Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
089 What is Salaah?

089 What is Salaah?

Ratings: (0)|Views: 7|Likes:
Published by Imtiaz Muhsin

There are over 6,000 Aayaths in the Quran, surely it must be very difficult to keep track of all these signs and try to identify, recognize and read all these signs?

But then these 6,000 plus Aayaths were revealed over a period of 23 years!

So the calculation! 6,236 Aayaths of the Quran, revealed over 23 years.

Assuming that each year was a complete 365 days, then we obtain the figures; 6,236 Aayaths revealed in 8,395 days

Which again works out to, an average of 271 Aayaths every 365 days, or 271 Aayaths per year.

Which again works out to, an average of 22 Aayaths a month or 5 Aayaths a week. Just 5 Aayaths a week.

Remember this is just an approximation, an overall average.

So what would the Muslims of that time have to do, they would have to think deeply and in that process memorize about just 5 Aayaths a week or let us say 1 Aayath a day!

There are over 6,000 Aayaths in the Quran, surely it must be very difficult to keep track of all these signs and try to identify, recognize and read all these signs?

But then these 6,000 plus Aayaths were revealed over a period of 23 years!

So the calculation! 6,236 Aayaths of the Quran, revealed over 23 years.

Assuming that each year was a complete 365 days, then we obtain the figures; 6,236 Aayaths revealed in 8,395 days

Which again works out to, an average of 271 Aayaths every 365 days, or 271 Aayaths per year.

Which again works out to, an average of 22 Aayaths a month or 5 Aayaths a week. Just 5 Aayaths a week.

Remember this is just an approximation, an overall average.

So what would the Muslims of that time have to do, they would have to think deeply and in that process memorize about just 5 Aayaths a week or let us say 1 Aayath a day!

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Imtiaz Muhsin on Feb 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2013

pdf

text

original

 
0
26 \b`t fs S`k``b1
 
CTKXT_D AI FSK@E
 
26 \b`t fs S`k``b1
 
Fetf`z Eubsfj>3%@ul%0?
Xbd e`fj aomdctfvd ai tbdsd t`kgs "`jh tbdrdiard tbd scrfpts ai tbdsd t`kgs&+ fs ta stfeuk`td tbfjgfjl*Sdjsfokd+ r`tfaj`k `jh kalfc`k tbfjgfjl* Sa+ ey edss`ld+ tbfjg+ tbfjg ) tbfjg!Od sdjsfokd+ od r`tfaj`k `jh od kalfc`k*
 
?
26 \b`t fs S`k``b1
 
^kd`sd Jatd
0*
 
F b`vd b`h tbd lrd`t prfvfkdld+ "sfjcd @ul ?>0>&+ ai prdsdjtfjl t`kgs aj tbd wddgky _`hfa ^ralr`e
‒Cukturd ai Fsk`e‖
W
Dvdry Irfh`y 2 ta 2*3> pe+ _`hfa Srf K`jg` % IE 6<*8
U?*
 
Sfjcd tbdsd `rd _`hfa X`kgs+ F rdidr ta+ ar `hhrdss tbd `uhfdjcd `s ‒kfstdjdrs‖
 3*
 
F `e wdkk `w`rd tb`t tbd `uhfdjcd ta tbdsd t`kgs waukh cajsfst ai pdapkd odkajlfjl ta ` v`rfdty ai i`ftbs* Sa `s ta e`gd pdapkd ai `kk i`ftbs iddk fjckuhdh+ F vdry aitdj usd warhs `jh j`eds tb`t `rdcaeeaj ta `kk rdkflfajs*8*
 
Iar tbdsd rd`sajs+ F usd tbd j`ed LAH+ `s wdkk `s @or`b`e+ Easds+ Mdsus dtc `s wdkk `s tbdj`eds @kk`b+ For`bfe "@k`fbfs S`k``e&+ Eaas` "@k`fbfs S`k``e&+ D`s` "@k`fbfs S`k``e& dtc4*
 
Euskfes oy b`oft usu`kky s`y ‒S`kk`kk`bu @k`fbfw`s`kk`e‖+ wbdj tbd j`ed ai ^rapbdt Eub`ee`hfs edjtfajdh+ `jh ‒@
k`fbfs S`k``e, wbdj tbd j`ed ai ` ^rapbdt fs edjtfajdh* Bawdvdr+ fj tbdsdsdrfds ai t`kgs F b`vd rdhucdh tbd usd ai tbdsd pr`ydrs ) s`yfjls ta tbd o`rd efjfeue*9*
 
Euskfes+ `ksa oy b`oft+ usd ` jueodr ai @r`ofc pr`ydrs ar s`yfjls+ sucb `s @kb`ehukfkk`b+ Fjsb`@kk`b `jh sa aj* @l`fj+ F b`vd rdhucdh tbd usd ai tbdsd pr`ydrs ar s`yfjls ta tbd o`rd efjfeue*<*
 
