Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cultura Generala 2007

Cultura Generala 2007

Ratings: (0)|Views: 71|Likes:
Published by Dalv Aeniov

More info:

Published by: Dalv Aeniov on Feb 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2013

pdf

text

original

 
ACADEMIA NA
Ţ
IONAL
Ă
DE INFORMA
Ţ
IIADMITERE SEPTEMBRIE 2007CULTUR 
Ă
GENERAL
Ă
 
1. Din comportamentul prosocial nu face parte:a) simpatia b) ajutorareac) calomniad) sacrificiul2. O succesiune strict determinat
ă
de secven
ţ
e în rezolvarea unei probleme se nume
ş
te:a) sintez
ă
  b) abstractizarec) algoritmic
ă
 d) euristic
ă
 3. Apropierea în spa
ţ
iu a doi parteneri este specific
ă
pentru:a) reciprocitate b) proximitatec) nevoia de afiliered) nevoia de intimitate4. Existen
ţ
a unei tensiuni puternice la un examen este un obstacol:a) exterior  b) psihologicc) fiziologicd) material5. Comportamentul prosocial este acela care:a) vizeaz
ă
binele fizic
ş
i psihic al altor persoane b) are urm
ă
ri pozitive pentru propria persoan
ă
 c) vizeaz
ă
recunoa
ş
tere
ş
i recompens
ă
social
ă
 d) se realizeaz
ă
în situa
ţ
ii de urgen
ţă
 6. În seria sinonimic
ă
:
 îngrozitor, catastrofal, groaznic, dezastruos, fatal, teribil
sunt :a) 6 neologisme b) 5 neologismec) 4 neologismed) nici unul7. Din familia lexical
ă
a cuvântului
floare
nu fac parte:a) floricic
ă
  b) înfloritor c) flor 
ă
reas
ă
 d) floricultur 
ă
 8. Identifica
ţ
i seria care con
ţ
ine trei gre
ş
eli de acord:a) Pute
ţ
i s
ă
-mi indica
ţ
i o solu
ţ
ie mai accesibil
ă
? b) Fii amabil
ş
i las
ă
-m
ă
s
ă
m
ă
uit în biblioteca ta.c) Sunt un om care pot s
ă
fiu amabil cu oricine m
ă
solicit
ă
.d)
Ţ
ie înse
ţ
i
ţ
i-a pl
ă
cut aceast
ă
rochie.1
 
 9.
A posteriori
înseamn
ă
:a) dup
ă
consumarea faptelor  b) în urma unei neîn
ţ
elegeric) ob
ţ
inut în urm
ă
unei experien
ţ
ed) dup
ă
momentul vorbirii10. Identifica
ţ
i seria care con
ţ
ine o construc
ţ
ie incorect
ă
:a) I-am dat cartea unei prietene a mea. b) I-am dat cartea unei prietene de-a mele.c) I-am dat cartea unei prietene de-ale mele.d) I-am dat cartea uneia din prietenele mele.11. Identifica
ţ
i seria care con
ţ
ine adjective f 
ă
ă
grade de compara
ţ
ie:a) optim, proxim, incomparabil, anterior  b) întreg, albastru, vechi, maximc) viu, pozitiv, general, dr 
ă
gu
ţ
 d) viu, mort, inteligent, minim12. Cuvântul
fortuit
este sinonim cu :a) profetic b) for 
ţ
atc) întâmpl
ă
tor d) banal13. Sinonimul cuvântului
mutual
este:a) pe mute
ş
te b) reciprocc) convenabild) ascuns14. Indica
ţ
i seria de cuvinte care nu pot forma familii lexicale:a) înalt, sticl
ă
, smoal
ă
  b) cas
ă
, frate, bunc) pix, alb, ograd
ă
 d) pix, hiat, kilogram15. Formele duble de plural ale substantivelor :
curen
ţ
i/ curente, globi/ globuri, termeni/ termene
 a) sunt variante admise de limba literar 
ă
indicând acela
ş
i obiect b) sunt variante admise de normele limbii literare , indicând obiecte diferitec) sunt variante din care limba literar 
ă
admite o singur 
ă
form
ă
 d) sunt variante din care una este gre
ş
it
ă
 16. Numeralul ordinal corespunz
ă
tor lui
opt
este:a) o optime b) al optuleac) al opt
ă
lead) al optilea2
 
17. Cuvântul
anxietate
este sinonim cu :a) team
ă
  b) nedumerirec) stupefac
ţ
ied) neîn
ţ
elegere18. Enun
ţ
ul:
Nu f 
ă
 
ş
i tu ca tinerii care creaz
ă
într-una probleme
con
ţ
ine:a) dou
ă
gre
ş
eli b) o gre
ş
eal
ă
 c) nici unad) trei gre
ş
eli19. Sinonimul cuvântului
vindicativ
este :a) r 
ă
zbun
ă
tor  b) vindec
ă
tor c) pre
ţ
iosd) învecinat20. Perechile:
atlas/atlaz, aluzie/iluzie, eminent/iminent, garderob/garderob
ă
sunt:a) omonime b) sinonimec) paronimed) polisemantice21. Alege
ţ
i forma corect
ă
a cuvântului:a) pre
ş
eden
ţ
ie b) pre
ş
edin
ţ
iec) pri
ş
iden
ţ
ied) pre
ş
iden
ţ
ie22. Dintre enun
ţ
urile:
To
ţ
i vom pleca în zori. To
ţ
i ve
ţ
i pleca în zori. To
ţ
i vor pleca în zori.
:a) Sunt corecte primul
ş
i al treilea b) Este corect numai al treileac) Sunt corecte primul
ş
i al doilead) Nu este gre
ş
it nici unul23. Substantivul
erudi
ţ
ie
înseamn
ă
:a) proces de erodare b) înrudirec) cultur 
ă
vast
ă
într-un domeniud) specializare în domeniul erup
ţ
iilor 24. Identifica
ţ
i seria care con
ţ
ine cuvinte scrise gre
ş
it:a) înnot, înorat, înn
ă
lbit b) succint, complec
ş
i, arcticc) snop, r 
ă
st
ă
lm
ă
ci, creeaz
ă
 d) examen, alcool, repercusiune3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->