Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Puerto Rico - Rules (RO)

Puerto Rico - Rules (RO)

Ratings: (0)|Views: 204|Likes:
Published by Incepator Bucatar
Puerto Rico - Rules (RO)
Puerto Rico - Rules (RO)

More info:

Published by: Incepator Bucatar on Feb 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

07/19/2013

pdf

text

original

 
Regulament tradus si interpretat de Carmen pentruhttp://www.boardgames-blog.ro/  
- 1 -
ANDREAS SEZFARTH
PUERTO RICO
 Prospector, c
ă
 pitan, primar, comerciant, colonist, meste
ş
ugar, sau constructor?Ce roluri vei juca în noua lume? Vei de
 ţ 
ine cele mai prospere planta
 ţ 
ii? Vei construi cele maivaloroase cl 
ă
 diri? Nu ai decât un singur scop: atinge prosperitatea
ş
i respectul maxim! Acest lucru este demonstrat de c
ă
 tre juc
ă
 torul care câ
ş
 tig
ă
cele mai multe puncte de victorie.
SCOPUL JOCULUIJocul
se desf 
ăş
oar
ă
pe parcursul mai multor runde. În fiecare rund
ă
, fiecare juc
ă
tor alege unul dintrecele
ş
apte roluri diferite
ş
i, prin urmare, ofer
ă
tuturor juc
ă
torilor, în sensul acelor de ceasornic,ac
ţ
iunea asociat
ă
cu acel rol.Astfel, de exemplu, cu colonistul, juc
ă
torii pot plasa planta
ţ
ii noi, pe care, cu ajutorul me
ş
te
ş
ugarului, juc
ă
torii pot produce bunuri. Juc
ă
torii pot vinde apoi aceste bunuri la casa de comer
ţ
cu comerciantulsau, cu c
ă
pitanul, le pot îmbarca spre lumea veche. Cu banii câ
ş
tiga
ţ
i din aceste vânz
ă
ri, juc
ă
torii, cuconstructorul, pot construi cl
ă
diri în ora
ş
,
ş
i a
ş
a mai departe.Juc
ă
torul care gestioneaz
ă
cel mai bine variatele roluri asociate cu ac
ţ
iunile
ş
i privilegiile speciale, varealiza cea mai mare prosperitate
ş
i cel mai mare respect
ş
i, prin urmare, câ
ş
tig
ă
jocul.
ş
tig
ă
torul este juc
ă
torul care ob
ţ
ine cele mai multe puncte de victorie.CON
Ţ
INUT5 table pentru juc
ă
tori
- fiecare are 12 spa
ţ
ii de insul
ă
 
ş
i 12 spa
ţ
ii de ora
ş
, precum
ş
i un rezumat alcelor 7 roluri
1 carte guvernator
- indic
ă
primul juc
ă
tor al rundei
8 c
ă
r
ţ
i cu roluri
- câte una pentru colonist, primar, constructor, me
ş
te
ş
ugar, comerciant,
ş
i c
ă
pitan;
ş
i2 prospectori
1 tabl
ă
de joc
- pentru diferitele cl
ă
diri
ş
i pentru bani
49 de cl
ă
diri
- 5 cl
ă
diri mari violet (2 spa
ţ
ii), câte 2 din fiecare cele 12 cl
ă
diri violet mici,
ş
i 20 cl
ă
diride produc
ţ
ie de alt
ă
culoare
54 de monede (dubloni)
- 46 de câte 1
ş
i 8 de câte 5
58 de piese de insul
ă
- 8 cariere
ş
i 50 de planta
ţ
ii: 8 de cafea, 9 de tutun, 10 de porumb, 11 de zah
ă
r
ş
i12 de indigo
1 nav
ă
de coloni
ş
ti
- pentru coloni
ş
ti
100 coloni
ş
ti
– piese rotunde din lemn de culoare maro
1 cas
ă
de comer
ţ
-
pentru vânzarea bunurilor
50 de bunuri
- butoia
ş
e din lemn: 9 de cafea (maro închis)
ş
i tutun (maro deschis), 10 de porumb(galben), 11 de zah
ă
r (alb)
ş
i indigo (albastru)
5 nave de m
ă
rfuri -
pentru expedierea bunurilor c
ă
tre lumea veche
50 jetoane VP (puncte de victorie)
- piese hexagonale: 32 de câte 1
ş
i 18 de câte 5
PREG
Ă
TIREA JOCULUI
Plasa
ţ
i
tabla de joc
în mijlocul mesei. Plasa
ţ
i
toate cl
ă
dirile
pe spa
ţ
iile corespunz
ă
toare de pe tabla de joc (a se vedea mai jos).Sorta
ţ
i
dublonii
dup
ă
valoare
ş
i pune
ţ
i-i la banc
ă
, pe tabla de joc (a se vedea mai jos).
 
