramunka elismerését kap-hatta kézhez, a
 Parádé
pedig ismételten bebizonyította, hogy az év legsikeresebb
filmje, azzal, hogy a közönségdíjjal térhe
-tett haza. A 
10000-ig
szelekció az idén is a legol-
csóbb filmeket gy
#
 jtötte össze: ebben há
-
rom els
!
díj is született, mivel a magyaroknagyszámú el
!
fordulása miatt kiosztották
a legjobb magyar alkotásnak járó díjat is.Ezt
Urbán Anikó
 
 Fél tíz
cím
#
munkájaérdemelte ki. Díjazták a
 Mirage
cím
#
fil
-met mint abszolút legjobbat, valamint a
Túloldalon
cím
#
alkotást, amely az idén alegjobb hazai munkának min
!
sült.
!
LÉNÁRD Róbert
Ismerkedés és ismertetés
Közép-bácskai Népm
#
vészeti Fesztivált szerveztek Topolyán
 A topolyai Kodály Zoltán Magyar M
%
vel
!
dési Központ évadzárógálam
%
sorával fejez
!
dött be a központ által szervezett Közép-bácskai Népm
%
vészeti Fesztivál Topolyán.
Els
!
alkalommal szervezte meg a topolyai Kodály Zoltán Magyar M
#
vel
!
désiKözpont ezt a rendezvényt azzal a céllal, hogy a környékünkön m
#
köd
!
m
#
vel
!
-
dési egyesületek csoportjainak több alkalma legyen a bemutatkozásra, egymásnakés egymás munkájának a mind teljesebb megismerésére. A Közép-bácskai Népm
#
-
vészeti Fesztivál keretében két rendezvény szervez
!
dött az elmúlt hét folyamán. A kézimunkákból és kézm
#
vestermékekb
!
l álló tárlat mellett június 22-én, pén
-
teken este a Csáki Lajos Általános Iskola sportcsarnokában tartotta évadzáró gá
-
lam
#
sorát a Kodály, amelyre ezúttal – a fesztivált életre hívó szellemiség jegyében– vendégel
!
adókat is hívtak: a gunarasi Rozmaring asszonykórust, a zentagunarasi
Gézengúz és a bácskossuthfalvi Vadvirág táncegyütteseket.
Folytatása a 4. oldalon
   B  e   t  a  a  r  c   h   í  v
 A Cirkalom táncegyüttes a fesztivál gálam
%
során al-dunai és bodrogközitáncokból álló koreográfiát mutatott be
   S  z  a   b   ó   A  n   i   k   ó
Szavazzanak! Gy
%
 jtsék a pontokat!
Részletek a 6. oldalon
Konstantin Obradovi
"
-díjVégel Lászlónak
Végel László újvidéki író, esszéíró és kriti
-kus tegnap vehette át az emberi jogok kultú-rájának fejlesztéséért járó Konstatin Obrado-
vi
$
-díjat Belgrádban.
 A díj átvételekor
Végel László
kiemelte, azemberi jogok ma már háttérbe szorulnak.– A kilencvenes évek újrahasznosításávalállunk szemben, nem lehetünk biztosak ab- ban, hogy merre tartunk, a múlt felé, vagy
inkább a jöv
!
felé. Megalázzák az embereket. A legutóbbi választásokkor két dolog nem került szóba: a m
#
vel
!
dés és az emberi
 jogok – mondta Végel.
Vojin Dimitrijevi
$
, a díjat odaítél
!
zs
#
ri tagja elmondta, Végel az életével ésélettapasztalatával, amelyeket szépítés nélkül, h
#
en fedezhetünk fel a m
#
veiben,különleges módon járult hozzá a demokrácia kultúrájához és az emberi jogok fej
-
lesztéséhez. Mint mondta,
!
egy intellektuális példakép, akire az Európai integrá
-
ciók id
!
szakában fel kell nézni.
(Beta)
 A Klipp a legjobb hazai film
Kiosztották a Cinema City díjait
Több mint tízezer elt
%
ntszemély után kutatnak
 A volt Jugoszlávia területén az elt
#
ntek felkutatása folyama
-tos – 4000 holtestet még mindig nem tudtak azonosítani
 A hozzátartozók évek óta nyomást gyakorolnak a hatóságokra
 
2012. június 25., hétf 
ő
Vajon átok ül az új görög kormányon?
 A miniszterelnököt sürg
ő
sen meg kellett
operálni, miután levált jobb szeménekretinája, ami megvakulással fenyegette.Kormányának kijelölt pénzügyminisz-tere elájult és kórházba került. A „pénz-
csapot” kezel
ő
trojka pedig miel
ő
 bb látni
akarja a költségvetés alakulását.
Bár minden kezdet nehéz, ezzel senki
nem számolt Athénban. Három nappalhivatali eskütétele után Antonisz Szama-
rasz kormányf 
ő
szemm
ű
téten esett át,
amelyet egy váratlan retinaleválás tetthalaszthatatlanná. Az operáció sikeresvolt, ám a többi probléma még távolról
sem nyert megoldást. Szamarasz legalább
egy hétig nem dolgozhat és utazhat,
így nem vehet részt a június 28–29-eiEU-csúcsértekezleten sem. A tetejében pénteken elájult és
összeesett Vasziliosz Rapanosz leend
ő
 
pénzügyminiszter, aki a teljes hétvégét
kórházban töltötte. Orvosai szerint kime-
rült a szervezete. Hogy mikor hagyhatjael a kórházat és veheti fel újra a munkát,
azt nem tudták megmondani.Pedig az új kormány aligha enged
-
het meg magának betegszabadságot.
