Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
4Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Alister Krouli - Knjiga Laži

Alister Krouli - Knjiga Laži

Ratings: (0)|Views: 685|Likes:
Published by ΑΙΘΗΡ
Alister Krouli - Liber CCCXXXIII - Knjiga Laži
Alister Krouli - Liber CCCXXXIII - Knjiga Laži

More info:

Published by: ΑΙΘΗΡ on Feb 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

06/09/2013

pdf

text

original

 
Liber 333
KNJIGA LAŽI 
KOJA JE TAKO
Đ
E LAŽNO NAZVANA
 
PROCEPI
VRLUDANJA ILI NEISTINITOSTI
 
JEDNE MISLI
FRATERA PERDURABA(Aleister Crowley) 
MISLI KOJA JE SAMA PO SEBI NEISTINITA
ΑΙΘΗΡ
 
"Procep, procep, procepU podnožju tvog stenja, o More!A želeo bih da mogu izre
ć
iMisli koje naviru u meni!"
AA..
˙˙
..AA..
˙˙
..PPuu b blliiaaccii j jaauullaassiiCC 
Broj knjige je333333, koji uklju
č
uje u sebi raspršenje, tako da je u skladu sa naslovom"Procepi" i "Laži".Ipak, "ta misao je sama po sebi neistinita", i zato su njene iskrivljenosti srazmerno istinite.Ta knjiga sadrži tvrdnje onoliko bliske istini koliko je to mogu
ć
e iskazati ljudskim jezikom.Tenisonov stih je delimi
č
no umetnut radi igre re
č
i "procep"; delimi
č
no radi upu
ć
ivanja nazna
č
enje naslovne strane, kako je gore objašnjeno; delimi
č
no, jer je Crowley-u veoma zabavnoda citira Tenisona. Ne postoji nikakva šala niti suptilno zna
č
enje u izdava
č
evom žigu.
V
 _____________________________________________________________________________________________________________________  _____________________________________________________________________________________________________________________ 
2
ALEISTER CROWLEY
 
PPEEDDGGOOVVOOAAMMEEII
ČČ
IIHHIIZZDDAAVVAA
ČČ
AA
 
IIZZ11995522.. 
 N NJJIIGGAALLAAŽŽII, malo remek-delo Aleister Crowley-a, koja je prvi put objavljena u Londonu1913. godine, ve
ć
dugo vremena nije objavljivana. Njeno ponovno izdanje sa vlastitimautorovim komentarima pruža priliku za neke napomene. Imali smo toliko Crowley-evogmaterijala o ovoj knjizi da nismo mogli u
č
initi ništa bolje nego da navedemo neke odlomke kojesmo našli razbacane u neobjavljenim tomovima njegovih ISPOVESTI. On piše:"... Ipak, mogao bih ukazati na jedno važno, veliko postignu
ć
e, iako se ono sastoji iz više ilimanje odvojenih elemenata. Mislim na KNJIGU LAŽI. Ona ima 93 poglavlja: kao poglavlja brojimo i dve stranice koje sadrže znak pitanja, odnosno znak uzvika. Ostala poglavlja se sastoje ponekad od jedne re
č
i, mnogo
č
ć
e od pola tuceta do dvadesetak fraza, a povremeno i nešto više,od tuceta do dvadesetak odlomaka. Predmet svakog poglavlja je uslovljen, više ili manjeodre
đ
eno, kabalisti
č
kim zna
č
enjem njegovog broja. Tako poglavlje 25 daje revidiran ritualPentagrama; 72 je rondo sa refrenom "Šemhamforaš", što je božansko ime od 72 slova; 77 jeLejla (Laylah), ime
č
iji zbir slova daje 77; 80, broj slova Pe koje se odnosi na Mars, predstavlja panegirik Ratu. Ponekad je tekst ozbiljan i otvoren, ponekad je potrebno duboko poznavanjeKabale da bi se mogla tuma
č
iti nejasna proro
č
anstva, neka poglavlja sadrže prikrivene aluzije,igru re
č
ima, tajne izražene kriptogramom, dvostruka ili trostruka zna
č
enja koja je potrebnokombinovati da bi se mogao proceniti njihov potpun kvalitet; druga su opet suptilno ironi
č
na ilicini
č
na. Na prvi pogled ova knjiga je zbrka besmislica koje imaju za cilj da se narugaju
č
itaocu.Ona zahteva neprestano prou
č
avanje, naklonost, intuiciju i posve
ć
enost. Zbog svega ovoga ne
ć
uoklevati da tvrdim da ni u jednom mom drugom delu nisam dao tako duboko i široko izlaganjemoje filozofije na svim planovima...""... Moja veza sa Slobodnim Zidarima bila je dakle predodre
đ
ena da bude mnogo plodnijanego gotovo ijedno drugo prou
č
avanje, i to na izvestan na
č
in nehotice. Treba re
ć
i nešto prikladno i o pitanju tajnosti. Postalo mi je veoma teško da tu stvar shvatim sasvim ozbiljno.Pošto znam šta tajna stvarno jeste, ne mogu pridavati mnogo zna
č
aja vešta
č
kim misterijama. Sdruge strane, premda je tajna sama po sebi od tako silnog zna
č
aja, i premda je tako jednostavnada bih je mogao razotkriti... u nekom kratkom odlomku, mogao bih to u
č
initi a da ne nanesemneku veliku štetu. Jer ona ne može da se koristi bez razlikovanja ... i praksom sam otkrio da tajnaO.T.O.-a ne može da se koristi nedostojno...""U vezi sa ovim, zanimljivo je podsetiti se kako je ona dospela u moj posed. Desilo mi se dasam pisao knjigu "KNJIGA LAŽI, KOJA JE TAKO
Đ
E LAŽNO NAZVANA PROCEPI,VRLUDANJA ILI NEISTINITOSTI JEDNE MISLI FRATERA PERDURABA, MISLI KOJAJE SAMA PO SEBI NEISTINITA...". Jedno od ovih poglavlja mi je zadavalo muke. Nisammogao da ga napišem. Prizivao sam Dionisa sa naro
č
itom gorljivoš
ć
u, ali i dalje bez uspeha.Pokušao sam u o
č
ajanju da "promenim svoju sre
ć
u", bave
ć
i se ne
č
im što je sasvim suprotnomojim težnjama. Usred tog mog ose
ć
anja odvratnosti, duh se spustio na mene, i ja samnaškrabao to poglavlje pri svetlosti jeftine sve
ć
e. Kada sam ga ponovo pro
č
itao, bio samnezadovoljan kao i ranije, ali ljut na samog sebe umetnuo sam ga u knjigu kao svojevrsnu promišljenu pakost prema
č
itaocima.
 _____________________________________________________________________________________________________________________  _____________________________________________________________________________________________________________________ 
3
THE BOOK OF LIES

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
2noir liked this
Bosko Dotlic liked this
Grdana liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->