Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Magyar Szó, 2012. június 26.

Magyar Szó, 2012. június 26.

Ratings:
(0)
|Views: 45|Likes:
Published by Sarnyai Ödön
A délvidéki magyarság egyetlen közszolgálati napilapjának 2012. június 26-i lapszáma.
A délvidéki magyarság egyetlen közszolgálati napilapjának 2012. június 26-i lapszáma.

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Sarnyai Ödön on Feb 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/21/2013

pdf

text

original

 
Újvidék, 2012. június 26., kedd
KÖZÉLETI NAPILAP
LXIX. évf., 145. (22 317.) szám
!
Ára 50 Din
www.magyarszo.com
Magvet
!
MA
!
Kinek adják a búzát?
Tanácstalanok a gazdák:eladják vagy raktározzák?
!
Aktuális növényvédelem
Kánikulában is támadnaka betegségek
!
Bizalom és a tudás a
termel
!
k szolgálatában
 A Bayer CropScience ma-gyarországi arzenálbemu-tatójáról
Pásztor István-nak, a VajdaságiMagyar Szövetségelnökének a Tarto-
mányi Képvisel
!
ház
élére történt pén-teki megválasztását
követ
!
en tegnap az
új elnök formálisanis átvette a megbí-zatást Egeresi Sán-
dortól, a ház távozóelnökét
!
l. Kettejük
megbeszélését köve-
t
!
en sajtótájékoztatót
tartottak, melyen el-
s
!
ként Egeresi érté
-kelte az elmúlt négy
év munkáját. Meg
-fogalmazása szerint
négy f 
!
stratégiai
célra építette tevé-kenységét: Vajdaságdecentralizálására,egy biztonságosnak számító élettér ki-alakítására, a tartomány nemzetközitekintélyének növelésére, valamint a
magyar közösség helyzetének a javítá
-
sára törekedett. A közvélemény dolga
megítélni, mennyire volt sikeres ez a
munka – húzta alá Egeresi. Mint mond
-
ta, felettébb büszke arra, hogy a topo
-
lyai szavazópolgároknak köszönhet
!
enimmár hetedik mandátumát kezdhetteel a Tartományi Képvisel
!
házban, s ör
-
vendetesnek tartja, hogy egy olyan sze
-
mélynek adhatja át az elnöki funkciót,mint Pásztor István.
 A parlament új elnöke fontos gesz-tusnak nevezte az elnöki megbízatás
átadását, még ha az csupán formali
-
tásnak számít is, hiszen, mint mondta,mindvégig együtt dolgoztak Vajdaság
problémáinak a rendezésén az elmúlt
id
!
szakban. Úgy értékelte, hogy mivelminden ember különbözik a másiktól –függetlenül attól, hogy folytatni kíván
- ja az Egeresi által megkezdett munkát– bizonyára sok mindent másként csinál
majd. Pásztor kitért az Alkotmánybíró
-ság pénteki döntésére is, mely szerintnem számít törvény- és alkotmányel-lenesnek a vajdasági szimbólumokról
meghozott 2003-as képvisel
!
házi dön
-
tés. A kétkedés periódusára ezzel volta
-
képp pontot tehetünk – állapította megPásztor.Folytatása az 5. oldalon
Egeresi Sándor és Pásztor István
    Ó   t  o  s   A  n   d  r   á  s
„Pontot tehetünk a kétkedés periódusára”
 Az Alkotmánybíróság pénteki döntésére is kitért Pásztor Istvána parlament elnöki megbízatásának tegnapi átvétele során
Csupán félpontnyiraa maximumtól
Ma és holnap írják meg kívánságlistájukat a tanulók,kiderül, ki melyik iskola melyik szakára szeretne bejutni
Tegnap tették közzé a kisérettségi eredményeket. Mint ismeretes, az idén a mi
-
nisztériumi rendelet értelmében mindenki csak a saját pontszámait nézheti meg az
iskolák erre kijelölt termében, valamint a
www.upis.mpn.gov.rs honlapon a sajátkódjának beírásával. A személyiségi jogok védelme miatt az intézményekben többénem függeszthetik ki a bejáratra vagy a hirdet
!
táblára az eredményeket, és azinterneten sem láthatja bárki a diákok pontszámait. A hajdújárási iskolában az el
!
z
!
évekéihez hasonlóan alakultak a kisérettségiátlageredményei. A 41 diák átlageredménye magyar nyelvb
!
l 11, 8 pont, mate
-
matikából pedig 7,99 pont. Az anyanyelvi teszten a legmagasabb pontszám 17, alegalacsonyabb pedig 6 volt. Matematikából a legjobb eredmény csupán fél ponttalmaradt el a megszerezhet
!
legmagasabb pontszámtól: az egyik végz
!
s 19,5 pontotszerzett, de született 1 pontos eredmény is, de ez is csak egyetlen tanuló esetében,a többiek 3-nál több pontot szereztek. Mint megtudtuk, a hajdújárási diákok zöme
Szabadkán szeretné folytatni a tanulmányait, egy nyolcadikos pedig a zentai Bolyai
Tehetséggondozó Gimnáziumba készül.
