Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
UOD Werkatelier de Weg Vrij Met Open Data - InPUT WERKVELLEN

UOD Werkatelier de Weg Vrij Met Open Data - InPUT WERKVELLEN

Ratings: (0)|Views: 71|Likes:
Published by Frank Verschoor

More info:

Published by: Frank Verschoor on Feb 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2013

pdf

text

original

 
TheGreenLandinopdrachtvangemeenteUtrecht
UtrechtOpen(t)Data19juni2012Werkatelier‘Dewegvrijmetopendata’
PaulSuijkerbuijk&UdoPijpkersInputvandedeelnemersopbasisvandeingevuldewerkvellenDEEL1–werkvelI
Jullienamen?Noemeenconcreetvraagstukdatopditmomentspeeltm.b.t.totverkeer,verkeershinder,doorstroming,bereikbaarheid.Welkepartijenzijnbijditvraagstukbetrokken?Welkegegevens,datahorenbijhetvraagstuk?Watkunnendeverschillendepartijenmetdedatadoen,inrelatietothetvraagstuk?AlbertMeijerJohnVerhoevenErikJansenVeiligheidvanfietsers;Bestefietsroutesomgrootsteknelpuntenteontlopen,ontlasten;Politie;Fietsers;GSMleveranciers;Serviceproviders(TomTom);Appbouwers;Gemeentewerken;Gamebouwers;Verkeersongevallenmetfietsers;Verkeersdrukindestad;GSM-gegevens;Fietsenstallingen;Fietsgameontwikkelen:mobiele4Square;GoogleBikePlan;Fietsapp:snelle,leuke,rustige,drukke,historischeroutes;Gemeente:hetoplossenvanknelpunten;JeroenKreijkampCoenvanToorenFrans-JanvanRossemHetfaciliterenvanfietsgebruikvoorgezondheidenmilieu;Beinvloedenmodaliteitskeuze(welkvervoermiddel?);Fietsersbond;Gemeente;Appontwikkelaars;Navigatieserviceproviders;NS;OV-Fiets;Snellefietsroutes;Vergelijkingintijd;DatasetsVRIomgroenegolffietserstekunnencreëren;Goedefietsrouteplanner;FietsappvoorUtrechtdiegebruikmaaktvanallebrongegevens;IrmgardNoordhoekDorienvanGastelMarijnBrummelhuisMakkelijkenefficiëntinzichtin(aanbodvan)enmogelijkhedenvoorhet(aansluitend)gebruikenvanverschillendevervoersmiddelenvooreenoptimalereis.(+Toolvoorfeedbackopdataenaanpassingvandatadoorgebruikers.)‘Opmaat’metvoorkeurenvangebruikersverwerkt.Dataleveranciers,bronhouders;NS;OV-Fiets;Burgers;Reis-envervoersorganisaties;VanAnaarBeter;SocialeNetwerken;Ontwikkelaarsvanappsetcetera;Carpoolplekken;OV;P&Rinfo;BeschikbaarheidOV-fietsen;Beschikbaarheidparkeerplaatsen;Weersomstandigheden;CO2uitstootgegevensvanroutes;Vraagenaanbodcarpoolen;Vindenvananderereizigersopgezamenlijkeroutes;Optimalereiswijzerdieverdergaatdan1vervoersmiddelenstatischedata.;“Levendeenpersoonlijkereiswijzer”;TimvanWaardRoelandReizevoortMasLubbersVeiligheidendoorstromingfietsverkeercentrumUtrecht;HoekrijgenwefietsersbewustvanGemeenteUtrecht;ProvincieUtrecht;Fietsersbond;Wegwerkzaamheden;Routeinformatiefietsersd.m.v.lusseninfietspaden;Zelfredzaamheid;Participatie;
 
