Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
instalatii

instalatii

Ratings: (0)|Views: 23|Likes:
Published by Apostol Paula
Atesta profesional
Atesta profesional

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Apostol Paula on Feb 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2014

pdf

text

original

 
Argument
 
Prin studii s-a constatat ca iluminatul influenează direct calitatea muncii. Un
ț
 iluminat bun (corect dimensionat ) contribuie la diminuarea oboselii ochilor , la creterea
ș
 eficientei şi calităţii acesteia, implicit la micorarea riscului de accidente de munca. Deosebim
ș
 iluminatul natural (lumina zilei) şi iluminatul artificial (surse de lumina electrice).Când lumina este trimisa pe suprafaa de iluminat, iluminarea se numeşte directa ,
ț
 iar când este reflectata de perei şi tavan este iluminare indirecta . In ateliere se recomandă
ț
 iluminatul mixt (direct combinat cu indirect), fiind tipul de iluminat optim. In cazul unor lucrări de mare precizie se recomanda iluminatul local realizat de corpul de iluminat montatechiar pe standul de lucru.Pentru a fi un iluminat corespunzător se calculează in prealabil numărul de corpuride iluminat şi nivelul de iluminare al acestora in raport cu mărimea suprafeei de iluminat şi
ț
 natura activităii. De menionat ca un iluminat oprea puternic este dăunător.
ț ț
Iluminatul electric se realizează cu ajutorul unor corpuri de iluminat in care semontează lămpi, instalaia fiind alimentata de la un tablou de distribuţie prin conductoare de
ț
 cupru izolate (FY) sau de aluminiu (AFY). Instalaia se poate executa îngropat (in tencuiala)
ț
 sau aparent (conductor protejat in tub de protecie fixat pe perei şi tavan).
ț ț
Fenomenele folosit în prezent pentru producerea de lumină sunt: incandescenţa şiluminiscenţa.Incandescenţa este starea unui corp, care datorită temperaturii ridicate la care se află,emite radiaţii şi în domeniul vizibil.Luminescenţa – este proprietatea unor substanţe de a emite radiaţii vizibile, datorităexcitării atomilor şi moleculelor lor pe altă cale decât prin încălzire (lumină rece).În funcţie de natura energiei primare, care excită electronii, luminescenţa poate fi demai multe feluri: fotoluminescenţa, electroluminescenţa, etc.În mod curent se foloseşte fenomenul de fotoluminescenţă, în care caz excitareaelectronilor este produsă de radiaţii electromagnetice.
4
 
Fenomenul de electroluminescenţă constă în producerea luminii sub influenţaşocurilor provocate de particule încărcate electronic şi ioni – care se mişcă într-un câmpelectric.În funcţie de durata luminescenţei dudispariţia sursei de radiaţii excitatoare,fotoluminescenţa este de două feluri:
-
fluorescenţă, când remanenţa este de ordinul (10
-8
- 10
-5
) secunde şi
-
fosforescenţă, când remanenţa este 10
-5
secunde.Fluorescenţa este un fenomen specific unor lichide sau gaze, iar fosforescenţa este specificăunor cristale si pulberi de cristale.Luminoforul este o substanţă care are proprietatea de a emite unde luminoase când seaflă sub acţiunea unor radiaţii electromagnetice, a electronilor sau ionilor.Emisia luminoasă a tuburilor luminiscente cu descărcări electrice în gaze este o formăde fotoluminescenţă, determinată de acţiunea radiiilor ultraviolete produse prinelectroluminescenţa, asupra stratului de luminofor depus pe suprafaţa interioară a tubului dedescărcare.Primele izvoare electrice de lumină utilizate pentru iluminatul artificial au fost lămpilecu incandescenţă, la care elementul principal îl constituie filamentul din metal sau cărbune.Filamentul încălzit pe seama efectului Joule – Lenz, transformă energia electrică în energieluminoasă.In construciile moderne se prefera a doua varianta care permite depistarea şi
ț
 remedierea cu uurina a efectelor.
ș ț
Pentru comanda aprinderi, respectiv stingeri lămpilor, se intercalează pe conductorulde faza un întrerupător sau un comutator de iluminat.
5
 
Cap. 1. Instalatii electrice de joasa tensiune pentru iluminat
I.1. Noţiuni de luminotehnicaLuminoteca
este un domeniu al stiintei care se ocupa cu studiul iluminatului ; acestaeste deosebit de important in activitatea omului. Multa vreme omul si-a desfasurat activitateanumai la lumina naturala. din dorinţa de a-si desfasura activitatea si pe durata in care luminanaturala era insuficienta sau in locurile fara lumina naturala. omul a descoperit si perfecţionatin timp sursele de iluminat artificial. Începând din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, auapărut sursele de lumina electrice, care s-au perfecţionat intr-atât, încât in prezent iluminatulartificial este practic in totalitate electric.Din studiile care s-au făcut, a rezultat ca iluminatul influienteaza direct calitateamuncii depuse de om. Astfel, un iluminat bun (corect dimensionat, executat si intretinut )contribuie la diminuarea oboselii (in special ochilor)in timpul lucrului, la ridicarea calitatii produselor realizate, la mărirea productivitatii muncii, la diminuarea numărului de accidente demunca etc. prin studii si cecetari s-au stabilit condiţiile concrete – cantitative si calitative – pecare trebuie sa le îndeplinească iluminatul pentru fiecare loc de munca. Aceste condiţii(cuprinse in norme si standarde) au un caracter tehnico-economic si de aceea ele diferă relativmult de la tara la tara.
I.2. Lumina – radiaţie vizibila
Obiectele înconjurătoare devin vizibile datorita radiaţiei electromagnetice emise saureflectate de către acestea si care este interceptata de câtre organul vederii.
6

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->