Március óta – a közben lebonyolítottkét parlamenti választás miatt – szinte
semminem
ű
el
ő
relépés nem történt areformok, a takarékossági intézkedések
és az államapparátus karcsúsítása terén.
 Az ország így minden nappal közelebbkerül a szakadékhoz.Márpedig a nemzetközi hitelez
ő
k
– az Európai Bizottság, a NemzetköziValutaalap, az Európai Központi Bank –
miel
ő
 bb betekintést akarnak kapni Athén
pénzügyi könyveibe, el akarják végezni a
rovancsolást, és tárgyalni akarnak az új
kabinettel. A váratlan megbetegedésekmiatt a mára tervezett látogatást kés
ő
 bb
-re halasztották.
 A görög kormány id
ő
közben nyil
-vánosságra hozta programjának sarka-latos pontjait. A koalíciós partnerek
legf 
ő
 bb szándéka, hogy legalább két
évvel meghosszabbítsák a megszorító
intézkedések végrehajtásának határ
-
idejét. Szerintük csak így lehet gazda
-
sági növekedést generálni – ellenkez
ő
 esetben az ország soha nem keveredik
ki a válságból.
Hogy a hitelez
ő
k és az Európai Unió
kételyeit eloszlassa, a kormány egyúttalleszögezte: a megszorító csomagtervenyhítését úgy akarja elérni, hogy az neveszélyeztesse az ország európai irány-
vonalát, sem pedig bennmaradását az
euróövezetben.
 A Kathimerini nev
ű
athéni újságértesülése szerint a trojka meglehet
ő
senelégedetlen a görög kormány kívánsága
-
ival. A koalíciós szerz
ő
désben ugyanis
az is szerepel, hogy mégsem kerül sor150 ezer állami alkalmazott tervezettelbocsátására, valamint újból növelnék a
nyugdíjakat. Márpedig ezek tabuk a hite
-
lez
ő
k szemében. Tehát Athén és Brüsszelközött újabb súrlódások várhatók. A trojka a következ
ő
hetekben fogjamegvizsgálni, hogy milyen intézkedé
-seket hajtott már végre Görögország,és hol kell még jobban meghúznia
a nadrágszíjat. Az államnak jöv
ő
reés 2014-ben 11,5 milliárd eurót kell
megtakarítania. Athén azt akarja, hogy
a takarékossági intézkedések hatályát
terjesszék ki 2015-re és 2016-ra. Azzal
érvel, hogy a lakosság vállára nem lehet
még több terhet rakni. El
ő
rejelzésekszerint a görög gazdaság teljesítményeaz idén is csaknem 7 százalékkal fogzsugorodni. A választás utáni els
ő
napokbannormalizálódásra utaló jelekr
ő
l számol
-
tak be banki források. Kisbefektet
ő
kkezdték visszavinni a pénzüket a bankok
-
 ba. „Kis összegekr
ő
l van szó, általában
5000 és 10 000 euró közötti értékben”
– közölte egy magánbank szóviv
ő
 je,mindazonáltal pozitív jelzésnek min
ő
-sítve a fejleményt.
Meglehet azonban, hogy mindez csaka következ
ő
vihar el
ő
tti csöndet jelenti.Minden második görög fiatalnak nincs
munkája – és a nyomorúságnak mégnem látni a végét. Különösen nehéz
sorsuk van a görög földön él
ő
beván
-
dorlók tízezreinek. Az ortodox egyháznaponta negyedmillió ember élelmezé
-
sér
ő
l gondoskodik. (MTI/dpa)
      B    e     t    a      /      A      P
Utcai muzsikus Athén belvárosában
MOSZKVA 
Fiatalokra támadtakegy parkban
Ismeretlen férfi gumilövedékesfegyverrel támadt fiatalokra szombatéjszaka egy parkban az orosz f 
ő
városdéli részén, a támadásban négyenmegsebesültek. Az esetr
ő
l a Rosszija 24tévéállomás számolt be a rend
ő
rségre
hivatkozva, a hírt a news.rambler inter-
netes hírportál is átvette. A lövöldözéstkövet
ő
en a férfi késével megszúrt egytovábbi fiatalt. A sebesülteket kórház
-
 ba szállították. A támadó elmenekült ahelyszínr
ő
l.
(MTI)
TEL-AVIV
Utcai harcok
Tüntet
ő
k csaptak össze a rend
-
ő
rökkel Tel-Avivban tegnap. Az izraeli
nagyvárosban több ezren tiltakoztak a
tavalyi szociális megmozdulások egyik
vezet
ő
 jének és tíz társának pénteki letar
-
tóztatása ellen. A tömeg akadályozta aforgalmat, a rend
ő
rök azonban ekkor
közbeléptek. Az utcai harcban több
tüntet
ő
megsérült, összesen 85 személyt
vettek
ő
rizetbe.
(MTI)
PRÁGA 
Logikus következmény
 A cseh köztársasági elnök szerint a
németek II. világháború utáni kitelepí
-tése Csehszlovákiából logikus befejezé-se volt a cseh történelem egy tragikus
szakaszának. Václav Klaus err
ő
l tegnapa Prágától északnyugatra fekv
ő
Lezáky
- ban beszélt azon az emlékünnepségen,amelyen megemlékeztek a település
nácik általi felégetésének 70. évforduló
-
 járól. A londoni emigráns cseh kormány
által küldött ejt
ő
erny
ő
sök 1942. május27-én Prágában merényletet követtek elReinhard Heydrich, a nácik által életre
hívott és megszállt Cseh–Morva Protek-torátus helytartója ellen. Megtorlásul
a németek elrendelték június 10-énLidice, majd két hét múlva Lezáky teljes
megsemmisítését. A lakosokat agyon-
l
ő
tték, illetve koncentrációs tá
 borbahurcolták.
