Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SHnr2201

SHnr2201

Ratings: (0)|Views: 1,417 |Likes:
Published by Eugen Mihai
SHnr2201
SHnr2201

More info:

Published by: Eugen Mihai on Feb 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2014

pdf

text

original

 
CMYK
 Anul X
z
Nr. 2201 Miercuri, 13 februarie 2013, 12 pagini
EDIT EDIT  A  A  T DE TMT MEDIA INTERN T DE TMT MEDIA INTERN A  A  TION TION AL  AL 
DIREDIRECT CT OR GENERAL: V OR GENERAL: V  ALENTIN POPESCU ALENTIN POPESCU WWW  WWW .SER.SER VUSPRESS.R VUSPRESS.ROO
Preţ: 80 bani
conţine şi informaţii din Valea Jiului  
 
Sursa: meteo.ro 
METEO
Minim 3
0
CMaxim 8
0
C
Deva
Minim 3
0
CMaxim 7
0
C
Hunedoara
Minim 2
0
CMaxim 7
0
C
Brad
Minim 2
0
CMaxim 5
0
C
Petroşani
 
CURS VALUTAR
EURO
4,4026 RON
USD
3,2828 RON
5,1151 RON
FRANCULELVEŢIAN
3,5670 RON
       S     u     r     s     a     :       b     n     r  .     r     o
LIRASTERLINĂ
SUCCES HUNEDOREANSUCCES HUNEDOREAN ÎN PRIMUL AMIC ÎN PRIMUL AMICALALDIN CDIN CANTANTONONAMENTAMENT
Pagina
1212
Pagina
33
Pagina
22
LIDERII PDL HUNEDOLIDERII PDL HUNEDOARAARAO AO ACCEPTCCEPTĂĂPE ELENPE ELENA UDREAA UDREA,,DDAR ÎI AŞTEAPTAR ÎI AŞTEAPTĂĂPRPROGRAMUL POLITICOGRAMUL POLITICBĂRBABĂRBA TUL ÎNVINUIT TUL ÎNVINUITCĂ ŞI-CĂ ŞI-A TRANSFA TRANSFORMAORMA T TFIICFIICA ÎN SCLAA ÎN SCLA V VĂ,Ă,A FA FOSOS T PUS T PUS ÎN LIBER ÎN LIBER T TAA TE TE
„Titanic Vals”se dansează pe scena  Teatrului dinDeva 
Un hunedorean a fost salvat de la moartecu un „plămân artificial”
D
escoperire macabră la intra-rea în staţia CFR din Ilia! Unbărbat, în vârstă de aproxima-tiv 45 de ani, a fost găsit fără viaţă în-tre şinele de cale ferată. Poliţiştii nuştiu, deocamdată, despre cine este vorba. Şi asta, pentru asupra băr-batului nu s-au găsit acte sau alte îns-crisuri din care să se poate afla identi-tatea sa. De asemenea, nici circums-tanţele exacte în care a murit omul nusunt, momentan, cunoscute. Din pri-mele cercetări reiese că bărbatul afost lovit de un tren InterCity, ce cir-cula de la Arad la Deva, în noaptea desâmbătă spre duminică, înainte de ora03:00.
Cadavrul unui bărbat, descoperit între şinelede cale ferată la Ilia. Nu se ştie încă cine e!
Pagina
77
Doc torii de laClinica de  TerapieIn tensi vã a Spi talului Jude þean  Timiºoara l-auconec ta t pe  tânãrul de  2 2 deani, su ferind de insu ficien þã respira torie se verã, la o ins tala þie carel-a a ju ta t sã respire
Pag ina
55
Pagina
22
POLIŢIŞTII ÎNCEARPOLIŢIŞTII ÎNCEARCĂ SĂ AFLE IDENTITCĂ SĂ AFLE IDENTIT A  A TEA UNUI HUNEDOREAN DETEA UNUI HUNEDOREAN DE APR APROO XIM XIMTIV 45 DE ANI, GĂSIT FTIV 45 DE ANI, GĂSIT F ĂRĂ SUFLARE, ÎN URMĂ CU C  ĂRĂ SUFLARE, ÎN URMĂ CU C TEV TEV  A ZILE A ZILE
Premieră medicală în România Premieră medicală în România 
 
