Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Hyperspace Helper

Hyperspace Helper

Ratings: (0)|Views: 69 |Likes:
Published by topalovic

More info:

Published by: topalovic on Feb 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2013

pdf

text

original

 
1 
HIPERSPEJS POMAGA
 
Sadržaj
Stjuartove vizualizacije i vežbeT-bar balansiranje....................................Jedostavna vežba disanja.........................Vrtenje
akri.............................................Krajnja tehnika zaštite............................Zlatni oltar................................................Zeleno spiralno stepenište.......................Dete unutra................................................Prizemljenje i balansiranje......................Opšte zdravlje i blagostanje....................Gubljenje težine.......................................Vizualizacija Kompjuter umaVizualizacija Ljubi
asto crevoPlodnost....................................................Afirmacija.................................................Komunikacija sa Nad-dušom (Oversoulom)................................Jednostavna molitva................................Tehnike deprogramiranja.......................Vizualizacija MergerVizualizacija LeptirVizualizacija Beli zecVizualizacija Braon polica......................Vizualizacija Ljubi
asti balon................Janet
lanciNapuštenost..............................................Izolacija....................................................Zamišljanje..............................................Roditeljski problemi...............................Šest koraka ka praštanju........................Srodne duše?............................................Toniranje..................................................Znanje znanjem........................................Šta je ta
no Nad-duša (Oversoul)?.........Iskustvo Božjeg Uma (God-Minda)........Da li ste specifi
no programirani............Šta je Okida
?...........................................Samo-deprogramiranje............................
 
2 
T-BAR BALANSIRANJE
Svako ljudsko bi
e ima arhitajp koji proizilazi iz pinealne žlezde i projektuje se nanjegovu li
nu energetsku mrežu, ili "auru". Ovaj arhitajp, nazvan "T-Bar" je funkcijagenetike, koja radi na balansiranju leve i desne hemisfere mozga tako da razmišljanje neide u krajnost. Pineana zlezda se tako
e povezuje sa ?PITUITARY?, tiroidnom,timusnom, i hoptalamus žlezdama da bi regulisala i balansirala hemijske i hormonsketokove tela. Pinealne zlezda je locirana u samom centru glave na liniji gde se sre
u leva idesna hemisfera mozga. Pinealna žlezda nije u
elu kao sto ve
ina ljudi veruje, mada imapovezanosti izme
u nervnih zavr
etaka i
ela.Kod ljudskih bi
a postoje tri osnovna oblika T-bar arhitajpa, u zavisnosti od vašegenetike. Ovaj arhitajp moze izgledati kao Veliko slovo "T", krst, ili ank. Sva tri arhitajpasu jednake vrednosti; jedan nije bolji od drugog. Kao opšta preporuka, trebate balansiratisvoj T-bar ujutru pre nego što ustanete iz kreveta i uve
e pre nego što zaspite. Tako
e gabalansirajte pre bilo koje vizualizacije ili meditacije, i svaki put kada se ose
ateneuravnoteženo ili poreme
eno. Koristite slede
u metodu:
Centrirajte svoju svest u pinealnu žlezdu.Kroz dve-tri sekunde trebate videti svoj T-bar.U zavisnosti od vaših emocija ili misli u tom trenutku,mozete videti neka iskrivljenja ili nagnu
a vašeg arhitajpa.Me
utim, bez obzira kako ga vidite, mentalno ga ispravitetako da svi krajevi formiraju prave uglove.
 
3
 
Onda možete pritisnuti zamišljeno dugme ispod T-barada održite ravnotežu.
Ako ne možete da vidite svoj T-bar arhitajp iz bilo kog razloga, onda umesto toga upinealnoj žlezdi mozete da zamislite krug rojal plave boje sa rojal plavom ta
kom ucentru. Postupak centriranja plave ta
ke u krugu je jednak balansiranju krajeva T-bararhitajpa. Možete koristiti bilo koju metodu naizmeni
no.Ako je neophodno, mozete nacrtati T-bar arhitajp ili krug sa ta
kom na papiru, ili
aknapraviti jedan da u njega gledate, kao vizuelno pomagalo.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->