(MTI)
RÖVIDEN
2 KÜLFÖLD
kulfold@magyarszo.com
 
 Átok ül az új görög kormányon?
 Athén és Brüsszel között újabb súrlódások várhatók
 A püspökb
ő
l lett paraguayi államf 
ő
,Fernando Lugo els
ő
sorban hazája szegé
-
nyeinek a jogaiért akart harcolni. Egy
földbirtok megszállásának véres drámájanyomán leváltották tisztségéb
ő
l, miután
 belpolitikailag már korábban elszigete-
l
ő
dött.
Lugo els
ő
sorban a kisparasztok és nincs
-
telen zsellérek szavazatainak köszönhet
ő
en
nyerte meg 2008-ban az elnökválasztást,
véget vetve a jobboldali, konzervatív Colo
-
rado Párt hat évtizede tartó egyeduralmá
-
nak. A reverendát levet
ő
egykori püspökegy tarka összetétel
ű
koalíció élére állt,hogy végre a kisemberek érdekeit juttassaérvényre a dél-amerikai országban. Hiva
-
tali idejének lejárta el
ő
tt egy évvel azonban
a parlament pénteken gyorsított eljárásban
alkotmányos vádemelést kezdeményezettellene, és fölmentette tisztségéb
ő
l. EzutánFederico Franco korábbi alelnököt, a Libe
-rális Párt politikusát nevezte ki elnöknek,
aki a tisztséget ideiglenesen, a 2013-banesedékes elnökválasztásig tölti be. Békü
-
lékeny és megfontolt stílusával Lugo nem
volt képes érvényesíteni elképzeléseit. Nem
sokkal azután, hogy beköltözött az asun-cióni elnöki palotába, máris összerúgta a
patkót alelnökével, Federico Francóval.
 A politikai centrumhoz tartozó politikus
liberális-radikális pártja (PLRA) nagybanhozzájárult Lugo választási gy
ő
zelméhez,aminek az árát Franco kés
ő
 bb be akarta
hajtani.
 A kisparasztokat és földmunkáso
-
kat sújtó szegénységet Lugo kormá
-nya képtelen volt orvosolni. Az elnök
választási ígérete, miszerint el
ő
mozdítjaaz alkotmányban is rögzített földreformügyét, nem vált valóra. Egy földbirtok
elfoglalása nyomán kirobbant viszályvéres kimenetele végül megpecsételte
Lugo kormányának a sorsát.Hat rend
ő
r és legalább tizenegyföldmunkás halt meg a f 
ő
várostól 200kilométerre fekv
ő
Curaguatyban kirob
-
 bant összecsapásban. Az incidens el
ő
z
-ményeként mintegy száz paraszt foglalta
el egy egykori Colorado párti szenátor2000 hektáros földbirtokát. Azt állították,
hogy a politikus törvénytelen úton jutott
a földterülethez. Az eset jól jellemzi a dél-
amerikai agrárország vidéki térségeibenuralkodó helyzetet.
Paraguay lakosságának 42 százalé-
ka falun él, minden második ember a
szegénységi szint alatt. Az ország nyugati
térségében a megm
ű
velhet
ő
földterüle
-
tek több mint háromnegyede (77%) a
lakosság 1 százalékának a kezében van.
 Alfredo Stroessner tábornok hosszúdiktatúrája (1954-89) alatt 11 millióhektár állami földterületet juttattakgyanús módszerekkel magánszemélyek
-nek, akik egy csapásra nagybirtokosok-
ká váltak. A demokrácia helyreállításanyomán megkezd
ő
dött egy ellenkez
ő
 
irányú folyamat, amelyet azonban a
 jogfosztott szegények túlságosan lassúnak
éreznek. Ezért id
ő
r
ő
l id
ő
re földfoglalásiakciókhoz folyamodnak. Az elnök elt
ű
rte, ha nem egyenesen bátorította a földfoglalásokat, ám a Cura
-
guatyban kirobbant véres összecsapásokvégzetesnek bizonyultak a számára. A 
hivatali fölmentési eljárás során a f 
ő
 vádpont az volt, hogy Lugo politikai fele
-
l
ő
sséget visel a földfoglalás véres végkifej
-
letéért. A parlament mindkét háza nagy
többséggel szavazta meg leváltását.
