Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
35Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nota Fail Meja

Nota Fail Meja

Ratings:

4.88

(1)
|Views: 4,033|Likes:
MPK & FM
MPK & FM

More info:

Published by: Mohamad Shuhmy Shuib on Jan 23, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2012

 
 
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran AwamBilangan 8 Tahun 1991
Panduan MengenaiManual Prosedur Kerja dan FailMeja
Tujuan
Memberi panduan untuk Ketua-Ketua Jabatan berhubung dengan penyediaan ManualProsedur Kerja dan Fail Meja bagi pegawai dan staf masing-masing. Panduan ini bertujuanuntuk membantu Ketua-Ketua Jabatan menyediakan Manual Prosedur Kerja (MPK) dan FailMeja (FM) dengan lebih berkesan dan berkualiti.
Latar Belakang
Manual Prosedur Kerja adalah sebuah dokumen rujukan bagi peringkat jabatan/pejabat,mengandungi fungsi dan objektif rasmi pejabat, prosedur-prosedur yang jelas serta pegawaidan staf yang bertanggungjawab bagi melaksanakan tiap-tiap aktiviti yangdipertanggungjawabkan. Dokumen ini adalah rujukan utama yang akan membantu jabatan/pejabat berfungsi dengan cekap dan berkesan.Keterangan mengenai fungsi dan objektif rasmi yang sejelasjelasnya dan diketahui secaradekat dan terperinci oleh setiap anggota jabatan/pejabat akan membolehkan merekamelaksanakan tugas dengan lebih berkesan. Prosedur kerja yang terperinci serta penentuantanggungjawab yang jelas pula akan juga membantu pegawai dan staf menjalankan tugasmasing-masing dengan lebih cekap dan teratur.Fail Meja pula adalah dokumen rujukan bagi peringkat individu/ jawatan. Dokumen ini,antara lain, mengandungi carta jabatan/ pejabat yang menunjukkan kedudukanindividu dalam jabatan/pejabat berkenaan, objektif Jabatan dan Bahagian di mana individuini ditempatkan serta prosedur kerja yang terlibat dengan jawatan individu yang berkenaan.Bimbingan dan Latihan Awal 2008
1
 
Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja adalah alat pengurusan yang dapat menyumbangkepada peningkatan kecekapan serta keberkesanan jabatan/pejabat.
Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja
Panduan mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja mengandungi penjelasan mengenaiempat perkara iaitu:
Konsep dan rasional penyediaan Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja
Kandungan Manual Prosedur Kerja
Kandungan Fail Meja
Penyediaan Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja
Konsep Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja
 MPK dan FM adalah dua dokumen rujukan rasmi yang perlu ada dalam sesebuah jabatan/pejabat. Kedua-dua dokumen ini adalah alat pengurusan penting yang dapatmenyumbang kepada peningkatan produktiviti jabatan/pejabat keseluruhannya.MPK adalah dokumen rujukan untuk peringkat jabatan/ pejabat. Ia mengandungi maklumatyang memberi gambaran menyeluruh mengenai jabatan/pejabat, seperti sejarah danrasional penubuhan jabatan/pejabat, objektif, fungsi, prosedur dan pegawai/staf yangbertanggungjawab melaksanakan prosedur tersebut.Maklumat mengenai sejarah dan rasional penubuhan jabatan/ pejabat akan membolehkanindividu dalam jabatan/pejabat mengetahui mengapa jabatan/pejabat ditubuhkan danapakah harapan-harapan jabatan/pejabat terhadap mereka. Maklumat mengenai objektif dan fungsi utama jabatan/pejabat pula akan membolehkan individu dalam jabatan/ pejabatmengetahui tujuarah yang perlu diikuti dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Penetapan fungsi jabatan/ pejabat serta pembahagian aktiviti yang jelas antarabahagian dan unit di bawah jabatan/pejabat membolehkan setiap individu di dalam jabatan/pejabat jelas mengenai parameter tugas masing-masing dengan tepat di sampingmengetahui tugas-tugas bahagian/ unit/ individu lain dalam jabatan/pejabat.MPK mendokumentasikan secara sistematik susunan cara bekerja. Tiap-tiap kerjamempunyai proses dan peraturan yang tertentu. Kerja yang dijalankan dengan tidakmengikut proses dan peraturan yang telah ditetapkan boleh menimbulkan kelewatan,pembaziran masa dan ketidakcekapan. Bagi membolehkan kerja dibuat dengan tepat dancekap, satu cara yang sistematik perlu diwujudkan. Adalah penting proses, peraturan,pegawai yang bertanggungjawab dan hubungan kerja di antara pegawai dikenalpasti,disusun dan dibukukan dengan jelas supaya ia dapat dijadikan sebagai bahan rujukan. Carabekerja yang jelas dan teratur akan meningkatkan produktiviti jabatan/pejabat. Bagimenyenangkan rujukan, tiap-tiap Ketua Bahagian perlu dibekalkan dengan MPK.FM pula berperanan untuk meningkat kecekapan dan keberkesanan tiap-tiap seorangindividu dalam jabatan/pejabat. Untuk tujuan ini FM dirangka khusus untuk memberikanpanduan terperinci mengenai semua tugas yang dijalankan oleh seseorang individu setiaphari. Asas FM adalah senarai tugas dan tanggungjawab seseorang individu dalam jabatan/pejabat. Rangkaian prosedur dan senarai semak (checklist) yang terdapat dalam FMBimbingan dan Latihan Awal 2008
2
 