La Curtea de Apel de la AlbaIulia s-a judecat ieri recursul pecare bărbatul l-a formulat împotri- va deciziei luată, sâmbăta trecută,de magistraţii Tribunalului Hune-doara, prin care a fost băgat dupăgratii. Instanţa din judeţul vecin adat un verdict favorabil bărbatu-lui. „Recursul formulat de incul-pat a fost admis”, a precizat, ieridupă-amiază, Cosmin Muntean,purtătorul de cuvânt al Curţii de Apel Alba Iulia.Mai mult decât atât, instanţade la Alba Iulia a decis să casezehotărârea Tribunalului Hunedoa-ra şi a dispus ca Ion Hobeanu săfie pus de îndată în libertate. „Ho-tărârea este definitivă, iar consi-derentele care au stat la bazaluării acestei decizii vor fi făcutepublice în zilele următoare”, amai spus Cosmin Muntean, purtă-torul de cuvânt al Curţii de Apel Alba Iulia.Procurorii nu s-au lăsat şi aumai făcut o încercare pentru cabărbatul să nu fie eliberat, însăpropunerea lor de arestare pre- ventivă a fost respinsă de judecă-torii de la Curte. Aşadar, Ion Ho-beanu a fost scos din arest. El vafi în continuare cercetat în starede libertate pentru infracţiunilede care este acuzat, respectiv vi-ol, incest şi rele tratamente apli-cate unui minor.
SUSŢINE CĂ NU E VINOVAT 
Bărbatul a declarat în faţa jur-naliştilor că este nevinovat. „Nurecunosc acuzaţiile ce mi-au fost aduse”, a susţinut acesta. Nu deaceeaşi părere sunt şi procuroriicare îl acuză că şi-a terorizat pro-pria fiică minoră pe perioada cât a stat cu ea în străinătate. Anche-tatorii spun că, faptele s-au petre-cut în 2009, după ce fata, pe atun-ci în vârstă de 11 ani, i-a fost în-credinţată prin ordonanţă preşe-dinţială, în urma divorţului defosta soţie. Imediat după ce a ob-ţinut custodia copilei, bărbatul aplecat la muncă în Cipru, luând-ocu el şi pe fată. Acolo ar fi supus-o unor abuzuri grave. Potrivit pro-curorilor, bărbatul a violat-o pecopilă şi o silea să facă de mânca-re şi curăţenie în casă, iar dacă seopunea era bătută cu pumnii şi pi-cioarele sau lăsată înfometată. „S-a stabilit că, pe timpul şederii înCipru, inculpatul a întreţinut cufiica lui minoră raporturi sexuale,împotriva voinţei ei, o obliga săfacă mâncare, şi curăţenie, o bă-tea cu pumnii şi picioarele, o lăsafără mâncare şi o supunea la oserie de alte violenţe şi abuzuri.Din expertiza medico – legală psi-hiatrică efectuată asupra minoreia rezultat faptul că aceasta esteun copil abuzat fizic, emoţional şisexual”, declara procurorul Adina Velescu, purtătorul de cuvânt alParchetului de pe lângă Tribuna-lul Hunedoara. Toată povestea a ieşit la ivea-lă, după ce, la întoarcerea în ţară,fata, care acum are 15 ani, i-a po- vestit mamei sale şi unei profe-soare tot coşmarul prin care a tre-cut din cauza tatălui ei. Bărbatul afost reţinut, iar sâmbăta trecută, Tribunalul Hunedoara a emis penumele lui un mandat de arestarepreventivă. Nemulţumit, Ion Ho-beanu s-a adresat Curţii de Apel Alba Iulia, atacând hotărârea judecătorilor hunedoreni cu re-curs,care fost admisieri.
D
escoperire macabră la in-trarea în staţia CFR din I-lia! Un bărbat, în vârstăde aproximativ 45 de ani, a fost găsit fără viaţă între şinele de ca-le ferată. Poliţiştii nu ştiu, deo-camdată, despre cine este vorba.Şi asta, pentru că asupra bărbatu-lui nu s-au găsit acte sau alte îns-crisuri din care să se poată afla i-dentitatea sa. De asemenea, nicicircumstanţele exacte în care amurit omul nu sunt, momentan,cunoscute. Din primele cercetărireiese că bărbatul a fost lovit deun tren InterCity, ce circula de la Arad la Deva, în noaptea de sâm-bătă spre duminică, înainte deora 03:00. Rămâne de văzut dacăîn acest caz este vorba despre unaccident sau o posibilă sinucide-re.
SEMNALMENTE
Poliţiştii urmează să stabileas-că în ce împrejurări a sfârşit băr-batul, dar, în primul rând, ei în-cearcă să afle identitatea acestu-ia, motiv pentru care fac un apella populaţie. „Până în prezent, i-dentitatea bărbatului nu a putut fistabilită. Acesta avea în jur de 45-50 ani, o înălţime de circa 1,79metri, o greutate de aproximativ 80 de kilograme, corpolenţă atle-tică, păr negru – ondulat, faţă o- vală, frunte lată, ochi căprui şimustaţă neagră coborâtă de lacolţul gurii. În momentul în careacesta a fost găsit decedat era îm-brăcat cu o pereche de pantalonitip sport din bumbac de culoareneagră, un tricou din materialtextil marca „Adidas”, de culoareroşie cu dungi bleumarin pe u-meri, peste care mai avea o bluzăneagră cu dungi albe şi o alta deaceeaşi culoare, neagră, cu fer-moar. Bărbatul mai avea o geacădin fâş gri închis cu maro, cu fer-moar şi căptuşeală în interior deculoare galbenă, iar în picioare e-ra încălţat cu pantofi gri închis cumaro. Pe cadavru nu au fost iden-tificate semne particulare sau ta-tuaje”, a declarat Bogdan Niţu,purtătorul de cuvânt al Inspecto-ratului de Poliţie al Judeţului(IPJ) Hunedoara.Poliţiştii fac un apel la persoa-nele care pot oferi informaţii utileidentificării bărbatului să apelezenumărul unic de urgenţă 112 sausă contacteze Postul de Poliţie Transporturi Feroviare Deva.
 Ramona Şt Ramona Ştef ef anan
2
Servus Hunedoara
Au furat ţigări, cafea şi băuturi alcoolice dintr-un magazin din piaţa din Brad
Doi puşti din Brad sunt cercetaţi penal de poliţişti, după ce au intrat prin efracţie în incinta unui magazin aflat în piaţa agroalimen-tară din oraş, de unde au furat ţigări, cafea şi băuturi alcoolice. Furtul a fost observat de paznicul pieţei, care a văzut că fereastra mag-azinului cu pricina era deschisă şi a anunţat repede poliţia. Oamenii legii au reuşit să-i prindă pe cei doi hoţi, unul de 15 ani, iar celălalt cu doi ani mai mare decât el, iar acum îi cercetează în libertate pentru furt calificat. Din întreaga pagubă creată patronului magazinului,estimată la suma de 3.000 de lei, s-a reuşit recuperarea a circa 80 la sută.
Actualit
 