Folytatása a 9. oldalon
 A szelvényeink a 8. oldalon
Nincs többségNagybecskereken
Elhalasztották a városi képvisel
!
-testületholnapra bejelentett ülését
 Aleksandar Marton, a nagybecskereki városi képvisel
!
-testület elnöke teg
-
nap elhalasztotta a helyi parlament holnapra bejelentett alakuló ülését, mivel a
parlamenti pártok városi bizottságainak elnökei eddig nem tájékoztatták arról,
hogy aláírták a koalíciós szerz
!
dést, illetve, hogy létrejött a hatalmi többség. Azülés megtartásának tervezett új id
!
pontja július 6-a.
Folytatása a 4. oldalon
!
„Dinki
"
nélkül is lehet
kormányt alakítani”
Verica Kalanovi
"
: Fogal
-
mam sincsen, hogy mikor
alakul meg a parlamentitöbbség
(4. oldal)
!
Figyeljünk egymásra!
Szendi Zsolt víziment
!
-ok
-
tató: A fürdési kultúra ala
-csony szinten van
(5. oldal)
!
A belgrádi forgatókönyvönmúlik minden
Várnunk kell még az újtartományi kormány felállá-sára
(5. oldal)
!
Három és fél milliárdeuró a tét
Loup J. Brefort, a Világ
- bank szerbiai irodájának ve-
zet
!
 je: Egyetlen ország semengedheti meg magának,hogy lakosainak többsége
már 55 éves korában nyug-díjba vonuljon
(6. oldal)
!
„Kitartóak ezeka gyerekek”
Kishegyesen jártak a III.
Bácskai Lovastúra résztve-
v
!
i
(14. oldal)
TÉMÁINK
Képes Ifjúságés Jó Pajtás anyáron is!
 A nyári szünet alatt sem
maradnak mellékletek nél-
kül fiatalabb olvasóink, a
Képes Ifjúság és a Jó Pajtásugyanis a Magyar Szóba
„költözik”. Holnaptól kezdve
egy-egy oldalon szerdán-
ként a Képes Ifjúság, csütör
-tökönként pedig a Jó Pajtás
 jelenik meg. Lapunk szerdaiszáma a nyár folyamán 40dinárba kerül majd.
 Az óbecsei Pet
!
fi Sándor Általános Iskolában 49 nyolcadikos diák tett záró
-vizsgát, közülük 38 kisérettségizett magyar nyelven
   F  e   h   é  r   R   ó  z  s  a
Spanyolországpénzügyi támoga-tást kért az EU-tól
(2. oldal)
 
2012. június 26., kedd
Több mint harminc szíriai katona-
tiszt dezertált a hadseregb
ő
l és mene
-kült családjával együtt Törökországba
vasárnap éjszaka – közölték tegnap török
hírforrások. A török állami hírügynök-
ség, az Anadolu jelentése szerint 33 szírkatona lépte át a török–szíriai határttegnapra virradóra, míg az állami tele
-
vízió információi szerint összesen 38dezert
ő
r érkezett az országba, köztük
egy tábornok, két ezredes, két
ő
rnagy és
egy hadnagy. A CNN Türk kereskedelmi
csatorna értesülései szerint a katonák
-
kal és családjukkal együtt egy 224 f 
ő
s
csoport menekült Törökországba, mene
-
külttáborban szállásoltak el
ő
ket.Törökország összesen 33 000 szíriaimenekültnek ad otthon a határ mentén
felállított táborokban.
 A Szíriában 15 hónapja tartó er
ő
szak
miatt már több ezer katona dezertált a
seregb
ő
l, a felkel
ő
k nagyrészt bel
ő
lükállnak. A dezert
ő
rök dönt
ő
többségeközkatona, és nem viselt tiszti rangot.Volt egy másik légi incidens is Szíria
és Törökország között a Földközi-tenger
felett nem sokkal azt követ
ő
en, hogySzíria pénteken lel
ő
tt egy F–4-es törökharci repül
ő
gépet – mondta el tegnapegy európai diplomáciai forrás. A török hadsereg egy CN–235-östípusú kutató és ment
ő
repül
ő
gépét,amely éppen a pénteken lel
ő
tt F–4-eskét pilótájának felkutatására indított(Damaszkusszal egyeztetett) akcióbanvett részt, célba vette egy szíriai légvé
-
delmi rakéta – magyarázta az említett
diplomáciai forrás az AFP francia hírügy
-
nökségnek.„Ha egy repül
ő
gépet célba vesz egylégvédelmi rendszer, a gép pilótájátfigyelmeztetik a fedélzeti m
ű
szerek, s(ebben az esetben is) ez történt” – tette
hozzá. Az EU-országok külügyminiszterei
elfogadhatatlannak min
ő
sítették, hogySzíria a múlt pénteken lel
ő
tt egy törökkatonai repül
ő
gépet. Tegnapi luxem-
 bourgi tanácskozásukon elfogadott közös
állásfoglalásukban a miniszterek aztkérték Ankarától, hogy mértéktartóanés felel
ő
sségteljes módon reagáljon.
