Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Draica Ora de Gramatica Exercitii Rezolvate de Gramatica

Draica Ora de Gramatica Exercitii Rezolvate de Gramatica

Ratings: (0)|Views: 52|Likes:
Published by Ana-Maria
.
.

More info:

Published by: Ana-Maria on Feb 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/24/2015

pdf

text

original

 
 
LIMBA ROMÂN
Ă
 
( ORA DE GRAMATIC 
 Ă 
)
 
 
CUVÂNT ÎNAINTE
Lucrarea de fa
ţă
s-a n
ă
scut dintr-o experien
ţă
didactic
ă
de peste 20 de ani, din dorin
ţ
ade a oferi celor interesa
ţ
i de limba român
ă
o serie de exerci
ţ
ii de testare
ş
i verificare a unor cuno
ş
tin
ţ
e din acest domeniu, ea se dore
ş
te o surs
ă
de informare pentru cititorul dornic de acunoa
ş
te
ş
i de a p
ă
trunde tainele limbii române.Culegerea noastr 
ă
cuprinde o serie de exerci
ţ
ii din fonetic
ă
,morfologie, sintax
ă
, lexic
ş
i se adreseaz
ă
, în primul rând, absolven
ţ
ilor clasei a VIII-a, care se preg
ă
tesc pentru examenul de admitere în liceu, dar 
ş
i altor categorii de cititori, elevi dinlicee cu profil pedagogic
ş
i filologic, viitori studen
ţ
i…Chiar dac
ă
lucrarea noastr 
ă
nu este o descriere teoretic
ă
a faptelor de limb
ă
, avem convingerea c
ă
ea va reprezenta un mijloc de informare aprofundat
ă
 
ş
isistematizat
ă
a cuno
ş
tin
ţ
elor de gramatic
ă
. Recomand
ă
m cu c
ă
ldur 
ă
acest volum celor caredoresc s
ă
-
ş
i însu
ş
easc
ă
corect normele gramaticale
ş
i exprimarea corect
ă
în limba român
ă
,dorind s
ă
asimileze noi
ş
i noi cuno
ş
tin
ţ
e. Sper 
ă
m c
ă
el va fi un sprijin pentru to
ţ
i cei caresimt, scriu
ş
i vorbesc limba român
ă
.La baza elabor 
ă
rii acestei lucr 
ă
ri au stat 30 dintre
“Cuget 
ă
rile”
lui Nicolae Iorga precum
ş
i numeroase alte exemple “culese” din comunicarea oral
ă
 
ş
i scris
ă
, lucrarea fiindstructurat
ă
în dou
ă
p
ă
ţ
i.În prima parte sunt cuprinse 30 de fi
ş
e de lucru (fiecare cu câte 15 subpuncte pentrurezolvare, care se constituie într-o gam
ă
larg
ă
de exerci
ţ
ii de analiz
ă
, de recunoa
ş
tere
ş
i decrea
ţ
ie), iar partea a doua a lucr 
ă
rii cuprinde rezolvarea fi
ş
elor.Mul
ţ
umim anticipat
ş
i a
ş
tept
ă
m cu interes
ş
i recuno
ş
tin
ţă
alte sugestii
ş
i observa
ţ
ii pertinente din partea acelora care vor avea bun
ă
voin
ţ
a s
ă
le formuleze.Mul
ţ
umim Doamnei profesor universitar doctor Maria Vuli
ş
ici Alexandrescu care acitit în manuscris cele 30 de fi
ş
e
ş
i care a f 
ă
cut utile
ş
i competente observa
ţ
ii.Oradea AutorulIunie 2002
 
ABREVIERI
abs. - absolutAc. - acuzativacc. - accentuatact. - accentuatadj. - adjectivadv. - adverbafirmat. - afirmativapoz. - apozi
ţ
ieaprop. - (de) apropierearh. - arhaismart. - articol, articulatATR - atributiv
ă
 atr. - atributatr. adj. - atribut adjectivalatr. adv. - atribut adverbialatr. pron. - atribut pronominalatr. subst. - atribut substantivalatr. verb. - atribut verbalcard. - cardinalc. ag. - complement de agentC Ag - propozi
ţ
ie sobordonat
ă
completiv
ă
de agentc.c.cumul. - complement circumstan
ţ
ial cumulativc.c.cz. - complement circumstan
ţ
ial de cauz
ă
 CCumul. - propozi
ţ
ie subordonat
ă
circumstan
ţ
ial
ă
cumulativ
ă
 c. dir. - complement directCD - propozi
ţ
ie subordonat
ă
completiv
ă
direct
ă
 c.c.de exc. - complement circumstan
ţ
ial de excep
ţ
ieCExc. - propozi
ţ
ie subordonat
ă
circumstan
ţ
ial
ă
de excep
ţ
iec. ind. - complement indirectCI - propozi
ţ
ie subordonat
ă
completiv
ă
indirect
ă
 c.c.instr. - complement circumstan
ţ
ial instrumentalCInstr - propozi
ţ
ie subordonat
ă
circumstan
ţ
ial
ă
instrumental
ă
 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->