Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TR52_Bolge Plani_2010-2013

TR52_Bolge Plani_2010-2013

Ratings:
(0)
|Views: 26|Likes:
Published by arifkoseoglu

More info:

Published by: arifkoseoglu on Feb 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2013

pdf

text

original

 
 i
T.C.MEVLANA KALKINMA AJANSI
TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ
 2010
 –
2013
BÖLGE PLANI
 
“Kaynaklarını etkin ve çevreye duyarlı kullanan, sosyo
-
kültürel yapısıgüçlü, rekabetçilik temelinde sürekli gelişen lider bir bölge olmak” 
 
2010
 
 ii
ÖNSÖZ
 
Günümüzde gelişmişlik kavramı tek boyutlu bir kavram olmayıp ekonomik, sosyal, kültürel,çevresel boyutu bünyesinde barındırmaktadır. Dünyada gelişmişlik kavramının dönüşümüincelendiği zaman önceleri sadece ekonomi boyutu algılanmış ve salt kişi başına düşen gelireendekslenmiştir. Ancak özellikle 1980’lerden itibaren bu anlayış değişmiş ve toplumsalgelişmenin salt ekonomiye indirgenemeyeceği, aynı zamanda sosyal, kültürel,
 
çevresel vemekansal boyutları da ihtiva etmesi gerektiği görüşü yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu kapsamda
sürdürülebilir gelişme
 
kavramı ön plana çıkmıştır.
 Bu kapsamda
Bölgemizin her yönden dengeli bir gelişme kaydedebilmesi ve gelişmeyi tümyönleriyle içselleştirilebilmesi açısından kendine özgü bir strateji dokümanının önemi büyüktür
.
Bölgenin geleceğini şekillendirecek bir strateji dokümanı
 
Bölge paydaşlarının ortak aklının bir ürünü olması dolayısıyla katılımcı bir süreçneticesinde ortaya çıkarılması,
 
 
bölgenin tüm kaynaklarının ortak bir hedefe yönlendirilmesi,
 
 
kaynakların etkili ve etkin kullanılması, en yüksek katma değer yaratacak alanlara sevk
edilmesi
 
stratejik bir yaklaşımla hazırlanması, gelecekte ortaya çıkabilecek yeni şartlara uyumsağlayabilmesi
 
 
mekansal yönelimlerinin olması, bölge içi gelişmişlik farklarını en aza indi
rme
hedefine odaklanması
 
gibi özellikleri ihtiva etmesi gerekir.
 
TR52 Düzey 2 Bölgesi
2010-2013
Bölge Planı
 
yaklaşık bir yıllık bir çalışma dönemi içerisindeortaya çıkarılmış bir strateji dokümanıdır ve yukarıda sayılan özelliklerin azami derecedeiçselleştirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu olarak yakından takip ettiğimiz Bölge paydaşlarınınkatılımıyla düzenlenen çok sayıda etkinlik sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Bu kapsamda Bölgeyeyüksek katkı yapacağı açıktır.
 
Çalışmada emeği geçen ve katkı sunan başta Kalkınma Kurulu üyelerimiz olmak üzere bölgeiçi ve dışındaki paydaşlara ve özverili çalışmalarından dolayı
 
Ajansımız Genel Sekreteri vepersoneline teşekkürlerimizi sunar, TR52 Düzey 2 Bölgesi Bölge Planı’nın
 
Konya Karaman Bölgesive ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederiz.
 
Süleyman KAHRAMAN
 Karaman Valisi
Yönetim Kurulu Başkanı
 
Aydın Nezih DOĞAN
 Konya Valisi
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
 
Tahir AKYÜREKKonya B.Şehir Belediye BaşkanıYönetim Kurulu Üyesi
 
Kâmil UĞURLUKaraman Belediye BaşkanıYönetim Kurulu Üyesi
 
Ali SELVİKonya İl Genel Meclis
B
şk.
 
Yönetim Kurulu Üyesi
 
Ertuğrul ÇALIŞKAN
 
Karaman İl G
enel Meclis B
şk.
 