 Az EU szerint a történteket alaposanés gyorsan ki kell vizsgálni. A miniszterekfelszólították Szíriát, hogy teljes mérték
-
 ben m
ű
ködjön együtt Törökországgal avizsgálat érdekében, és adjon meg ahhozminden szükséges segítséget, illetve tegyelehet
ő
vé a nemzetközi közösség támoga
-tását a vizsgálat lefolytatásához.
 A külügyminiszterek emellett ismétszigorították a damaszkuszi rezsimetsújtó szankciós intézkedéseket, mert aszíriai kormányer
ő
k továbbra is brutá
-
lisan lépnek fel az ellenzékkel szemben.(MTI)
      B    e     t    a      /      A      P
Harcok nyomai Taftanaz észak-szíriai városban
TEHERÁN
Italozás miatt ítéltekhalálra két iránit
Többszörös visszaes
ő
ként elkö
-
vetett alkoholfogyasztásért halálraítéltek két iránit az ország északke
-
leti részén – jelentette be tegnap az
iráni sajtóban egy helyi igazságügyi
illetékes. „A két ember már harmad
-
szor fogyasztott alkoholt. Az el
ő
z
ő
kétesetben korbácsütésekre ítélték
ő
ket,most pedig halálra” – mondta Haszan
Sariati, Horászán Razavi tartományigazságügyi elöljárója. Az ítéletetmeger
ő
sítette a legfels
ő
 bb bíróságis, de az iráni törvények szerint azelítélt mentesülhet a kivégzés alól,ha megbánást tanúsít. Az 1979-es
iszlám forradalom óta Iránban tilos
szeszes italok el
ő
állítása, kereskedel
-
me és fogyasztása, csak a keresztényvallási kisebbségek tagjai ihatnak
alkoholt. Hivatalos adatok szerint
60–80 millió liter szeszes italt csem
-
pésznek be évente az országba, és arend
ő
rség ebb
ő
l csak 20 millió literttud elkobozni. A csempészet elleniharc egyik illetékesének 2011 eleji becslése szerint a szeszpiac forgalmaévi 730 millió dollár lehet.
(MTI)
ÚJDELHI
Elfogtáka feltételezett
mumbai merényl
ő
t
Ő
rizetbe vették Újdelhiben a2008-as mumbai (Bombay) merény
-
letsorozat egyik f 
ő
gyanúsítottját– adta hírül tegnap az NDTV indiaihírtelevízió. Abu Hamzát – aki Szaj
-
 jad Zabiuddin néven vált ismertté– az Indira Gandhi nemzetközirepül
ő
téren fogták el június 21-én.Egy öbölbeli országból érkezett azindiai f 
ő
városba. El
ő
zetes infor
-
mációk szerint Szajjad Zabiuddinaz Indiai Mudzsáhidek elnevezés
ű
 iszlamista terrorcsoport tagja, aki
indiai állampolgárként Pakisztánbanvett részt terroristák kiképzésében ésterrortámadások megszervezésében.
Több mint 165 halálos áldozata éscsaknem 300 sérültje volt a 2008novemberében Mumbaiban háromnap alatt végrehajtott merényletso
-
rozatnak. Az Egyesült Államok idén
április elején t
ű
zött ki tízmillió dollá
-
ros nyomravezet
ő
i díjat a merényletmegtervezésével gyanúsított pakisz
-
táni radikális csoport vezet
ő
 jének afejére.
(MTI)
KIJEV
 A katonáktenyésszenekszarvasmarhát!
Kidolgozta a katonai alakulatokgazdasági tevékenységének reform
-
tervét Dmitro Szalamatyin ukránvédelmi miniszter, helyi lapértesü
-
lések szerint a katonai alakulatok
-
nak 78 új gazdasági tevékenységgelkellene foglalkozniuk, köztük állat
-
tartással. A védelmi tárca feje egyebek
mellett az javasolja, hogy a katonáktenyésszenek szarvasmarhát, bivalytés baromfit, sertés-, juh- és kecs
-
kelegeltetés, valamint dió, bogyókés „más gyümölcsök” termesztése
mellett. Szalamatyin szerint a hadse-regben megvalósítandó agrárpolitika
az els
ő
helyen áll. A katonai egységeka marhatenyésztés, a gabona- és ipari
-
növény-termesztés mellett díszkerté
-szettel is foglalkoznak majd. Ez azon- ban nem minden. A laktanyákban
gabonaárusítás, dohányfeldolgozás,él
ő
állat-kereskedés is folyik majd– írta a hét végén az UkrajinszkaPravda cím
ű
hírportál.
(MTI)
RÖVIDEN
2 KÜLFÖLD
kulfold@magyarszo.com
 
Újabb szíriai tábornok dezertált
 Az uniós külügyminiszterek elítélik Szíriát,
szigorítják a szankciókat
Spanyolország pénzügyitámogatást kért az EU-tól
 A madridi kormány tegnap hivatalosan is kérte, hogy az európai alapokból100 milliárd euróig terjed
ő
összeget bocsássanak rendelkezésre a spanyol bank
-
rendszer felt
ő
késítésére – közölte a gazdasági minisztérium.
