Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Istorie 2008

Istorie 2008

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by Dalv Aeniov

More info:

Published by: Dalv Aeniov on Feb 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/28/2014

pdf

text

original

 
 ACADEMIA NA
Ţ
IONAL
Ă
DE INFORMA
Ţ
IIADMITERE – 2008LUCRARE SCRIS
Ă
LA ISTORIESesiunea iulie 2008
Subiectul I (40 puncte)
Citi
ţ
i cu aten
ţ
ie textul de mai jos:
„Marxism-leninismul ofer 
ă
atât o teorie, cât 
 ş
i un program de industrializare. Astfel c
ă
 «edificarea socialismului», a
 ş
a cum a fost aplicat 
ă
de Stalin în Uniunea Sovietic
ă
 , dicta strategiile comuni
 ş
tilor pe care ace
 ş
tia le-au impus în România în 1948. Ini
 ţ 
ial, dezvoltareaeconomic
ă
prin industrializare a fost centrat 
ă
asupra ora
 ş
elor cu o baz
ă
industrial 
ă
stabil 
ă
 , cumar fi Bra
 ş
ov, Timi
 ş
oara
 ş
i Re
 ş
i
 ţ 
a în Transilvania,
 ş
i Ploie
 ş
ti
 ş
i Bucure
 ş
ti în Muntenia. Dezvoltarea lor nu a
ă
cut decât s
ă
perpetueze inegalit 
ăţ 
ile dintre ele
 ş
i zonele rurale învecinatede unde venea for 
 ţ 
a de munc
ă
. Doar la sfâr 
 ş
itul anilor ’50, dup
ă
decizia Partidului Comunist dea se angaja pe f 
ă
 ga
 ş
ul industrializ
ă
rii rapide, intensive, s-au f 
ă
cut eforturi pentru a aduceavantajele vie
 ţ 
ii urbane la sat. În cazul României, industrializarea intensiv
ă
a însemnat industrializarea rural 
ă
 , dezvoltarea economic
ă
fiind îndreptat 
ă
spre crearea de noi întreprinderi,cu atragerea resurselor locale în zonele rurale. Noile industrii aveau nevoie de for 
 ţă
de munc
ă
 
 ş
ilocuin
 ţ 
e moderne; din acest motiv, politica de dezvoltare rural 
ă
a devenit prioritar 
ă
.”
(Dennis Deletant,
Ceau
ş
escu
ş
i Securitatea
, 1998)
ă
spunde
ţ
i urm
ă
toarelor cerin
ţ
e:1. Men
ţ
iona
ţ
i, pe baza textului, rolul marxism-leninismului
5 puncte
2. Preciza
ţ
i, pornind de la text, o consecin
ţă
a industrializ
ă
rii
7 puncte
 3. Prezenta
ţ
i dou
ă
evenimente, care au contribuit, în perioada 1944-1947, la preluarea puterii dec
ă
tre comuni
ş
ti în România.
6 puncte
 4. Numi
ţ
i doi reprezentan
ţ
i de seam
ă
ai comuni
ş
tilor din România, în perioada 1944-1947.
10 puncte
 5. Prezenta
ţ
i o consecin
ţă
a politicii comuniste în România, în perioada 1972-1989.
12 puncteSubiectul II (50 puncte)
Redacta
ţ
i, în aproximativ patru-cinci pagini, o sintez
ă
despre evolu
ţ
ia statului românmodern (secolul al XIX-lea), având în vedere:-
 
 prezentarea unui proiect politic din secolul al XIX-lea;-
 
men
ţ
ionarea unei asem
ă
n
ă
ri
ş
i a unei deosebiri între dou
ă
legi fundamentale din a doua jum
ă
tate a secolului al XIX-lea;-
 
 prezentarea unui eveniment istoric, care a contribuit la constituirea statului român modern;
1 / 2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->