 Az államf 
ő
politikai vereségéhezválasztási megfontolásból indított man
ő
-verek is hozzájárultak. A vérengzés utánleváltotta a belügyminisztert, s a helyére
az ellenzéki Colorado párt egy politiku
-
sát nevezte ki. Mind a Colorado, minda PLRA párt vezet
ő
sége úgy értelmezteezt a húzást, hogy Lugo új szövetségetpróbál összekovácsolni a 2013 áprilisá
-
 ban esedékes elnökválasztás el
ő
tt. Az új kormány nincs könny
ű
helyzet
-
 ben, Lugo eltávolítása nyomán ugyanisParaguay egyre inkább elszigetel
ő
dik.Nem csak a földrajzilag távol es
ő
, balol
-
dali kormányzatú Venezuela, Ecuadorés Nicaragua adta értésére Asunción
-
nak, hogy nem ismeri el Lugo leváltá
-sát. A Paraguay számára létfontosságú
kereskedelmi partnerek és szomszédok,
 Argentína és Brazília hazahívta asunci-óni nagykövetét, és további lépésekethelyezett kilátásba. Ezek konkretizálása
a dél-amerikai államok szövetségének(UNASUR) szerdára Limába összehívott
csúcstalálkozóján várható. Paraguay
harmadik szomszédja, Bolívia elnöke,
Evo Morales a parlament által végrehaj-
tott államcsínynek min
ő
sítette a baloldaliállamf 
ő
elmozdítását. (MTI/dpa)
      B    e     t    a      /      A      P
Nyilatkozik a sajtónak a leváltottelnök
Elbukott a „szegények püspökéb
ő
l” lett paraguayi elnök
Mohammed Murszi, a Muzulmán Testvériség jelöltje lett Egyiptom új államf 
ő
 je,miután csekély különbséggel legy
ő
zte vetélytársát az elnökválasztás második fordu
-
lójában – jelentette be tegnap délután a választási bizottság elnöke. Farúk Szoltanközlése szerint Murszi az érvényes szavazatok 51,7 százalékát kapta, mintegy 13millió voksot. Riválisára, Ahmed Safíkra több mint 12 millióan szavaztak. A bejelentés hírére örömujjongásban törtek ki Murszinak a kairói Tahrír térenegybegy
ű
lt hívei. A több ezer f 
ő
s tömeg Allah akbar (Allah a legnagyobb) kiáltásokkalfogadta az iszlamista párt jelöltjének sikerét. Bátorították
ő
t, és azt kiáltották, hogy
a katonáknak távozniuk kell a hatalomból.
 Az els
ő
szabad elnökválasztással le kellene áldoznia a hadsereg hat évtizedestúlsúlyának is. Csakhogy a Mubarak elnök 2011. februári lemondása óta uralkodóLegfels
ő
 bb Katonai Tanács a közelmúltban korlátozta az elnöki hatalom jogkörét, és
feloszlatta a parlamentet, amelyben az iszlamista pártok vannak többségben. Ezzel a
hatalmi viszonyok áttekinthetetlenné váltak. A Muzulmán Testvériség bejelentette,
hogy tiltakozásokra mozgósítja híveit, válaszul a korlátozásokra.
 A Murszival szemben alulmaradt Safík, aki korábban a légier
ő
nél szolgált, ésMubarak utolsó kormányf 
ő
 je volt, felajánlotta, hogy szerepet vállal Murszi kormány
-
zatában. Murszi gy
ő
zelmének hírére örömujjongásban törtek ki a palesztinok Gázá
-
 ban, az övezetet kormányzó Hamász radikális mozgalom illetékesei pedig arról beszéltek, hogy ez „történelmi pillanat” az egész térség számára. (MTI)
Murszi gy
ő
zött Egyiptomban
      B    e     t    a      /      A      P
Murszi támogatói ünnepelnek Kairóban
Tombol az
er
ő
szak Szíriában
Legalább tizenhat katona meghalta lázadókkal vívott harcokban tegnap
hajnalban az észak-szíriai Aleppó tarto-
mányban – közölte az Emberi Jogok Szíri-
ai Megfigyel
ő
Központja (OSDH), amely
szerint további tizennyolc ember – több-
ségükben polgári személy – is életét vesz-
tette. A civilszervezet szerint több katona
dezertált a térségben, miután lázadók
megtámadtak egy századot. A lázadók így
fegyverekhez is jutottak. Aleppó városá-
 ban fegyveresek agyonl
ő
tték egy kisbuszsof 
ő
rjét. Aleppó tartomány Andán tele
-
pülésén, amelyet a hadsereg napok ótapróbál visszafoglalni, egy férfit és egyn
ő
t ölt meg egy felrobbant akna. Homsz
-
 ban, amelynek több negyede továbbra is
a lázadók kezén van, három lázadót öltek
meg. Latakia tartományban egy felkel
ő
 
halt meg a hegyekben vívott harcokban.
Idlíb tartományban három civilt l
ő
ttekle katonák temetésén. A felkelés bölcs
ő
-
 jének számító Deraában egy civilt l
ő
ttekle a kormányer
ő
k. Az OSDH elnöke, Rámi Abdel-Rahmán szerint tombol az er
ő
szak Szíri
-
ában, „ahol senki sem ellen
ő
riz semmit”.Rendszeressé vált, hogy naponta száz
ember hal meg – panaszolta, bírálva,hogy a nemzetközi közösség nem képes
dönteni Szíria ügyében. A Szíria által lel
ő
tt török harci repü
-
l
ő
gép a nemzetközi légtérben repült,amikor találat érte, nem pedig a szíriai
-
 ban – jelentette ki tegnap délel
ő
tt AhmetDavutoglu török külügyminiszter. A török külügyek vezet
ő
 je tudatta, hogyaz incidensr
ő
l konzultációt folytatnak aNATO-tagországokkal, továbbá Ankara
hivatalosan kéri a történtek megvitatását
az ENSZ Biztonsági Tanácsában.Damaszkusz szombaton beismerte,hogy a szíriai légier
ő
l
ő
tte le a péntekdélben a Földközi-tenger fölött, a szíriaipartoknál elt
ű
nt török vadászgépet.Kiderült, a török hatóságok ismerika Szíria által lel
ő
tt vadászgép roncsánakkoordinátáit, de még nem találták meg.