Luis De Guindos Jurado gazdasági miniszter Jean-Claude Juncker luxemburgipénzügyminiszternek, az euróövezeti pénzügyminiszterek tanácsa (Eurogroup)
elnökének küldött levelében azt írta, hogy a támogatás végs
ő
összegét kés
ő
 bb
állapítanák meg, de elegend
ő
nek kell lennie a bankok t
ő
keigényének kielégítéséreés egy biztonsági tartalék képzésére. Jelezte, hogy július 9-éig kész szándéklevelet
aláírni, amely tartalmazza a csomagra vonatkozó összes részletet.
 A spanyol bankágazat helyzetének értékelését célzó európai bizottsági munka
gyorsítását rendelte el Olli Rehn alelnök azt követ
ő
en, hogy a spanyol kormány
tegnap bejelentette: hivatalosan is kérte, az európai alapokból 100 milliárd euróig
terjed
ő
összeget bocsássanak rendelkezésre a bankrendszer felt
ő
késítésére.Brüsszeli közleményében a pénzügyi biztos üdvözölte a spanyol kérést, és
reményét fejezte ki, hogy néhány héten belül eljuthatnak a hivatalos megállapo
-
dás aláírásáig. Rehn emlékeztetett arra, hogy független szakért
ő
k nemrégiben becsülték fel a spanyol bankágazat t
ő
keszükségletét. Ez kiváló alap az Európai
Bizottság munkájához – tette hozzá. A bankszektor helyzetének értékelése mellett
a bizottsági szakért
ő
k azon is dolgoznak, hogy meghatározzák a nemzetközitámogatás feltételeit. Rehn meger
ő
sítette, hogy ez kizárólag a bankágazatra
vonatkozik. Egyúttal jelezte, hogy azt várja Spanyolországtól: az eddigi ütemben
folytatja a fenntartható növekedést és a munkahelyteremtést célzó reformokat,miközben eleget tesz a túlzott államháztartási deficit miatti eljárás keretébenvállalt kötelezettségeknek is.Rehn hangoztatta, hogy a bankágazat meger
ő
sítése a spanyol gazdaságbavetett bizalom visszaállításának kulcstényez
ő
 je. Az IMF 40, a független szakért
ő
k 51–62 milliárd euróra becsülték a spanyol bankszektor t
ő
keszükségletét. Az euróövezeti tagállamok pénzügyminisztereimár jelezték, hogy Madrid 100 milliárd eurónyi támogatásra számíthat.Spanyolország a negyedik euróövezeti ország lesz, amely nemzetközi támo
-
gatást kap Görögország, Portugália és Írország után. (MTI)
Soros: Európának közösen kell
finanszíroznia adósságát
Soros György milliárdos befektetési szakember szerint Európának közös törlesztési
pénzalapot kell létrehoznia olasz és spanyol állampapírok vásárlására, ugyanakkorarra figyelmeztetett, hogy ha elmaradnak az átüt
ő
erej
ű
intézkedések az európaivezet
ő
k e heti találkozóján, az el
ő
revetítené az euró hanyatlását.
Soros György a Bloomberg hírügynökségnek Londonban adott interjúban elhibá
-
zottnak nevezte Angela Merkel német kancellár politikáját. „Merkel er
ő
s vezet
ő
nek
 bizonyult, sajnálatos módon azonban rossz irányba viszi Európát” – fogalmazottSoros György.Merkel kancellár ellenzi a közös euróövezeti kötvények kibocsátását a fiskálisunió létrehozása el
ő
tt. A kancellár emellett kitart azon követelése mellett is, hogyGörögországnak a segélycsomag ellenében, de más eladósodott euróövezeti orszá
-
goknak is költségvetési megszorításokat kell végrehajtaniuk. Soros szerint Merkelkancellár csak ront a helyzeten, mivel az adósság törlesztéséhez az érintett orszá
-
goknak növekedésre lenne szükségük, nem pedig megszorításokra.„Nézeteltérések vannak fiskális téren” – mondta Soros György. „Ha ezekre nemsikerül megoldást találni az elkövetkez
ő
három napban, akkor sajnos attól tartok,a találkozó kudarccal fog záródni, és az végzetes következményekkel járhat” – tette
hozzá.
 Az összes egyiptomi elnökének
mondta magát vasárnapi tévébeszédében
Mohammed Murszi, az új egyiptomielnök, s egyben összefogásra, nemzetiegységre szólította fel honfitársait. A Muzulmán Testvériség jelöltje, Murszi
– akinek gy
ő
zelmét néhány órával koráb
-
 ban jelentette be a választási bizottság – a
nemzethez intézett els
ő
tévébeszédébenazt állította, hogy a „béke üzenetével”fordul a világhoz.