Yönetim Kurulu Üyesi
 
Hüseyin ÜZÜLMEZ
 
KTO Başkanı
 
Yönetim Kurulu Üyesi
 Mustafa TOKTAY
KTSO Başkanı
 
Yönetim Kurulu Üyesi
 
 
 iii
SUNUŞ
 
Türkiye’de bölgesel gelişme konusunda son yıllarda yaşanan önemli dönüşümler planlamaçalışmalarını tüm bölgeleri ilgilendiren bir durum haline getirmiştir
.
TR52 Düzey
 
2 Bölgesi BölgePlanı’nın temelini, bölgenin gelecek tasavvuru, bugünkü durumu ve kaynakları ile bu kaynaklarınne şekilde kalkınma amaçlarına hizmet edeceği oluşturmaktadır
. Strateji
k bir yaklaşımlahazırlanmış olan plan,
b
ölgede ortak kalkınma bilincini
 
yükselterek, kaynakların bölgenindinamizmini ortaya çıkaracak ve bölgeye en yüksek katma değeri sağlayacak, kısaca kalkınmayıhızlandıracak alanlara sevk edi
lmesini hedefle
miştir. Öncelik ve stratejiler belirlenirken bölgeninmevcut durumu dikkate alınmakla birlikte, değişen şartlara göre bölgenin önündeki fırsatlarındeğerlendirilmesi amaçlanmıştır.
 
Mevlana Kalkınma Ajansı (
MEVKA
) bölgede
 
harekete geçirilecekkaynakları;
 
bölgenin doğal, beşeri ve sosyal kaynaklarının, mevcut ekonomik ve kurumsalyapılarının, kültürel varlıklarının toplamından
meydana gelen
sinerji olarak algılamaktadır.
 
MEVKA Bölge Planı hazırlama sürecini sosyal bir süreç olarak planlamıştır. Bu sürecin
en
önemli özelliği katılımcı olmasıdır. Dolayısıyla süreç paydaş analizi ile başlatılmıştır. Bölgeplanından etkilenme ve bölge planını etkileme potansiyeli olan tüm paydaşlar belirlenmiş vemevcut durumun tespiti sürecinden stratejilerin belirlenmesi sürecine kadar paydaşların farklıdüzeylerde katılımı sağlanmıştır.
T
R52 Düzey 2 Bölgesi Bölge Planı’nın hazırlanma süreci kuşkusuzbölgenin geleceğinin tasavvuru ile başlatılmıştır. Sürecin başlangıcında ilçe toplantılarındanbaşlayarak stratejilerin belirlendiği sektörel ve tematik çalıştaylara kadar bölgedeki kamu, özel vesivil toplum kuruluşlarından paydaşların ve vatandaşların gelecekte nasıl bir bölgede yaşamakistedikleri konusundaki fikirleri alınmıştır. Bölgeden geniş bir katılımla gerçekleştirilen “V
izyon
Belirleme Toplantısında” ortak bazı noktalar belirlenerek vizyon ifadesinde somutlaştırılmıştır.
 
MEVKA, mevcut durum ve analizi çalışmasıyla vizyon belirleme çalışmasını paralelyürütmüştür. Bu şekilde bölge planı çalışmalarının odaklanması sağlanmıştır. Mevcut durumçalışmalarının vizyon belirleme sürecinden gelen geri bildirimlerle şekillendirilmesi sağlanarak
zaman, kaynak ve emek
israfının önüne geçilmiştir. Ayrıca planın stratejik yönelimi desağlanmıştır.
MEVKA mevcut durum analizini;
bölgenin fark oluşturacak potansiyelleri ile bunların
 
harekete geçirilmesinde etkili olabilecek beşeri kaynakların, ekonomik ve sosyal yapının,mekânsal organizasyonun, vizyona ulaşma yönünde önündeki engellerin tespit edilmesi vebölgenin dış dünyayla olan ilişkile
ri ile
fırsatlar ve tehditlerin analiz edilmesi olarak algılamaktadır.Bölge Planı’nın son aşamasını bölgenin gelecek vizyonuna hangi yöntemlerle ulaşılacağınınortaya konduğu öncelik ve stratejilerin belirlenmesi oluşturmuştur. Bu safhanın temelini, MEVK
A

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->