SCOPULJuc
ă
torii trec de la o rund
ă
la alta prin diferite roluri
ş
i ini
ţ
iaz
ă
ac
ţ
iunile asociate.Juc
ă
torii plaseaz
ă
planta
ţ
ii
ş
i construiesc cl
ă
diri. Produc bunuri pe care apoi le vând sau le încarc
ă
pe nave.Juc
ă
torul cu cele mai multe puncte la sfâr
ş
itul jocului este câ
ş
tig
ă
tor!
 
Regulament tradus si interpretat de Carmen pentruhttp://www.boardgames-blog.ro/  
- 2 -
Fiecare juc
ă
tor ia:• 1 tabl
ă
de juc
ă
tor
(plasat
ă
în fa
ţ
a lui pe mas
ă
)
• bani:
- cu 3 juc
ă
tori: 2 dubloni - cu 4 juc
ă
tori: 3 dubloni - cu 5 juc
ă
tori: 4 dubloniJuc
ă
torii î 
ş
i
ţ
in dublonii lor pe roza vânturilor de pe tabla proprie de joc, astfel încât to
ţ
i juc
ă
torii potvedea cât de mul
ţ
i bani are fiecare.
• 1 planta
ţ
ie
. Mai întâi, juc
ă
torii aleg un juc
ă
tor care începe, utilizând orice metod
ă
pe care o doresc.Acest juc
ă
tor ia
cartea guvernator
 
ş
i o pies
ă
albastr
ă
de indigo (pe care o plaseaz
ă
cu fa
ţ
a în sus peoricare din cele 12 spa
ţ
ii de pe insula sa). Ceilal
ţ
i juc
ă
tori, în sensul acelor de ceasornic, iauurm
ă
toarele:- cu 3 juc
ă
tori: al doilea juc
ă
tor: indigo / al treilea juc
ă
tor: porumb- cu 4 juc
ă
tori: al doilea juc
ă
tor: indigo / al treilea
ş
i al patrulea juc
ă
tor: porumb- cu 5 juc
ă
tori: al doilea
ş
i al treilea juc
ă
tor: indigo / al patrulea
ş
i al cincilea juc
ă
tor:porumbPlasa
ţ
i
piesele r
ă
mase
dup
ă
cum se arat
ă
în figura de mai jos:(not
ă
: figura de mai jos este pentru un joc de 4 persoane)
JOCUL
 Jocul este jucat pe mai multe runde (aproximativ 15). Fiecare rund
ă
este jucat
ă
în acela
ş
i mod.Juc
ă
torul ce de
ţ
ine cartea guvernator începe. El ia una din c
ă
r
ţ
ile cu roluri, o plaseaz
ă
cu fa
ţ
a în suslâng
ă
tabla sa de joc
ş
i face ac
ţ
iunea permis
ă
de cartea de rol. Apoi, juc
ă
torul din stânga sa întreprindeac
ţ
iunea permis
ă
de aceast
ă
carte de rol,
ş
i a
ş
a mai departe în jurul mesei, în sensul acelor deceasornic, pân
ă
când fiecare juc
ă
tor a întreprins aceast
ă
ac
ţ
iune o dat
ă
.
 