ate
Nr. 2201, Miercuri, 13 februarie 2013
 D N7: De va-Sânu ha lm  -Simeria D J687:Crist ur- Hunedoara D J687:Hunedoara - Hăşda D N66:Că lan  - Băcia D N7:Mintia- Veţe l D N 7: Veţe l-Leşnic D N7:Leşnic-Săcămaş D N7:I lia  -Gurasada D N 7: Gurasada  - Burjuc D N7:Burjuc -Zam De va:Ca leaZarandu lui-Sântu ha lm D N 76:Căine lu lde Jos - Be jan Petroşanipe  D N 66 şi B -du l1  Decem brie
RadarRadare13 februariee 13 februarie
Sursa: IPJ Hunedoara
)
www.servuspress.ro
D
oi tineri, unul de 18 ani,iar celălalt de 21 de ani,ambii din Lupeni, au fost reţinuţi şi riscă să ajungă în spa-tele gratiilor, după ce poliţiştii austabilit că au furat din cinci socie-tăţi comerciale, precum şi dintr-un cabinet de avocatură din loca-litate. Cei doi au fost prinşi în ur-ma unei acţiuni pe care oameniilegii au organizat-o în urmă cu do-uă zile la Lupeni.Potrivit lui Bogdan Niţu, pur-tătorul de cuvânt al Inspectora-tului de Poliţie al Judeţului (IPJ)Hunedoara, faptele au fost comi-se în perioada septembrie 2012-februarie 2013. „În urma cercetă-rilor efectuate, poliţiştii au stabi-lit că cei doi suspecţi au pătrunsîn locaţiile menţionate prin forţa-rea sistemelor de închidere ale u-şilor de acces şi au sustras ţigări,bani şi aparatură electronică, cau-zând un prejudiciu total în valoa-re de 37.810 de lei, din care s-a re-uşit, până în prezent, recupera-rea a aproximativ 80 la sută”, adeclarat sursa citată.Cei doi tineri au fost prezen-taţi judecătorilor cu propunerede arestare preventivă.
 Ramona Şt Ramona Ştef ef anan
LI S-LI S-A ÎNFUNDA ÎNFUNDAA T! T!
Doi tineri au fost reţinuţi, după ce au furat din cincifirme şi dintr-un cabinet de avocatură din Lupeni
Poliþiºtii zic cã aceºtia sustrãgeau, în special, bani ºi aparaturã electronicã
 P  P oliţiştii încear oliţiştii încear că să af că să af le identit le identit at at ea unui hunedor ea unui hunedor ean de apr ean de apr oo ximativ ximativ45 de ani, găsit fără suf 45 de ani, găsit fără suf lalae, în ur e, în ur mă cu cât mă cu cât eevva zilea zile
Cadavrul unui bărbat, descoperit între şinelede cale ferată la Ilia. Nu se ştie încă cine e!
Omul nu avea asupra sa niciun document din care sã se poatã afla numele lui
 Dudecizia de Dudecizia deinitivă a Cur initivă a Cur ţii de Apel Alba Iulia,ţii de Apel Alba Iulia,
 
