Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
M 6 _ Desen

M 6 _ Desen

Ratings:
(0)
|Views: 242|Likes:
Published by Niculescu Emilia
Modulul : Desen de constructii si instalatii
Clasa a IX a
Domeniul : Constructii instalatii si lucrari publice
Modulul : Desen de constructii si instalatii
Clasa a IX a
Domeniul : Constructii instalatii si lucrari publice

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Niculescu Emilia on Feb 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2015

pdf

text

original

 
M
odulul
VI
 
D
esen
 
tehnic
 
de
 
construcţii
 
ŞI INSTALAŢII
 După parcurgerea acestui modul veifi capabil:
defineşti standardul;
precizezi elementele de standardizare;respecţi elementele de standardizare;corelezi tipurile de linii cu semnificaţia lor;corelezi scările cu domeniul lor de utilizare;recunoşti reprezentările convenţionale pentru materiale,elemente de construcţii, instalaţii şi căi de comunicaţii;interpretezi reprezentările convenţionale pentru materiale,elemente de construcţii, instalaţii şi căi de comunicaţii;defineşti elementele de cotare;respecţi regulile de cotare;citeşti planuri;execuţi la scară planuri.
 
V I
Construcţii - Manual pentru clasa a IX-a
1. E
lemente
 
de
 
standardizare
Standardizarea internaţională a inceput în domeniul electrotehnic; ComisiaInternaţională Electrotehnică a fost înfiinţată în anul 1906.ISO şi-a început activitatea la 23 februarie 1947.Elaborarea standardelor internaţionale
1
este încredinţată comitetelor tehnice ale ISO. 'Proiectele standardelor internaţionale' adoptate de comitetele tehnice sunt trimise S| comitetelor membre pentru aprobare, înainte| de a fi acceptate ca standarde internaţionale de :*către Consiliul ISO.' «Deviza ISO - valoare-parteneriat-optimi-,,
 y
zare.
I
Elementele de standardizare necesare la întocmirea planurilorpentru construcţii sunt strâns legate de desenul tehnic.Desenul tehnic este un limbaj grafic internaţional care realizeazăcomunicarea între factorii implicaţi în conceperea, realizarea şiutilizarea produselor din domeniul tehnic.Limbajul folosit înglobează un ansamblu de metode pentrureprezentarea grafică plană a obiectelor şi interpretarea concepţiiloringinereşti; se bazează pe norme şi prescripţii unitare, pe reguli şiconvenţii standardizate.Unificarea şi sistematizarea convenţiilor şi regulilor dereprezentare e realizată prin stan-darde şi norme cu caracter naţionalşi internaţional.Dacă înainte de anul 1985 statele membre ale Uniunii Europene îşi impuneau propriile specificaţii tehnice, din anul 1985 directiveleComunităţii Europene au prevăzut cerinţe tehnice comunepentru fiecare categorie de produse şi proceduri de evaluare aconformităţii.Se impune o unificare a documentelor prin înlocuirea treptată astandardelor naţionale cu cele europene.Standardele europene contribuie la înlăturarea barierelortehnice, la construirea pieţei interne a Uniunii Europene şi ajută lacrearea unui limbaj comercial eficace.Ele sunt instrumente puternice de creştere a competitivităţii întreprinderilor din Uniunea Europea.
1.1. Standardizare.
 
