Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Webdesign Med

Webdesign Med

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:
Published by Catalin Burdusa

More info:

Published by: Catalin Burdusa on Feb 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/07/2013

pdf

text

original

 
Ocupa
ţ
ia: Designer pagini web (studii medii) – 18 unit
ăţ
iPag.1 din34
STANDARD OCUPA
Ţ
IONAL
Ocupa
ţ
ia : Designer pagini web (studii medii)
Domeniul : Tehnologia informa
ţ
ieiCod COR: 411303
 
2004
 
Ocupa
ţ
ia: Designer pagini web (studii medii) – 18 unit
ăţ
iPag.2 din34
Ini
ţ
iator de proiect: AJOFM Maramure
ş
 Coordonator proiect:
Flaviu Dragomir - AJOFM Maramure
ş
 
Echipa de redactare a standardului ocupa
ţ
ional:
Marius Boga, informatician - AJOFM Maramure
ş
 Petre Mitru, inginer electronic
ă
 
ş
i telecomunica
ţ
ii, MultiNET SRLDan Carpov, webdesigner, MultiNET SRLRaluca Barbur, student
ă
Facultatea de Informatic
ă
, Universitatea de Nord Baia MareCristian Mastan, profesor, administrator ISP (Internet Service Provider), MultiNET SRLPetre Mure
ş
an, consultant pia
ţ
a muncii - AJOFM Maramure
ş
 
Echipa de validare / Referen
ţ
i de specialitate:Alexandru Ra
ţ
iu
, inginer –analist programator, pre
ş
edinte –Asocia
ţ
ia Român
ă
pentruPromovarea Tehnologiei Informa
ţ
iei
ş
i Comunica
ţ
iilor Bit Grup, Baia Mare
Mirel Mihali
, consultant, inginer electronic
ă
 
ş
i telecomunica
ţ
ii, Funda
ţ
ia Centrul deDezvoltare al Întreprinderilor Mici
ş
i Mijlocii Maramure
ş
, Baia Mare
Emanuela Calina Retisan
, Asocia
ţ
ia Român
ă
pentru Industria Electronic
ă
 
ş
i Software„ARIES Transilvania”, Cluj Napoca
Mircea Ciocan
, CNSLR Fr 
ăţ
ia Maramure
ş
, Baia Mare
Liliana Dancu
, informatician, Inspectoratul
Ş
colar Jude
ţ
ean Maramure
ş
 
Remus Tudoric
ă
, doctor în informatic
ă
, director general Centrul de Preg
ă
tire în Informatic
ă
– C.P.I. S.A. Bucure
ş
ti
Claudiu Gura
, expert instructor IT - Centrul de Preg
ă
tire în Informatic
ă
– C.P.I. S.A.Bucure
ş
ti
 
Ocupa
ţ
ia: Designer pagini web (studii medii) – 18 unit
ăţ
iPag.3 din34
UNIT
ĂŢ
I DE COMPETEN
ŢĂ
 
Domeniu decompeten
ţă
 
Nr.crt.Titlul unit
ăţ
ii
 
1 Dezvoltarea profesional
ă
 2 Comunicarea interactiv
ă
la locul de munc
ă
 
FUNDAMENTALE
3 Lucrul în echip
ă
 4 Aplicarea procedurilor de calitate5 Aplicarea normelor de tehnic
ă
a securit
ăţ
ii muncii
ş
i a prevederilor pentru stingerea incendiilor 6 Introducerea informa
ţ
iilor 
ş
i datelor în formate electronice7 Procesarea informa
ţ
iilor 
ş
i documentelor din formatele brute8 Validarea datelor 9 Asigurarea securit
ăţ
ii datelor 
GENERALE PEDOMENIUL DEACTIVITATE
10 Utilizarea echipamentelor periferice-specifice11 Analizarea scopului paginii web12 Proiectarea structurii sit-ului13 Procesarea imaginilor, crearea de anima
ţ
ii
ş
i flash-uri14 Elaborarea de prototipuri15 Realizarea sit-ului16 Testarea sit-ului17 Publicarea sit-ului
SPECIFICEOCUPA
Ţ
IEI
18 Între
ţ
inerea sit-ului

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->