„Nu recunosc acuzaţiile!”, a declarat el
Ion Hobeanu, hunedoreanul învinuit că şi-a transformat fiica în sclavă, a fost pus în libertate
Bãrbatul de 59 de ani a fost scos, ieri, din arest, unde a stat trei zile. Acest lucru s-a întâmplatdupã ce magistraþii instanþei superioare din judeþul vecin au dat un verdict în favoarea sa
D
upă ce a stat închistrei zile în arestul po-liţiei, sub acuzaţia căşi-ar fi violat propria fiică, arfi maltratat-o şi ar fi înfome-tat-o, pe perioada cât a stat cuea în Cipru, Ion Hobeanu,bărbatul de 59 de ani, din Hu-nedoara, a fost pus în liber-tate ieri. Decizia a fost luatăde instanţa de la Curtea de A-pel Alba Iulia şi este definiti-vă.
 
 Ramona Şt Ramona Ştef ef ananamonastamonastef ef an@ser an@ser vusvus pr  pr ess.r ess.r oo
După ce Curtea de Apel de la Alba Iulias-a pronunţat, poliţiştii i-au scoscătuşele lui Ion Hobeanu
(foto) 
uunî nsuţ  ă uu  ss  nî n sţ    ns 
 
După ce Vasile Blaga, actualullider al formaţiunii politice a a-nunţat că se va înscrie în compe-tiţie pentru încă un mandat, ieri aieşit la rampă şi deputatul ElenaUdrea. Aceasta a declarat că s-agândit foarte bine şi a decis săcandideze la şefia PDL. Funcţiade preşedinte al PDL va fi „pusăla bătaie” în 23 martie în cadrul u-nei Convenţii Naţionale. Deciziilefinale referitoare la Convenţia Na-ţională vor fi luate de ConsiliuluiNaţional de Coordonare care se va întruni în 23 februarie.
REACŢII LOCALE
 Vestea candidaturii Elenei U-drea la şefia PDL a stârnit reacţiidiferite din partea unor lideri de-mocrat -liberali din judeţul Hune-doara. Care au fost acestea citiţiîn rândurile de mai jos:Dorin Gligor, preşedintele Or-ganizaţiei Judeţene Hunedoara aPDL: „Ca să participi la o compe-tiţie, trebuie mai întâi să te înscri.Elena Udrea şi-a exprimat dorinţade a candida, însă mai trebuie săse înscrie în competiţie. Eu sunt de părere că pro-blemele unuipartid nu se re-zolvă prin de-semnarea unuinou preşedintecăruia să-i arun-căm în braţe toa-te problemele şi să-l pune să le re-zolve, iar dacă ne dă şi funcţii în-seamnă că e un lider bun. PDL es-te un partid democrat, deci ori-cine poate candida. Însă, odată cucandidatura sa, Elena Udrea tre-buie să depună şi un program. Să vedem cu ce va veni doamna U-drea. Până nu văd acest program,nu pot să spun dacă o votez saunu”.Mircia Muntean, deputat PDLde Hunedoara: „Într-o democraţieaşa cum e în PDL, competiţiaeste deschisă tuturor. Deci, can-didatura doamnei Udrea este unanormală. Sunt prea nou în PDL,aşa că nu mă pot pronunţa dacăElena Udrea poa-te sau nu să con-ducă acest par-tid.” Viorel Arion, primarulmunicipiului Hunedoara: „Sincersă fiu, acum aflu de candidaturaElenei Udrea. Dar e normală,oricine poate candida, competiţiaeste deschisă tuturor. Eu o cu-nosc şi pe Elena Udrea şi pe Vasi-le Blaga şi pot să spun că amân-doi sunt capabili să conducă PDL.Însă, trebuie să le văd progra-mele. Nu m-am gândit dacă aş vo-ta-o sau nu pe Elena Udrea”.
Servus Hunedoara
3
S-au terminat dozele de vaccin antigripal în judeţ
Potrivit datelor centralizate de Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Hunedoara, în perioada 05 – 11 februarie numărul infecţiiloracute respiratorii înregistrate în judeţ a fost de 1.682 cazuri, în creştere faţă de aceeaşi săptămână din 2012. Cazurile de pneumoniiînregistrate în aceeastă perioadă au crescut cu peste 50 la sută faţă de anul trecut. Pe parcursul campaniei de imunizare antigripalăgratuită a populaţiei în judeţ au fost vaccinaţi 14.350 de hunedoreni, atât din cadrul spitalelor, a unităţilor sociale, cât şi la medicii defamilie. Momentan, pe teritoriul judeţului nu mai există pe stoc vaccinuri antigripale.
Actualitate
Nr. 2201, Miercuri, 13 februarie 2013
)
www.servuspress.ro
 