Egyben bejelentette: tiszteletbenfogja tartani az Egyiptom által koráb-
 ban aláírt nemzetközi szerz
ő
déseket.Bár err
ő
l nem közölt konkrétumokat,megfigyel
ő
k emlékeztetnek rá, hogy az
Egyiptom által aláírt nemzetközi szerz
ő
-
dések között van az Izraellel 1979-benkötött békemegállapodás is.Murszi személyében el
ő
ször kerüliszlamista politikus az arab világ legné
-
pesebb országának élére. Beszédébentisztelettel adózott a Hoszni Mubarakelnököt tavaly februárban megbuktató
felkelés „mártírjainak”, s közölte: a forra
-
dalom folytatódni fog, míg csak el nem
éri összes célját. Mondandója egyébként
 békülékeny hangvétel
ű
volt, így Murszimég csak említést sem tett az országot
irányító katonai tanács elmúlt napokban
hozott döntéseir
ő
l, amelyek korlátozták
az elnöki jogköröket.
Mohammed Murszi megválasztottegyiptomi elnök kijelentette a Farsiráni hírügynökségnek adott és tegnap
megjelent interjújában, hogy a térségbe
-
li stratégiai „egyensúly” megteremtésé
-
hez szélesíteni akarja Kairó és Teheránkapcsolatait. A jobb egyiptomi–iráni
kapcsolatok „kiegyenlítik a nyomást a
térségben, és ez része a programomnak”– mondta Murszi az interjúban, amelyetnéhány órával azel
ő
tt készített a hírügy
-
nökség, hogy vasárnap ismertté vált aválasztás eredménye. Az Európai Unió külügyminisztereitegnapi luxembourgi tanácskozásukon jókívánságaikat fejezték ki MohamedMurszi megválasztott egyiptomi elnök
-
nek. Teljes támogatásukról biztosítot
-
ták a demokratikus átmenet útját járóEgyiptom törekvéseit, és történelmi jelent
ő
ség
ű
fejleménynek min
ő
sítettéka civil elnök megválasztását. Els
ő
sorban
Murszinak azt a bejelentését üdvözölték,
hogy minden egyiptomi elnöke kíván
lenni, figyelembe kívánja venni vala
-
mennyi politikai és társadalmi csoportvéleményét. Az uniós fontosnak tartja, hogy
Egyiptomban most minden hatalmipozíció kerüljön át gyorsan a katonáktól
polgári kezekbe. Ezzel összefüggésbena külügyminiszterek aggodalmuknakadtak hangot amiatt, hogy az egyiptomi
katonai tanács feloszlatta a törvényhozást,
az új parlament megválasztásáig pedigmeg kívánja tartani a törvényalkotás, aköltségvetés és az alkotmányozás fölöttiellen
ő
rzést. (MTI)
Mohamed Murszi els
ő
tévébeszédét mondja
 A béke üzenetével fordult a világhoz Egyiptom új elnöke
Szíriáról és Iránróltárgyalt Putyin Izraelben
Tegnap Izraelbe érkezett VlagyimirPutyin orosz államf 
ő
, aki újabb elnökimandátumának kezdete óta el
ő
ször jára Közel-Keleten, azzal a f 
ő
céllal, hogymeger
ő
sítse Moszkva álláspontját atérségbeli válságokat illet
ő
en. Az orosz elnök még tegnap a Tel- Avivtól északra fekv
ő
Netánjában
felavatta a Vörös Hadsereg katonáinak
emlékm
ű
vét, akik jelent
ő
s mértékben
hozzájárultak a náci Németország fölöttigy
ő
zelemhez a második világháborúban.
Ezt követ
ő
en tárgyalt Benjámin Netan
-
 jahu izraeli miniszterelnökkel és SimonPeresz elnökkel.
Putyin ma Mahmúd Abbász palesztin
elnökkel találkozik Ciszjordániában, és
Betlehemben orosz kulturális központot
avat fel. Jordániába is ellátogat, ahol II.
 Abdalláh király fogadja.