piesele cu puncte de victorie
 (în dou
ă
gr
ă
mezi separate):- cu 3 juc
ă
tori: 75 puncte- cu 4 juc
ă
tori: 100 puncte- cu 5 juc
ă
tori: toate cele 122 de puncte
 
toate cele 8 piese de carier
ă
(cu fa
ţ
a în sus)
toate piesele de planta
ţ
ii r
ă
mase
(bine amestecate, în 5teancuri cu fa
ţ
a în jos)
4, 5 sau 6 piese de planta
ţ
ii
(cu una mai mult decâtnum
ă
rul de juc
ă
tori) sunt trase din aceste teancuri
ş
i sea
ş
eaz
ă
cu fa
ţ
a în sus lâng
ă
teancul cu cariere.
c
ă
r
ţ
ile cu roluri
- cu 3 juc
ă
tori: toate c
ă
r
ţ
ile cuexcep
ţ
ia celor 2 prospectori (6 c
ă
r
ţ
i)- cu 4 juc
ă
tori: toate c
ă
r
ţ
ile cuexcep
ţ
ia unui prospector (7 c
ă
r
ţ
i)- cu 5 juc
ă
tori: toate cele 8 c
ă
r
ţ
i
3 nave de m
ă
rfuri
- cu 3 juc
ă
tori: navele cu 4, 5
ş
i 6spa
ţ
ii de înc
ă
rcare- cu 4 juc
ă
tori: navele cu 5, 6
ş
i 7spa
ţ
ii de înc
ă
rcare- cu 5 juc
ă
tori: navele cu 6, 7
ş
i 8spa
ţ
ii de înc
ă
rcare
toate bunurile
(în 5 gr
ă
mezi separate)
 casa de comer
ţ
 nava de coloni
ş
ti
cu 3, 4 sau 5 coloni
ş
ti, în func
ţ
ie denum
ă
rul de juc
ă
tori
coloni
ş
tii
(ca gramad
ă
de rezerv
ă
)- cu 3 juc
ă
tori: 55 de coloni
ş
ti- cu 4 juc
ă
tori: 75 de coloni
ş
ti- cu 5 juc
ă
tori: 95 de coloni
ş
ti
Piesele r 
ă
mase neutilizate se punînapoi în cutie.
 