TheGreenLandinopdrachtvangemeenteUtrecht
hetgevaarvandoorroodrijden;Aannemers;Aantalongevallen(metfietsers);Weer;BeschikbaarheidOV;Bewegwijzering;JeroenBatenAndrevanEstJeroenClaassensVerminderenvanverkeersdrukte;Beteredoorstroming;4%+minderautobewegingen;Gemeente;Provincie;112centrale;KNMI;Verkeersgegevens;OVgegevens;Dataoverongevallen;Weer;Voertuiggegevens;Dataterbeschikkingstellen;Verplichtopenstandaarden;Mensenbelonen(€)hergebruikenbeschikbaarstellen;SjakotenHakenJobWiegantAlbertLeendersVroegtijdigeprognoseoverbereikbaarheidreisdoelen;dezebeïnvloedendooreenreisplanintedienen;Mensenbelonendiehuneigeningediendeofvoorgesteldereisplanvolgen;Provincie;Gemeente;Reizigers;RDW;KNMI;Navigatieserviceproviders;Reisplannenvaniedereen;Historischeenactueleverkeersdruk;Weer;Ongevallen;Werkzaamheden;Reiziger:minderfile;Provincie,stad:meerspreiding;Stad,reiziger:beterebereikbaarheid;Omwonenden:mindermilieudruk;Geldverdienen:navigatiediensten;TomaszJaroszekUdoSmitHansWarmerOntstaanvanfiles;Spreidenvandrukte,vervoersmodaliteiten;Vervoerders;Navigatiediensten;Verschillendemodaliteiten:auto,P&R,fiets;Langeenkortetermijnplanning:dienstregeling;Actueel:vertraging;Actueleenhistorischeverkeersgegevens;IdemvoorOV;DoretBrandjesEvelynGrootenArjanHindernisvrijeroutesdoorhetverkeervoormensenmeteen(lichamelijke)beperkingenvoorsnellefietsersenfietskoeriers.Dusgeenstoepjes,verkeerslichten,haaksebochten,drempelsetcetera;Fietsersbond;ChronischZiekenenGehandicaptenraad;Wegbeheerders,gebiedsbeheerders;Gemeente/provincie;Mensenmeteenbeperking;Fietskoeriers;Locatiesenwerkingverkeerslichten;Knelpunten;Moeilijkoversteekbarewegen;Opbrekingen;Afmetingentrottoirs;Verhardingstypen;Ongevallen;Strooiroutes;Verkeersbeleving;Mensenmeteenbeperkingkunnenhunroutebeterplannen;Erisonderwegminderhulpnodig(zelfredzaamheid);Kwaliteitvandedatamaarookvandewegverbeteren;
 
TheGreenLandinopdrachtvangemeenteUtrecht
DEEL2–werkvelII
Jullienamen?Welketoepassingenkun jebedenkenmeteerdergenoemdegegevensenmogelijknoganderedatadiehelpenbijhetoplossenvanhetvraagstuk?Welkideeistop?Welkedatagebruiktdezetoepassing?Wieheefterhetmeestebaatbij?Isereenverdienmodeldenkbaarvoordezetoepassing?Lichttoe.Hoeheetjullietoepassing?Wiezouditmoetenoppakken,wieisactiehouder?IvonneJansenPaulMallensKnelpuntvrijknooppuntnetwerkviaappbeschikbaarstellen;Knelpuntmeldpunt(twitter+analysetool);Game:optimaliserenroute(winnaar=snelsteroute,veiligsteroute)Appknelpuntvrijknooppuntnetwerkmetkeuzeopties:Veilig,Snel,Gegarandeerddrempelvrij,Rustig,…Wegennet;Verkeersintensiteiten;Stoplichtlocaties;Ongevallenstatistieken;Wegdek,soortverharding;Wegwerkzaamheden;Fietsers;Rolstoelgebruikers;Aanbevelingenonderweg;Sponsors(overheid,fietsersbond,VVN);RouteKnoperBelangengroepenvoorfietsers,gehandicapten;TomTom=marketing;AnnemiekvandebergAlbertMeijerGideonJoostNijensteenVeiligefietsroutes:kleuren,vlg.metskipistes;Fietsroutesvoorkinderenenbejaarden;Voorautomobilisten:overzichtdrukkefietsplekken;Doorstromingen(te)drukkeroutes;Fietsstallingen;Groeneroutes;Doorstromingverbeteren;Herlevingwittefietsenplan;Leidttotminderverkeersdrukteenmeerfaciliteringfietsers;Datavanenoverfietsstallingen;Verhuurplekken;GPSdatavandefietsers;Emissiedata(NOX,CO2);ANWBplakpunten(?);Alternatiefvoortaxi’s;Mensendiewillenafvallen;Gamification;Iedereendiezichbinnendestadwilverplaatsen;Verrekeningmetbedrijfsautodoorwerkgevers;Voordeelvoorwerkgevers;Outputdata=dataoverfietsers,fietsbewegingen(?);eBike2012-MarkSnoekJoostNijensteenErikJansenOVfietsapp;;NSappuitbreidenmetfietsrouteplanner;TijdkunnenvergelijkentusseneenrouteperfietsvsautoOVfietsapp:geenonderhoud,geenkostenfiets;Weerdata;Filedata;Gebruiksdata,beschikbaarheidfietsen;DatalocatiesOVFiets;Fietsers;Automobilisten;Overheid;NS;OVFiets+Fietsexploitant;NS;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->