Korábban török tévécsatornák – forrásaikmegnevezése nélkül – arról számoltak be,
hogy kutató-ment
ő
alakulatok a Földkö
-
zi-tengerben 1300 méteres mélységben
 bukkantak a szíriai légvédelem által lel
ő
tt
török harci gép roncsaira. (MTI)
 
2012. június
25., hétf 
ő
kitekinto@magyarszo.com
KITEKINT
Ő
3
 ADRIAN N
 Ă 
STASE ÖNGYILKOSSÁGI KÍSÉRLETE
Gyanús körülmények?!
Kétségeinek adott hangot Adrian N
ă
stase öngyilkossági kísérletévelkapcsolatban Monica Macovei európai parlamenti képvisel
ő
, aki szerintnem megnyugtató, hogy
Ş
erban Br
ă
di
ş
teanu orvos, a korábban korrup
-
ció miatt vizsgált PSD-szenátor állította fel N
ă
stase diagnózisát. Maco
-
vei ugyanakkor kérte Ioan Rus belügyminiszter lemondását is, mivelmegkülönböztetett bánásmódot alkalmazott a börtönbüntetésre ítélt Adrian N
ă
stase esetében. Az exminiszterelnök öngyilkossági kísérletekapcsán olyan elméletek is megjelentek, hogy az egész csupán megren
-
dezett színjáték volt.
Monica Macovei
szerint
 Adrian N
ă
stasé
t megkülönböztetett bánásmódban ré-
szesítik. Az EP-képvisel
ő
úgy véli, az öngyilkosságot megkísérl
ő
szociáldemokratapolitikus a Rahova Börtönkórházban is kezelhet
ő
lenne, ehelyett
ő
még mindig aFloreasca sürg
ő
sségi kórházban van, holott börtönbüntetése már elkezd
ő
dött. „Min
-
den, a Floreasca kórházban töltött nappal csökken a N
ă
staséra kiszabott kétéves bör
-
tönbüntetés” – szögezte le.Az egykori igazságügyi miniszter azzal vádolja
Ioan Rus
 
 belügyminisztert, hogy törvényszeg
ő
en járt el a N
ă
stase ügyében. Macovei azt kifo
-
gásolja, hogy a belügyminiszter telefonon egyeztetett N
ă
staséval börtönbe szállításá
-
nak mikéntjér
ő
l. „Vajon hány elítéltet hív fel a belügyminiszter, hogy megkérdezzet
ő
lük: hogyan szeretnének börtönbe vonulni?” – fogalmazott Monica Macovei. Hoz
-
zátette: az exkormányf 
ő
jogállását jelenleg a fogvatartottakra vonatkozó törvény sza
-
 bályozza, N
ă
stasét pedig sokkal többen meglátogatták a kórházban, mint ahogy azta jogszabály lehet
ő
vé teszi.Az EP-képvisel
ő
szerint a belügyminiszternek ezek miattle kell mondania tisztségér
ő
l.Macovei szombaton azt mondta, kétségei vannak az
-
zal kapcsolatban, hogy a N
ă
stase diagnózisa helyes. „Nem megnyugtató számomra,hogy a diagnózist
dr.
Ş
erban Br
ă
di
ş
teanu
, a korábban korrupció miatt vizsgált PSD-szenátor állítja fel” – fogalmazott az EP-képvisel
ő
.A Floreasca kórház orvosai egyéb
-
ként hétf 
ő
n döntenek arról, hogy Adrian N
ă
stase állapota lehet
ő
vé teszi-e átszállítá
-
sát a Rahova Börtönkórházba. A rend
ő
rség még pénteken elküldte erre vonatkozókérelmét, de a 17 óra után beérkez
ő
dokumentumot már nem sikerült hivatalosaniktatni, ezért csak hétf 
ő
n születik döntés az ügyben. Az orvosok korábban azt mond
-
ták: Adrian N
ă
stase kérésére a továbbiakban semmiféle információt nem adnak ki apolitikus egészségi állapotával kapcsolatban.Adrian N
ă
stase öngyilkossági kísérletekapcsán közvetlenül az incidens után megjelentek olyan felvetések, amelyek szerintaz egész történet pusztán színjáték, hogy az exkormányf 
ő
elodázza vagy megússza börtönbüntetésének letöltését. Közvetlenül az öngyilkossági kísérlet után felmerülta médiában is, hogy miért nem volt véres N
ă
stase ruházata a nyaklövés után. Ezt apolitikus ügyvédje azzal magyarázta, hogy a véres inget egy másikra cserélték, mi
-
el
ő
tt N
ă
stasét a ment
ő
 be emelték.