Saedtfeds F b`vd ta wrftd @r`ofc warhs fj tbd Djlkfsb scrfpt*F b`vd hdvfsdh ey awj w`y ai wrftfjl @r`ofc fj Djlkfsb+ `s iakkaws7
tb s HBK B LbXB Ss HB] b LBS\
 
Fjiare`tfaj aj tbdsd t`kgs `kajl wftb `kk hawjka`h kfjgs c`j od iaujh aj ey aj ey Okal"bttp=fetf`ze*warhprdss*cae&
 
Xbd h`tds ar tbd scbdhukds ai tbdsd t`kgs c`j od vfdwdh aj tbd I`cdoaag ^`ld"bttp=www*i`cdoaag*caeFetf`zEubsfj<29&
 
Xbd Scrfpts ai tbdsd t`kgs c`j od hawjka`hdh irae www*ScrfoH*cae"www*ScrfoH*cae @utbar
 –
Fetf`z Eubsfj&
 
Xbd `uhfa ifkds ai tbdsd t`kgs c`j od hawjka`hdh irae VauXuod"VauXuod Cb`jjdk
 –
Fetf`z Eubsfj&
 
Xbd VauXuod Kfjg ta tbfs t`kg fs `t
@kk ^r`fsd `jh Xb`jgsfs hud ta @kk`b `jh @kk`b `kajd@kb`ehukfkk`b!^*S* Xbd pfcturd aj tbd cavdr fs ai tbd Easqud gjawj `s
E`gg``eus S`fiuhfj
`jh fs kac`tdh fjCakaeoa 0?+ fj Srf K`jg`*
 
3
26 \b`t fs S`k``b1
 
26 \b`t fs S`k``b1
Hd`r Irfdjhs+@ss`k`eu @k`fgue+@kb`ehukfkk`b+ ` idw wddgs `la+ F hfh
` t`kg tftkdh ‒Xbd Ouzz fj Edcc` `jh E`hfj`b‖
 Xbd praefjdjt id`turd ai tb`t t`kg w`s baw tbd Pur`j `jh tbd @`y`tbs ai tbd Pur`j stfeuk`tdh tbdtbfjgfjl pracdssds ai tbd odkfdvdrs fj Edcc` `jh E`hfj`b hurfjl tb`t ck`ssfc pdrfah*Xbd purpasd ai tb`t t`kg w`s ta stfeuk`td tbd efjhs ai kfstdjdrs fj ta tbfjgfjl*@ctu`kky tbd aomdctfvds ai `kk tbdsd t`kgs `rd ta stfeuk`td tbfjgfjl*@jyw`y+ wbfkst prdp`rfjl iar tb`t t`kg+ F `ksa b`h tbfs tbaulbt tb`t F sbaukh try ta hdeajstr`tdbaw tbaulbts b`vd oddj `jh sbaukh od stfeuk`tdh tbraulb tbd @`y`tbs ai tbd Baky Pur`j*Ifrst+ kdt ed rdc`kk saed ai tbd pafjts ai tb`t t`kg*F oraulbt up tbd i`ct tb`t tbdrd w`s ja wrfttdj Pur`j hurfjl tbd kfidtfed ai ^rapbdt Eub`ee`h"S`k&* Jat ajky w`s tbdrd ja wrfttdj Pur`j ta rdidr ta ar ta rd`h irae+ tbd ^rapbdt `s wdkk `s east ai bfscaep`jfajs wdrd fkkftdr`td+ fj tbd sdjsd tb`t tbdy caukh jat rd`h `jh wrftd scrfpts*Fj suppart ai tbfs pafjt+ F quatdh irae ` p`rt ai @`y`tb Ja ? ai Sur`b Muee`b+ Sur`b Ja 9?*"9?=?& Bd fs tbd Ajd wba r`fsdh `efhsttbd ujkdttdrdh pdapkd ` edssdjldr irae`eajl tbdesdkvdswba rdcftds ta tbde Bfs @`y`tb+Sa tbdj+ baw hfh tbdy rd`h tbd @`y`tbs ai tbd Pur`j1Xbdsd @`y`tbs wdrd rdvd`kdh ta tbd ^rapbdt oy @jldk Mforddk "@S&Xbd ^rapbdt rd`h ft ar rdcftdh tbdsd @`y`tbs ta bfs caep`jfajs `jh tbd caep`jfajs waukh rd`h
tbdsd @`y`tbs ar tbdsd Sfljs ai @kk`b irae tbd ‒Sfljs‖ tbdesdkvds
+ `jh fj tbfs pracdss tbdy waukhedearfzd tbasd @`y`tbs*Baw1F rd`h `j dx`epkd irae Sur`b @`k D Fer``j
 – 
kdt ed rd`h ft `l`fj+ tbfs fs @`y`tbs Ja 06>7"3=06>& Surdky+ fj tbd crd`tfaj ai tbdbd`vdjs `jh tbd d`rtb+ `jh fj tbd`ktdrj`tfaj ai jflbt `jh h`y+ tbdrd `rdsfljs iar tbd pdapkd ai wfshae+
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->