Elemz
ő
k szerint az orosz államf 
ő
útjá
-
nak diplomáciai részét a szíriai válság
uralja majd. A látogatás kiemeli „a régió
fontosságát, és célja Oroszország ottanipozícióinak er
ő
sítése” – mondta vasár
-
nap Jurij Usakov, Putyin diplomáciai
ő
tanácsadója. Hozzátette, hogy „rész
-
letesen megvitatják a szíriai kérdést ésaz Irán körüli helyzetet”.Moszkva éles vitában áll a nyugatihatalmakkal Szíria ügyében: a Kremlellenzi a szankciókat Damaszkusz ellen– amely a szovjet id
ő
k óta szövetségese–, s ellene van minden küls
ő
beavatko
-
zásnak az ottani válságba. (MTI)
      B    e     t    a      /      A      P
 
2012. június 26., kedd
kitekinto@magyarszo.com
KITEKINT
Ő
3
Péterfi Csaba
, Gödöll
ő
önkormány
-
zatának kommunikációs igazgatója a ku
-
ratórium döntésének indoklását idézve
elmondta, hogy
Mádl Dalma
munkássá
-
gával segítette a határon túli magyarságmegmaradását, kultúrájának
ő
rzését. A köztársasági elnök feleségeként szá
-
mos jószolgálati és jótékonysági kez
-
deményezésben vett részt. Az elnökimandátum lejárta után munkásságátfolytatta. 2005-ben, amikor megkapta aPolgári Magyarország kitüntetést, a ve
-
le járó egymillió forintból megalapítot
-
ta az „Istenadta Tehetség” Kistelepü
-
lések Hátrányos Helyzet
ű
TehetségesGyerekeiért Alapítványt. Mádl Dalma aKatolikus Caritas jószolgálati nagyköve
-
te, emellett a Nemzeti Együvé Tartozás Alapítvány elnöki tisztét is ellátja. A Magyar Szabadságért díjat ünne
-
pélyes keretek között
 Jókai Anna
Kos
-
suth-díjas író méltatását követ
ő
en
Gé-
mesi György
, Gödöll
ő
polgármestereés
Koltay Gábor
Balázs Béla-díjas film
-
rendez
ő
adta át a kitüntetettnek. Azelismerést 2000 óta olyan személyi
-
ségek kapják meg, akik tevékenységük
-
kel nagyban hozzájárultak Magyaror
-
szág függetlenségéhez, demokratikusfejl
ő
déséhez. Tavaly
Markó Béla
, az
RMDSZ volt elnöke vehette át a díjat. A magyar szabadság napját mindenévben június utolsó hétvégéjének szom
-
 batján tartják, a szovjet csapatok 1990. június 19-i, Magyarországról történ
ő
ki
-
vonulásának, az ország függetlenségevisszanyerésének emlékére. Ebb
ő
l az al
-
kalomból – szintén évente – Gödöll
ő
n,a Világfa el
ő
tt láthatnak ünnepi m
ű
sortaz érdekl
ő
d
ő
k. Idén június 30-án Kol
-
tay Gábor rendezésében
 A szeretet brevi- áriuma
cím
ű
darabot mutatják majd be.
(
MTI
)
EFOTT 2012 – VELENCE
 A Csík zenekarral indul a buli
Kevesebb mint két hét múlva, július 3-a és 8-a között kerül sor azidei EFOTT fesztiválra, amelynek a helyszíne ezúttal a Velencei-tópartja. A rendezvény zenei része a retró jegyében zajlik, fellépnektöbbek között Dr. Alban, illetve a Brooklyn Bounce is. A fesztivált aCsík zenekar koncertje indítja.
 A nyitónapon fellép
ő
Csík zenekar a fellépésére meglepetésvendégekkel ké
-
szül. Az autentikus népzenét olykor alternatív rockkal, máskor popzenei elemekkelmesterien ötvöz
ő
együttes szinte hazajár a legnagyobb hallgatói rendezvényre, ámmost el
ő
ször nyithatják meg
ő
k a fesztivált. A régi slágerek és az új lemez dalai egy-
 
aránt megszólalnak a több mint kétórás koncerten, valamint meglepetésvendégekis érkeznek. A zenekar alapítója szerint egy fesztiválon fellép
ő
együttes mindig számol azóriási zenei kínálattal, ezzel egyetemben izgul amiatt, hogy a közönség éppen me
-
lyik koncertet választja. Nyitózenekarként azonban más miatt drukkol. „Egy fesz
-
tivál nyitónapja ünnep a szervez
ő
knek és a közönségnek is. Így amellett, hogyóriási megtiszteltetés nekünk ez a felkérés, hatalmas felel
ő
sség is. Minden évbenmásfajta kihívást jelentett számunkra az EFOTT, ezúttal kett
ő
s a feladatunk: nyi
-
tózenekarként jó hangulatot szeretnénk teremteni, egy vidám mulatságot jó mu
-
zsikákkal, és célunk, hogy mindeközben értékeket is közvetítsünk” – árulta el
Csík
 János
.
Hogy miért éppen a Csík zenekar nyitja meg július 3-án a 2012-es EFOTT-ot,arról a fesztiváligazgató nyilatkozott: „A legrégebben m
ű
köd
ő
hazai fesztiválra egykultikus együttest szerettünk volna elhívni. A Csík zenekar eddigi munkássága in
-
dokolja, hogy az EFOTT nyitónapján lépjenek fel vendégm
ű
vészeikkel együtt” –
mondta
Maszlavér Gábor
, aki egyel
ő
re nem szeretne többet elárulni a velencei nyi
-
tány meglepetéseir
ő
l.