Mihai Giurgea
újságíró a blogján fejtette ki, hogy szerinte miért volt megrende
-
zett színjáték az öngyilkossági kísérlet. Az újságíró furcsállta, hogy a N
ă
stase buka
-
resti, Zambaccian utcai háza körül szerda este tartózkodó mintegy száz ember, köz
-
tük több televíziós stáb, semmiféle lövést nem hallott, holott csak néhány méterreálltak az öngyilkossági kísérlet helyszínét
ő
l, ugyanis a 38-as Smith&Wesson Specialrevolver az egyik leger
ő
sebb kézifegyver, lövésének hangja két kilométerr
ő
l is hall
-
ható. Giurgea szerint az is gyanús, hogy az exkormányf 
ő
semmiféle különösebb or
-
vosi ellátásban, például vérátömlesztésben nem részesült a helyszínen, holott nyakil
ő
tt sebe ezt indokolta volna, és a nyakán kötés helyett csak egy sál volt látható. Az új
-
ságíró szerint fokozza a z
ű
rzavart az is, hogy N
ă
stase kórházba szállítása után az or
-
vosok azt mondták: csak felszínes karcolásokat okozott a lövés, másnap azonban ki
-
derült, komoly sérülésr
ő
l van szó, amely operációt igényel. Felt
ű
n
ő
volt az is, hogyN
ă
stasét kizárólag PSD-s orvosok kezelték, köztük
Daniela Barto
ş
és
Mircea Beuran
 
egykori egészségügyi miniszterek, vagy
Ş
erban Br
ă
di
ş
teanu, aki korábban PSD-sze
-
nátor volt. Végül Giurgea azt is furcsállta, hogy Ioan Rus belügyminiszter azt nyilat
-
kozta: szerdán 17 óra körül beszélt telefonon Adrian N
ă
staséval, aki félreérthetetle
-
nül utalt arra, hogy öngyilkosságot követ el, ennek ellenére Rus csak hat óra múlvaküldte a ment
ő
ket a Zambaccian utcai házhoz, amikor az id
ő
közben a helyszínre ér
-
kezett tévéstábok él
ő
 ben kezdtek közvetíteni. Az újságíró szerint a „médiacirkusz”része volt az is, hogy N
ă
stase fia csütörtökön bejelentette, hogy pénteken nyilváno
-
san felolvassa apja politikai végrendeletét, egy nappal kés
ő
 bb azonban elállt szándé
-kától. (
Krónika
)
Sok-sok kilométer pereg le addig méga járm
ű
mér
ő
m
ű
szerein, hiszen ma méga lengyel–ukrán közös rendezés
ű
labda
-
rúgó-Európa-bajnokság mérk
ő
zései lát
-
hatóak városszerte a hatalmas kivetít
ő
kön,ugyanis szinte minden vendéglátó-ipari lé
-
tesítmény készült az eseményre, túlmére
-
tezett monitorokat szerzett be, így hát haérdekli a foci, ha nem, egy-egy átlagos f 
ő
-
városi járókel
ő
meccsid
ő
 ben nehezen tudúgy megtenni néhány lépést, hogy ne ér
-
tesüljön az épp aktuális mérk
ő
zés esemé
-
nyeir
ő
l.Úgy t
ű
nhet hát, hogy ebben a tikkasz
-
tó nyári h
ő
ségben nem történik semmiMagyarországon, mindenki el
ő
vette a ci
-
vil énjét, és nem papol ma már senki semaz IMF-r
ő
l vagy a devizahitelesekr
ő
l, a ki
-
lakoltatásokról és a szoborgyalázásokról,pedig az életnek ez utóbbi része is zajliktovább folyamatosan, tántoríthatatlanul.Úgy t
ű
nhet, mintha a férfiak csak focitnéznének, a fiatalok meg eljárnának es
-
te szórakozni, és másból sem állna az élet.Hiba volna azonban, ha hitelt adnánk en
-
nek a látszatnak, hiszen például épp a szó
-
rakozási lehet
ő
ségekkel áll összefüggés
-
 ben, hogy a hétvégén tizenhárom
ő
városiszórakozóhelyre kiterjed
ő
razziát tartott arend
ő
rség és a társhatóságok. A tizenhármas szám elenyész
ő
nek t
ű
n
-
het, ha figyelembe vesszük, hogy összes
-
ségében mennyi vendéglátó-ipari léte
-
sítmény m
ű
ködik Budapesten, az akcióérdekességét azonban épp az adja, hogyaz ellen
ő
rzött objektumok között kiemeltfigyelmet fordítottak az el
ő
zetes letartózta
-
tásban lév
ő
 
Vizoviczki László
érdekeltsé-
gébe tartozó szórakozóhelyekre. A razziát
Hatala József 
rend
ő
r altábornagy, orszá
-
gos rend
ő
rf 
ő
kapitány rendelte el. A Ha
-
 jógyári-szigeten és a belvárosban végre
-
hajtott akcióban közel háromszázan vettekrészt: a rend
ő
rség kijelölt állománya, azOrszágos Katasztrófavédelmi F
ő
igazgató
-
ság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Be
-
vándorlási és Állampolgársági Hivatal, az Állami Népegészségügyi és TisztiorvosiSzolgálat, valamint a Nemzeti MunkaügyiHivatal munkatársai. Ne tévesszen megsenkit, hogy a szórakozóhelyek egy részeaz óbudai Hajógyári-szigeten található, ezsemmiféle összefüggésben sem áll az au
-
gusztusban esedékes Sziget Fesztivállal. A Vizoviczki érdekeltségébe tartozó szóra