LICITAŢIE PUBLICĂ 
HUNEDOARA, zona Arenei, APARTAMENT de 3 camere, în suprafaţă de 58,82mp, etaj 9/10, construcţie 1970. Preţ pornire: 68.025 RONHUNEDOARA, zona Micro III Dunărea, APARTAMENT de 2 camere, în suprafaţăutilă de 46 mp, parter/4, construcţie 1966. Preţ pornire: 50.250 RONDEVA, zona Piata Arras, APARTAMENT de 2 camere, în suprafaţă de 51 mp, etaj3/4, construcţie 1983. Preţ pornire: 122.700 RONHUNEDOARA, zona Micro III, GARSONIERĂ, suprafaţă utilă de 24.55 mp, etaj4/4, construcţie. Preţ pornire: 51.100 RONHUNEDOARA, zona Micro 5/1, APARTAMENT de 2 camere, în suprafaţă utilă de49.29 mp, etaj 1/4, construcţie 1983. Preţ pornire: 115.300 RONDEVA, zona Decebal, APARTAMENT de 3 camere, suprafaţă utilă 67 mp, etaj1/8, construcţie 1980. Preţ pornire: 153.700 RON
PESTE 500 DE PROPRIETĂŢI ACCESIBILE:www.smarthousing.roInformatii la: 0755.020.155; office@vbservices.ro
telefon: (021) 402 10 70fax: (021) 402 10 72 e-mail:pnl@cdep.ro
12 februarie 2013
COMUNICAT DE PRESĂ 
Ca deputat al Partidului Naţional Liberal,dar şi ca simplu cetăţean al acestei ţări dorescsă îmi exprim îngrijorarea şi dezamăgirea faţăde demersul prin care unul dintre cei mai per-formanţi miniştri ai Cabinetului Ponta, doamnaMariana Câmpeanu, a fost transformat într-un„caz” de către unele instituţii de presă. Situaţiaeste cu atât mai gravă cu cât au fost vehiculateinformaţii neverificate, dovedite a fi complet false şi insinuări rupte din context, aducându-se mari prejudicii de imagine unui demnitar alstatului român care şi-a îndeplinit cu responsa-bilitate atribuţiile.Doamna Mariana Câmpeanu reprezintăcetăţenii judeţului Hunedoara cu onestitate şiimplicare încă din anul 2010. În toată aceastăperioadă, oamenii din judeţ au găsit în parla-mentarul Mariana Câmpeanu un sprijin şi un model de comportament public şi politic. Tocmai de aceeaeste regretabil şi lamentabil demersul unor jurnalişti de a ataca nejustificat şi fără probe oameni politici caMariana Câmpeanu şi Crin Antonescu – lideri care s-au dovedit de-a lungul timpului nu doar intoleranţi cichiar incompatibili cu orice formă de corupţie. Acest atac nu pare a fi doar o simplă coincidenţă sau o dovadă de nepricepere şi neprofesionalism. Tocmai de aceea, acţiunea unor jurnalişti de a denigra sau chiar de a servi unor interese de defăimare aunor lideri autentici trebuie să fie aspru sancţionată moral. Am fost printre cei care au susţinut că nu trebuie să existe o lege a presei – instrument prin care sepoate îngrădi libertatea de exprimare şi informare. Îmi menţin acest punct de vedere, dar în egală măsurăcred că trebuie să funcţioneze un cod deontologic care să limiteze acţiunile prin care se aduce o atingeregravă imaginii unor oameni pentru care binele cetăţeanului şi al ţării este un crez fundamental. Având în vedere că în presa din România astfel de incidente nu constituie o regulă de funcţionare, ci oexcepţie – o malformaţie, cred cu tărie că breasla jurnaliştilor ar trebui să fie prima care să sancţionezeastfel de atitudini şi să impună un cod de conduită profesională care să o menţină deasupra oricărorinterese partizane.