Regulament tradus si interpretat de Carmen pentruhttp://www.boardgames-blog.ro/  
- 3 -În continuare, vine rândul juc
ă
torului din stânga guvernatorului: trage una din c
ă
r
ţ
ile cu roluri r
ă
mase,o a
ş
eaz
ă
cu fa
ţ
a în sus lâng
ă
tabla sa de joc
ş
i face ac
ţ
iunea permis
ă
de cartea de rol. Apoi, juc
ă
toruldin stânga sa întreprinde ac
ţ
iunea permis
ă
de aceast
ă
carte de rol
ş
i a
ş
a mai departe în jurul mesei, însensul acelor de ceasornic, pân
ă
când fiecare juc
ă
tor a întreprins aceast
ă
ac
ţ
iune o dat
ă
. Apoi,urm
ă
torul juc
ă
tor din stânga trage o carte de rol
ş
i a
ş
a mai departe, pân
ă
când to
ţ
i juc
ă
torii au luat ocarte de rol
ş
i to
ţ
i juc
ă
torii au întreprins ac
ţ
iunile permise de c
ă
r
ţ
ile trase.În continuare, plasa
ţ
i câte un dublon pe fiecare din cele trei c
ă
r
ţ
i cu roluri care nu au fost luate de un juc
ă
tor în timpul rundei. Apoi pune
ţ
i c
ă
r
ţ
ile de roluri utilizate înapoi pe mas
ă
, lâng
ă
c
ă
r
ţ
ile neutilizate.Juc
ă
torul din stânga guvernatorului ia cartea de guvernator, devenind guvernator pentru rundaurm
ă
toare. El va începe runda
ş
i jocul continu
ă
ca mai înainte.
ROLURILE
Fiecare rol garanteaz
ă
juc
ă
torului care ia cartea un privilegiu special
ş
i, de asemenea, o ac
ţ
iunespecific
ă
ce poate fi întreprins
ă
de fiecare juc
ă
tor, în sensul acelor de ceasornic, începând cu juc
ă
torulcare a ales rolul (
excep
 ţ 
ie: Prospector 
).
 Reguli de baz
ă
pentru toate c
ă
 ţ 
ile de rol:
- În cazul în care o carte are unul sau mai mul
ţ
i dubloni pe ea, juc
ă
torul care ia cartea prime
ş
te
ş
idublonii în plus fa
ţă
de privilegiul
ş
i ac
ţ
iunea asociate c
ă
r
ţ
ii respective.- Ac
ţ
iunea asociat
ă
unui rol este întotdeauna f 
ă
cut
ă
mai întâi de juc
ă
torul care a ales cartea, urmat deceilal
ţ
i, în sensul acelor de ceasornic.- Un juc
ă
tor trebuie s
ă
ia întotdeauna o carte de rol când este rândul lui s
ă
fac
ă
acest lucru, dar poatealege s
ă
nu utilizeze ac
ţ
iunea sau privilegiul c
ă
r
ţ
ii alese. Bineîn
ţ
eles, celorlal
ţ
i juc
ă
tori le vine rânduls
ă
întreprind
ă
ac
ţ
iunea de pe carte.- Ac
ţ
iunea asociat
ă
unei c
ă
r
ţ
i de rol este op
ţ
ional
ă
(
excep
 ţ 
ie: C 
ă
 pitan
). Un juc
ă
tor poate alege s
ă
nuutilizeze o ac
ţ
iune la rândul s
ă
u sau s
ă
fie în imposibilitatea de a o utiliza.- O carte de rol r
ă
mâne în fa
ţ
a juc
ă
torului care a ales-o pân
ă
la sfâr
ş
itul rundei. Aceasta nu poate filuat
ă
de un alt juc
ă
tor în runda respectiv
ă
.
COLONISTUL
(faza colonistului – plasarea unei noi planta
ţ
ii pe insul
ă
)Juc
ă
torul care alege acest rol poate lua fie o carier
ă
, ca privilegiu al s
ă
u, fie una dintre planta
ţ
iilea
ş
ezate cu fa
ţ
a în sus,
ş
i o plaseaz
ă
pe orice spa
ţ
iu liber de pe insul
ă
pe tabla sa de joc. Apoi, fiecare juc
ă
tor, în sensul acelor de ceas, poate lua una din planta
ţ
iile a
ş
ezate cu fa
ţ
a în sus (nu o carier
ă
! -
excep
 ţ 
ie: baraca pentru construc
 ţ 
ie
)
ş
i o plaseaz
ă
pe orice spa
ţ
iu gol de pe insula lui pe tabla sa de joc.În cele din urm
ă
, juc
ă
torul colonist pune planta
ţ
iile neutilizate cu fa
ţ
a în sus într-un teanc de planta
ţ
iieliminate
ş
i le înlocuie
ş
te cu unele noi din teancurile de planta
ţ
ii a
ş
ezate cu fa
ţ
a în jos. Acesta trage cuo carte mai mult decât num
ă
rul juc
ă
torilor.
 
JOCULGuvernatorul începe
ş
i alege o carte de rol; to
ţ
i juc
ă
torii fac ac
ţ
iunea asociat
ă
, în sensulacelor de ceasornic.Urm
ă
torul juc
ă
tor alege o carte de rol
ş
i to
ţ
i juc
ă
torii fac ac
ţ
iunea asociat
ă
, ca mai înainte.La sfâr
ş
itul rundei, plasa
ţ
i câte 1 dublon pe c
ă
r
ţ
ile neutilizate.Cartea guvernator trece la urm
ă
torul juc
ă
tor, în sensul acelor de ceasornic,
ş
i jocul continu
ă
.
 
ROLURILE- Fiec
ă
rui juc
ă
tor îi este permis s
ă
întreprind
ă
ac
ţ
iunea asociat
ă
rolului (
excep
 ţ 
ie: Prospector
)- Privilegiul asociat rolului poate fi utilizat numai de c
ă
tre uc
ă
torul care a ales cartea de rolac
ţ
iune:fiecare juc
ă
tor trage
ş
i plaseaz
ă
o planta
ţ
ieprivilegiu:colonistul poate alege
ş
i plasa o carier
ă
 la sfâr
ş
itul fazei colonistului: se trag noi piese de planta
ţ
ii

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->