-
kozóhelyek ugyanis a Hajógyári-szigetnekazon a részén találhatóak, amelyet a feszti
-
vál soha nem is használt: diszkók, klubokm
ű
ködnek itt egész éven át, s részben ezekimmár évekre-évtizedekre visszavezethe
-
t
ő
rossz híre is közrejátszott abban, hogykorábban felületesen – a helyszín közelsé
-
ge miatt – a fesztivált összefüggésbe hoztákezekkel, illetve drogszigetnek csúfolták. A Sziget Fesztivál szerencsére már évekkelezel
ő
tt lemosta magáról ezeket a jelz
ő
ket,és elhatárolta magát az említett diszkóktól. A Vizoviczki-ügy azonban épp a Hajó
-
gyári-sziget rossz hírét kelt
ő
klubokkal ésa rend
ő
ri korrupcióval áll összefüggésben. Az elmúlt hetekben több magas beosztá
-
sú rend
ő
ri vezet
ő
t helyezett el
ő
zetes le
-
tartóztatásba a bíróság, köztük
G. Imré
t, aNemzeti Nyomozó Iroda szervezett b
ű
-
zés elleni f 
ő
osztályának korábbi vezet
ő
 jét,
és
K. Attilá
t, a Budapesti Rend
ő
r-f 
ő
kapi
-
tányság b
ű
nügyi információs f 
ő
osztálya ki
-
emelt ügyek osztályának felderítéssel fog
-
lalkozó egykori nyomozóját. Ugyancsak
ő
rizetbe vették Vizoviczki Lászlót, akinektöbb budapesti éjszakai szórakozóhelybenüzleti érdekeltsége van, illetve többnek am
ű
ködését ténylegesen is
ő
irányítja. Nekidolgozott még egy civil gyanúsított, V. Ist
-
ván, akinek feladata az volt, „hogy e szó
-
rakozóhelyek zavartalanul, nagy forga
-
lommal, illegális rend
ő
ri védelem alattm
ű
ködjenek, valamint a konkurens szóra
-
kozóhelyeken – ezek bezárása érdekében –razziákat tartsanak”. A HVG.hu írt arról is,hogy Vizovicki Lászlót korábban az „éjsza
-
ka császárának” nevezték a f 
ő
városi alvilág
-
 ban. Az ügyészség szerint megvesztegette arend
ő
röket, köztük vezet
ő
beosztású tisz
-
teket is, hogy az általa üzemeltetett szóra
-
kozóhelyeken ne tartsanak akciókat. A rend
ő
ri korrupciós ügy tehát igenmagasra nyúlik, a legfels
ő
 bb vezet
ő
k kö
-
zé, lényege pedig, hogy az „éjszaka csá
-
szára” rend
ő
röknek fizetett úgynevezettvédelmi pénzeket, havi rendszerességgel,több százezres, esetenként milliós nagy
-
ságrend
ű
juttatást adott nekik, hogy cse
-
rébe információkat szivárogtassanak kineki, idejében figyelmeztessék az ellen
ő
r
-
zésekre, illetve közrem
ű
ködjenek a kon
-
kurencia ellehetetlenítésében. S vélhet
ő
-
en nincs még minden, az ügyben érintettés megvesztegetett egyenruhás rács mö
-
gött, hiszen – az Index.hu információi sze
-
rint – most hétvégén is kiszivárgott a terve
-
zett razzia híre. Szombatra virradó éjszakaa hatóságok azonban még így is két szóra
-
kozóhelyet bezárattak a helyszínen tapasz
-
talt elégtelenségek miatt, két drogterjesz
-
t
ő
t elfogtak – egyikük épp egy rend
ő
rnekkínált eladásra kábítószert –, de volt min
-
den, amire a razziák alkalmával kiemeltfigyelmet fordítanak a hatóságok: fekete
-
munka, vizezett szesz, baseballüt
ő
a vendé
-
geknél, lopott áram és gáz. A múlt héten kirobbant ügyben per
-
sze még nagyon messze van a vádemelés,
de talán mire
Hunyadi Bence
és
TreszlGábor
is megérkezik Londonba, azokat amegvesztegetett egyenruhásokat is lebuk
-
tatják, akik a most hétvégi razzia hírét ki
-
szivárogtatták. És ma még csak nem issejthetjük, hogy a spirál, ha egyszer már beindult, milyen magas beosztású rend
ő
rivezet
ő
kig juthat majd el.
MIHÁJLOVITS Klára
Razzia az éjszakában
 A nyári tikkadtságban sem áll meg az élet: a rend
ő
rségi korrupciós ügyben el
ő
zetesletartóztatásba helyezett Vizoviczki László érdekeltségébe tartozó szórakozóhelyekentartottak összehangolt akciót a hétvégén a hatóságok
 Budapesti tudósítónktól 
Miközben Magyarország több, egymástól esetenként igencsak távol es
ő
pontján is súlyos viharok pusztítottak, akatasztrófavédelem energiáit lekötötte a viharkárok elhárítása, Balatonszemesen pedig a bohócdoktorok tartot
-
tak konzíliumot, addig szombaton két teljesen hétköznapi fiatalember, Hunyadi Bence és Treszl Gábor egy vete
-
rán, 1965-ös évjáratú, Pannónia T5-ös oldalkocsis motorkerékpáron indult el Budapestr
ő
l – a Magyar M
ű
szakiés Közlekedési Múzeum épülete el
ő
l – Londonba, hogy részt vegyen a hamarosan kezd
ő
d
ő
olimpián.