adalah garis panduan langkah demi langkah yang dapat memandu setiap individumenjalankan tugas mereka dengan cekap. Peruntukan kuasa dan undang-undang yangterlibat dengan tanggungjawab seseorang individu juga dimuatkan dalam FM. Objektif  Jabatan, objektif Bahagian dan Unit serta carta yang menunjukkan kedudukan individudalam Bahagian atau Unit masing-masing akan membantu individu- individu memahamiperanan mereka dalam jabatan/pejabatMPK dan FM juga berguna sebagai alat latihan terutama kepada pegawai baru dilantik ataupegawai yang baru ditukarkan ke sesuatu jabatan/pejabat. Biasanya pegawai- pegawai inisukar memahami kerja baru mereka dan kerapkali mengambil masa yang panjang untukmempelajari cara-cara menjalankan tugas. Didapati mereka banyak bergantung kepadapengalaman rakan-rakan yang terdahulu dan tiada satu dokumen rasmi yangmenyenaraikan susunan kerja yang tertib untuk dirujuk.MPK adalah untuk rujukan semua pegawai/staf. Hanya satu MPK akan disediakan bagi satu jabatan/pejabat. Fokus utama MPK adalah jabatan/pejabat dan tujuan penyediaan danpenggunaannya adalah untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan jabatan/pejabatkeseluruhan. Sementara fokus utama FM adalah individu dan tujuan penyediaan danpenggunaannya adalah untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan tugas yangdilaksanakan oleh individu. FM perlu disediakan untuk semua individu/jawatan dalam jabatan/pejabat.Penyediaan MPK dan FM membawa beberapa kebaikan seperti berikut:a.Merekodkan semua prosedur dan peraturan kerja untuk dijadikan rujukan rasmi;b.Mewujudkan keseragaman dalam cara menjalankan kerja;c.Menentukan peraturan jabatan/pejabat dipatuhi;d.Mengurangkan kesilapan-kesilapan operasi semasa menjalankan tugas;e.Memendekkan masa latihan bagi pekerja-pekerja baru;f.Menyenangkan pertukaran pekerja-pekerja dari satu jabatan ke jabatan lain;g.Menyenangkan kajian ke atas sistem kerja dan membolehkan pembaikan sistemdibuat;h.Mengurangkan arahan-arahan lisan mengenai cara menjalankan kerja; dani.Menjelaskan kuasa dan hubungan kerja dengan pegawai-pegawai lain.
Pelaksanaan KMK 
Latar Belakang Jabatan/Pejabat
: Latar belakang jabatan/pejabat mencatatkan sejarahpenubuhan sesebuah jabatan/pejabat. Maklumat-maklumat seperti tujuan dan mtlamat jabatan/pejabat ditubuhkan serta akta atau perundangan yang berkaitan akandikandungkan di dalam latar belakang ini. Maklumat-maklumat di dalam latar belakangboleh dijadikan asas untuk membentuk strategi bertindak jabatan/pejabat. Ia juga menjadisumber rujukan utama ke arah membentuk dan menyusun struktur, fungsi dan objektif  jabatan/pejabat. Selain daripada itu maklumat-maklumat tersebut juga dapat membantupara penyelidik dan mereka yang berminat untuk mengetahui dan mendapatkan bahan-bahan mengenai sesebuah jabatan/ pejabat.
Objektif Jabatan/Pejabat
: Objektif jabatan/pejabat adalah kenyataan mengenai apa yanghendak dicapai oleh sesebuah jabatan/pejabat iaitu selaras dengan matlamatpenubuhannya. Objektif jabatan/pejabat amat penting kerana ia menjelaskan dengan tepatBimbingan dan Latihan Awal 2008
3

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mohd Sobri added this note
salam bole tlg emailakn :mrcool_goodbye@yahoo.com.tq..
Qaseh Atiyah liked this
Ram Zie liked this
Wong Jen Ni liked this
Wan Amirah Akmal liked this
Wan Amirah Akmal liked this
Wong Jen Ni liked this
Wan Amirah Akmal liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->