Ţîmpău Radu BogdanDeputat PNL 
S
ute de elevi din Valea Jiuluinu mai merg la şcoală în ur-ma valului de viroze înre-gistrat în ultima perioadă. Pentrucă sistemul medical este maimult decât încurcat, profesorii facapel către părinţi să nu-şi mai tri-mită copiii bolnavi la cursuri.
COADĂ LA MEDICIIDE FAMILIE
În municipiul Petroşani sunt clase în care mai merg doar jumă-tate dintre copii la cursuri, iarprofesorii fac un apel dispe-rat către părinţi. „Se parecă, în ultima vreme chiar s-au amplificat şi sunt mult mai multe cazuri de copiicare au gripă, viroză şi noichiar rugăm părinţii ai cărorcopii sunt bolnavi să îi ţină acasă,pentru că fiecare colectiv e în pe-ricol, dacă fiecare copil bolnav a- junge în contact cu cei sănătoşi”,a declarat Nicoleta Demeter, di-rectorul Şcolii Generale „I.G. Du-ca” din Petroşani.Într-o singură săptămână, în judeţul Hunedoara au fost înre-gistrate peste 1.000 de cazuri de viroze, majoritatea fiind la copii.Fiecare părinte,când vede că are co-pilul bolnav caută să a- jungă la medicul de familie. Doarcă aici trebuie să fie printre pri-mii 20 de pacienţi, ca să poatăavea succesul de primi o reţetăgratuită. „Am mers cu copilul lamedicul de familie şi acesta mi-azis că, întrucât nu am fost pro-gramat în primii 20, nu pot primireţetă şi am doar privilegiul de a-l consulta. Putea să mă progra-meze doar la finele săptămânii,dar cum să aştept atât de mult?”,spune un părinte.Elevii ar mai avea o şansă: me-dicul de la cabinetul şcolar. Daraici, doar dacă vine lunea cândmedicul are program 4 ore.„Doamna doctor vine doar luni, 4ore, iar în alte zile nu poate. Încazul în care vine un copil zgâriat,îi dau eu primul ajutor, iar dacă egrav, chem salvarea”, spune asis-tenta de la un cabinet şcolar.
 Diana Mitr  Diana Mitr acheache
ABSENŢI PE BANDĂ RABSENŢI PE BANDĂ RULANTULANTĂĂ
ªcolile din Valea Jiului,„lovite” de infecþiile respiratorii
Deºi cam „bate vântul” prin clase, profesorii îi sfãtuiesc pe pãrinþi sã-ºiþinã acasã copiii „rãciþi” pentru a nu-i îmbolnãvi ºi pe cei sãnãtoºi
ă î  ţ n   mu, nu  ă n ş
 ÎNCEAR ÎNCEARCĂ ŞI CU O FEMEIE... PREŞEDINTE?CĂ ŞI CU O FEMEIE... PREŞEDINTE?
Liderii PDL Hunedoara o acceptă peElena Udrea, dar îi aşteaptă programul
upta pentru şefia PDL se anunţă a fi una inte-resantă, cel puţin dacăluăm în considerare „numelegrele” din partid care şi-au a-nunţat, până acum, candidatu-ra la postul de preşedinte.
Oana BimbiricăOana Bimbiricăoanabimbirica@ser oanabimbirica@ser vusvus pr  pr ess.r ess.r oo
martie va avea loc Convenţia Naţională a PDL 
 În 23
Elena Udrea – un posibil urmaş al luiBăsescu la conducerea PDL

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->