Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Raport Za IV Kwartal 2012 r Skonsolidowany

Raport Za IV Kwartal 2012 r Skonsolidowany

Ratings: (0)|Views: 32,961|Likes:
Published by goldblogg

More info:

Published by: goldblogg on Feb 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
1
Skonsolidowany raport kwartalny
Grupy Kapitałowej
 GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A.z
a IV kwartał 2012 roku obejmujący
okresod 1
 października
do 31 grudnia 2012 roku
 
 Warszawa, 14 luty 2013 roku
 
2
Spis Treści
 
1
D
E
P
I
E
W
E
2
D
S
P
I
S
W
S
S
S
3
W
R
.
R
K
Z
E
,
G
K
I
Z
E
,
E
S
,
J
G
K
E
I
E
,
H
,
,
W
Z
4
5
 
3
Informacje przyjęte podczas sporządzania
danych finansowychzamieszczonych skonsolidowanym w raporcie kwartalnym
 
Dane finansowe obejmujące okres
od 01
października
2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
zostały 
 
sporządzone w oparciu o przyjętą politykę rachunkowości Emitenta, a w szczególności zgodnie zzasadami rachunkowości, przedstawiony 
mi
 w Ustawie o Rachunkowości.
 W niniejszym raporcie przedstawi
ono również
dane
porówn
ywalne
obejmując
e IV 
kwartał 2011
r.
Spółka zależna została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 26.03.2012 r., pod
numerem 0000415700.Dane finansowe przedstawione w niniejszym skonsolidowanym
raporcie kwartalnym nie były badane przez Biegłego Rewidenta. Dane finansowe są wyrażone w walucie polskiej (PLN).
 
1
 
Podstawowe dane o Emitencie
1.1
 
Dane rejestrowe Emitenta
 
Nazwa (firma):
 
Grupa Mennice Krajowe Spółka Akcyjna
 
Siedziba:
 
 Warszawa
 
Kraj:
 
Polska
 
 Adres:
 
00-013 Warszawa, ul. Jasna 1
 
 Telefon:
 
48 22 188 11 66
 
Fax:
 
48 22 188 11 67
 
Email:
 
biuro@gmksa.pl
 
 Adres strony internetowej:
 
 www.gmksa.pl
 
REGON
 
142951136
 
NIP:
 
701-03-07-347
 
Numer KRS:
 
0000391546
 
Oznaczenie Sądu:
 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
 
1.2
 
Przedmiot działalności
Emitenta
Grupa Mennice Krajowe S.A.
zajmuje się obrotem (sprzedażą 
i skupem) oraz przechowywaniem
towarów inwestycyjnych, takich jak złoto, srebro i diamenty oraz doradztwem w zakresie
dywersyfikacji portfela inwestycyjnego w ramach inwestycji alternatywnych.
Potencjałem Spółki jest
 
 wiedza i wieloletnie doświadczenie na
rynku finansowym posiadane
przez kadrę menedżerską 
. Z
espół
Emitenta
składa się ze specjalistów łączących doświadczenie wyniesione zarówno z rynku kapitałowego, inwestycji alternatywnych
jak i doradztwainwestycyjnego.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->