Rend
ő
ri ellen
ő
rzés a Hajógyári-sziget egyik szórakozóhelyén
 A magyar kormányf 
ő
beszédébenhangsúlyozta, hogy sok még a teend
ő
,messze még az az id
ő
, amikor „ferenc
-
 jóskásan azt mondhatnánk, minden na
-
gyon szép, minden nagyon jó, mindennelmeg vagyunk elégedve”. Még mindig so
-
kan vannak ugyanis – folytatta –, akik nemérezhetik kell
ő
biztonságban családjukat,vagyonukat, ezért sok és nehéz munkájuklesz az új, a hazájuk szolgálatára egy em
-
 bert próbáló id
ő
szakban jelentkez
ő
rend
-
ő
röknek, akikt
ő
l Magyarország odaadást,hivatásszeretetet, tisztességes munkát, va
-
lamint önbecsülést vár, és akik szövetsé
-
gesként számíthatnak a kormányra.Egy ország akkor lehet er
ő
s és sike
-
res, ha megfelel
ő
államberendezkedéshezés gazdasági rendszerhez az állami szolgá
-
latot teljesít
ő
k odaadása és becsületességetársul – hangsúlyozta
Orbán Viktor
, akiszerint az elmúlt két évben a magyarok so
-
kat tettek azért, hogy az ország meg tud
-
 jon állni a saját lábán. Megjegyezte ugyan
-
akkor: mindez tiszavirág-élet
ű
lenne, ha arend
ő
rök – akik az eltelt két évben sokattettek „a felbomlóban lév
ő
közrend” hely
-
reállításáért – nem végeznék el becsülettela munkájukat. „A legjobb törvény sem éregy fabatkát sem, ha nincsenek hazaszere
-
t
ő
és elkötelezett védelmez
ő
i a rendnek”– mondta Orbán Viktor, aki szerint csakközös er
ő
vel lehet véget vetni annak a vi
-
lágnak, amelyben büntetlen maradhatott b
ű
n, amelyben sokszor kifizet
ő
d
ő
 bb volt agörbe út, mint az egyenes, amelyben fél
-
katonai csoportosulások masíroztak az or
-
szágban, és ahol egyesek úgy gondolhat
-
ták, mindent megtehetnek. „Közös er
ő
velkimondtuk, vége annak a világnak, amely
-
 ben a jog a b
ű
nöz
ő
k pártját fogja, és nema becsületes emberét” – jelentette ki. Hoz
-
záf 
ű
zte: annak a világnak is vége, amikor jó karban lév
ő
, 40 évesen nyugdíjba vo
-
nulókat láttak az emberek a rend
ő
rökben,amikor a rend
ő
r a jámbor egyszer
ű
ség szi
-
nonimája volt, és amikor bárki azt gon
-
dolhatta, hogy a b
ű
nözök összefonódtak arend
ő
rséggel. „Ma már a becsületesen dol
-
gozó, magasan iskolázott és a végs
ő
kig el
-
kötelezett embereket” láthat a társadaloma rend
ő
rökben – emelte ki Orbán Viktor.
(
MTI
)
Vége a b
ű
nöz
ő
k és
 
a rend
ő
rség összefonódásának
Magyarország miniszterelnöke szerint vége annak a világnak, amelybena jog a b
ű
nelkövet
ő
k pártját fogta, és annak is, amikor bárki azt gondol
-
hatta, hogy a b
ű
nöz
ő
k összefonódtak a rend
ő
rséggel. Orbán Viktor eztvasárnap reggel mondta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Ren
-
dészettudományi Karának tisztavató ünnepségén, a budai várban.
TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSI JAVASLAT
 A kétnyelv
ű
feliratokért
 A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala jogászai kidolgoztak egy törvénymódosí
-
tási javaslatot, amely lehet
ő
vé tenné a kétnyelv
ű
feliratok legális felt
ű
nését a vas
-
útállomásokon. A kerekasztal a kétnyelv
ű
vasúti táblák kapcsán már hetek ótalevelezést folytat a vasutakkal (
Ž
SR), olvasható a szervezet minap kiadott közle
-
ményében, amely szerint a jogsegélyszolgálat véleményére alapozva a kerekasz
-
tal el
ő
ször még május 30-án érdekl
ő
dött a többnyelv
ű
sítés gyakorlati akadályaivalkapcsolatban, majd az ekeli vasúti megálló aktivisták általi felújítása és a magyarmegnevezést tartalmazó táblák eltávolítása kapcsán is információkat kért az illeté
-
kesekt
ő
l. A szervezet a második megkeresésre hivatalos választ kapott, amelyb
ő
legyértelm
ű
en kit
ű
nik, valóban a vasúti dolgozók távolíthatták el az ekeli táblákat. A hivatalos álláspont szerint jogi, technikai és terminológiai akadálya is van annak,hogy kikerüljenek a magyar feliratok, ráadásul a nyelvhasználati törvény nem vo
-
natkozik a vasutak azon normáira, amelyek alapján nem településekr
ő
l, hanemmegállókról beszélhetünk. A gyakorlatban ugyanakkor több kérdés is felmerül avasút eljárásának jogosságával kapcsolatban, olvasható a közleményben, amely ki
-
tér arra is, hogy a vonatkozó törvények értelmezést
ő
l függ
ő
en lehet
ő
séget adnaka kétnyelv
ű
táblák elhelyezésére, a vasút azonban nem veszi figyelembe az érin
-
tett rendelkezéseket. Árulkodó a következetlenséggel kapcsolatban az is, hogy azEkelen kifüggesztett kétnyelv
ű
menetrend nem t
ű
nt el, mindössze a látványosabbhelynévtáblák, írja közleményében a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala, amely akérdés rendezését el
ő
segítend
ő
, jogászai javaslatait figyelembe véve kidolgozottegy törvénymódosítási javaslatot, amely lehet
ő
vé tenné, hogy minden adminiszt
-
ratív akadály elhárulhasson a kétnyelv
ű
táblák kihelyezése el
ő
l. A szervezet a par
-
lamenti képvisel
ő
knél is támogatást szeretne szerezni, de optimista várakozássaltekint A. Nagy László kisebbségi kormánybiztos ténykedésére is, aki már megmu
-
tatta, hogy nem közömbös számára a táblák ügye.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->