Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tehnici de Comunicare in Consiliere

Tehnici de Comunicare in Consiliere

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 304|Likes:
Published by Ionela Cristea

More info:

Published by: Ionela Cristea on Feb 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2015

pdf

text

original

 
1
 INTRODUCERE 
LOCUL ŞI ROLUL COMUNICĂRII ÎN CONSILIERE“LA ÎNCEPUT A FOST CUVÂNTUL”. Această propoziţiefundamentală a culturii universale identifică fără echivoc nu numai natura atotce există, din perspectiva majorităţii doctrinelor religioase ale omenirii, ci şinatura nemijlocit umană a existenţei. Omul nu poate exista în afaracuvântului.Sensul începe întotdeauna cu numele dat realităţii, iar percepţia sensuluiîncepecu cel mai elementar act de comunicare. Un om se pune de acord cu alt omşiîmpreună numesc realitatea, dându-i sens. Parafrazând un celebru dictonexistenţial, “dacă comunicare nu e, nimic nu e”. Această “punere-de-acord”asupra sensului a ceea ce ne înconjoară, integrată într-o paradigmăcomunicaţională de tip behaviorist, ne trimite cu gândul la natura, structuraşimecanismul de funcţionare comunicării în cadrul activităţii de consiliere psihologică şi educaţională, tema centrală a prezentei lucrări. O temă pe câtdefascinantă, pe atât de puţin studiată, mai ales în literatura de specialitateromânească. Aceasta a fost, în ultimă instanţă, şi motivaţia pentru care amrăspuns provocării, alegând o temă atât de complexă, care trimite inevitabillainterdisciplinaritate. În lucrare se întâlnesc informaţii din domeniul ştiinţeimanagementului cu cele din domeniul psihologiei, sociologiei, ştiinţeicomunicării, semiologiei şi economiei politice, presupunând şi serioasecunoştinţe militare de stat major.Prin structura şi conţinutul lucrării am căutat să dăm răspunsurilesugerate de toate aceste domenii ale cercetării unor întrebări de mareactualitate pentru relaţiile interumane ale mileniului trei, un mileniu care începe printr-unadevărat “big-beng” al comunicării:
Care este locul şi rolul comunicării în consilierea psihologică şieducaţională şi cum pot consilierii asigura creşterea calităţii activităţiilor prin comunicare?
Cât de veridice sunt informaţiile vehiculate prin comunicare şi cuminfluenţează acestea acurateţea comunicării în activitatea de
1
 
consiliere?
Cum acţionează, de fapt, comunicarea în diferitele activităţi deconsiliere şi cum putem contracara influenţele negative ale uneicomunicări defectuoase?Răspunsurile la aceste întrebări presupun, mai întâi, edificarea asupraconţinutului, semnificaţiei şi mecanismului de funcţionare a comunicării, îngeneral, şi apoi a comunicării în consiliere, în special.Folosul înţelegerii mecanismelor comunicării pentru consilierea psihologică şi educaţională este dublu:
2
Pe de o parte, el se materializează în înţelegerea de către consilier ainfluenţei mediului comunicaţional asuprea existenţei, structurii psihice, problemelor psihologice şi educaţionale ale persoanei saugrupului-ţintă. Comunicarea poate produce deopotrivă entuziasmsau angoasă, echilibru sau tulburare, fericire sau nefericire etc.Vorbind despre influenţa factorilor determinanţi ai comunicăriiasupra comportamentului, Jean-Claude Abric le prezintă sub formaa două forţe: pozitive şi negative, imaginând următoarele schemefuncţionale: (26, p. 17)
„Forţe pozitive –tensiuni pozitive-comportament de apropiere” Forţe negative-tensiuni negative-comportament de evitare”
Pe de altă parte, se materializează în înţelegerea de către consilier amodului de utilizare a valenţelor comunicării în activităţile salespecifice.„În procesul consilierii… – spune Mihai Jigău – toate acesteaspecte îşi au importanţa lor în practica ascultării active, a emiteriide mesaje semnificative şi cu valoare ridicată de persuasiune …”Autorul recunoaşte că „cu dificultate ar putea fi găsite unele aspecteale consilierii… care să nu poată fi incluse procesului decomunicare” (27, p. 195-196)Bine stăpânită în toate dimensiunile ei, comunicarea este un instrumentindispensabil al consilierii, vehiculul acesteia, iar noi va trebui sădemonstrămacest lucru în desfăşurarea cursului.
3
Capitolul întâi
:COMUNICAREA – DELIMITĂRI CONCEPTUALEÎn nici un domeniu al vieţii şi activităţii umane existenţa şi manifestareaomului ca fiinţă socială nu este posibilă fără comunicare. Comunicarea dăsens
2
 
şi finalitate intenţiilor, dorinţelor, aspiraţiilor, atitudinilor şi acţiunilor noastre, leface inteligibile pentru ceilalţi, în aceeaşi măsură în care fiecare dintre noi percepem modul de manifestare al celorlalţi faţă de noi prin comunicare. Naturaşi modul de manifestare a relaţiilor de comunicare dintre oameni sunt atât dediversificate, atât de complexe şi de structurate, încât putem spune că omultrăieşte, de fapt, într-un mediu comunicaţional omniprezent, care-istructureazăşi-i afectează viaţa în fiecare clipă.În raportul prezentat la UNESCO de Sean McBride, acesta faceurmătoarele aprecieri: “comunicarea susţine şi animă viaţa. “Prin eagândirea setraduce în faptă şi sunt reflectate toate emoţiile, toate nevoile omului, de lacelemai simple gesturi, care garantează continuitatea vieţii şi până lamanifestărilesupreme ale creaţiei – sau ale distrugerii”. Părerea autorului, ca un corolar alimaginii sale despre comunicare este că “comunicarea devine imaginea pecaresocietatea şi-a creat-o despre sine”.[4, p.10]Marin Aiftincă susţine, şi el, cu deosebită fervoare, ideea caracteruluiatotcuprinzător al comunicării: “comunicarea este inerentă existenţei; este oformă a universalităţii”; “comunicarea reprezintă o caracteristicăfundamentală aexistenţei umane”.[1, p.40]Denis McQuail este la fel de categoric în susţinerea caracteruluiatotcuprinzător al comunicării. Citându-l pe Edward Sapir, acesta observă că“…orice structură culturală, orice act individual care ţine de comportamentulsocial implică, într-un sens explicit sau implicit, comunicare”. [13, p. 18]În actul comunicării, însă, nu totdeauna omul se poate orienta coerent,logic, precis şi stabil, existând numeroase evenimente comunicaţionale care-itulbură echilibrul prin lipsa lor de consistenţă şi veridicitate, prin caracterullor denaturat, în raport cu faptele reale, precum şi prin influenţa lor negativăasupraorientării omului în mediul social. În categoria acestora intră şi adevăratetornade informaţionale cu efect negativ, distructiv, producând uneori grave prejudicii în viaţa şi activitatea oamenilor, în rchilibrul lor psihologic,
3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ionela Cristea liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->