 bajk
Répás Zsuzsanna
kiemelte: a külho
-
ni magyar közösségek megmaradása ésgyarapodása szempontjából a legfonto
-
sabb intézmények az oktatási intézmé
-
nyek, ezért az úgynevezett reprodukcióslánc fenntartása érdekében az idén Ma
-
gyarország a külhoni magyar óvodákatkívánja támogatni, meger
ő
síteni. „Ennekszellemében hirdette meg a Nemzetpoli
-
tikai Államtitkárság A külhoni magyaróvodák éve programot. Hogy segítsé
-
günk hathatós legyen, a Bethlen Gábor Alapnál százmillió forintos keretet külö
-
nítettünk el erre a célra. Célunk, hogy amagyar tannyelv
ű
óvodák min
ő
ségénekemelésével támogassuk azokat a szül
ő
-
ket, akik velünk együtt tudják és vallják,hogy a gyermekek fejl
ő
dését, tehetségükkibontakozását csak az anyanyelven va
-
ló tanulással lehet elérni” – hangsúlyoztaa helyettes államtitkár, majd hozzátette:szerették volna a magyarországi jó óvo
-
dapedagógiai gyakorlatokkal megismer
-
tetni minél több külhoni óvoda pedagó
-
gusait. A program megvalósítása soránkülön hangsúlyt fektettek a tömbben és aszórványban él
ő
k problémáira, és a Kár
-
pát-medencei körút során nehéz hely
-
zetben lév
ő
közösségekhez látogattak el.„A jó gyakorlatok Kárpát-medencei kör
-
útján két jó gyakorlatot ismertettünk:a hagyományokra épül
ő
meseszövést,valamint a világszerte ismert táncház
-
módszert” – mondta Répás Zsuzsan
-
na, hozzátéve, a meseszövést Fábián Évanépzenész-pedagógus, az Óbudai Nép
-
zenei Iskola tanára ismertette a meglá
-
togatott óvodákban, míg Tímár Böske, aprogramban közrem
ű
köd
ő
táncm
ű
vész,táncpedagógus, a Csillagszem
ű
tánc
-
együttes m
ű
vészeti vezet
ő
 je irányította atáncházmódszer ismertetését.„A körút során olyan helyekre is el
-
látogattunk, ahová eddig kevés figyelemirányult: Székelykevén például elmesél
-
te az óvón
ő
, hogy 34 éves munkája so
-
rán, egy évvel nyugdíjba vonulása el
ő
ttels
ő
ízben látogatott el valaki az óvodá
-
 jába” – mesélte Répás Zsuzsanna a sajtó
-
tájékoztatón. A helyettes államtitkár a programfolytatásáról elmondta: a külhoni magyaróvón
ő
k igényeihez igazodó módszertanicsomagot dolgoztak ki, amelynek segít
-
ségével er
ő
síteni kívánják az anyanyelvioktatást. „A csomag mindent átható ele
-
me a nemzeti identitás meg
ő
rzése máraz óvodai oktatásban, amivel segíthet
ő
azóvodai oktatás, valamint az óvoda és is
-
kola közötti átmenet” – emelte ki RépásZsuzsanna, majd hozzátette: a csomagotaz
ő
sz folyamán valamennyi Kárpát-me
-
dencei magyar vagy magyarul is neveléstfolytató óvodába eljuttatják. A Nemzetpolitikai Államtitkárság lét
-
rehozott egy, a programhoz kapcsolódóhonlapot is, amely az eddigi és a követ
-
kez
ő
állomások mellett tájékoztató anya
-
gokat, Kárpát-medencei híreket tartal
-
maz. A honlapra várják a programhozkapcsolódó javaslatokat is. Emellett to
-
vábbképzést tartanak július folyamánszáz külhoni magyar óvón
ő
számáraSiófokon, ahol a Kárpát-medence vala
-
mennyi régiójából érkez
ő
óvón
ő
k kicse
-
rélhetik tapasztalataikat, és kapcsolato
-
kat építhetnek.
Tímár Böske
a sajtótájékoztatón aKárpát-medence bejárása során szerzettszemélyes élményeir
ő
l szólva utalt arra,hogy sok tehetséges gyerekkel találko
-
zott, és a kicsik nagyon értékelték a fog
-
lalkozásokat.
Fábián Éva
arról beszélt:az általa elmesélt történet „életre kelt” akörút során, és a nemzeti összetartozásörömét élhette át a program valamennyiállomásán.