Definirea standardului
Standardizarea este „o activitate specifică şi complexă, care areca scop final elaborarea şi aprobarea sau adoptarea, după caz, destandarde”.Standardul este „un document stabilit prin consens şi aprobatde un organism recunos-cut, care furnizează - pentru utilizăricomune şi repetate - reguli, linii directoare şi caracteristicireferitoare Ia activităţi şi rezultatele acestora, în scopul obţineriiunui grad optim de ordine într-un context dat”. (EN 45020:93,SR 10000/1:94, Ordonanţa Guvernului OG nr. 39/1998 privindactivitatea de standardizare naţională în România - aprobată prinLegea nr.355/2002).
220
 
Desen tehnic de construcţii şi instalaţii
IndicativstandardeExplicarea notării
*STAS 103-84- standard cu numărul 103, elaborat în anul1984 (prefixul STAS- „standarde de stat”româneşti, realizate înainte de 1990)**SR202:1994- standard românesc având numărul 202,elaborat în anul 1994^SR ISO 7200:1994- standard românesc adaptat cerinţelor ISO, cunumărul 7200, elaborat în anul 1994"SREN 22553:1995- standard românesc adaptat cerinţeloreuropene, cu numărul 22553, elaborat în anul1995**SREN ISO 5455:1997- standard românesc adaptat european şi ISO,având numărul 5455, elaborat în anul 1997
*Notarea standardelor înainte de 1990Standardele apărute după 1990
Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO) este ofederaţie mondială de organisme naţionale de standardizare,cuprinde aproximativ 147 de ţări - comitete membre ale ISO şi seocupă cu activitatea de normare pe plan internaţional.In România, conform noii legislaţii în domeniul standardizării,standardele naţionale - Standardele Române - sunt elaborateşi aprobate exclusiv de ASRO, Asociaţia de Standardizare dinRomânia (www.asro.ro); o asociaţie - „persoană juridică română dedrept privat, de interes public, fără scop lucrativ, neguvernamentalăşi apolitică ce a fost constituită ca organism naţional de standardizare în baza prevederilor OG 39/1998, Legii 177/2005 şi ale Legii nr.
355
 / 
2002
, recunoscută ca organism naţional de standardizare prinHG 985/2004.ASRO a preluat în 1998 responsabilităţile fostului InstitutRomân de Standardizare (IRS), care verifica şi actualiza standardeleacordându-le cu normele Europene, acolo unde era necesar şiposibil, conform prevederilor Legii nr. 35/ 2002.După zona de aplicare a standardelor, acestea pot fi: standardeinternaţionale (prefix ISO), standarde europene (prefix EN),standarde franceze (prefix NF), standarde germane (prefix DIN),standarde britanice (prefix BS) etc.Dupăconţinutullor, standardelepot fi: standarde terminologice,standarde metodologice, standarde de produs/serviciu, standardede proces, standarde de încercare, standarde ocupaţionale etc.Legislaţia românească stabileşte obligativitatea respectării şiaplicării standardelor privind calitatea mediului şi a vieţii; standardelespecifice desenului tehnic nu sunt obligatorii pe teritoriul României.Se recomandă aplicarea standardelor în desenul tehnic, pentru apermite utilizarea documentaţiei tehnice de către diferiţi specialişti în momente diferite de timp şi pentru a asigura un caracter unitar alconcepţiei, fabricaţiei şi controlului tuturor produselor.
'ib
ooo
$
r
<<<v«>0<>00v5c<»>c^c><>^0<x>0<xx>0000<xx>-'w»>;«'<^
ASRO este membru cu drepturi depline ^CEN - Comitetul European de Standardizare |: din
01
ianuarie 2006 şi membru cu drepturi |:depline CENELEC - Comitetul European ^:pentru Standardizare în domeniul Electroteh- >>:nicii din
01
februarie 2006.« ASRO este membru al ISO - Organizaţia gInternaţională de Standardizare din 1950 şi |: CEI -Comisia Electrotehnica Internaţională |dinl920. $
 ţ
• Reprezintă ISO şi CEI în Romania şi || apără drepturile de autor asupra standardelor
 $
S internaţionale adoptate.
8
| ASRO acordă la cerere mărcile naţionale |x de conformitate SR (conformitatea cu stand-
8
ardele române de produs) şi SR-S (conformi-f tatea cu standardele române de securitate)
221

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
kingdiamond liked this
Lica Emil liked this
Lica Emil liked this
Lica Emil liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->