Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

GİRİŞ
VERİ VE BİLGİ KAVRAMLARI
BİLGİ İŞLEME VE SİSTEM
BİLGİ İŞLEME SİSTEMİNİN EVRELERİ
BİLGİ İŞLEME YÖNTEMLERİ
Özet
Sorular
Sözlük ve Kavramlar Dizini
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİNİN EVRİMİ VE DONANIM
BİLGİSAYAR YAZILIMI (SOFTWARE)
PROGRAMLAMA DİLLERİ VE PROGRAMLAMA SÜRECİ
VERİ DÜZENLEMESİ
VERİ YAPILANDIRILMASI
KÜTÜK DÜZENLEME
ÇEVRİMİÇİ-GERÇEK ZAMANLI BİLGİ İŞLEME SİSTEMİ
VERİ TABANI
DİĞER SİSTEMLER
BİLGİ SİSTEMLERİ
Yönetim Bilgi Sistemleri
Temel Yönetim Bilgi Sistemleri
Üretim Bilgi Sistemi
Pazarlama Bilgi Sistemi
Personel Bilgi Sistemi
Muhasebe Bilgi Sistemi
Bilgi Sistemlerinde Bilgi Akışı
MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN NİTELİĞİ VE İÇERİĞİ
Muhasebe Bilgi Sisteminin Yapısı
Muhasebe Bilgi Sisteminde Veri ve Bilgi Akışı
Kayıt
Sınıflandırma
Hesaplama
Özetleme
Saklama
Canlandırma
Çoğaltma
İletme
Muhasebe Bilgi Sisteminin Öğeleri
Personel
Haberleşme Araçları
Donanım
Raporlar
Muhasebe Bilgi Sistemi Temel Kavram ve İlkeleri
Muhasebe Bilgi Sistemine İlişkin Genyöntemler
VERİ KAYNAKLARI VE GİRDİLER
Kodlar
Ana Kütükler
Müşteriler Ana Kütüğü
Alacak Hesapları Ana Kütüğü
Stoklar Ana Kütüğü
Açık Satış Emirleri Kütüğü
İşlem Kütükleri
Açık Satış Faturaları İşlem Kütüğü
Nakit Tahsilat İşlem Kütüğü
Referans ve Tarih Kütükleri
SATIŞ EMİRLERİ İŞLEME SİSTEMİ
Satış Emirleri
Kredi İşlemleri
Depo
Nakliye
Faturalama
ALACAK HESAPLARI İŞLEME SİSTEMİ
NAKİT TAHSİLATLAR İŞLEME SİSTEMİ
BİLGİSAYAR DESTEKLİ İŞLEME SİSTEMLERİ
Kredili Satışların İşlenmesi
Nakit Tahsilatlar İşleme Sistemi
İŞLEMSEL VE YÖNETSEL RAPORLAR
Satıcılar Ana Kütüğü
Satınalma Emirleri Ana Kütüğü
Açık Fiş Kütüğü
Teslimalma Raporları Kütüğü
Nakit Ödemeler İşlem Kütüğü
Tarih ve Referans Kütükleri
Satıcılar Tarih ve Referans Kütüğü
SATINALMA İŞLEMLERİ İŞLEME SİSTEMİ
BORÇ HESAPLARI İŞLEME SİSTEMİ
NAKİT ÖDEMELER İŞLEME SİSTEMİ
BİLGİSAYAR DESTEKLİ İŞLEME SİSTEMİ
Satınalma İşlemlerinin İşlenmesi
Teslim Alma İşlemlerinin İşlenmesi
Borç Hesapları Kayıt Süreci
Nakit Ödemeler İşleme Sistemi
Malzeme Stokları Ana Kütüğü
Yarı Mamul Stokları Ana Kütüğü
Mamul Stokları Ana Kütüğü
Açık Üretim Emirleri Kütüğü
Ürün Ağacı Kütüğü
Diğer Kütükler
ÜRETİM İŞLEME SİSTEMİ
Siparişin Alınması
Üretim ve Malzeme Gereksinim Planlaması
Üretim İşlemleri ve Maliyet Muhasebesi
RAPORLAR VE DİĞER ÇIKTILAR
BORDRO VE PERSONEL İŞLEMLERİ DÖNGÜSÜ
Veri Kaynakları ve Girdiler
İşlemsel ve Yönetsel Raporlar
MADDİ DURAN VARLIK İŞLEME SİSTEMİ
Maddi Duran Varlık Ana Kütüğü
Maddi Duran Varlık İşleme Sistemi
İŞLEME DÖNGÜLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Belgeler
Büyük Defter Ana Kütüğü
Büyük Defter Tarih Kütüğü
Sorumluluk Merkezleri Ana Kütüğü
Bütçe Ana Kütüğü
Finansal Raporları Hazırlama Kütüğü
Güncel Muhasebe Fişi Kütüğü
KAYDETME DÖNGÜSÜ
RAPORLAMA DÖNGÜSÜ
Raporlama İşlemleri İşleme Süreci
VERİ TABANI YAKLAŞIMI
Fazla Veri Kullanımı
Veri Tutarsızlığı
Veriye Erişememe
VERİ TABANI YAKLAŞIMININ ÖZELLİKLERİ
Veri Bağımsızlığı
Veri Standartlaştırması
Bir Kez Veri Girişi ve Depolaması
Veri Bütünleştirilmesi
Ortak Veri Kullanımı
VERİ TABANI YAKLAŞIMININ YARARLARI
VERİ TABANI YAKLAŞIMININ SAKINCALARI
Maliyetli Olması
Başlangıçtaki Direnmeler
Özen Gereksinimi
VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ
VTYS'nin Çevresi
VTYS'nin İşlevsel Bileşenleri
Veri Tabanı Kontrol Sistemi (VTKS)
Veri Tanımlama Dili (VTD)
Veri Manipülasyon Dili
Veri Sorgulama Dili
Ekran Biçimleyici
Ana Dil Arabirimi
Hizmet Yazılımları
Güvenlik Yazılımları
VERİ TABANI SİSTEMLERİNİN GELİŞİM AŞAMALARI
Kavramsal Yapılandırma Aşaması
Mantıksal Düzenleme Aşaması
Fiziki Düzenleme Aşaması
Uygulama Aşaması
VERİ TABANI KONTROLLERİ VE GÜVENLİK ÖLÇÜLERİ
İLETİŞİM AĞLARI
VERİ İLETİŞİMİNİN ESASLARI
VERİ İLETİŞİM AĞININ DONANIMI
Terminaller
Modemler
İletişim Kontrol Birimleri
Merkezi İşlem Birimi
İLETİŞİM KANALLARINDA VERİNİN HAREKET ETMESİ
Bağların Özelliği
Hat Derecesi
Gönderim Türleri
Protokol
İletişim Hat Servisinin Türleri
İLETİŞİM AĞ YAPILARI
Merkezileştirilmiş Ağlar
Dağıtımlı Ağlar
Çeşitleri
Yararları
Bölgesel Ağlar
Yazılım
İletişim Hatları
ÖZELLEŞTİRİLMİŞ AĞLAR
Elektronik Posta Sistemleri (EPS)
Satış Noktası Sistemleri (SNS)
Elektronik Fon Transfer Sistemleri (EFT)
Elektronik Veri Değişimi Sistemleri (EVD)
İşleme Sistemleri
Faaliyetsel Destek Sistemleri (FDS)
Karar Destek Sistemleri (KDS)
KARAR DESTEĞİNİN DÜZEYLERİ
Destek Düzeyi:1
Destek Düzeyi:2
Destek Düzeyi:3
Destek Düzeyi:4
Destek Düzeyi:5
BİR KDS’NİN BİLEŞENLERİ
Girdiler
Veri Tabanı
Model Tabanı
Veri Manipülasyonu ve Analizleri
Çıktılar
İnsan Arabirimi
UZMAN SİSTEMLER (US)
UZMAN SİSTEM YAPILANDIRILMASI
Geliştirme
Danışma
İyileştirme
SİSTEM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRME İLKELERİ
Uygun Maliyet İlkesi
Raporlama İlkesi
İnsan Etkeni İlkesi
Örgüt Yapısı İlkesi
Esnek Olma İlkesi
Açık ve Anlaşılabilir Olma İlkesi
SİSTEM ANALİZİ
Bilgi Gereksinmelerinin Saptanması
Sistem Amaçlarının Belirlenmesi
Çıktıların Belirlenmesi
Girdilerin Belirlenmesi
İşleme Aşamasının Belirlenmesi
Sistem Öğelerinin Belirlenmesi
Sistemin Maliyet-Etkinlik Analizinin Yapılması
AYRINTILI TASARIM
Ayrıntılı Tasarımın Planlanması
Ayrıntılı Tasarımın Planlanması
Alt Sistemlerin Tanımlanması
Bilgi İşlem Faaliyetlerinin Belirlenmesi
Kodlama İşleminin Yapılması
Veri Temelinin Geliştirilmesi
İşletmenin Örgütsel Yapısının Yeniden Düzenlenmesi
Sistem Dökümanlarının Hazırlanması
UYGULAMA
Sistem Personelinin Eğitilmesi ve Yetiştirilmesi
Sistem Araçlarının Hazırlanması
Sistemin Denenmesi
Sistemin Uygulamaya Konulması
Sistemin Değerlemesi ve İzlenmesi
HESAP PLANININ TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
HESAP PLANININ DÜZENLENMESİ
TEKDÜZEN GENEL HESAP PLANLARI
MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ
TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ VE HESAP PLANI
Kaynakça
Akış Çizeneği Sembolleri
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ESKİ Muhasebe-bilgi-sistemi

ESKİ Muhasebe-bilgi-sistemi

Ratings: (0)|Views: 24 |Likes:
Published by asevim7348

More info:

Published by: asevim7348 on Feb 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 6 to 24 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 30 to 132 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 138 to 219 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 225 to 244 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 250 to 273 are not shown in this preview.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->