Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 154|Likes:
Published by Svale Fossåskaret

More info:

Published by: Svale Fossåskaret on Feb 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/24/2014

pdf

text

original

 
K 
 
E susjsa  ue  s bsa.
Av norA ingdAl
 
2
 
3
Ih
Kutt bistanden
side 4
50 år med bistand
side 5
Bistand som gir resultater – gode og dårlige
side 11
En oreldet bistandsstruktur– leve de nye giverne?
side 19
Demokratisering av kunnskap
side 22
Hvilken rolle har norsk bistand i ramtida?
side 24
Noen orkortelser og orklaringer
side 26 
Nettsteder
side 26 
kAmpEn om dEAttigE
Et diskusjonsnotat omutordringer or norsk bistand 
Utgitt av Utviklingsondet 2012
ae:
Nora Ingdal,bistandspraktiker, orsker ogskribent, har tidligere arbeidetsom stedlig representant orNorsk Folkehjelp i Midtøsten,redaktør av VerdensmagasinetX, utreder og daglig leder iNordic Consulting Group. Idag jobber hun med strategisk analyse i Redd Barna.Foratteren takker ØyvindEggen, Halle Jørn Hanssen ogStein Hansen or innsikt ogkommentarer.
”Kampen om de attige” 
er etdiskusjonsnotat utgitt av Utviklingsondet med mål omå skape politisk debattomkring bistand og resultaterav bistanden som gis, samt økekunnskap og engasjement omstatus quo or norsk bistand.All inormasjon og analyser inotatet står or oratterensegen regning, ikke Utviklings-ondets.
layu  be:
AnnaMaria Pirolt, Brød&tekstUtviklingsondet er enuavhengig miljø- ogutviklingsorganisasjon. Vistøtter attige mennesker ideres eget arbeid or å kunneø seg selv, komme seg ut av attigdommen og sikre miljøet.Utviklingsondet har trettiemårs eraring med å kombineremiljø- og utviklingstiltak ikonkrete selvhjelpsprosjekter
www.use.
Rapporten er utgitt med støttera Norad.ISBN 978-82-91923-98-7 (trykk)ISBN 978-82-91923-99-4 (nett)
ne e e beye bsasaø.
En av verdens absolutt største. Derorser verden opp til Norge, som en veiviser, som en inspirator og som en moralsk aktør. Dette orplikter oss ved at det orventes at Norge er der som en solidarisk global spiller. Dette orplikter oss til å sørge or at kvaliteten på den bistanden vi yter er god. Dette orplikter oss i det lange løp til å sørge or at det er sam-stemthet i den norske politikken - at det er samsvar mellom hva vi gir medden ene hånden og hva vi tar med den andre.I dette diskusjonsnotatet har vi invitert Nora Ingdal til å reektere overhvor norsk bistand står i dag. Ingdal har mange års eraring som journalist,solidaritetsarbeider og bistandsarbeider og har jobbet med kvalitetssikringav bistandsprosjekter i en rekke land. Notatet er et orsøk på å summere oppnoen av utordringene norsk bistand står ovenor. Ingdal starter med et korttilbakeblikk på norsk bistandshistorie gjennom de siste 50 år, ør hun tar ossgjennom både tusenårsmål og generelle trekk i det norske utviklings-samarbeidet. Blikket vendes så mot resultater. Hva vet vi om hva somungerer, og ikke minst om hva som ikke gjør det? Hva har vi lært etter 50år med bistand? Notatet er utgitt or å skape debatt rundt et viktig norsk utenriks- og utviklingspolitisk virkemiddel Norge gjør seg bruk av.Utviklingsondet er enige i mange av oratterens poeng, men deler ikkenødvendigvis alle synspunkter.2013 er valgår. Utviklingspolitikk er et av mange tema. Det er beslektet medde store internasjonale klimautordringene. Det utordrer oss på hvordan viskal ta vare på verdens store allmenninger. Det maner til nye grep or å sikrenok og god mat til verdens sultne. Bistand er deror mye mer enn bare enbudsjettpost som en eventuelt ny regjering kan gjøre hva den vil med.Kvalitet spiller en rolle. Størrelse spiller en rolle. Hvilke spørsmål vi debatt-erer i et valgår spiller en rolle. Det sier noe om oss. Det sier noe om Norge.Deror ønsker Utviklingsondet å bidra til en debatt om norsk bistand ogutviklingspolitikk. Dette er vårt lille bidrag til valgkampens innhold.Andrew P. Kroglund
Politikk- og inormasjonssje i Utviklingsondet 


You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->