s-K
 A szövetségi elnök az RMDSZ Három
-
széki Képvisel
ő
k Tanácsának ülésén ar
-
ra hívta fel a figyelmet, hogy a kampánynem ért véget, az RMDSZ-nek ugyanis az
ő
szi parlamenti választásokon is jól kellteljesítenie. Azzal kapcsolatosan, hogy
ő
sz-
 
szel lesz-e magyar–magyar verseny,
Kele-
men Hunor
elmondta, ha az RMDSZ általszerzett 86 százalékos támogatást nézi, il
-
letve az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP)és a Magyar Polgári Párt (MPP) társadal
-
mi támogatottságát, akkor ebben a pilla
-
natban nem tud „semmit ígérni”. „Ha aztnézzük, hogy milyen negatív kampányt,milyen mocskolódó hadjáratot indítottakellenünk az elmúlt kampányban minden
-
hol, akkor nekem nagyon er
ő
s kétségeimvannak. A kapukat ezzel együtt nem csuk
-
tuk be, nem állítom, hogy nem áll szán
-
dékunkban a széthúzást megszüntetni” –hangsúlyozta. Hozzátette, az RMDSZ-nekmost az eredményeket kell kiértékelnie,úgy, hogy két dolgot vesz figyelembe: amagyar emberek és a szövetség érdekét.Emlékeztetett, egyel
ő
re nem tudni,hogy az
ő
szi parlamenti választásokat mi
-
lyen választási rendszer szerint szervezikmeg. „Ha marad a 2008-as választási rend
-
szer, akkor az önkormányzati választásoktükrében az RMDSZ jó eredményeket ér el.Ha az új választási rendszert nézzük, amelymég az alkotmánybíróságon van, akkor azel
ő
zetes számítások szerint a SzociálliberálisUnió megszerzi a mandátumok 80-85 szá
-
zalékát, az RMDSZ 15 mandátumot, a De
-
mokrata Párt 10-12 mandátumot tud vinni,ehhez jön még a nemzeti kisebbségek frak
-
ciója. A Szociálliberális Uniónak mindent
ő
lfüggetlenül valószín
ű
leg meglesz a kéthar
-
mados többsége, az RMDSZ-nek pedig er
ő
sparlamenti frakcióval kell biztosítania az ön
-
kormányzatok munkájához szükséges felté
-
teleket” – szögezte le a szövetségi elnök.Kelemen Hunor az ülésen köszönetetmondott minden jelöltnek, minden pol
-
gármesternek és tanácsosnak azért, hogy2004-hez és 2008-hoz képest sokkal jobberedményeket értek el, jelent
ő
s pozíci
-
ókat szereztek vissza. „Megnyertük a vá
-
lasztásokat, 2008-hoz képest több szava
-
zatot kaptunk, több tanácsosunk és többpolgármesterünk van. Megnyertük a ma
-
gyar–magyar versenyt is, mert amint Há
-
romszéken a számok nagyon tisztán be
-
szélnek, úgy van ez Hargita megyében,egész Erdélyben” – mondta az önkor
-
mányzati választásokat kiértékel
ő
beszé-
 
dében Kelemen Hunor.Rámutatott, az RMDSZ-nek úgy si
-
került nyernie, hogy két magyar párt
-
tal szemben indult, melyek jelent
ő
s hát
-
tértámogatással rendelkeztek. „Mi nemkívánunk polémiát folytatni sem KövérLászlóval, sem más magyarországi poli
-
tikussal, de a megtörtént eseményekr
ő
lnem feledkezünk meg. Amikor választá
-
si eredményekr
ő
l beszélünk, akkor azt isel kell mondani, hogy ugyan az erdélyimagyar emberek szeretik a Fideszt, a ma
-
gyarországi politikusokat, de egy kicsivel jobban szeretik a sajátjaikat, az RMDSZ-t”– hangsúlyozta az RMDSZ elnöke.Hozzátette, a magyarországi politi
-
kusoknak meg kellene érteniük, hogyaz RMDSZ nem ellensége a magyar kor
-
mánynak, ahogy azt is, hogy a Kárpát-medencében ma nem lehet nemzetpoliti
-
kát építeni és azt koherensen m
ű
ködtetniaz RMDSZ megkerülésével. (
Krónika
)
ROMÁNIAI MAGYAR ÉRDEKKÉPVISELET
Kétséges a magyar–magyar összefogás
„A kapukat nem csuktuk be, nem állítom, hogy nem áll szándékunkban a széthúzást megszüntetni” – jelentette ki Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke a parlamentiválasztások el
ő
tti magyar–magyar összefogás kapcsán szombaton Kézdivásárhelyen.
Kelemen Hunor szövetségi elnök
 A nyitónapon fellép
ő
Csík zenekar meglepetésvendégekkel készül
KÜLHONI MAGYAR ÓVODÁK ÉVE
Sikeresen zárult az els
ő
szakasz
 Budapesti tudósítónktól 
Sikeresen zárult A külhoni magyar óvodák éve program els
ő
szakasza – szögezte le Répás Zsuzsanna nem
-
zetpolitikáért felel
ő
s helyettes államtitkár tegnapi budapesti sajtótájékoztatóján. A program keretébeneddig a Kárpát-medencei jó óvodapedagógiai gyakorlatokat bemutató körút 23 külhoni állomásán csak
-
nem 1500 gyermekkel, szüleikkel és pedagógusokkal találkoztak a szakemberek.
Mádl Dalma a gödöll
ő
i ünnepségen
Fábián Éva, Tímár Böske és Répás Zsuzsanna a sajtótájékoztatón
   M   i   h   á   j    l  o  v   i   t  s   K   l   á  r  a
MAGYAR SZABADSÁGÉRT DÍJ
Mádl Dalma a
 
kitüntetett
Mádl Dalma asszony, Mádl Ferencnek, Magyarország néhai államf 
ő
-
 jének az özvegye vehette át idén a Magyar Szabadságért díjat, ame
-
lyet a kitüntetést létrehozó alapítvány kuratóriuma immár tizen
-
negyedik alkalommal ítélt oda. A díjat vasárnap délután adták át agödöll
ő
i királyi kastélyban tartott ünnepségen.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->